Browse code

translation below 80%, removing wml

Runa A. Sandvik authored on 21/09/2011 23:32:09
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,273 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24799 $
8
-# Translation-Priority: 2-medium
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-docs/verifying-signatures>">Weryfikacja podpisów</a> 
14
- </div>
15
- <div id="maincol">
16
-  <h1>Jak weryfikować podpisy paczek</h1>
17
-  <hr>
18
-
19
-  <p>Każdemu plikowi na <a href="<page download/download>">naszej stronie
20
-pobierania</a> towarzyszy plik z tą samą nazwą co paczka i rozszerzeniem
21
-".asc". Te pliki .asc to podpisy GPG. Pozwalają Ci zweryfikować, że plik,
22
-który pobrałeś/aś jest dokładnie tym, który my wystawiliśmy do
23
-pobierania. Na przykład, plikowi
24
-tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe towarzyszy
25
-tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe.asc.</p>
26
-
27
-  <p>Oczywiście, musicie mieć nasze klucze GPG w swojej bazie kluczy: jeśli nie
28
-znacie klucza GPG, nie możecie być pewni, że to naprawdę my
29
-podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu to:</p>
30
-  <ul>
31
-  <li>Rogera (0x28988BF5) zazwyczaj podpisuje plik z kodem źródłowym.</li>
32
-  <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A).</li>
33
-  <li>Andrzeja (0x31B0974B) zazwyczaj podpisuje paczki dla windows i mac.</li>
34
-  <li>Petera (0xC82E0039, lub jego podklucz 0xE1DEC577).</li>
35
-  <li>Tomása (0x9A753A6B) podpisuje aktualne wersje Vidalii i tagi.</li>
36
-  <li>Matta (0x5FA14861) podpisyał starsze wersje Vidalii.</li>
37
-  <li>Damiana (0x9ABBEEC6) podpisuje wydania Arma</li>
38
-  <li>Jacoba (0xE012B42D).</li>
39
-  <li>Erinn (0x63FEE659) i (0xF1F5C9B5) zazwyczaj podpisuje wszystkie paczki dla
40
-windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
41
-  <li>Mike'a (0xDDC6C0AD) podpisuje xpi Torbuttona.</li>
42
-  <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43
-  <li>Roberta Hogana (0x22F6856F) podpisuje wydania torsocks i tagi.</li>
44
-  <li>Nathana (0xB374CBD2) podpisuje plik APK Androida dla Orbota.</li>.
45
-  <li>Tor Project Archive (0x886DDD89) podpisuje repozytoria deb.torproject.org i
46
-archiwa</li>
47
-  </ul>
48
-
49
-  <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
50
-  <hr>
51
-  <p>Musisz mieć zainstalowane GnuPG, zanim będziesz mógł/mogła weryfikować
52
-podpisy.</p>
53
-
54
-  <ul>
55
-  <li>Linux: wejdź na <a
56
-href="http://www.gnupg.org/download/">http://www.gnupg.org/download/</a> lub
57
-zainstaluj <i>gnupg</i> z systemu zarządzania pakietami.</li>
58
-  <li>Windows: wejdź na <a
59
-href="http://www.gnupg.org/download/">http://www.gnupg.org/download/</a>.
60
-Szukaj "version compiled for MS-Windows" ("wersja skompilowana dla
61
-MS-Windows") pod "Binaries" ("Binaria").</li>
62
-  <li>Mac: wejdź na <a
63
-href="http://macgpg.sourceforge.net/">http://macgpg.sourceforge.net/</a>.</li>
64
-  </ul>
65
-
66
-  <h3>Krok pierwszy: Import kluczy</h3>
67
-  <hr>
68
-  <p>Kolejnym krokiem jest import klucza. Można to zrobić bezpośrednio z
69
-GnuPG. Upewnij się, że importujesz właściwy klucz. Na przykład, jeśli
70
-pobrałeś/aś paczkę dla Windows, musisz zaimportować klucz Erinn.</p>
71
-
72
-  <p><b>Windows:</b></p>
73
-  <p>GnuPG dla Windows jest narzędziem sterowanym linią poleceń i będziesz
74
-musiał/a używać <i>cmd.exe</i>. Jeśli nie zmienisz swojej zmiennej
75
-środowiskowej PATH, będziesz musiał/a podawać Windowsowi pełną ścieżkę do
76
-programu GnuPG. Jeśli zainstalowałeś/aś GnuPG z wartościami domyślnymi,
77
-ścieżka powinna wyglądać podobnie do <i>C:\Program
78
-Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe</i>.</p>
79
-
80
-  <p>Aby zaimportować klucz 0x28988BF5, uruchom <i>cmd.exe</i> i wpisz:</p>
81
-
82
-  <pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x28988BF5</pre>
83
-
84
-  <p><b>Mac i Linux</b></p>
85
-  <p>Gdy masz Maka lub działasz na Linuksie, musisz używać terminala, by
86
-uruchamiać GnuPG. Użytkownicy Maków mogą znaleźć terminal pod "Applications"
87
-("Aplikacje"). Jeśli masz Linuksa i używasz Gnome, terminal powinien być pod
88
-"Applications menu" ("menu Aplikacje") i "Accessories"
89
-("Akcesoria"). Użytkownicy KDE mogą znaleźć terminal w "Menu" i "System".</p>
90
-
91
-  <p>Aby zaimportować klucz 0x28988BF5, uruchom terminal i wpisz:</p>
92
-
93
-  <pre>gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x28988BF5</pre>
94
-
95
-  <h3>Krok drugi: Sprawdzenie "odcisków palców" (skrótów) kluczy</h3>
96
-  <hr>
97
-  <p>Po zaimportowaniu klucza, powinieneś/aś sprawdzić, czy odcisk palca jest
98
-prawidłowy.</p>
99
-
100
-  <p><b>Windows:</b></p>
101
-  <pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --fingerprint (tu id klucza)</pre>
102
-
103
-  <p><b>Mac i Linux</b></p>
104
-  <pre>gpg --fingerprint (tu id klucza)</pre>
105
-
106
-  Odciski palców kluczy powinny być następujące:
107
-
108
-  <pre>
109
-  pub  1024D/28988BF5 2000-02-27
110
-     Key fingerprint = B117 2656 DFF9 83C3 042B C699 EB5A 896A 2898 8BF5
111
-  uid         Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;
112
-
113
-  pub  3072R/165733EA 2004-07-03
114
-     Key fingerprint = B35B F85B F194 89D0 4E28 C33C 2119 4EBB 1657 33EA
115
-  uid         Nick Mathewson &lt;nickm@alum.mit.edu&gt;
116
-  uid         Nick Mathewson &lt;nickm@wangafu.net&gt;
117
-  uid         Nick Mathewson &lt;nickm@freehaven.net&gt;
118
-
119
-  pub 1024D/31B0974B 2003-07-17
120
-     Key fingerprint = 0295 9AA7 190A B9E9 027E 0736 3B9D 093F 31B0 974B
121
-  uid         Andrew Lewman (phobos) &lt;phobos@rootme.org&gt;
122
-  uid         Andrew Lewman &lt;andrew@lewman.com&gt;
123
-  uid         Andrew Lewman &lt;andrew@torproject.org&gt;
124
-  sub  4096g/B77F95F7 2003-07-17
125
-
126
-  pub  4096R/C82E0039 2003-03-24
127
-     Key fingerprint = 25FC 1614 B8F8 7B52 FF2F 99B9 62AF 4031 C82E 0039
128
-  uid         Peter Palfrader
129
-  uid         Peter Palfrader &lt;peter@palfrader.org&gt;
130
-  uid         Peter Palfrader &lt;weasel@debian.org&gt;
131
-
132
-  pub  1024D/9A753A6B 2009-09-11
133
-     Key fingerprint = 553D 7C2C 626E F16F 27F3 30BC 95E3 881D 9A75 3A6B
134
-  uid         Tomás Touceda &lt;chiiph@gmail.com&gt;
135
-  sub  1024g/33BE0E5B 2009-09-11
136
-
137
-  pub  1024D/5FA14861 2005-08-17
138
-     Key fingerprint = 9467 294A 9985 3C9C 65CB 141D AF7E 0E43 5FA1 4861
139
-  uid         Matt Edman &lt;edmanm@rpi.edu&gt;
140
-  uid         Matt Edman &lt;Matt_Edman@baylor.edu&gt;
141
-  uid         Matt Edman &lt;edmanm2@cs.rpi.edu&gt;
142
-  sub  4096g/EA654E59 2005-08-17
143
-
144
-  pub  1024D/9ABBEEC6 2009-06-17
145
-     Key fingerprint = 6827 8CC5 DD2D 1E85 C4E4 5AD9 0445 B7AB 9ABB EEC6
146
-  uid         Damian Johnson (www.atagar.com) &lt;atagar1@gmail.com&gt;
147
-  uid         Damian Johnson &lt;atagar@torproject.org&gt;
148
-  sub  2048g/146276B2 2009-06-17
149
-  sub  2048R/87F30690 2010-08-07
150
-
151
-  pub  4096R/E012B42D 2010-05-07
152
-     Key fingerprint = D8C9 AF51 CAA9 CAEA D3D8 9C9E A34F A745 E012 B42D
153
-  uid         Jacob Appelbaum &lt;jacob@appelbaum.net&gt;
154
-  uid         Jacob Appelbaum &lt;jacob@torproject.org&gt;
155
-  sub  4096R/7CA91A52 2010-05-07 [expires: 2011-05-07]
156
-
157
-  pub  2048R/63FEE659 2003-10-16
158
-     Key fingerprint = 8738 A680 B84B 3031 A630 F2DB 416F 0610 63FE E659
159
-  uid         Erinn Clark &lt;erinn@torproject.org&gt;
160
-  uid         Erinn Clark &lt;erinn@debian.org&gt;
161
-  uid         Erinn Clark &lt;erinn@double-helix.org&gt;
162
-  sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
163
-
164
-  pub  1024D/F1F5C9B5 2010-02-03
165
-     Key fingerprint = C2E3 4CFC 13C6 2BD9 2C75 79B5 6B8A AEB1 F1F5 C9B5
166
-  uid         Erinn Clark &lt;erinn@torproject.org&gt;
167
-  sub  1024g/7828F26A 2010-02-03
168
-
169
-  pub  1024D/DDC6C0AD 2006-07-26
170
-     Key fingerprint = BECD 90ED D1EE 8736 7980 ECF8 1B0C A30C DDC6 C0AD
171
-  uid         Mike Perry &lt;mikeperry@fscked.org&gt;
172
-  uid         Mike Perry &lt;mikepery@fscked.org&gt;
173
-  sub  4096g/AF0A91D7 2006-07-26
174
-
175
-  pub  1024D/F7C11265 2007-03-09 [expires: 2012-03-01]
176
-     Key fingerprint = FC8A EEF1 792E EE71 D721 7D47 D0CF 963D F7C1 1265
177
-  uid         Karsten Loesing &lt;karsten.loesing@gmx.net&gt;
178
-  sub  2048g/75D85E4B 2007-03-09 [expires: 2012-03-01]
179
-
180
-  pub  1024D/22F6856F 2006-08-19
181
-     Key fingerprint = DDB4 6B5B 7950 CD47 E59B 5189 4C09 25CF 22F6 856F
182
-  uid         Robert Hogan &lt;robert@roberthogan.net&gt;
183
-  sub  1024g/FC4A9460 2006-08-19
184
-
185
-  pub  3072D/B374CBD2 2010-06-09 [expires: 2011-06-09]
186
-  	 Key fingerprint = B92B CA64 72F7 C6F0 8D47 8503 D2AC D203 B374 CBD2
187
-  uid         Nathan of Guardian &lt;nathan@guardianproject.info&gt;
188
-  sub  4096g/B5878C3B 2010-06-09 [expires: 2011-06-09]
189
-
190
-  pub  2048R/886DDD89 2009-09-04 [expires: 2014-09-03]
191
-   Key fingerprint = A3C4 F0F9 79CA A22C DBA8 F512 EE8C BC9E 886D DD89
192
-  uid         deb.torproject.org archive signing key
193
-  sub  2048R/219EC810 2009-09-04 [expires: 2012-09-03]
194
-  </pre>
195
-
196
-  <h3>Krok trzeci: weryfikacja pobranej paczki</h3>
197
-  <hr>
198
-  <p> Aby zweryfikować podpis pobranej paczki, musisz pobrać też plik ".asc".</p>
199
-
200
-  <p>W następujących przykładach, użytkownik Alicja pobiera paczki dla Windows,
201
-Mac OS X i Linuksa i weryfikuje podpis każdej paczki. Wszystkie pliki są
202
-zapisywane na pulpicie.</p>
203
-
204
-  <p><b>Windows:</b></p>
205
-  <pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --verify C:\Users\Alice\Desktop\<file-win32-bundle-stable>.asc C:\Users\Alice\Desktop\<file-win32-bundle-stable></pre>
206
-
207
-  <p><b>Mac:</b></p>
208
-  <pre>gpg --verify /Users/Alice/<file-osx-x86-bundle-stable>.asc /Users/Alice/<file-osx-x86-bundle-stable></pre>
209
-
210
-  <p><b>Linux</b></p>
211
-  <pre>gpg --verify /home/Alice/Desktop/<file-source-stable>.asc /home/Alice/Desktop/<file-source-stable></pre>
212
-  
213
-
214
-  <p>Po weryfikacji GnuPG wyświetli informację w stylu "Good signature"
215
-("Poprawny podpis") lub "BAD signature" ("NIEPOPRAWNY podpis"). Powinno to
216
-wyglądać podobnie do tego:</p>
217
-
218
-  <pre>
219
-  gpg: Signature made Tue 16 Mar 2010 05:55:17 AM CET using DSA key ID 28988BF5
220
-  gpg: Good signature from "Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;"
221
-  gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
222
-  gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
223
-  Primary key fingerprint: B117 2656 DFF9 83C3 042B C699 EB5A 896A 2898 8BF5
224
-  </pre>
225
-
226
-  <p>
227
-  Zauważcie, że pojawia się ostrzeżenie, gdyż nie określiliście stopnia
228
-zaufania do tego użytkownika. Znaczy to, że GnuPG zweryfikował, że ten
229
-podpis został wykonany tym kluczem, ale to od użytkownika zależy
230
-decydowanie, czy ten klucz rzeczywiście należy do dewelopera. Najlepszym
231
-sposobem jest spotkanie się z nimi osobiście i wymiana odcisków palców
232
-kluczy.
233
-  </p>
234
-
235
-  <p>Do Waszej wiadomości, oto jest przykład <em>NIEPRAWIDŁOWEJ</em> (nieudanej)
236
-weryfikacji. Oznacza ona, że podpis i zawartość pliku nie pasują. W takim
237
-przypadku, nie powinniście ufać zawartości pliku</p>
238
-
239
-  <pre>
240
-  gpg: Signature made Tue 20 Apr 2010 12:22:32 PM CEST using DSA key ID 28988BF5
241
-  gpg: BAD signature from "Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;"
242
-  </pre>
243
-
244
-  <p><b>Dystrybucje oparte na RPM :</b></p>
245
-  <p>W celu ręcznej weryfikacji podpisów na paczkach RPM, musicie użyć narzędzia
246
-<code>rpm</code> w ten sposób: <br />
247
-  
248
-  <pre>rpm -K filename.rpm</pre></p>
249
-  <p></p>
250
-  
251
-  <p><b>Debian:</b></p>
252
-  <p>Jeśli używacie Tora na Debianie, powinniście przeczytać instrukcje o <a
253
-href="<page docs/debian>#packages">importowaniu tych kluczy do programu
254
-apt</a>.</p>
255
-
256
-  <p>Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o GPG, wejdźcie na <a
257
-href="http://www.gnupg.org/documentation/">http://www.gnupg.org/documentation/</a>.</p>
258
- </div>
259
- 
260
- <!-- END MAINCOL -->
261
-<div id = "sidecol">
262
-
263
-
264
-#include "pl/side.wmi"
265
-#include "pl/info.wmi"
266
-</div>
267
- 
268
-<!-- END SIDECOL -->
269
-</div>
270
-
271
-
272
-
273
-#include "pl/foot.wmi"
Browse code

weasel is now using C82E0039 instead of 94C09C7F

Peter Palfrader authored on 02/09/2011 13:15:48
Showing 1 changed files
... ...
@@ -31,7 +31,7 @@ podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu to:</p>
31 31
   <li>Rogera (0x28988BF5) zazwyczaj podpisuje plik z kodem źródłowym.</li>
32 32
   <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A).</li>
33 33
   <li>Andrzeja (0x31B0974B) zazwyczaj podpisuje paczki dla windows i mac.</li>
34
-  <li>Petera (0x94C09C7F, lub jego podklucz 0xAFA44BDD).</li>
34
+  <li>Petera (0xC82E0039, lub jego podklucz 0xE1DEC577).</li>
35 35
   <li>Tomása (0x9A753A6B) podpisuje aktualne wersje Vidalii i tagi.</li>
36 36
   <li>Matta (0x5FA14861) podpisyał starsze wersje Vidalii.</li>
37 37
   <li>Damiana (0x9ABBEEC6) podpisuje wydania Arma</li>
... ...
@@ -123,8 +123,8 @@ prawidłowy.</p>
123 123
   uid         Andrew Lewman &lt;andrew@torproject.org&gt;
124 124
   sub  4096g/B77F95F7 2003-07-17
125 125
 
126
-  pub  1024D/94C09C7F 1999-11-10
127
-     Key fingerprint = 5B00 C96D 5D54 AEE1 206B AF84 DE7A AF6E 94C0 9C7F
126
+  pub  4096R/C82E0039 2003-03-24
127
+     Key fingerprint = 25FC 1614 B8F8 7B52 FF2F 99B9 62AF 4031 C82E 0039
128 128
   uid         Peter Palfrader
129 129
   uid         Peter Palfrader &lt;peter@palfrader.org&gt;
130 130
   uid         Peter Palfrader &lt;weasel@debian.org&gt;
Browse code

new and updated translations for the website as wml, new languages added to Makefile.common

Runa A. Sandvik authored on 08/07/2011 11:26:23
Showing 1 changed files
... ...
@@ -41,9 +41,9 @@ windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
41 41
   <li>Mike'a (0xDDC6C0AD) podpisuje xpi Torbuttona.</li>
42 42
   <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43 43
   <li>Roberta Hogana (0x22F6856F) podpisuje wydania torsocks i tagi.</li>
44
-  <li>Nathan's (0xB374CBD2) signs the Android APK file for Orbot.</li>.
45
-  <li>Tor Project Archive (0x886DDD89) signs the deb.torproject.org repositories
46
-and archives</li>
44
+  <li>Nathana (0xB374CBD2) podpisuje plik APK Androida dla Orbota.</li>.
45
+  <li>Tor Project Archive (0x886DDD89) podpisuje repozytoria deb.torproject.org i
46
+archiwa</li>
47 47
   </ul>
48 48
 
49 49
   <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
Browse code

new and updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on 21/06/2011 11:13:04
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24766 $
7
+# Revision: $Revision: 24799 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -42,6 +42,8 @@ windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
42 42
   <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43 43
   <li>Roberta Hogana (0x22F6856F) podpisuje wydania torsocks i tagi.</li>
44 44
   <li>Nathan's (0xB374CBD2) signs the Android APK file for Orbot.</li>.
45
+  <li>Tor Project Archive (0x886DDD89) signs the deb.torproject.org repositories
46
+and archives</li>
45 47
   </ul>
46 48
 
47 49
   <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
... ...
@@ -185,6 +187,10 @@ prawidłowy.</p>
185 187
   uid         Nathan of Guardian &lt;nathan@guardianproject.info&gt;
186 188
   sub  4096g/B5878C3B 2010-06-09 [expires: 2011-06-09]
187 189
 
190
+  pub  2048R/886DDD89 2009-09-04 [expires: 2014-09-03]
191
+   Key fingerprint = A3C4 F0F9 79CA A22C DBA8 F512 EE8C BC9E 886D DD89
192
+  uid         deb.torproject.org archive signing key
193
+  sub  2048R/219EC810 2009-09-04 [expires: 2012-09-03]
188 194
   </pre>
189 195
 
190 196
   <h3>Krok trzeci: weryfikacja pobranej paczki</h3>
Browse code

new and updated translations for the website, added new languages to the Makefile

Runa A. Sandvik authored on 23/05/2011 21:52:20
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24624 $
7
+# Revision: $Revision: 24766 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -41,6 +41,7 @@ windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
41 41
   <li>Mike'a (0xDDC6C0AD) podpisuje xpi Torbuttona.</li>
42 42
   <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43 43
   <li>Roberta Hogana (0x22F6856F) podpisuje wydania torsocks i tagi.</li>
44
+  <li>Nathan's (0xB374CBD2) signs the Android APK file for Orbot.</li>.
44 45
   </ul>
45 46
 
46 47
   <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
... ...
@@ -179,6 +180,11 @@ prawidłowy.</p>
179 180
   uid         Robert Hogan &lt;robert@roberthogan.net&gt;
180 181
   sub  1024g/FC4A9460 2006-08-19
181 182
 
183
+  pub  3072D/B374CBD2 2010-06-09 [expires: 2011-06-09]
184
+  	 Key fingerprint = B92B CA64 72F7 C6F0 8D47 8503 D2AC D203 B374 CBD2
185
+  uid         Nathan of Guardian &lt;nathan@guardianproject.info&gt;
186
+  sub  4096g/B5878C3B 2010-06-09 [expires: 2011-06-09]
187
+
182 188
   </pre>
183 189
 
184 190
   <h3>Krok trzeci: weryfikacja pobranej paczki</h3>
Browse code

new and updated translations for the website - now as wml

Runa A. Sandvik authored on 02/05/2011 20:06:34
Showing 1 changed files
... ...
@@ -32,15 +32,15 @@ podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu to:</p>
32 32
   <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A).</li>
33 33
   <li>Andrzeja (0x31B0974B) zazwyczaj podpisuje paczki dla windows i mac.</li>
34 34
   <li>Petera (0x94C09C7F, lub jego podklucz 0xAFA44BDD).</li>
35
-  <li>Tomás's (0x9A753A6B) signs current Vidalia release tarballs and tags.</li>
36
-  <li>Matt's (0x5FA14861) signed older Vidalia release tarballs.</li>
37
-  <li>Damian's (0x9ABBEEC6) signs Arm releases</li>
35
+  <li>Tomása (0x9A753A6B) podpisuje aktualne wersje Vidalii i tagi.</li>
36
+  <li>Matta (0x5FA14861) podpisyał starsze wersje Vidalii.</li>
37
+  <li>Damiana (0x9ABBEEC6) podpisuje wydania Arma</li>
38 38
   <li>Jacoba (0xE012B42D).</li>
39 39
   <li>Erinn (0x63FEE659) i (0xF1F5C9B5) zazwyczaj podpisuje wszystkie paczki dla
40 40
 windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
41 41
   <li>Mike'a (0xDDC6C0AD) podpisuje xpi Torbuttona.</li>
42 42
   <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43
-  <li>Robert Hogan's (0x22F6856F) signs torsocks release tarballs and tags.</li>
43
+  <li>Roberta Hogana (0x22F6856F) podpisuje wydania torsocks i tagi.</li>
44 44
   </ul>
45 45
 
46 46
   <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
Browse code

updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on 18/04/2011 13:21:56
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24262 $
7
+# Revision: $Revision: 24624 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -32,12 +32,15 @@ podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu to:</p>
32 32
   <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A).</li>
33 33
   <li>Andrzeja (0x31B0974B) zazwyczaj podpisuje paczki dla windows i mac.</li>
34 34
   <li>Petera (0x94C09C7F, lub jego podklucz 0xAFA44BDD).</li>
35
-  <li>Matta (0x5FA14861).</li>
35
+  <li>Tomás's (0x9A753A6B) signs current Vidalia release tarballs and tags.</li>
36
+  <li>Matt's (0x5FA14861) signed older Vidalia release tarballs.</li>
37
+  <li>Damian's (0x9ABBEEC6) signs Arm releases</li>
36 38
   <li>Jacoba (0xE012B42D).</li>
37 39
   <li>Erinn (0x63FEE659) i (0xF1F5C9B5) zazwyczaj podpisuje wszystkie paczki dla
38 40
 windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
39 41
   <li>Mike'a (0xDDC6C0AD) podpisuje xpi Torbuttona.</li>
40 42
   <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43
+  <li>Robert Hogan's (0x22F6856F) signs torsocks release tarballs and tags.</li>
41 44
   </ul>
42 45
 
43 46
   <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
... ...
@@ -123,6 +126,11 @@ prawidłowy.</p>
123 126
   uid         Peter Palfrader &lt;peter@palfrader.org&gt;
124 127
   uid         Peter Palfrader &lt;weasel@debian.org&gt;
125 128
 
129
+  pub  1024D/9A753A6B 2009-09-11
130
+     Key fingerprint = 553D 7C2C 626E F16F 27F3 30BC 95E3 881D 9A75 3A6B
131
+  uid         Tomás Touceda &lt;chiiph@gmail.com&gt;
132
+  sub  1024g/33BE0E5B 2009-09-11
133
+
126 134
   pub  1024D/5FA14861 2005-08-17
127 135
      Key fingerprint = 9467 294A 9985 3C9C 65CB 141D AF7E 0E43 5FA1 4861
128 136
   uid         Matt Edman &lt;edmanm@rpi.edu&gt;
... ...
@@ -130,6 +138,13 @@ prawidłowy.</p>
130 138
   uid         Matt Edman &lt;edmanm2@cs.rpi.edu&gt;
131 139
   sub  4096g/EA654E59 2005-08-17
132 140
 
141
+  pub  1024D/9ABBEEC6 2009-06-17
142
+     Key fingerprint = 6827 8CC5 DD2D 1E85 C4E4 5AD9 0445 B7AB 9ABB EEC6
143
+  uid         Damian Johnson (www.atagar.com) &lt;atagar1@gmail.com&gt;
144
+  uid         Damian Johnson &lt;atagar@torproject.org&gt;
145
+  sub  2048g/146276B2 2009-06-17
146
+  sub  2048R/87F30690 2010-08-07
147
+
133 148
   pub  4096R/E012B42D 2010-05-07
134 149
      Key fingerprint = D8C9 AF51 CAA9 CAEA D3D8 9C9E A34F A745 E012 B42D
135 150
   uid         Jacob Appelbaum &lt;jacob@appelbaum.net&gt;
... ...
@@ -159,6 +174,11 @@ prawidłowy.</p>
159 174
   uid         Karsten Loesing &lt;karsten.loesing@gmx.net&gt;
160 175
   sub  2048g/75D85E4B 2007-03-09 [expires: 2012-03-01]
161 176
 
177
+  pub  1024D/22F6856F 2006-08-19
178
+     Key fingerprint = DDB4 6B5B 7950 CD47 E59B 5189 4C09 25CF 22F6 856F
179
+  uid         Robert Hogan &lt;robert@roberthogan.net&gt;
180
+  sub  1024g/FC4A9460 2006-08-19
181
+
162 182
   </pre>
163 183
 
164 184
   <h3>Krok trzeci: weryfikacja pobranej paczki</h3>
Browse code

include the polish *.wmi files in polish translations

Runa A. Sandvik authored on 31/03/2011 13:29:51
Showing 1 changed files
... ...
@@ -6,7 +6,7 @@
6 6
 ## translation metadata
7 7
 # Revision: $Revision: 24262 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
9
+#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
11 11
  <div id="breadcrumbs">
12 12
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
... ...
@@ -229,8 +229,8 @@ href="http://www.gnupg.org/documentation/">http://www.gnupg.org/documentation/</
229 229
 <div id = "sidecol">
230 230
 
231 231
 
232
- #include "side.wmi"
233
-#include "info.wmi"
232
+#include "pl/side.wmi"
233
+#include "pl/info.wmi"
234 234
 </div>
235 235
  
236 236
 <!-- END SIDECOL -->
... ...
@@ -238,4 +238,4 @@ href="http://www.gnupg.org/documentation/">http://www.gnupg.org/documentation/</
238 238
 
239 239
 
240 240
 
241
-#include "foot.wmi"
241
+#include "pl/foot.wmi"
Browse code

updated translations for the website (as wml)

Runa A. Sandvik authored on 22/03/2011 16:51:53
Showing 1 changed files
... ...
@@ -238,4 +238,4 @@ href="http://www.gnupg.org/documentation/">http://www.gnupg.org/documentation/</
238 238
 
239 239
 
240 240
 
241
-#include <foot.wmi>
241
+#include "foot.wmi"
Browse code

rename a couple of language directories

Runa A. Sandvik authored on 09/03/2011 14:01:17
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,241 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24262 $
8
+# Translation-Priority: 2-medium
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+docs/verifying-signatures>">Weryfikacja podpisów</a> 
14
+ </div>
15
+ <div id="maincol">
16
+  <h1>Jak weryfikować podpisy paczek</h1>
17
+  <hr>
18
+
19
+  <p>Każdemu plikowi na <a href="<page download/download>">naszej stronie
20
+pobierania</a> towarzyszy plik z tą samą nazwą co paczka i rozszerzeniem
21
+".asc". Te pliki .asc to podpisy GPG. Pozwalają Ci zweryfikować, że plik,
22
+który pobrałeś/aś jest dokładnie tym, który my wystawiliśmy do
23
+pobierania. Na przykład, plikowi
24
+tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe towarzyszy
25
+tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe.asc.</p>
26
+
27
+  <p>Oczywiście, musicie mieć nasze klucze GPG w swojej bazie kluczy: jeśli nie
28
+znacie klucza GPG, nie możecie być pewni, że to naprawdę my
29
+podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu to:</p>
30
+  <ul>
31
+  <li>Rogera (0x28988BF5) zazwyczaj podpisuje plik z kodem źródłowym.</li>
32
+  <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A).</li>
33
+  <li>Andrzeja (0x31B0974B) zazwyczaj podpisuje paczki dla windows i mac.</li>
34
+  <li>Petera (0x94C09C7F, lub jego podklucz 0xAFA44BDD).</li>
35
+  <li>Matta (0x5FA14861).</li>
36
+  <li>Jacoba (0xE012B42D).</li>
37
+  <li>Erinn (0x63FEE659) i (0xF1F5C9B5) zazwyczaj podpisuje wszystkie paczki dla
38
+windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
39
+  <li>Mike'a (0xDDC6C0AD) podpisuje xpi Torbuttona.</li>
40
+  <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
41
+  </ul>
42
+
43
+  <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
44
+  <hr>
45
+  <p>Musisz mieć zainstalowane GnuPG, zanim będziesz mógł/mogła weryfikować
46
+podpisy.</p>
47
+
48
+  <ul>
49
+  <li>Linux: wejdź na <a
50
+href="http://www.gnupg.org/download/">http://www.gnupg.org/download/</a> lub
51
+zainstaluj <i>gnupg</i> z systemu zarządzania pakietami.</li>
52
+  <li>Windows: wejdź na <a
53
+href="http://www.gnupg.org/download/">http://www.gnupg.org/download/</a>.
54
+Szukaj "version compiled for MS-Windows" ("wersja skompilowana dla
55
+MS-Windows") pod "Binaries" ("Binaria").</li>
56
+  <li>Mac: wejdź na <a
57
+href="http://macgpg.sourceforge.net/">http://macgpg.sourceforge.net/</a>.</li>
58
+  </ul>
59
+
60
+  <h3>Krok pierwszy: Import kluczy</h3>
61
+  <hr>
62
+  <p>Kolejnym krokiem jest import klucza. Można to zrobić bezpośrednio z
63
+GnuPG. Upewnij się, że importujesz właściwy klucz. Na przykład, jeśli
64
+pobrałeś/aś paczkę dla Windows, musisz zaimportować klucz Erinn.</p>
65
+
66
+  <p><b>Windows:</b></p>
67
+  <p>GnuPG dla Windows jest narzędziem sterowanym linią poleceń i będziesz
68
+musiał/a używać <i>cmd.exe</i>. Jeśli nie zmienisz swojej zmiennej
69
+środowiskowej PATH, będziesz musiał/a podawać Windowsowi pełną ścieżkę do
70
+programu GnuPG. Jeśli zainstalowałeś/aś GnuPG z wartościami domyślnymi,
71
+ścieżka powinna wyglądać podobnie do <i>C:\Program
72
+Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe</i>.</p>
73
+
74
+  <p>Aby zaimportować klucz 0x28988BF5, uruchom <i>cmd.exe</i> i wpisz:</p>
75
+
76
+  <pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x28988BF5</pre>
77
+
78
+  <p><b>Mac i Linux</b></p>
79
+  <p>Gdy masz Maka lub działasz na Linuksie, musisz używać terminala, by
80
+uruchamiać GnuPG. Użytkownicy Maków mogą znaleźć terminal pod "Applications"
81
+("Aplikacje"). Jeśli masz Linuksa i używasz Gnome, terminal powinien być pod
82
+"Applications menu" ("menu Aplikacje") i "Accessories"
83
+("Akcesoria"). Użytkownicy KDE mogą znaleźć terminal w "Menu" i "System".</p>
84
+
85
+  <p>Aby zaimportować klucz 0x28988BF5, uruchom terminal i wpisz:</p>
86
+
87
+  <pre>gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x28988BF5</pre>
88
+
89
+  <h3>Krok drugi: Sprawdzenie "odcisków palców" (skrótów) kluczy</h3>
90
+  <hr>
91
+  <p>Po zaimportowaniu klucza, powinieneś/aś sprawdzić, czy odcisk palca jest
92
+prawidłowy.</p>
93
+
94
+  <p><b>Windows:</b></p>
95
+  <pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --fingerprint (tu id klucza)</pre>
96
+
97
+  <p><b>Mac i Linux</b></p>
98
+  <pre>gpg --fingerprint (tu id klucza)</pre>
99
+
100
+  Odciski palców kluczy powinny być następujące:
101
+
102
+  <pre>
103
+  pub  1024D/28988BF5 2000-02-27
104
+     Key fingerprint = B117 2656 DFF9 83C3 042B C699 EB5A 896A 2898 8BF5
105
+  uid         Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;
106
+
107
+  pub  3072R/165733EA 2004-07-03
108
+     Key fingerprint = B35B F85B F194 89D0 4E28 C33C 2119 4EBB 1657 33EA
109
+  uid         Nick Mathewson &lt;nickm@alum.mit.edu&gt;
110
+  uid         Nick Mathewson &lt;nickm@wangafu.net&gt;
111
+  uid         Nick Mathewson &lt;nickm@freehaven.net&gt;
112
+
113
+  pub 1024D/31B0974B 2003-07-17
114
+     Key fingerprint = 0295 9AA7 190A B9E9 027E 0736 3B9D 093F 31B0 974B
115
+  uid         Andrew Lewman (phobos) &lt;phobos@rootme.org&gt;
116
+  uid         Andrew Lewman &lt;andrew@lewman.com&gt;
117
+  uid         Andrew Lewman &lt;andrew@torproject.org&gt;
118
+  sub  4096g/B77F95F7 2003-07-17
119
+
120
+  pub  1024D/94C09C7F 1999-11-10
121
+     Key fingerprint = 5B00 C96D 5D54 AEE1 206B AF84 DE7A AF6E 94C0 9C7F
122
+  uid         Peter Palfrader
123
+  uid         Peter Palfrader &lt;peter@palfrader.org&gt;
124
+  uid         Peter Palfrader &lt;weasel@debian.org&gt;
125
+
126
+  pub  1024D/5FA14861 2005-08-17
127
+     Key fingerprint = 9467 294A 9985 3C9C 65CB 141D AF7E 0E43 5FA1 4861
128
+  uid         Matt Edman &lt;edmanm@rpi.edu&gt;
129
+  uid         Matt Edman &lt;Matt_Edman@baylor.edu&gt;
130
+  uid         Matt Edman &lt;edmanm2@cs.rpi.edu&gt;
131
+  sub  4096g/EA654E59 2005-08-17
132
+
133
+  pub  4096R/E012B42D 2010-05-07
134
+     Key fingerprint = D8C9 AF51 CAA9 CAEA D3D8 9C9E A34F A745 E012 B42D
135
+  uid         Jacob Appelbaum &lt;jacob@appelbaum.net&gt;
136
+  uid         Jacob Appelbaum &lt;jacob@torproject.org&gt;
137
+  sub  4096R/7CA91A52 2010-05-07 [expires: 2011-05-07]
138
+
139
+  pub  2048R/63FEE659 2003-10-16
140
+     Key fingerprint = 8738 A680 B84B 3031 A630 F2DB 416F 0610 63FE E659
141
+  uid         Erinn Clark &lt;erinn@torproject.org&gt;
142
+  uid         Erinn Clark &lt;erinn@debian.org&gt;
143
+  uid         Erinn Clark &lt;erinn@double-helix.org&gt;
144
+  sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
145
+
146
+  pub  1024D/F1F5C9B5 2010-02-03
147
+     Key fingerprint = C2E3 4CFC 13C6 2BD9 2C75 79B5 6B8A AEB1 F1F5 C9B5
148
+  uid         Erinn Clark &lt;erinn@torproject.org&gt;
149
+  sub  1024g/7828F26A 2010-02-03
150
+
151
+  pub  1024D/DDC6C0AD 2006-07-26
152
+     Key fingerprint = BECD 90ED D1EE 8736 7980 ECF8 1B0C A30C DDC6 C0AD
153
+  uid         Mike Perry &lt;mikeperry@fscked.org&gt;
154
+  uid         Mike Perry &lt;mikepery@fscked.org&gt;
155
+  sub  4096g/AF0A91D7 2006-07-26
156
+
157
+  pub  1024D/F7C11265 2007-03-09 [expires: 2012-03-01]
158
+     Key fingerprint = FC8A EEF1 792E EE71 D721 7D47 D0CF 963D F7C1 1265
159
+  uid         Karsten Loesing &lt;karsten.loesing@gmx.net&gt;
160
+  sub  2048g/75D85E4B 2007-03-09 [expires: 2012-03-01]
161
+
162
+  </pre>
163
+
164
+  <h3>Krok trzeci: weryfikacja pobranej paczki</h3>
165
+  <hr>
166
+  <p> Aby zweryfikować podpis pobranej paczki, musisz pobrać też plik ".asc".</p>
167
+
168
+  <p>W następujących przykładach, użytkownik Alicja pobiera paczki dla Windows,
169
+Mac OS X i Linuksa i weryfikuje podpis każdej paczki. Wszystkie pliki są
170
+zapisywane na pulpicie.</p>
171
+
172
+  <p><b>Windows:</b></p>
173
+  <pre>C:\Program Files\Gnu\GnuPg\gpg.exe --verify C:\Users\Alice\Desktop\<file-win32-bundle-stable>.asc C:\Users\Alice\Desktop\<file-win32-bundle-stable></pre>
174
+
175
+  <p><b>Mac:</b></p>
176
+  <pre>gpg --verify /Users/Alice/<file-osx-x86-bundle-stable>.asc /Users/Alice/<file-osx-x86-bundle-stable></pre>
177
+
178
+  <p><b>Linux</b></p>
179
+  <pre>gpg --verify /home/Alice/Desktop/<file-source-stable>.asc /home/Alice/Desktop/<file-source-stable></pre>
180
+  
181
+
182
+  <p>Po weryfikacji GnuPG wyświetli informację w stylu "Good signature"
183
+("Poprawny podpis") lub "BAD signature" ("NIEPOPRAWNY podpis"). Powinno to
184
+wyglądać podobnie do tego:</p>
185
+
186
+  <pre>
187
+  gpg: Signature made Tue 16 Mar 2010 05:55:17 AM CET using DSA key ID 28988BF5
188
+  gpg: Good signature from "Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;"
189
+  gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
190
+  gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
191
+  Primary key fingerprint: B117 2656 DFF9 83C3 042B C699 EB5A 896A 2898 8BF5
192
+  </pre>
193
+
194
+  <p>
195
+  Zauważcie, że pojawia się ostrzeżenie, gdyż nie określiliście stopnia
196
+zaufania do tego użytkownika. Znaczy to, że GnuPG zweryfikował, że ten
197
+podpis został wykonany tym kluczem, ale to od użytkownika zależy
198
+decydowanie, czy ten klucz rzeczywiście należy do dewelopera. Najlepszym
199
+sposobem jest spotkanie się z nimi osobiście i wymiana odcisków palców
200
+kluczy.
201
+  </p>
202
+
203
+  <p>Do Waszej wiadomości, oto jest przykład <em>NIEPRAWIDŁOWEJ</em> (nieudanej)
204
+weryfikacji. Oznacza ona, że podpis i zawartość pliku nie pasują. W takim
205
+przypadku, nie powinniście ufać zawartości pliku</p>
206
+
207
+  <pre>
208
+  gpg: Signature made Tue 20 Apr 2010 12:22:32 PM CEST using DSA key ID 28988BF5
209
+  gpg: BAD signature from "Roger Dingledine &lt;arma@mit.edu&gt;"
210
+  </pre>
211
+
212
+  <p><b>Dystrybucje oparte na RPM :</b></p>
213
+  <p>W celu ręcznej weryfikacji podpisów na paczkach RPM, musicie użyć narzędzia
214
+<code>rpm</code> w ten sposób: <br />
215
+  
216
+  <pre>rpm -K filename.rpm</pre></p>
217
+  <p></p>
218
+  
219
+  <p><b>Debian:</b></p>
220
+  <p>Jeśli używacie Tora na Debianie, powinniście przeczytać instrukcje o <a
221
+href="<page docs/debian>#packages">importowaniu tych kluczy do programu
222
+apt</a>.</p>
223
+
224
+  <p>Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o GPG, wejdźcie na <a
225
+href="http://www.gnupg.org/documentation/">http://www.gnupg.org/documentation/</a>.</p>
226
+ </div>
227
+ 
228
+ <!-- END MAINCOL -->
229
+<div id = "sidecol">
230
+
231
+
232
+ #include "side.wmi"
233
+#include "info.wmi"
234
+</div>
235
+ 
236
+<!-- END SIDECOL -->
237
+</div>
238
+
239
+
240
+
241
+#include <foot.wmi>