Browse code

removed backup-data-files; updated koralle; modified great-dictator-text

Christian Fraß authored on 22/08/2016 12:32:50
Showing 5 changed files
... ...
@@ -1,14 +1,14 @@
1 1
 <section class="section" id="example_texts">
2 2
 	<header>Texts</header>
3
-	<section class="subsection pseudo" id="de_grot_diktator">
3
+	<section class="subsection" id="de_grot_diktator">
4 4
 		<header>De grot diktator</header>
5 5
 		<span class="text lang_fs">
6
-			<p>Ek bid fur fargivung, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske odar neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kön leve ine en beter verld. Vi vil nit hate odar farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kön spise nok. De levrid kön are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.</p>
7
-			<p>Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutsketrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester stan stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.</p>
8
-			<p>Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. De manskap treng enhed and en alvar arend bruderlikhed fur tu bruke dis utfindunger gud. Selv no mang tused in der verld kön höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofarunger av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kön hör mek no: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.</p>
9
-			<p>Kemparer: Kemp nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-födung. Kemp nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive ine jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.</p>
10
-			<p>Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsnidung av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit sant dir luvung, di ing tid vil. Tiraner frien bar sek selv, dok de folk skal blive sklaver.</p>
11
-			<p>Lat us no kempe fur tu upfüle dis luvung. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.</p>
6
+			<p>Ek bid fur fargivung, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske odar neddruyke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi koyn leve ine en beter verld. Vi vil nit hate odar farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al koyn spise nok. De levrid koyn are so fri and skoyn; dok vi hav farlatet de veg.</p>
7
+			<p>Gridhed hav suykent de maners seler and hav fuylt de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutsketrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester stan stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and foyl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar fruykridig and al ding ar lost.</p>
8
+			<p>Med de helprid av fluygtuyger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. De manskap treng enhed and en alvar arend bruderlikhed fur tu bruke dis utfindunger gud. Selv no mang tused in der verld koyn hoyre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofarunger av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk koyn hoyr mek no: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk fruyk de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal doye. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.</p>
9
+			<p>Kemparer: Kemp nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and foyle! Di skend ju, foyd ju, behandel ju lik kanon-foydung. Kemp nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hoyvder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive ine jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.</p>
10
+			<p>Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skoyn, fur tu make dis levrid en vunderfuylt sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nuy verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav luygt. Di mak nit sant dir luvung, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.</p>
11
+			<p>Lat us no kempe fur tu upfuyle dis luvung. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.</p>
12 12
 			<p>Kemparer: Ine de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!</p>
13 13
 		</span>
14 14
 		<p>An attempt to translate the final speech from the famous Charlie Chaplin movie "The great dictator" (with some passages inspired by the German translation); the English original can be listened to <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ibVpDhW6kDQ">on youtube</a>; or in case you'd like to hear a more heart-wrenching version: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gaq62VCcnew">accompanied by "Hans Zimmer - Time"</a>.</p>
15 15
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,233 +0,0 @@
1
-[
2
-	{
3
-		"type": "x0",
4
-		"positive_absolute": {
5
-			"fs": ["for"],
6
-			"en": ["in front"]
7
-		},
8
-		"positive_relative": {
9
-			"fs": ["for (lut)"],
10
-			"en": ["in front of"]
11
-		},
12
-		"positive_attributive": {
13
-			"fs": ["for arend"],
14
-			"en": ["fore","front"]
15
-		},
16
-		"directive_absolute": {
17
-			"fs": ["to for"],
18
-			"en": ["forward"]
19
-		},
20
-		"directive_relative": {
21
-			"fs": ["to for (lut)"],
22
-			"en": ["in front of"]
23
-		}
24
-	},
25
-	{
26
-		"type": "x1",
27
-		"positive_absolute": {
28
-			"fs": ["ruk"],
29
-			"en": ["back"]
30
-		},
31
-		"positive_relative": {
32
-			"fs": ["ruk (lut)"],
33
-			"en": ["behind"]
34
-		},
35
-		"positive_attributive": {
36
-			"fs": ["ruk arend"],
37
-			"en": ["rear", "hind"]
38
-		},
39
-		"directive_absolute": {
40
-			"fs": ["to ruk"],
41
-			"en": ["backward", "behind"]
42
-		},
43
-		"directive_relative": {
44
-			"fs": ["to ruk (lut)"],
45
-			"en": ["behind"]
46
-		}
47
-	},
48
-	{
49
-		"type": "x2",
50
-		"positive_absolute": {
51
-			"fs": ["top"],
52
-			"en": ["on top"]
53
-		},
54
-		"positive_relative": {
55
-			"fs": ["top (lut)"],
56
-			"en": ["over", "above"]
57
-		},
58
-		"positive_attributive": {
59
-			"fs": ["top arend"],
60
-			"en": ["upper"]
61
-		},
62
-		"directive_absolute": {
63
-			"fs": ["to top"],
64
-			"en": ["up"]
65
-		},
66
-		"directive_relative": {
67
-			"fs": ["to top (lut)"],
68
-			"en": ["over","above"]
69
-		}
70
-	},
71
-	{
72
-		"type": "x3",
73
-		"positive_absolute": {
74
-			"fs": ["ned"],
75
-			"en": ["below"]
76
-		},
77
-		"positive_relative": {
78
-			"fs": ["ned (lut)"],
79
-			"en": ["under"]
80
-		},
81
-		"positive_attributive": {
82
-			"fs": ["ned arend"],
83
-			"en": ["lower"]
84
-		},
85
-		"directive_absolute": {
86
-			"fs": ["to ned"],
87
-			"en": ["down"]
88
-		},
89
-		"directive_relative": {
90
-			"fs": ["to ned (lut)"],
91
-			"en": ["under"]
92
-		}
93
-	},
94
-	{
95
-		"type": "x4",
96
-		"positive_absolute": {
97
-			"fs": ["vinst"],
98
-			"en": ["left"]
99
-		},
100
-		"positive_relative": {
101
-			"fs": ["vinst (lut)"],
102
-			"en": ["left from"]
103
-		},
104
-		"positive_attributive": {
105
-			"fs": ["vinst arend"],
106
-			"en": ["left"]
107
-		},
108
-		"directive_absolute": {
109
-			"fs": ["to vinst"],
110
-			"en": ["to the left"]
111
-		},
112
-		"directive_relative": {
113
-			"fs": ["to vinst (lut)"],
114
-			"en": ["to the left of"]
115
-		}
116
-	},
117
-	{
118
-		"type": "x5",
119
-		"positive_absolute": {
120
-			"fs": ["hög"],
121
-			"en": ["right"]
122
-		},
123
-		"positive_relative": {
124
-			"fs": ["hög (lut)"],
125
-			"en": ["right from"]
126
-		},
127
-		"positive_attributive": {
128
-			"fs": ["hög arend"],
129
-			"en": ["right"]
130
-		},
131
-		"directive_absolute": {
132
-			"fs": ["to hög"],
133
-			"en": ["to the right"]
134
-		},
135
-		"directive_relative": {
136
-			"fs": ["to hög (lut)"],
137
-			"en": ["to the right of"]
138
-		}
139
-	},
140
-	{
141
-		"type": "x6",
142
-		"positive_absolute": {
143
-			"fs": ["ine"],
144
-			"en": ["inside"]
145
-		},
146
-		"positive_relative": {
147
-			"fs": ["ine (lut)"],
148
-			"en": ["in", "inside from"]
149
-		},
150
-		"positive_attributive": {
151
-			"fs": ["ine arend"],
152
-			"en": ["inner"]
153
-		},
154
-		"directive_absolute": {
155
-			"fs": ["in"],
156
-			"en": ["in"]
157
-		},
158
-		"directive_relative": {
159
-			"fs": ["in (lut)"],
160
-			"en": ["into"]
161
-		}
162
-	},
163
-	{
164
-		"type": "x7",
165
-		"positive_absolute": {
166
-			"fs": ["ute"],
167
-			"en": ["outside"]
168
-		},
169
-		"positive_relative": {
170
-			"fs": ["ute (lut)"],
171
-			"en": ["out", "outside from"]
172
-		},
173
-		"positive_attributive": {
174
-			"fs": ["ute arend"],
175
-			"en": ["outer"]
176
-		},
177
-		"directive_absolute": {
178
-			"fs": ["ut"],
179
-			"en": ["out"]
180
-		},
181
-		"directive_relative": {
182
-			"fs": ["ut (lut)"],
183
-			"en": ["out of"]
184
-		}
185
-	},
186
-	{
187
-		"type": "x8",
188
-		"positive_absolute": {
189
-			"fs": ["upe"],
190
-			"en": ["upon"]
191
-		},
192
-		"positive_relative": {
193
-			"fs": ["upe (lut)"],
194
-			"en": ["thereon"]
195
-		},
196
-		"positive_attributive": {
197
-			"fs": ["upe arend"],
198
-			"en": []
199
-		},
200
-		"directive_absolute": {
201
-			"fs": ["up"],
202
-			"en": ["on"]
203
-		},
204
-		"directive_relative": {
205
-			"fs": ["up (lut)"],
206
-			"en": ["onto"]
207
-		}
208
-	},
209
-	{
210
-		"type": "x9",
211
-		"positive_absolute": {
212
-			"fs": ["mel"],
213
-			"en": ["inbetween"]
214
-		},
215
-		"positive_relative": {
216
-			"fs": ["mel (lut)"],
217
-			"en": ["between"]
218
-		},
219
-		"positive_attributive": {
220
-			"fs": ["mel arend"],
221
-			"en": ["middle"]
222
-		},
223
-		"directive_absolute": {
224
-			"fs": ["to mel"],
225
-			"en": ["between"]
226
-		},
227
-		"directive_relative": {
228
-			"fs": ["to mel (lut)"],
229
-			"en": ["between"]
230
-		}
231
-	}
232
-]
233
-
234 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,344 +0,0 @@
1
-[
2
-	{
3
-		"domain": "Concrete",
4
-		"interrogative": {
5
-			"fs": ["vilk"],
6
-			"en": ["which"]
7
-		},
8
-		"relative": {
9
-			"fs": ["vilk"],
10
-			"en": ["which"]
11
-		},
12
-		"demonstrative_far": {
13
-			"fs": ["jen"],
14
-			"en": ["that"]
15
-		},
16
-		"demonstrative_near": {
17
-			"fs": ["dis"],
18
-			"en": ["this"]
19
-		},
20
-		"universal": {
21
-			"fs": ["al"],
22
-			"en": ["every", "all"]
23
-		},
24
-		"undefined": {
25
-			"fs": ["et"],
26
-			"en": ["some"]
27
-		},
28
-		"negative": {
29
-			"fs": ["ing"],
30
-			"en": ["no"]
31
-		}
32
-	},
33
-	{
34
-		"domain": "Person",
35
-		"interrogative": {
36
-			"fs": ["vilk man", "ve"],
37
-			"en": ["who"]
38
-		},
39
-		"relative": {
40
-			"fs": ["vilk man", "ve"],
41
-			"en": ["who"]
42
-		},
43
-		"demonstrative_far": {
44
-			"fs": ["jen man"],
45
-			"en": []
46
-		},
47
-		"demonstrative_near": {
48
-			"fs": ["dis man"],
49
-			"en": []
50
-		},
51
-		"universal": {
52
-			"fs": ["al man", "alve"],
53
-			"en": ["everyone"]
54
-		},
55
-		"undefined": {
56
-			"fs": ["et man", "etve"],
57
-			"en": ["someone"]
58
-		},
59
-		"negative": {
60
-			"fs": ["ing man", "ingve"],
61
-			"en": ["no one"]
62
-		}
63
-	},
64
-	{
65
-		"domain": "Thing",
66
-		"interrogative": {
67
-			"fs": ["vilk ding", "vat"],
68
-			"en": ["what"]
69
-		},
70
-		"relative": {
71
-			"fs": ["vilk ding", "vat"],
72
-			"en": ["what"]
73
-		},
74
-		"demonstrative_far": {
75
-			"fs": ["jen ding", "dat"],
76
-			"en": ["that"]
77
-		},
78
-		"demonstrative_near": {
79
-			"fs": ["dis ding"],
80
-			"en": ["this"]
81
-		},
82
-		"universal": {
83
-			"fs": ["al ding", "alvat"],
84
-			"en": ["everything"]
85
-		},
86
-		"undefined": {
87
-			"fs": ["et ding", "etvat"],
88
-			"en": ["something"]
89
-		},
90
-		"negative": {
91
-			"fs": ["ing ding", "ingvat"],
92
-			"en": ["nothing"]
93
-		}
94
-	},
95
-	{
96
-		"domain": "Posession",
97
-		"interrogative": {
98
-			"fs": ["av vilk man", "ves"],
99
-			"en": []
100
-		},
101
-		"relative": {
102
-			"fs": ["av vilk man", "ves"],
103
-			"en": []
104
-		},
105
-		"demonstrative_far": {
106
-			"fs": ["av jen man"],
107
-			"en": []
108
-		},
109
-		"demonstrative_near": {
110
-			"fs": ["av dis man"],
111
-			"en": []
112
-		},
113
-		"universal": {
114
-			"fs": ["av al man", "alves"],
115
-			"en": []
116
-		},
117
-		"undefined": {
118
-			"fs": ["av et man", "etves"],
119
-			"en": []
120
-		},
121
-		"negative": {
122
-			"fs": ["av ing man", "ingves"],
123
-			"en": []
124
-		}
125
-	},
126
-	{
127
-		"domain": "Time",
128
-		"interrogative": {
129
-			"fs": ["vilk tid", "van"],
130
-			"en": ["when"]
131
-		},
132
-		"relative": {
133
-			"fs": ["vilk tid", "van"],
134
-			"en": ["when"]
135
-		},
136
-		"demonstrative_far": {
137
-			"fs": ["jen tid", "dan"],
138
-			"en": ["then"]
139
-		},
140
-		"demonstrative_near": {
141
-			"fs": ["dis tid", "no"],
142
-			"en": ["now"]
143
-		},
144
-		"universal": {
145
-			"fs": ["al tid", "alvan"],
146
-			"en": ["always"]
147
-		},
148
-		"undefined": {
149
-			"fs": ["et tid", "etvan"],
150
-			"en": ["sometimes"]
151
-		},
152
-		"negative": {
153
-			"fs": ["ing tid", "ingvan"],
154
-			"en": ["never"]
155
-		}
156
-	},
157
-	{
158
-		"domain": "Location",
159
-		"interrogative": {
160
-			"fs": ["vilk sted", "var"],
161
-			"en": ["where"]
162
-		},
163
-		"relative": {
164
-			"fs": ["vilk sted", "var"],
165
-			"en": ["where"]
166
-		},
167
-		"demonstrative_far": {
168
-			"fs": ["jen sted", "dar"],
169
-			"en": ["there"]
170
-		},
171
-		"demonstrative_near": {
172
-			"fs": ["dis sted", "har"],
173
-			"en": ["here"]
174
-		},
175
-		"universal": {
176
-			"fs": ["al sted", "alvar"],
177
-			"en": ["everywhere"]
178
-		},
179
-		"undefined": {
180
-			"fs": ["et sted", "etvar"],
181
-			"en": ["somewhere"]
182
-		},
183
-		"negative": {
184
-			"fs": ["ing sted", "ingvar"],
185
-			"en": ["nowhere"]
186
-		}
187
-	},
188
-	{
189
-		"domain": "Direction",
190
-		"interrogative": {
191
-			"fs": ["to vilk sted", "varto"],
192
-			"en": ["(to) where","whither"]
193
-		},
194
-		"relative": {
195
-			"fs": ["to vilk sted", "varto"],
196
-			"en": ["(to) where","whither"]
197
-		},
198
-		"demonstrative_far": {
199
-			"fs": ["to jen sted", "darto"],
200
-			"en": ["(to) there","thither"]
201
-		},
202
-		"demonstrative_near": {
203
-			"fs": ["to dis sted", "harto"],
204
-			"en": ["(to) here","hither"]
205
-		},
206
-		"universal": {
207
-			"fs": ["to al sted", "alto"],
208
-			"en": []
209
-		},
210
-		"undefined": {
211
-			"fs": ["to et sted", "etto"],
212
-			"en": ["(to) anywhere"]
213
-		},
214
-		"negative": {
215
-			"fs": ["to ing sted", "ingto"],
216
-			"en": ["(to) nowhere","nowither"]
217
-		}
218
-	},
219
-	{
220
-		"domain": "Cause",
221
-		"interrogative": {
222
-			"fs": ["fur vilk grund", "varfur"],
223
-			"en": ["why"]
224
-		},
225
-		"relative": {
226
-			"fs": ["fur vilk grund", "varfur"],
227
-			"en": ["why"]
228
-		},
229
-		"demonstrative_far": {
230
-			"fs": ["fur jen grund", "darfur"],
231
-			"en": []
232
-		},
233
-		"demonstrative_near": {
234
-			"fs": ["fur dis grund", "harfur"],
235
-			"en": []
236
-		},
237
-		"universal": {
238
-			"fs": ["fur al grund", "alfur"],
239
-			"en": []
240
-		},
241
-		"undefined": {
242
-			"fs": ["fur et grund", "etfur"],
243
-			"en": []
244
-		},
245
-		"negative": {
246
-			"fs": ["fur ing grund", "ingfur"],
247
-			"en": []
248
-		}
249
-	},
250
-	{
251
-		"domain": "Manner",
252
-		"interrogative": {
253
-			"fs": ["vilk mot", "hur"],
254
-			"en": ["how"]
255
-		},
256
-		"relative": {
257
-			"fs": ["vilk mot", "hur"],
258
-			"en": ["how"]
259
-		},
260
-		"demonstrative_far": {
261
-			"fs": ["jen mot", "so"],
262
-			"en": ["so"]
263
-		},
264
-		"demonstrative_near": {
265
-			"fs": ["dis mot", "so"],
266
-			"en": ["so"]
267
-		},
268
-		"universal": {
269
-			"fs": ["al mot"],
270
-			"en": []
271
-		},
272
-		"undefined": {
273
-			"fs": ["et mot"],
274
-			"en": []
275
-		},
276
-		"negative": {
277
-			"fs": ["ing mot"],
278
-			"en": []
279
-		}
280
-	},
281
-	{
282
-		"domain": "Type",
283
-		"interrogative": {
284
-			"fs": ["vilk slag"],
285
-			"en": ["what kind of"]
286
-		},
287
-		"relative": {
288
-			"fs": ["vilk slag"],
289
-			"en": []
290
-		},
291
-		"demonstrative_far": {
292
-			"fs": ["jen slag", "solk"],
293
-			"en": ["such"]
294
-		},
295
-		"demonstrative_near": {
296
-			"fs": ["dis slag"],
297
-			"en": []
298
-		},
299
-		"universal": {
300
-			"fs": ["al slag"],
301
-			"en": []
302
-		},
303
-		"undefined": {
304
-			"fs": ["et slag"],
305
-			"en": []
306
-		},
307
-		"negative": {
308
-			"fs": ["ing slag"],
309
-			"en": []
310
-		}
311
-	},
312
-	{
313
-		"domain": "Amount",
314
-		"interrogative": {
315
-			"fs": ["vilk mang"],
316
-			"en": ["how many", "how much"]
317
-		},
318
-		"relative": {
319
-			"fs": ["vilk mang"],
320
-			"en": ["how many", "how much"]
321
-		},
322
-		"demonstrative_far": {
323
-			"fs": ["jen mang"],
324
-			"en": []
325
-		},
326
-		"demonstrative_near": {
327
-			"fs": ["dis mang"],
328
-			"en": []
329
-		},
330
-		"universal": {
331
-			"fs": ["al mang"],
332
-			"en": []
333
-		},
334
-		"undefined": {
335
-			"fs": ["et mang"],
336
-			"en": []
337
-		},
338
-		"negative": {
339
-			"fs": ["ing mang"],
340
-			"en": []
341
-		}
342
-	}
343
-]
344
-
345 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,80 +0,0 @@
1
-[
2
-	{
3
-		"numerus": 1,
4
-		"persona": 0,
5
-		"genus": 0,
6
-		"fs": ["man"],
7
-		"en": ["one","you"]
8
-	},
9
-	{
10
-		"numerus": 1,
11
-		"persona": 1,
12
-		"genus": 0,
13
-		"fs": ["ek"],
14
-		"en": ["i"]
15
-	},
16
-	{
17
-		"numerus": 1,
18
-		"persona": 2,
19
-		"genus": 0,
20
-		"fs": ["du"],
21
-		"en": ["you","thou"]
22
-	},
23
-	{
24
-		"numerus": 1,
25
-		"persona": 3,
26
-		"genus": 0,
27
-		"fs": ["hen"],
28
-		"en": []
29
-	},
30
-	{
31
-		"numerus": 1,
32
-		"persona": 3,
33
-		"genus": 1,
34
-		"fs": ["hi"],
35
-		"en": ["he"]
36
-	},
37
-	{
38
-		"numerus": 1,
39
-		"persona": 3,
40
-		"genus": 2,
41
-		"fs": ["hu"],
42
-		"en": ["she"]
43
-	},
44
-	{
45
-		"numerus": 1,
46
-		"persona": 3,
47
-		"genus": 3,
48
-		"fs": ["het"],
49
-		"en": ["it"]
50
-	},
51
-	{
52
-		"numerus": 2,
53
-		"persona": 0,
54
-		"genus": 0,
55
-		"fs": ["man"],
56
-		"en": ["they","you"]
57
-	},
58
-	{
59
-		"numerus": 2,
60
-		"persona": 1,
61
-		"genus": 0,
62
-		"fs": ["vi"],
63
-		"en": ["we"]
64
-	},
65
-	{
66
-		"numerus": 2,
67
-		"persona": 2,
68
-		"genus": 0,
69
-		"fs": ["jer"],
70
-		"en": ["you (all)"]
71
-	},
72
-	{
73
-		"numerus": 2,
74
-		"persona": 3,
75
-		"genus": 0,
76
-		"fs": ["di"],
77
-		"en": ["they"]
78
-	}
79
-]
80
-
... ...
@@ -3,6 +3,25 @@ var __extends = (this && this.__extends) || function (d, b) {
3 3
   function __() { this.constructor = d; }
4 4
   d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.prototype, new __());
5 5
 };
6
+/*
7
+  
8
+  Build system abstractor "Koralle"
9
+  Copyright (C) 2016	Fenris Wolf (fenris@greenscale.de)
10
+  
11
+  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
12
+  it under the terms of the GNU General Public License as published by
13
+  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
14
+  (at your option) any later version.
15
+  
16
+  This program is distributed in the hope that it will be useful,
17
+  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18
+  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
19
+  GNU General Public License for more details.
20
+  
21
+  You should have received a copy of the GNU General Public License
22
+  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
23
+    
24
+*/
6 25
 var _child_process = require("child_process");
7 26
 var _fs = require("fs");
8 27
 var configuration = {};
... ...
@@ -691,7 +710,7 @@ var lib_path;
691 710
       var steps = this.steps;
692 711
       // filter "stay"
693 712
       {
694
-        steps = steps.filter(function (step) { return !(step instanceof class_step_stay); });
713
+        steps = steps.filter(function (step) { return (!(step instanceof class_step_stay)); });
695 714
       }
696 715
       // filter "regular-back"
697 716
       {
... ...
@@ -725,6 +744,17 @@ var lib_path;
725 744
       }
726 745
       return (new class_path(steps));
727 746
     };
747
+    /**
748
+     * @author fenris
749
+     */
750
+    class_path.prototype.output = function (system) {
751
+      if (system === void 0) { system = "unix"; }
752
+      var splitter = {
753
+        "win": "\\",
754
+        "unix": "/",
755
+      }[system];
756
+      return ((this.steps.length == 0) ? "./" : this.steps.map(function (step) { return (step.toString() + splitter); }).join(""));
757
+    };
728 758
     /**
729 759
     * @author fenris
730 760
     */
... ...
@@ -2709,6 +2739,10 @@ function main(args) {
2709 2739
         case "--system":
2710 2740
         case "-s": {
2711 2741
           configuration["system"] = parts[1];
2742
+          configuration["tempfolder"] = {
2743
+            "win": "%TEMP%/",
2744
+            "unix": "/tmp/",
2745
+          }[configuration["system"]];
2712 2746
           return true;
2713 2747
           break;
2714 2748
         }