Browse code

Remove website translations, closes #4082

Runa A. Sandvik authored on 28/09/2011 12:14:02
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,16 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Revision: $Revision$
3
-# Translation-Priority: 2-medium
4
-
5
-<div class="img-shadow">
6
- <div class="important-infoblock">
7
-  <h2>Co dzieje się z moimi dotacjami?</h2>
8
-  <p>Jeśli właśnie złożyłeś/aś dotację, dziękujemy Ci za nią. Twoje dary są
9
-	deponowane w naszym funduszu ogólnym. Dołączasz do tysięcy innych
10
-	indywidualnych <a href="<page about/sponsors>">sponsorów</a>,
11
-	fundując przyszłość Tora i anonimowości on-line. </p>
12
-  <p>Nasze <a href="<page about/financials>">dokumenty finansowe</a>
13
-  są dostępne do Twojego przeglądu.</p>
14
- </div>
15
-</div>
16
-<!-- END INFOBLOCK -->
Browse code

fixed a tag in polish translation of info.wmi

Runa A. Sandvik authored on 30/03/2011 17:06:36
Showing 1 changed files
... ...
@@ -7,7 +7,7 @@
7 7
   <h2>Co dzieje się z moimi dotacjami?</h2>
8 8
   <p>Jeśli właśnie złożyłeś/aś dotację, dziękujemy Ci za nią. Twoje dary są
9 9
 	deponowane w naszym funduszu ogólnym. Dołączasz do tysięcy innych
10
-	indywidualnych <a href=\"<page sponsors>\">sponsorów</a>,
10
+	indywidualnych <a href="<page about/sponsors>">sponsorów</a>,
11 11
 	fundując przyszłość Tora i anonimowości on-line. </p>
12 12
   <p>Nasze <a href="<page about/financials>">dokumenty finansowe</a>
13 13
   są dostępne do Twojego przeglądu.</p>
Browse code

include *.wmi files translated into Polish by Bogdan

Runa A. Sandvik authored on 30/03/2011 15:47:46
Showing 1 changed files
... ...
@@ -1,16 +1,16 @@
1 1
 ## translation metadata
2
-# Revision: $Revision: 0 $
2
+# Revision: $Revision$
3 3
 # Translation-Priority: 2-medium
4 4
 
5 5
 <div class="img-shadow">
6 6
  <div class="important-infoblock">
7
-  <h2>What happens to my donation?</h2>
8
-  <p>If you've just donated, thank you for your donation. Your funds
9
-  are deposited into our general fund. You join thousands of other
10
-  individual <a href="<page about/sponsors>">sponsors</a> in funding
11
-  the future of Tor and online anonymity. </p>
12
-  <p>Our <a href="<page about/financials>">financial documents</a>
13
-  are available for your review.</p>
7
+  <h2>Co dzieje się z moimi dotacjami?</h2>
8
+  <p>Jeśli właśnie złożyłeś/aś dotację, dziękujemy Ci za nią. Twoje dary są
9
+	deponowane w naszym funduszu ogólnym. Dołączasz do tysięcy innych
10
+	indywidualnych <a href=\"<page sponsors>\">sponsorów</a>,
11
+	fundując przyszłość Tora i anonimowości on-line. </p>
12
+  <p>Nasze <a href="<page about/financials>">dokumenty finansowe</a>
13
+  są dostępne do Twojego przeglądu.</p>
14 14
  </div>
15 15
 </div>
16
-<!-- END INFOBLOCK --> 
16
+<!-- END INFOBLOCK -->
Browse code

updated the makefile to include translations and copied wmi files to various language directories

Runa A. Sandvik authored on 09/03/2011 14:06:44
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,16 @@
1
+## translation metadata
2
+# Revision: $Revision: 0 $
3
+# Translation-Priority: 2-medium
4
+
5
+<div class="img-shadow">
6
+ <div class="important-infoblock">
7
+  <h2>What happens to my donation?</h2>
8
+  <p>If you've just donated, thank you for your donation. Your funds
9
+  are deposited into our general fund. You join thousands of other
10
+  individual <a href="<page about/sponsors>">sponsors</a> in funding
11
+  the future of Tor and online anonymity. </p>
12
+  <p>Our <a href="<page about/financials>">financial documents</a>
13
+  are available for your review.</p>
14
+ </div>
15
+</div>
16
+<!-- END INFOBLOCK -->