## translation metadata
# Revision: $Revision$
# Translation-Priority: 2-medium
#include "head.wmi" TITLE="Tor: Documentation" CHARSET="UTF-8"
<div class="main-column">

<a id="RunningTor"></a>
<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Kjøre Tor</a></h2>
<ul>
<li><a href="<page docs/tor-doc-windows>">Installere Tor på Win32</a></li>
<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Installere Tor på Mac OS X</a></li>
<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Installere Tor på Linux/BSD/Unix</a></li>
<li><a href="<page torbutton/index>">Installere Torbutton for Tor</a></li>
<li><a href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurere en Tor-relè</a></li>
<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfigurere en skjult tjeneste med
Tor</a></li>
</ul>

<a id="Support"></a> <a id="UpToSpeed"></a>
<h2><a class="anchor" href="#UpToSpeed">Kjapp gjennomgang av Tor sin fortid,
fremtid og nåværende</a></h2>

<ol>
<li>
Først les <a href="<page overview>">oversiktssiden</a> for å lære generelt
om hvordan Tor fungerer, hva formålet er og hvem som bruker det.
</li>

<li>
<a href="<page download>">Installer Tor-pakken</a> for å teste det ut. Vær
sikker på at du har Firefox installert først, og vær sikker på å les <a
href="<page download>#Warning">om advarslene</a> som kan ødelegge
anonymiteten din.
</li>

<li>
Our <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">FAQ</a>
covers all sorts of topics, including questions about setting up a client or
relay, concerns about anonymity attacks, why we didn't build Tor in other
ways, etc. There's a separate <a href="<page faq-abuse>">Abuse FAQ</a> to
answer common questions from or for relay operators. The <a href="<page
eff/tor-legal-faq>">Tor Legal FAQ</a> is written by EFF lawyers, and aims to
give you an overview of some of the legal issues that arise from the Tor
project in the US.
</li>

<li>The <a href="<page tor-manual>">manual</a> lists all the possible entries
you can put in your <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Imsupposedtoeditmytorrc.Whatdoesthatmean">torrc
file</a>. We also provide a <a href="<page tor-manual-dev>">manual for the
development version of Tor</a>.</li>

<li>If you have questions, we have an IRC channel (for users, relay operators,
and developers) at <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor on
irc.oftc.net</a>. If you have a bug, especially a crash bug, read <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#MyTorkeepscrashing.">how
to report a Tor bug</a> first and then tell us as much information about it
as you can in <a href="https://bugs.torproject.org/tor">our bugtracker</a>.
(If your bug is with Polipo, your browser, or some other application, please
don't put it in our bugtracker.) The <a href="#MailingLists">or-talk mailing
list</a> can also be useful.
</li>

<li>
<a href="https://blog.torproject.org/">Tor har en blogg nå</a>. Vi prøver å
holde den oppdatert noen ganger i uken med det av nyheter som måtte være.
</li>

<li>
Last ned og se Roger sin frem oversiktstale fra What The Hack (<a
href="http://freehaven.net/~arma/wth-anonymous-communication-58.mp4">video</a>,
<a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">lysbilder</a>, <a
href="http://wiki.whatthehack.org/index.php/Anonymous_communication_for_the_United_States_Department_of_Defense...and_you">abstrakt</a>).
Denne talen ble gitt i Juli 2005 når vi ble sponset av EFF og når vårt
nettverk fortsatt var nokså lite, men den gir fortsatt god innsikt i hvordan
Tor fungerer og hva det er godt for.
</li>

<li>
Se gjennom våre <a href="#DesignDoc">designdokumenter</a>. Legg også merke
til at vi har RFC-stylet spesifikasjoner som kan fortelle deg nøyaktig
hvordan Tor er bygget.
</li>

<li>
Det finnes en <a
href="https://svn.torproject.org/svn/projects/roadmaps/2008-12-19-roadmap-full.pdf">hel
liste over ting vil takle i fremtiden</a>. Desverre må mange av de tingene
få konsistens før de gir mening til folk som ikke er Tor-utviklere, men du
kan fortsatt få en liten idè om hvilke ting som vil bli løst i nærmeste
fremtid.
</li>

<li>
Last ned og se Nick sin "Technical changes since 2004" tale fra Defcon i
juli 2007 (<a
href="http://freehaven.net/~arma/Defcon15-Mathewson-Technical_Changes_since_you_Last_Heard_about_Tor.mp4">video</a>,
<a
href="http://freehaven.net/~nickm/slides/Defcon07/TorChanges.pdf">lysbilder</a>),
Roger sin "blocking-resistance and circumvention" tale fra 23C3 i desember
2006 (<a
href="http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-tor_and_china.m4v">video</a>,
<a href="http://freehaven.net/~arma/slides-23c3.pdf">lysbilder</a>, <a
href="http://events.ccc.de/congress/2006/Fahrplan/events/1444.en.html">abstrakt</a>,
<a
href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/blocking.html">designpapirer</a>,
og Roger sin "Current events in 2007" tale fra 24C3 fra desember 2007 (<a
href="http://freehaven.net/~arma/24c3-2325-en-current_events_in_tor_development.mp4">video</a>,
<a href="http://freehaven.net/~arma/slides-24c3.pdf">lysbilder</a>, <a
href="http://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/events/2325.en.html">abstrakt</a>).
Vi har også en What The Hack innføring om skjulte tjenester (<a
href="http://freehaven.net/~arma/wth_tor_hidden_services.mp4">video</a>, <a
href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">lysbilder</a>).
</li>

<li>
Se Mike sin "Securing the Tor network" tale fra Defcon i juli 2007 (<a
href="http://freehaven.net/~arma/Defcon15-Mike_Perry-Securing_the_Tor_Network.mp4">video</a>,
<a
href="http://freehaven.net/~arma/SecuringTheTorNetwork.pdf">lysbilder</a>).
Den forklarer vanlige måter å angripe nettverk som Tor og viser hvordan vi
prøver å forsvare oss mot dem, og introduserer <a
href="https://svn.torproject.org/svn/torflow/trunk/README">Torflow</a>-samlingen
av script.
</li>

<li>
Les mer om <a href="<gitblob>doc/spec/proposals/001-process.txt">Tor sin
forslagsprosess for endringer av vårt design</a>, og se over <a
href="<gittree>doc/spec/proposals">eksisterende forslag</a>.
</li>

<li>
Vår <a href="<gitblob>doc/TODO">utvikler TODO-fil</a> starter med et tidsrom
for eksterne ønsker; ting som <a href="<page sponsors>">våre sponsorer</a>
har betalt for å se gjort. Den lister også opp mange andre oppgaver og tema
vi ønsker å takle etterpå.
</li>

<li>
Når du så er oppdatert på alt, vil ting begynne å forandre seg overraskende
fort. Vi har <a href="#MailingLists">or-dev mailing liste</a> hvor relativt
komplekse diskusjoner skjer, og #tor sin IRC-kanal hvor mindre komplekse
diskusjoner skjer.
</li>

</ol>

<a id="MailingLists"></a>
<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Informasjon om maillistene</a></h2>
<ul>
<li><a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce mailing
liste</a> er en mailing liste med primæroppgave å annonsere nye utgivelser
og kritiske sikkerhetsoppdateringer. Alle burde være på denne listen. Det er
også en <a
href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">RSS-feed</a>
av or-announce hos <a href="http://gmane.org">gmane.org</a>.</li>
<li><a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk listen</a> er hvor en
god del diskusjoner skjer, og hvor vi sender ut beskjer om nye ustabile
versjoner og kandidater til utgivelse i stabile versjoner.</li>
<li><a href="http://archives.seul.org/tor/relays/">tor-relays listen</a> er hvor
diskusjoner om å kjøre, konfigurere og håndtere din Tor-relé foregår. Hvis
du kjører en relé eller vurderer å gjøre det så er dette listen for deg.</li>
<li><a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-dev listen</a> er kun for
utviklere og har lite trafikk.</li>
<li>En liste av <a href="http://archives.seul.org/tor/mirrors/">nettside
operatører (de som kjører kopier av denne)</a> for nye nettside operatører,
og støttede <a href="<page mirrors>">nåværende nettside kopier</a>.</li>
<li>En liste over <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">svn og git
innlegg</a> kan være interessant for utviklere.</li>
<li>An automated list for <a href="http://archives.seul.org/tor/bugs/">bug
reports from trac</a> may be interesting for users and developers.</li>
</ul>

<a id="DesignDoc"></a>
<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Designdokumenter</a></h2>
<ul>
<li><b>designdokumentet</a> (publisert på Usenix Security 2004) utgir våre
rettferdiggjøringer og sikkerhetsanalyser av Tor-designet: <a
href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a>
og <a
href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html">HTML</a>
versjoner er tilgjengelig.</li>
<li>Vår oppfølgende om <b>utfordringer vedrørende lav-latens anonymitet</b>
(fortsatt i form av et utkast) detaljerer mer nylige erfaringer og
retninger: <a
href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/challenges.pdf">PDF-utkast</a>.</li>
<li>Vårt dokument hos WEIS 2006; <b>Anonymitet elsker selskap: Brukbarhet og
nettverkseffekt</b>; forklarer hvorfor brukbarheten i anonymitetsystemer
betyr mye for deres sikkerhet: <a
href="http://freehaven.net/anonbib/cache/usability:weis2006.pdf">PDF</a>.</li>
<li>Vårt forberedende design for å gjøre det vanskeligere for store brannmurer å
hindre tilgang til Tor-nettverket er beskrevet i <b>design av det
blokkeringsavstøtende anonymitetsystem</b>: <a
href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/blocking.pdf">PDF-utkast</a>
og <a
href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/blocking.html">HTML-utkast</a>.
Vil du <a href="<page volunteer>#Coding">hjelpe oss med å bygge det</a>?</li>
<li><b>Spesifikasjonene</b> sikter på å gi utviklere nok informasjon til å bygge
en kompatibel versjon av Tor:
<ul>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/tor-spec.txt">Tor sine hovedspesifikasjoner</a></li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/dir-spec.txt">Tor version 3 katalogserver
spesifikasjoner</a> (og eldre <a
href="<gitblob>doc/spec/dir-spec-v1.txt">version 1</a> og <a
href="<gitblob>doc/spec/dir-spec-v2.txt">version 2</a> katalog
spesifikasjoner)</li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/control-spec.txt">Tor kontrollprotokoll sine
spesifikasjoner</a></li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/rend-spec.txt">Tor spesifikasjoner for
samlepunkt</a></li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/path-spec.txt">Tor sine spesifikasjoner for
stivalg</a></li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/address-spec.txt">Spesielle vertsnavn i Tor</a></li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/socks-extensions.txt">Tor sin SOCKS støtte og
utvidelser</a></li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/version-spec.txt">Hvordan Tor numererer
versjonene</a></li>
<li><a href="<gitblob>doc/spec/proposals">Utkast av nye spesifikasjoner og
forslag til endringer som fortsatt er aktiv</a></li>
</ul></li>

</ul>

<a id="NeatLinks"></a>
<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Fine lenker</a></h2>
<ul>
<li>The <a href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki">Tor wiki</a>
provides a plethora of helpful contributions from Tor users. Check it out!</li>
<li><a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/SupportPrograms">A
list of supporting programs you might want to use in association with
Tor</a>.</li>
<li><a href="https://check.torproject.org/">Tor detector</a> eller <a
href="http://torcheck.xenobite.eu/">den andre Tor detector</a> prøver å
gjette om du bruker Tor eller ikke.</li>
<li>Sjekk ut en av Tor statussidene, som a
href="http://torstatus.blutmagie.de/">blutmagie</a>, <a
href="http://trunk.torstatus.kgprog.com/index.php">kgprog</a> eller Xenobite
sin <a href="https://torstat.xenobite.eu/">Tor node status</a> sider. Husk
at disse listene er ikke nødvendigvis like nøyaktig som det din Tor klient
bruker fordi din client henter sin egen kataloginformasjon og undersøker det
lokalt.</li>
<li>Les <a
href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">disse
dokumentene</a> (spesielt de i boksene) for å bli oppdatert med det som
skjer i verden av anonyme kommunikasjonsystemer.</li>
</ul>

<a id="Developers"></a>
<h2><a class="anchor" href="#Developers">For utviklere</a></h2>
 Bla gjennom Tor <b>kildekodemagasin</b>:
 <ul>
  <li><a href="<gitrepo>">Bla hierarkisk i magasinets kildekode direkte</a></li>
  <li>Tilgang til Git og SVN:
   <ul>
    <li><kbd>git clone git://git.torproject.org/git/tor</kbd></li>
    <li>Utviklingsdelen er <kbd>master</kbd>. Den aktive vedlikeholdsdelene er
<kbd>maint-0.2.0</kbd> og <kbd>maint-0.2.1</kbd>.</li>
    <li><kbd>svn checkout https://svn.torproject.org/svn/website/trunk website</kbd></li>
   </ul>
  </li>
  <li><a
href="https://gitweb.torproject.org//githax.git?a=blob;f=doc/Howto.txt;hb=HEAD">Basic
instructions for using Git to contribute to Tor software.</a></li>
 </ul>

 </div>


#include <foot.wmi>