Browse code

Remove website translations, closes #4082

Runa A. Sandvik authored on 28/09/2011 12:14:02
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,203 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24819 $
8
-# Translation-Priority: 2-medium
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
14
-docs/tor-doc-osx>">Klient na Mac OS X</a>
15
- </div> 
16
- <div id="maincol">
17
-  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Mac OS X</h1>
18
-  <br>
19
-  
20
-  <p>
21
-  <b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemie Mac OS X. Jeśli
22
-chcesz przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy),
23
-przeczytaj poradnik o <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu
24
-przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
25
-  </p>
26
-  
27
-  <hr> <a id="installing"></a>
28
-  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
29
-  <br>
30
-  
31
-  <p>
32
-  Wersje instalacyjne dla Macintosh OS X zawierają <a href="<page
33
-index>">Tora</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (graficzny
34
-interfejs dla Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a> i <a
35
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
36
-pośredniczący proxy) w jednej paczce, ze wszystkimi czterema programami
37
-prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
38
-download/download>#mac">stabilną</a> albo <a href="<page
39
-download/download>#mac">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X lub
40
-poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page download/download>">stronie
41
-pobierania</a>.
42
-  </p>
43
-  
44
-  <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
45
-do teraz otwartej paczki Vidalia (Vidalia Bundle) w Finderze. Paczkę łatwo
46
-jest zainstalować; po prostu przenieś i upuść cebulową ikonę Vidalii do
47
-folderu Aplikacji. Opcjonalnie, kliknij dwukrotnie skrypt "install
48
-torbutton", by zainstalować Torbutton do Firefoksa. Możesz też pobrać
49
-Torbuttona ze strony z dodatkami Mozilli, wyszukując "torbutton".</p>
50
-  
51
-  <p>Po zakończeniu instalacji możesz uruchomić program Vidalia poprzez wybranie
52
-jego ikony z twojego folderu Aplikacji. Ciemna cebula z czerwonym krzyżykiem
53
-na pasku oznacza, że w tej chwili Tor nie jest uruchomiony. Możesz uruchomić
54
-Tora wybierając Start z menu "Tor" u góry ekranu.
55
-  </p>
56
-  
57
-  <p>Gdy Tor działa, ikonka programu Vidalia wygląda następująco:
58
-  </p>
59
-  
60
-  <p><img alt="Vidalia z działającym Torem"
61
-src="$(IMGROOT)/screenshot-osx-vidalia.png" /></p>
62
-  
63
-  <p>Polipo jest instalowane jako część pakietu Tora. Po jego instalacji,
64
-uruchomi się automatycznie po restarcie komputera. Nie musisz konfigurować
65
-Polipo, by używało Tora &mdash; odpowiednia konfiguracja Polipo dla Tora
66
-została zainstalowana jako część pakietu instalacyjnego.
67
-  </p>
68
-  
69
-  <hr> <a id="using"></a>
70
-  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały
71
-Tora</a></h2>
72
-  <br>
73
-  
74
-  <p>Po instalacji musisz skonfigurować swoje aplikacje, by używały
75
-Tora. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
76
-  
77
-  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
78
-bezpieczeństwa. Torbutton został zainstalowany za Ciebie. Kliknij na
79
-czerwony przycisk "Tor Disabled" ("Tor wyłączony"), by włączyć Tora i
80
-gotowe: </p>
81
-  
82
-  <p><img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
83
-src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" /></p>
84
-  
85
-  <p> Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
86
-Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
87
-uruchamiania Tora na innym komputerze</a>. </p>
88
-  
89
-  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
90
-skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
91
-używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), możesz
92
-skierować je bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
93
-href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">ten wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być
94
-niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla
95
-SOCKS, spójrz na <a
96
-href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
97
-href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
98
-  
99
-  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
100
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
101
-  </p>
102
-  
103
-  <hr> <a id="verify"></a>
104
-  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
105
-  <br>
106
-  
107
-  <p>
108
-  Teraz powinieneś/aś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić
109
-się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
110
-href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
111
-zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
112
-<a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">ten wpis w FAQ</a>, by poznać
113
-więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
114
-  </p>
115
-  
116
-  <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
117
-do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
118
-lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
119
-wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
120
-czym przeczytaj <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">ten wpis do FAQ</a>.
121
-  </p>
122
-  
123
-  <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a href="<page docs/faq>#DoesntWork">ten
124
-wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
125
-  
126
-  <p>
127
-  Gdy Tor już działa, poczytaj o tym, <a href="<page
128
-download/download>#Warning">co Tor oferuje, a czego nie</a>.
129
-  </p>
130
-  
131
-  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
132
-  <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 4: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
133
-sieci</a></h2>
134
-  <br>
135
-  
136
-  <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
137
-ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
138
-najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
139
-klienta tak, by był także przekaźnikiem sieci. Mamy wiele cech, które czynią
140
-przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
141
-przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł/mogła zmniejszyć ryzyko skarg,
142
-oraz obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
143
-  
144
-  <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
145
-użytkownicy Tora są bezpieczni. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Ty też
146
-możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz,
147
-nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera, czy
148
-zostało przekierowane z innych.</p>
149
-  
150
-  <p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page
151
-docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
152
-  
153
-  <hr> <a id="uninstall"></a>
154
-  <h2><a class="anchor" href="#uninstall">Jak odinstalować Tora i Polipo</a></h2>
155
-  <br>
156
-  
157
-  <p>Są dwa sposoby na odinstalowanie paczki z komputera, z wykorzystaniem
158
-Findera albo poprzez program odinstalowujący uruchamiany z linii poleceń
159
-(Terminala). Jeśli chcesz usunąć Tora z systemu OSX, oto jak to zrobić:</p>
160
-  
161
-  <p>Przywróć ustawienia Proxy w aplikacjach do ich poprzednich wartości. Jeśli
162
-chcesz tylko przestać używać Tora, możesz przerwać na tym kroku.</p>
163
-  
164
-  <p>Jeśli chcesz całkowicie usunąć Tora, a Twoje konto ma prawa Administratora,
165
-wykonaj co następuje:</p>
166
-  
167
-  <ol>
168
-  <li>Otwórz Findera i kliknij Aplikacje.</li>
169
-  <li>Przeciągnij /Applications/Vidalia do Kosza.</li>
170
-  <li>Usuń /Library/Torbutton z systemu.</li>
171
-  <li>W swoim katalogu domowym przejdź do Library, usuń katalog Vidalia</li>
172
-  </ol>
173
-  
174
-  <p>Tor, Vidalia i Polipo są teraz całkowicie usunięte z systemu.</p>
175
-  
176
-  <p>Jeśli znasz linię poleceń lub Terminal, możesz ręcznie wpisać następujące
177
-komendy:</p>
178
-  <ul>
179
-  <li>rm -r /Applications/Vidalia.app</li>
180
-  <li>rm -r /Library/Torbutton</li>
181
-  <li>rm -r ~/Library/Vidalia</li>
182
-  <li>rm -r ~/.tor</li>
183
-  </ul>
184
-  
185
-  <hr>
186
-  
187
-  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
188
-about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
189
- </div>
190
- 
191
- <!-- END MAINCOL -->
192
-<div id = "sidecol">
193
-
194
-
195
-#include "pl/side.wmi"
196
-#include "pl/info.wmi"
197
-</div>
198
- 
199
-<!-- END SIDECOL -->
200
-</div>
201
-
202
-
203
-#include "pl/foot.wmi"
Browse code

new and updated translations for the website as wml, new languages added to Makefile.common

Runa A. Sandvik authored on 08/07/2011 11:26:23
Showing 1 changed files
... ...
@@ -96,7 +96,7 @@ SOCKS, spójrz na <a
96 96
 href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
97 97
 href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
98 98
   
99
-  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
99
+  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
100 100
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
101 101
   </p>
102 102
   
Browse code

new and updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on 21/06/2011 11:13:04
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24472 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -96,7 +96,7 @@ SOCKS, spójrz na <a
96 96
 href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
97 97
 href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
98 98
   
99
-  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
99
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
100 100
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
101 101
   </p>
102 102
   
Browse code

Update wiki links

Karsten Loesing authored on 11/06/2011 20:55:49
Showing 1 changed files
... ...
@@ -97,7 +97,7 @@ href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
97 97
 href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
98 98
   
99 99
   <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
100
-href="<wiki>/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
100
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
101 101
   </p>
102 102
   
103 103
   <hr> <a id="verify"></a>
Browse code

and commit a bunch of new translations

Runa A. Sandvik authored on 12/04/2011 20:07:07
Showing 1 changed files
... ...
@@ -29,16 +29,16 @@ przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
29 29
   <br>
30 30
   
31 31
   <p>
32
-  The install for Macintosh OS X bundles <a href="<page index>">Tor</a>, <a
33
-href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (a graphical interface for Tor),
34
-<a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>, and <a
35
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (a web
36
-proxy) into one package, with the four applications pre-configured to work
37
-together. Download either the <a href="<page
38
-download/download>#mac">stable</a> or the <a href="<page
39
-download/download>#mac">experimental</a> version of the OS X bundle, or look
40
-for more options on the <a href="<page download/download>">download
41
-page</a>.
32
+  Wersje instalacyjne dla Macintosh OS X zawierają <a href="<page
33
+index>">Tora</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (graficzny
34
+interfejs dla Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a> i <a
35
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
36
+pośredniczący proxy) w jednej paczce, ze wszystkimi czterema programami
37
+prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
38
+download/download>#mac">stabilną</a> albo <a href="<page
39
+download/download>#mac">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X lub
40
+poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page download/download>">stronie
41
+pobierania</a>.
42 42
   </p>
43 43
   
44 44
   <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
Browse code

include the polish *.wmi files in polish translations

Runa A. Sandvik authored on 31/03/2011 13:29:51
Showing 1 changed files
... ...
@@ -6,7 +6,7 @@
6 6
 ## translation metadata
7 7
 # Revision: $Revision: 24472 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
9
+#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
11 11
  <div id="breadcrumbs">
12 12
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
... ...
@@ -192,12 +192,12 @@ about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
192 192
 <div id = "sidecol">
193 193
 
194 194
 
195
- #include "side.wmi"
196
-#include "info.wmi"
195
+#include "pl/side.wmi"
196
+#include "pl/info.wmi"
197 197
 </div>
198 198
  
199 199
 <!-- END SIDECOL -->
200 200
 </div>
201 201
 
202 202
 
203
-#include "foot.wmi"
203
+#include "pl/foot.wmi"
Browse code

updated polish translations for the website, as wml

Runa A. Sandvik authored on 28/03/2011 15:32:51
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24197 $
7
+# Revision: $Revision: 24472 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -29,16 +29,16 @@ przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
29 29
   <br>
30 30
   
31 31
   <p>
32
-  Wersje instalacyjne dla Macintosh OS X zawierają <a href="<page
33
-index>">Tora</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (graficzny
34
-interfejs dla Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>, i <a
35
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
36
-pośredniczący proxy) w jednej paczce, ze wszystkimi czterema programami
37
-prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
38
-download/download>#tor">stabilną</a> albo <a href="<page
39
-download/download>#tor">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X na
40
-Intelach, lub poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page
41
-download/download>">stronie pobierania</a>.
32
+  The install for Macintosh OS X bundles <a href="<page index>">Tor</a>, <a
33
+href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (a graphical interface for Tor),
34
+<a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>, and <a
35
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (a web
36
+proxy) into one package, with the four applications pre-configured to work
37
+together. Download either the <a href="<page
38
+download/download>#mac">stable</a> or the <a href="<page
39
+download/download>#mac">experimental</a> version of the OS X bundle, or look
40
+for more options on the <a href="<page download/download>">download
41
+page</a>.
42 42
   </p>
43 43
   
44 44
   <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
Browse code

small fix in docs/pl/tor-doc-osx.wml

Runa A. Sandvik authored on 27/03/2011 20:14:34
Showing 1 changed files
... ...
@@ -38,7 +38,7 @@ prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
38 38
 download/download>#tor">stabilną</a> albo <a href="<page
39 39
 download/download>#tor">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X na
40 40
 Intelach, lub poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page
41
-download/downloaddownload>">stronie pobierania</a>.
41
+download/download>">stronie pobierania</a>.
42 42
   </p>
43 43
   
44 44
   <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
Browse code

updated translations for the website (as wml)

Runa A. Sandvik authored on 22/03/2011 16:51:53
Showing 1 changed files
... ...
@@ -200,4 +200,4 @@ about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
200 200
 </div>
201 201
 
202 202
 
203
-#include <foot.wmi>
203
+#include "foot.wmi"
Browse code

rename a couple of language directories

Runa A. Sandvik authored on 09/03/2011 14:01:17
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,203 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24197 $
8
+# Translation-Priority: 2-medium
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
14
+docs/tor-doc-osx>">Klient na Mac OS X</a>
15
+ </div> 
16
+ <div id="maincol">
17
+  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Mac OS X</h1>
18
+  <br>
19
+  
20
+  <p>
21
+  <b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemie Mac OS X. Jeśli
22
+chcesz przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy),
23
+przeczytaj poradnik o <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu
24
+przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
25
+  </p>
26
+  
27
+  <hr> <a id="installing"></a>
28
+  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
29
+  <br>
30
+  
31
+  <p>
32
+  Wersje instalacyjne dla Macintosh OS X zawierają <a href="<page
33
+index>">Tora</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (graficzny
34
+interfejs dla Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>, i <a
35
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
36
+pośredniczący proxy) w jednej paczce, ze wszystkimi czterema programami
37
+prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
38
+download/download>#tor">stabilną</a> albo <a href="<page
39
+download/download>#tor">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X na
40
+Intelach, lub poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page
41
+download/downloaddownload>">stronie pobierania</a>.
42
+  </p>
43
+  
44
+  <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
45
+do teraz otwartej paczki Vidalia (Vidalia Bundle) w Finderze. Paczkę łatwo
46
+jest zainstalować; po prostu przenieś i upuść cebulową ikonę Vidalii do
47
+folderu Aplikacji. Opcjonalnie, kliknij dwukrotnie skrypt "install
48
+torbutton", by zainstalować Torbutton do Firefoksa. Możesz też pobrać
49
+Torbuttona ze strony z dodatkami Mozilli, wyszukując "torbutton".</p>
50
+  
51
+  <p>Po zakończeniu instalacji możesz uruchomić program Vidalia poprzez wybranie
52
+jego ikony z twojego folderu Aplikacji. Ciemna cebula z czerwonym krzyżykiem
53
+na pasku oznacza, że w tej chwili Tor nie jest uruchomiony. Możesz uruchomić
54
+Tora wybierając Start z menu "Tor" u góry ekranu.
55
+  </p>
56
+  
57
+  <p>Gdy Tor działa, ikonka programu Vidalia wygląda następująco:
58
+  </p>
59
+  
60
+  <p><img alt="Vidalia z działającym Torem"
61
+src="$(IMGROOT)/screenshot-osx-vidalia.png" /></p>
62
+  
63
+  <p>Polipo jest instalowane jako część pakietu Tora. Po jego instalacji,
64
+uruchomi się automatycznie po restarcie komputera. Nie musisz konfigurować
65
+Polipo, by używało Tora &mdash; odpowiednia konfiguracja Polipo dla Tora
66
+została zainstalowana jako część pakietu instalacyjnego.
67
+  </p>
68
+  
69
+  <hr> <a id="using"></a>
70
+  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały
71
+Tora</a></h2>
72
+  <br>
73
+  
74
+  <p>Po instalacji musisz skonfigurować swoje aplikacje, by używały
75
+Tora. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
76
+  
77
+  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
78
+bezpieczeństwa. Torbutton został zainstalowany za Ciebie. Kliknij na
79
+czerwony przycisk "Tor Disabled" ("Tor wyłączony"), by włączyć Tora i
80
+gotowe: </p>
81
+  
82
+  <p><img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
83
+src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" /></p>
84
+  
85
+  <p> Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
86
+Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
87
+uruchamiania Tora na innym komputerze</a>. </p>
88
+  
89
+  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
90
+skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
91
+używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), możesz
92
+skierować je bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
93
+href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">ten wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być
94
+niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla
95
+SOCKS, spójrz na <a
96
+href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
97
+href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
98
+  
99
+  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
100
+href="<wiki>/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
101
+  </p>
102
+  
103
+  <hr> <a id="verify"></a>
104
+  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
105
+  <br>
106
+  
107
+  <p>
108
+  Teraz powinieneś/aś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić
109
+się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
110
+href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
111
+zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
112
+<a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">ten wpis w FAQ</a>, by poznać
113
+więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
114
+  </p>
115
+  
116
+  <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
117
+do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
118
+lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
119
+wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
120
+czym przeczytaj <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">ten wpis do FAQ</a>.
121
+  </p>
122
+  
123
+  <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a href="<page docs/faq>#DoesntWork">ten
124
+wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
125
+  
126
+  <p>
127
+  Gdy Tor już działa, poczytaj o tym, <a href="<page
128
+download/download>#Warning">co Tor oferuje, a czego nie</a>.
129
+  </p>
130
+  
131
+  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
132
+  <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 4: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
133
+sieci</a></h2>
134
+  <br>
135
+  
136
+  <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
137
+ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
138
+najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
139
+klienta tak, by był także przekaźnikiem sieci. Mamy wiele cech, które czynią
140
+przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
141
+przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł/mogła zmniejszyć ryzyko skarg,
142
+oraz obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
143
+  
144
+  <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
145
+użytkownicy Tora są bezpieczni. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Ty też
146
+możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz,
147
+nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera, czy
148
+zostało przekierowane z innych.</p>
149
+  
150
+  <p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page
151
+docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
152
+  
153
+  <hr> <a id="uninstall"></a>
154
+  <h2><a class="anchor" href="#uninstall">Jak odinstalować Tora i Polipo</a></h2>
155
+  <br>
156
+  
157
+  <p>Są dwa sposoby na odinstalowanie paczki z komputera, z wykorzystaniem
158
+Findera albo poprzez program odinstalowujący uruchamiany z linii poleceń
159
+(Terminala). Jeśli chcesz usunąć Tora z systemu OSX, oto jak to zrobić:</p>
160
+  
161
+  <p>Przywróć ustawienia Proxy w aplikacjach do ich poprzednich wartości. Jeśli
162
+chcesz tylko przestać używać Tora, możesz przerwać na tym kroku.</p>
163
+  
164
+  <p>Jeśli chcesz całkowicie usunąć Tora, a Twoje konto ma prawa Administratora,
165
+wykonaj co następuje:</p>
166
+  
167
+  <ol>
168
+  <li>Otwórz Findera i kliknij Aplikacje.</li>
169
+  <li>Przeciągnij /Applications/Vidalia do Kosza.</li>
170
+  <li>Usuń /Library/Torbutton z systemu.</li>
171
+  <li>W swoim katalogu domowym przejdź do Library, usuń katalog Vidalia</li>
172
+  </ol>
173
+  
174
+  <p>Tor, Vidalia i Polipo są teraz całkowicie usunięte z systemu.</p>
175
+  
176
+  <p>Jeśli znasz linię poleceń lub Terminal, możesz ręcznie wpisać następujące
177
+komendy:</p>
178
+  <ul>
179
+  <li>rm -r /Applications/Vidalia.app</li>
180
+  <li>rm -r /Library/Torbutton</li>
181
+  <li>rm -r ~/Library/Vidalia</li>
182
+  <li>rm -r ~/.tor</li>
183
+  </ul>
184
+  
185
+  <hr>
186
+  
187
+  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
188
+about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
189
+ </div>
190
+ 
191
+ <!-- END MAINCOL -->
192
+<div id = "sidecol">
193
+
194
+
195
+ #include "side.wmi"
196
+#include "info.wmi"
197
+</div>
198
+ 
199
+<!-- END SIDECOL -->
200
+</div>
201
+
202
+
203
+#include <foot.wmi>
Browse code

remove all of the non-en directories because these are populated by the translators, not pre-created for them.

Andrew Lewman authored on 12/08/2010 17:29:29
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,210 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Revision: $Revision: 22305 $
3
-# Translation-Priority: 2-medium
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
6
-<div id="content" class="clearfix">
7
- <div id="breadcrumbs">
8
-  <a href="<page home>">Home &raquo; </a>
9
-  <a href="<page docs/documentation>">Documentation &raquo; </a>
10
-  <a href="<page docs/tor-doc-osx>">Mac OS X Client</a>
11
- </div> 
12
- <div id="maincol"> 
13
-  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Mac OS X</h1>
14
-  <br />
15
-  
16
-  <p>
17
-  To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemie Mac OS X. Jeśli
18
-  chcesz przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy),
19
-  przeczytaj poradnik o <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu
20
-  przekaźnika sieci Tor</a>.
21
-  </p>
22
-  
23
-  <hr />
24
-  <a id="installing"></a>
25
-  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
26
-  <br />
27
-  
28
-  <p>
29
-  The install for Macintosh OS X bundles <a href="<page index>">Tor</a>, <a
30
-  href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (a graphical interface for Tor), <a
31
-  href="<page projects/torbutton>">Torbutton</a>, and <a
32
-  href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (a web
33
-  proxy) into one package, with the four applications pre-configured to work
34
-  together. Download either the <a
35
-  href="../<package-osx-bundle-stable>">stable</a> or the <a
36
-  href="../<package-osx-bundle-alpha>">experimental</a> version of the OS X
37
-  bundle for Intel, or look for more options on the <a href="<page
38
-  download/download>">download page</a>.
39
-  </p>
40
-  
41
-  <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
42
-  do teraz otwartej paczki Vidalia (Vidalia Bundle) w Finderze. Paczkę łatwo
43
-  jest zainstalować; po prostu przenieś i upuść cebulową ikonę Vidalii do
44
-  folderu Aplikacji. Opcjonalnie, kliknij dwukrotnie skrypt "install
45
-  torbutton", by zainstalować Torbutton do Firefoksa. Możesz też pobrać
46
-  Torbuttona ze strony z dodatkami Mozilli, wyszukując "torbutton".</p>
47
-  
48
-  <p>Po zakończeniu instalacji możesz uruchomić program Vidalia poprzez wybranie
49
-  jego ikony z twojego folderu Aplikacji. Ciemna cebula z czerwonym krzyżykiem
50
-  na pasku oznacza, że w tej chwili Tor nie jest uruchomiony. Możesz uruchomić
51
-  Tora wybierając Start z menu "Tor" u góry ekranu.
52
-  </p>
53
-  
54
-  <p>Gdy Tor działa, ikonka programu Vidalia wygląda następująco:
55
-  </p>
56
-  
57
-  <p><img alt="vidalia running tor"
58
-  src="../img/screenshot-osx-vidalia.png"
59
-  border="1"/></p>
60
-  
61
-  <p>Polipo jest instalowane jako część pakietu Tora. Po jego instalacji,
62
-  uruchomi się automatycznie po restarcie komputera. Nie musisz konfigurować
63
-  Polipo, by używało Tora &mdash; odpowiednia konfiguracja Polipo została
64
-  zainstalowana jako część pakietu instalacyjnego.
65
-  </p>
66
-  
67
-  <hr />
68
-  <a id="using"></a>
69
-  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały
70
-  Tora</a></h2>
71
-  <br />
72
-  
73
-  <p>Po instalacji musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich
74
-  używały. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
75
-  
76
-  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
77
-  bezpieczeństwa. Torbutton został zainstalowany za Ciebie. Kliknij na
78
-  czerwony przycisk "Tor Disabled" ("Tor wyłączony"), by włączyć Tora i
79
-  gotowe: </p>
80
-  
81
-  <p><img alt="Torbutton plugin for Firefox"
82
-  src="../img/screenshot-torbutton.png"
83
-  border="1"/></p>
84
-  
85
-  <p>
86
-  Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
87
-  Tor, spójrz na <a
88
-  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress">wpis
89
-  w FAQ na temat uruchamiania Tora na innym komputerze</a>.
90
-  </p>
91
-  
92
-  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
93
-  skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
94
-  używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), możesz
95
-  skierować je bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
96
-  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">ten
97
-  wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie
98
-  obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla SOCKS, spójrz na <a
99
-  href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
100
-  href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
101
-  
102
-  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
103
-  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify
104
-  HOWTO</a>.
105
-  </p>
106
-  
107
-  <hr />
108
-  <a id="verify"></a>
109
-  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
110
-  <br />
111
-  
112
-  <p>
113
-  Teraz powinieneś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić się,
114
-  że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
115
-  href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
116
-  zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
117
-  <a
118
-  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate">ten
119
-  wpis w FAQ</a>, by poznać więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
120
-  </p>
121
-  
122
-  <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
123
-  do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
124
-  lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
125
-  wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
126
-  czym przeczytaj <a
127
-  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FirewalledClient">ten
128
-  wpis do FAQ</a>.
129
-  </p>
130
-  
131
-  <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a
132
-  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork">ten
133
-  wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
134
-  
135
-  <p>
136
-  Gdy Tor już działa, poczytaj o tym, <a href="<page download/download>#Warning">co Tor
137
-  oferuje, a czego nie</a>.
138
-  </p>
139
-  
140
-  <hr />
141
-  <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
142
-  <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 4: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
143
-  sieci</a></h2>
144
-  <br />
145
-  
146
-  <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
147
-  ludzi uruchomi przekaxnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
148
-  najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
149
-  klienta tak, by był także przekaźikiem sieci. Mamy wiele cech, które czynią
150
-  przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
151
-  przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł zmniejszyć ryzyko skarg, oraz
152
-  obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
153
-  
154
-  <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
155
-  użytkownicy Tora są bezpieczni. <a
156
-  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity">Ty
157
-  też możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się
158
-  łączysz, nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera,
159
-  czy zostało przekierowane z innych.</p>
160
-  
161
-  <p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page
162
-  docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
163
-  
164
-  <hr />
165
-  <a id="uninstall"></a>
166
-  <h2><a class="anchor" href="#uninstall">Jak odinstalować Tora i Privoxy</a></h2>
167
-  <br />
168
-  
169
-  <p>Są dwa sposoby na odinstalowanie paczki z komputera, z wykorzystaniem
170
-  Findera albo poprzez program odinstalowujący uruchamiany z linii poleceń
171
-  (Terminala). Jeśli chcesz usunąć Tora z systemu OSX, oto jak to zrobić:</p>
172
-  
173
-  <p>Przywróć ustawienia Proxy w aplikacjach do ich poprzednich wartości. Jeśli
174
-  chcesz tylko przestać używać Tora, możesz przerwać na tym kroku.</p>
175
-  
176
-  <p>Jeśli chcesz całkowicie usunąć Tora, a twoje konto ma prawa Administratora,
177
-  wykonaj co następuje:</p>
178
-  
179
-  <ol>
180
-  <li>Otwórz Findera i kliknij Aplikacje.</li>
181
-  <li>Przeciągnij /Applications/Vidalia do Kosza.</li>
182
-  <li>Usuń /Library/Torbutton z systemu.</li>
183
-  <li>W swoim katalogu domowym przejdź do Library, usuń katalog Vidalia</li>
184
-  </ol>
185
-  
186
-  <p>Tor, Vidalia i Polipo są teraz całkowicie usunięte z systemu.</p>
187
-  
188
-  <p>Jeśli znasz linię poleceń lub Terminal, możesz ręcznie usunąć następujące
189
-  elementy:</p>
190
-  <ul>
191
-  <li>/Applications/Vidalia.app/</li>
192
-  <li>/Library/Torbutton/</li>
193
-  <li>~/Library/Vidalia</li>
194
-  <li>~/.tor</li>
195
-  </ul>
196
-  
197
-  <hr />
198
-  
199
-  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
200
-  about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
201
- </div>
202
- <!-- END MAINCOL -->
203
- <div id = "sidecol">
204
-#include "side.wmi"
205
-#include "info.wmi"
206
- </div>
207
- <!-- END SIDECOL -->
208
-</div>
209
-<!-- END CONTENT -->
210
-#include <foot.wmi>  
Browse code

first cut of the new, shiny tor website as wml.

Andrew Lewman authored on 09/07/2010 03:55:22
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,210 @@
1
+## translation metadata
2
+# Revision: $Revision: 22305 $
3
+# Translation-Priority: 2-medium
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
6
+<div id="content" class="clearfix">
7
+ <div id="breadcrumbs">
8
+  <a href="<page home>">Home &raquo; </a>
9
+  <a href="<page docs/documentation>">Documentation &raquo; </a>
10
+  <a href="<page docs/tor-doc-osx>">Mac OS X Client</a>
11
+ </div> 
12
+ <div id="maincol"> 
13
+  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Mac OS X</h1>
14
+  <br />
15
+  
16
+  <p>
17
+  To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemie Mac OS X. Jeśli
18
+  chcesz przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy),
19
+  przeczytaj poradnik o <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu
20
+  przekaźnika sieci Tor</a>.
21
+  </p>
22
+  
23
+  <hr />
24
+  <a id="installing"></a>
25
+  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
26
+  <br />
27
+  
28
+  <p>
29
+  The install for Macintosh OS X bundles <a href="<page index>">Tor</a>, <a
30
+  href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (a graphical interface for Tor), <a
31
+  href="<page projects/torbutton>">Torbutton</a>, and <a
32
+  href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (a web
33
+  proxy) into one package, with the four applications pre-configured to work
34
+  together. Download either the <a
35
+  href="../<package-osx-bundle-stable>">stable</a> or the <a
36
+  href="../<package-osx-bundle-alpha>">experimental</a> version of the OS X
37
+  bundle for Intel, or look for more options on the <a href="<page
38
+  download/download>">download page</a>.
39
+  </p>
40
+  
41
+  <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
42
+  do teraz otwartej paczki Vidalia (Vidalia Bundle) w Finderze. Paczkę łatwo
43
+  jest zainstalować; po prostu przenieś i upuść cebulową ikonę Vidalii do
44
+  folderu Aplikacji. Opcjonalnie, kliknij dwukrotnie skrypt "install
45
+  torbutton", by zainstalować Torbutton do Firefoksa. Możesz też pobrać
46
+  Torbuttona ze strony z dodatkami Mozilli, wyszukując "torbutton".</p>
47
+  
48
+  <p>Po zakończeniu instalacji możesz uruchomić program Vidalia poprzez wybranie
49
+  jego ikony z twojego folderu Aplikacji. Ciemna cebula z czerwonym krzyżykiem
50
+  na pasku oznacza, że w tej chwili Tor nie jest uruchomiony. Możesz uruchomić
51
+  Tora wybierając Start z menu "Tor" u góry ekranu.
52
+  </p>
53
+  
54
+  <p>Gdy Tor działa, ikonka programu Vidalia wygląda następująco:
55
+  </p>
56
+  
57
+  <p><img alt="vidalia running tor"
58
+  src="../img/screenshot-osx-vidalia.png"
59
+  border="1"/></p>
60
+  
61
+  <p>Polipo jest instalowane jako część pakietu Tora. Po jego instalacji,
62
+  uruchomi się automatycznie po restarcie komputera. Nie musisz konfigurować
63
+  Polipo, by używało Tora &mdash; odpowiednia konfiguracja Polipo została
64
+  zainstalowana jako część pakietu instalacyjnego.
65
+  </p>
66
+  
67
+  <hr />
68
+  <a id="using"></a>
69
+  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały
70
+  Tora</a></h2>
71
+  <br />
72
+  
73
+  <p>Po instalacji musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich
74
+  używały. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
75
+  
76
+  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
77
+  bezpieczeństwa. Torbutton został zainstalowany za Ciebie. Kliknij na
78
+  czerwony przycisk "Tor Disabled" ("Tor wyłączony"), by włączyć Tora i
79
+  gotowe: </p>
80
+  
81
+  <p><img alt="Torbutton plugin for Firefox"
82
+  src="../img/screenshot-torbutton.png"
83
+  border="1"/></p>
84
+  
85
+  <p>
86
+  Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
87
+  Tor, spójrz na <a
88
+  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress">wpis
89
+  w FAQ na temat uruchamiania Tora na innym komputerze</a>.
90
+  </p>
91
+  
92
+  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
93
+  skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
94
+  używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), możesz
95
+  skierować je bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
96
+  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">ten
97
+  wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie
98
+  obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla SOCKS, spójrz na <a
99
+  href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
100
+  href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
101
+  
102
+  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
103
+  href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify
104
+  HOWTO</a>.
105
+  </p>
106
+  
107
+  <hr />
108
+  <a id="verify"></a>
109
+  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
110
+  <br />
111
+  
112
+  <p>
113
+  Teraz powinieneś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić się,
114
+  że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
115
+  href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
116
+  zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
117
+  <a
118