better guard debugging output against XSS (e.g. via array keys)
Hanno Böck

Hanno Böck commited on 2021-01-20 13:18:32
Zeige 1 geänderte Dateien mit 3 Einfügungen und 8 Löschungen.

... ...
@@ -22,15 +22,10 @@ function DEBUG($str)
22 22
 {
23 23
   global $debugmode;
24 24
   if ($debugmode) {
25
-    if (is_array($str)) {
26
-      array_walk_recursive($str, function (&$v) {
27
-        $v = htmlspecialchars($v);
28
-      });
29
-      echo "<pre>".print_r($str, true)."</pre>\n";
30
-    } elseif (is_object($str)) {
31
-      echo "<pre>".print_r($str, true)."</pre>\n";
32
-    } else {
25
+    if (is_string($str)) {
33 26
       echo htmlspecialchars($str) . "<br />\n";
27
+    } else {
28
+      echo "<pre>".htmlspecialchars(print_r($str, true))."</pre>\n";
34 29
     }
35 30
   }
36 31
 }
37 32