Browse code

updated polish translations for the website, as wml

Runa A. Sandvik authored on 28/03/2011 15:32:51
Showing 8 changed files
... ...
@@ -56,8 +56,8 @@ University</a> (2009-2010)</li>
56 56
 
57 57
   <h3><i>Allium cepa</i> (do 50.000 USD)</h3>
58 58
   	<ul>
59
-  		<li><a href="<page donate/donate>">Ponad 500 osobistych dotacji od ludzi takich jak
60
-Ty</a> (2006-2010)</li>
59
+  		<li><a href="<page donate/donate>">Ponad 500 osobistych dotacji od ludzi takich
60
+jak Ty</a> (2006-2010)</li>
61 61
   		<li><a href="http://code.google.com/opensource/">Google</a> (2008-2009)</li>
62 62
   		<li><a href="http://code.google.com/soc/">Google Summer of Code</a> (2007-2010)</li>
63 63
   		<li><a href="http://www.hrw.org/">Human Rights Watch</a> (2007)</li>
... ...
@@ -150,8 +150,7 @@ you're destroying the world. [Port 80]</li>
150 150
   <li>يمكن أن يتصل شخص ما بشبكة IRC ويزعج الناس. سوف يتلقى مزود خدمة الإنترنت لك
151 151
 بريدًا مهذبًا عن أن حاسوبك مُخترق و/أو مستغل للهجوم. [المنفذ 6667]</li>
152 152
   <li>يمكن أن يستخدم شخص ما تور لتنزيل فيلم Vin Diesel ليتقلى مزود خدمة الإنترنت
153
-لك شكوى لخرق حقوق النشر. راجع <a href="<page eff/tor-dmca-response>">قالب
154
-EFF</a>
153
+لك شكوى لخرق حقوق النشر. راجع <a href="<page eff/tor-dmca-response>قالب EFF
155 154
 للرد على تهديدات خرق حقوق النشر لتور</a> والتي تشرح لمزود خدمة الإنترنت لك
156 155
 أن بإمكانه على الأرجح تجاهل الإشعار دون أي خطر قانوني. [منافذ متعددة]</li>
157 156
   </ul>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24347 $
7
+# Revision: $Revision: 24472 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: FAQ" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -490,13 +490,12 @@ dokumentacji i musimy poświęcić trochę wysiłku na koordynację wolontariusz
490 490
   </li>
491 491
 
492 492
   <li>
493
-  Obsługa przekaźników sieci: sieć Tora jest prowadzona przez wolontariuszy,
494
-ale oni wymagają uwagi z usuwaniem błędów, tłumaczeniem, czemu coś nie
495
-działa, przypominaniem o aktualizacjach itd. Sama sieć jest czymś wspólnym i
496
-ktoś musi poświęcić trochę energii, by operatorzy przekaźników byli
497
-zadowoleni. Musimy też popracować nad <a href="#RelayOS">stabilnością</a> na
498
-niektórych systemach &mdash; np. przekaźniki Tora mają aktualnie problemy na
499
-Win XP.
493
+  Relay support: the Tor network is run by volunteers, but they still need
494
+attention with prompt bug fixes, explanations when things go wrong,
495
+reminders to upgrade, and so on. The network itself is a commons, and
496
+somebody needs to spend some energy making sure the relay operators stay
497
+happy. We also need to work on stability on some platforms &mdash; e.g., Tor
498
+relays have problems on Win XP currently.
500 499
   </li>
501 500
 
502 501
   <li>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24197 $
7
+# Revision: $Revision: 24472 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -29,16 +29,16 @@ przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
29 29
   <br>
30 30
   
31 31
   <p>
32
-  Wersje instalacyjne dla Macintosh OS X zawierają <a href="<page
33
-index>">Tora</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (graficzny
34
-interfejs dla Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>, i <a
35
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
36
-pośredniczący proxy) w jednej paczce, ze wszystkimi czterema programami
37
-prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
38
-download/download>#tor">stabilną</a> albo <a href="<page
39
-download/download>#tor">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X na
40
-Intelach, lub poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page
41
-download/download>">stronie pobierania</a>.
32
+  The install for Macintosh OS X bundles <a href="<page index>">Tor</a>, <a
33
+href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (a graphical interface for Tor),
34
+<a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>, and <a
35
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (a web
36
+proxy) into one package, with the four applications pre-configured to work
37
+together. Download either the <a href="<page
38
+download/download>#mac">stable</a> or the <a href="<page
39
+download/download>#mac">experimental</a> version of the OS X bundle, or look
40
+for more options on the <a href="<page download/download>">download
41
+page</a>.
42 42
   </p>
43 43
   
44 44
   <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24197 $
7
+# Revision: $Revision: 24472 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Relay Configuration Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -30,10 +30,9 @@ byś mógł/mogła zmniejszyć ryzyko skarg, oraz obsługą dynamicznych adresó
30 30
 IP</a>.
31 31
   </p>
32 32
 
33
-  <p>Możesz uruchomić przekaźnik sieci Tora na <a href="<wikifaq>#RelayOS">prawie
34
-każdym</a> systemie operacyjnym. Przekaźniki Tora działają najlepiej na
35
-systemach Linux, OS X Tiger lub późniejszym, FreeBSD 5.x+, NetBSD 5.x+ oraz
36
-Windows Server 2003 lub późniejszym.
33
+  <p>You can run a Tor relay on pretty much any operating system. Tor relays work
34
+best on Linux, OS X Tiger or later, FreeBSD 5.x+, NetBSD 5.x+, and Windows
35
+Server 2003 or later.
37 36
   </p>
38 37
 
39 38
   <hr> <a id="zero"></a> <a id="install"></a>
... ...
@@ -21,8 +21,8 @@ getinvolved/tshirt>">Koszulka</a>
21 21
 Tor. Są trzy podstawowe sposoby wnoszenia wkładu:</p>
22 22
   
23 23
   <ol>
24
-  <li>Wystarczająco duża (65 USD lub więcej) <a href="<page donate/donate>">dotacja</a>
25
-na Projekt Tor.</li>
24
+  <li>Wystarczająco duża (65 USD lub więcej) <a href="<page
25
+donate/donate>">dotacja</a> na Projekt Tor.</li>
26 26
   <li>Prowadzenie szybkiego <a href="<page docs/tor-doc-relay>">przekaźnika sieci
27 27
 Tor</a>, który działał przez ostatnie 2 miesiące: kwalifikujesz się, jeśli
28 28
 pozwalasz na wyjście na port 80 i masz średnią szybkość transferu 100 KB/s,
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24458 $
7
+# Revision: $Revision: 24471 $
8 8
 # Translation-Priority: 4-optional
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor: Volunteer" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -56,10 +56,6 @@ wyniki.</li>
56 56
   <a id="Advocacy"></a>
57 57
   <h2><a class="anchor" href="#Advocacy">Pokazanie się jako zwolennik Tora</a></h2>
58 58
   <ol>
59
-  <li>Stwórz <a
60
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/CommunityLogos">logo
61
-społeczności</a> pod licencją Creative Commons, którego wszyscy będą mogli
62
-używać i modyfikować.</li>
63 59
   <li>Stwórz prezentację, której będzie można używać na spotkaniach różnych grup
64 60
 na całym świecie.</li>
65 61
   <li>Stwórz film o Twoim pozytywnym wykorzystaniu Tora, czym jest Tor lub jak go
... ...
@@ -405,8 +401,12 @@ jesieni 2010, po czym sprawy zamilkły.
405 401
   </p>
406 402
   
407 403
   <p>
408
-  <b>Pomysły do projektu:</b><br /> <i><a href="#orbotDevelopment">Więcej na
409
-temat rozwoju specyficznego dla Orbota i Systemu Android</a></i>
404
+  <b>Project Ideas:</b><br /> <i><a href="#orbot-torbutton">TorButton for
405
+Mobile Firefox 4 or Custom Browser on Android</a></i><br /> <i><a
406
+href="#orbot-userInterface">Build a better user interface for
407
+Orbot</a></i><br /> <i><a href="#orbot-optimisation">Core Tor mobile
408
+optimisation</a></i><br /> <i><a href="#orbot-orlibAndOutreach">Orbot
409
+integration library and community outreach</a></i>
410 410
   </p>
411 411
   
412 412
   <a id="project-torbutton"></a>
... ...
@@ -647,6 +647,40 @@ zadania.</p>
647 647
 href="https://tails.boum.org/todo/boot_menu/">https://tails.boum.org/todo/boot_menu/</a></p>
648 648
   </li>
649 649
 
650
+  <a id="orbot-torbutton"></a>
651
+  <li>
652
+  <b>TorButton for Mobile Firefox 4 or Custom Browser on Android</b> <br>
653
+Priority: <i>High</i> <br> Effort Level: <i>High</i> <br> Skill Level:
654
+<i>High</i> <br> Likely Mentors: <i>Nathan (n8fr8), Jake, Mike Perry</i>
655
+  <p>Initial work has been done on implementing a proxy-setting add-on for
656
+Firefox on Android (see <a
657
+href="https://github.com/guardianproject/ProxyMob">ProxyMob</a>), but a full
658
+port of TorButton needs to be done (dependent upon Firefox 4 port of
659
+TorButton). The other approach is to implement a custom &quot;Tor
660
+Browser&quot; based on Firefox or Webkit browser. See <a
661
+href="http://code.google.com/p/torora/wiki/Android">Torora</a> for progress
662
+on this so far.</p>
663
+  </li>
664
+  
665
+  <a id="orbot-userInterface"></a>
666
+  <li>
667
+  <b>Build a better user interface for Orbot</b> <br> Priority: <i>High</i>
668
+<br> Effort Level: <i>Medium</i> <br> Skill Level: <i>Medium</i> <br> Likely
669
+Mentors: <i>Nathan (n8fr8), Jake</i>
670
+  <p>Improved home screen to show confirmation of connection (via a TorCheck API
671
+call), better statistics about data transferred (up/down), number of
672
+circuits connected, quality of connection and so on. The &quot;Tether
673
+Wifi&quot; Android application is a good model to follow in how it shows a
674
+realtime count of bytes transferred as well as notifications when wifi
675
+clients connect. In addition, better handling of Tor system and error
676
+messages would also be very helpful, include use of standard Android
677
+operating systems notifications. The addition of a wizard or tutorial
678
+walkthrough for novice users to explain to them exactly what is and what is
679
+not anonymized or protected would greatly improve the likelihood they will
680
+use Orbot correctly. All of this should work on the range of screens and
681
+device types now offered for Android, from 2&quot; phone to 10&quot; Tablet.</p>
682
+  </li>
683
+  
650 684
   <a id="resistCensorship"></a>
651 685
   <li>
652 686
   <b>Polepszanie zdolności Tora opierania się cenzurze</b> <br> Priorytet:
... ...
@@ -702,9 +736,9 @@ Since the core of this project is researching IPv6 GeoIP data and
702 736
   
703 737
   <a id="armClientMode"></a>
704 738
   <li>
705
-  <b>Przypadki użycia klienta dla Arma</b> <br> Priorytet: <i>Średni</i> <br>
706
-Poziom wysiłku: <i>Wysoki</i> <br> Poziom umiejętności: <i>Średni</i> <br>
707
-Prawdopodobni opiekunowie:<i>Damian</i>
739
+  <b>Client Mode Use Cases for Arm</b> <br> Priority: <i>Medium</i> <br>
740
+Effort Level: <i>High</i> <br> Skill Level: <i>Medium</i> <br> Likely
741
+Mentors: <i>Damian (atagar)</i>
708 742
   <p><a href="<page projects/arm>">Arm</a> to monitor stanu Tora na linii poleceń
709 743
 w środowiskach *nix (Linux, Mac i BSD). Działa podobnie do programu top,
710 744
 dając na linii poleceń stan wykorzystania łącza Tora, połączeń,
... ...
@@ -783,52 +817,6 @@ albo na jednej maszynie, albo na kilku, abyśmy mogli automatycznie badać
783 817
 zmiany wydajności na maszynach pełniących różne zadania.</p>
784 818
   </li>
785 819
   
786
-  <a id="orbotDevelopment"></a>
787
-  <li>
788
-  <b>Więcej o Orbocie i rozwoju specyficznym dla systemu Android</b> <br> <br
789
-/> Priorytet: <i>Średni</i> <br> Poziom wysiłku: <i>Wysoki</i> <br> Poziom
790
-umiejętności: <i>Średni do Wysokiego</i> <br> Prawdopodobni opiekunowie:
791
-<i>Nathan, Jake</i>
792
-  <p><b>Praca z interfejsem użytkownika w Javie na Androidzie:</b> Lepszy ekran
793
-powitalny, by pokazywać lepsze statystyki o transferze danych
794
-(wysyłanie/odbieranie), liczbie podłączonych obwodów, jakości połączenia i
795
-tak dalej. Aplikacja "Tether Wifi" na Androida jest dobrym modelem do
796
-naśladowania w tym, jak pokazuje w czasie rzeczywistym ilość wysłanych i
797
-odebranych bajtów oraz powiadomienia o połączeniu klienta wifi. Ponadto,
798
-lepsze wyświetlanie/załatwianie wiadomości systemowych lub o błędach Tora
799
-też byłoby bardzo pomocne. W końcu dodanie kreatora lub przewodnika dla
800
-początkujących użytkowników, by wyjaśnić im, co jest, a co nie jest
801
-anonimizowane lub chronione, bardzo zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że będą
802
-używać Orbota prawidłowo.</p>
803
-  
804
-  <p><b>Praca z systemem w Javie/wnętrzem aplikacji:</b> Lepszy wskaźnik
805
-systemowy, poprzez pasek powiadomień, okna dialogowe "Toast" lub inny
806
-mechanizm, że dane aplikacji są rzeczywiście przekazywane przez
807
-Orbota/Tora. Na przykład, teraz musisz najpierw wejść na usługę torcheck, by
808
-upewnić się, że Twoja przeglądarka przechodzi przez Tora. Orbot powinien móc
809
-powiadamiać Cię, że obwody są otwierane, używane itd. Wspomniane wcześniej
810
-śledzenie transferu danych też mogłoby dostarczać tego typu uświadamiania.</p>
811
-  
812
-  <p><b>Praca z biblioteką Javy w Androidzie/Zasięgiem w społeczeństwie</b>
813
-Potrzebujemy mieć paczkę z prostą biblioteką do wykorzystania z aplikacjami
814
-innych producentów, by łatwo umożliwić im "Toryfikację" na nie-głównych
815
-urządzeniach (bez przezroczystego proxy) Ta biblioteka powinan zwierać
816
-owijkę na bibliotekę Apache HTTPClient, klasę narzędziową do sprawdzenia
817
-stanu połączenia Orbota i inne istotne/przydatne rzeczy, których aplikacja
818
-na Androida może potrzebować do zanonimizowania się. Ta praca powinna
819
-składać się ze stworzenia biblioteki, dokumentacji i przykładowego
820
-kodu. Wychodzenie z tym projektem lub podjęcie wysiłku implementacji
821
-biblioteki w innych otwartych aplikacjach byłoby następnym krokiem.</p>
822
-  
823
-  <p><b>Praca Android OS/C/Linux</b> przeniesienie Tora na Androida jest w
824
-zasadzie prostą kompilacją na Linux ARM. Nie została wykonana żadna praca
825
-odnośnie optymalizacji Tora w środowisku sprzętu przenośnego na prcesorze
826
-ARM lub innym sprzęcie z Androidem lub w sieciach mobilnych. Należy
827
-zauważyć, że nawet bez optymalizacji, Tor bardzo dobrze radzi sobie ze
828
-środowiskiem sieci mobilnych, automatycznie wykrywając zmiany adresu IP,
829
-ponownie łącząc obwody itd, przełączając się z 2G na 3G i Wifi i tak dalej.</p>
830
-  </li>
831
-  
832 820
   <a id="simulateSlowConnections"></a>
833 821
   <li>
834 822
   <b>Symulator wolnych połączeń internetowych</b> <br> Priorytet:
... ...
@@ -1011,6 +999,61 @@ nie-technicznych użytkowników. Dodatkowe punkty za jakiś projekt graficzny
1011 999
 /Photoshop fu, gdyż moglibyśmy chcieć/potrzebować nowych ikonek.</p>
1012 1000
   </li>
1013 1001
   
1002
+  <a id="orbot-optimisation"></a>
1003
+  <li>
1004
+  <b>Core Tor mobile optimisation</b> <br> Priority: <i>Medium</i> <br> Effort
1005
+Level: <i>Medium</i> <br> Skill Level: <i>High</i> <br> Likely Mentors:
1006
+<i>Nathan (n8fr8), Jake</i>
1007
+  <p>
1008
+  The existing port of Tor to Android is basically a straight cross-compile to
1009
+Linux ARM. There has been no work done in looking at possible optimizations
1010
+of Tor within a mobile hardware environment or on mobile networks. In
1011
+addition, a number of additional Android OS APIs are available (such as
1012
+wireless network status) that could be taken advantage of.
1013
+  </p>
1014
+  
1015
+  <p>
1016
+  It should be noted, that even without optimisation, Tor is handling the
1017
+mobile network environment very well, automatically detecting change in IP
1018
+addresses, opening circuits, etc, as the device switches from no coverage to
1019
+2G, 3G or Wifi constantly as it changes position. However, this observation
1020
+of &quot;very well&quot;, is just based on user experience, and not any
1021
+detailed study of what exactly is happening, and what threats might exist
1022
+because of this constantly changing network state.
1023
+  </p>
1024
+  
1025
+  <p>
1026
+  Finally, the build process needs to be moved to the Android NDK from the
1027
+custom GCC toolchain we are now using, and compatibility with Android 2.3
1028
+and 3.x Honeycomb OS need to be verified.
1029
+  </p>
1030
+  
1031
+  <p>
1032
+  For more information see the <a
1033
+href="https://svn.torproject.org/svn/projects/android/trunk/Orbot/BUILD">Orbot
1034
+build documentation</a>.
1035
+  </p>
1036
+  </li>
1037
+  
1038
+  <a id="orbot-orlibAndOutreach"></a>
1039
+  <li>
1040
+  <b>Orbot integration library and community outreach</b> <br> Priority:
1041
+<i>Medium</i> <br> Effort Level: <i>Low</i> <br> Skill Level: <i>Medium</i>
1042
+<br> Likely Mentors: <i>Nathan (n8fr8)</i>
1043
+  <p>
1044
+  We need additional work on <a
1045
+href="https://github.com/guardianproject/orlib">ORLib</a>, our library for
1046
+use with third-party application to easily enable them to support
1047
+&quot;Torification&quot; on non-rooted devices (i.e. w/o transparent
1048
+proxying). This library includes a SOCKS client, a wrapper for the Apache
1049
+HTTPClient library, a utility class for detecting the state of Orbot
1050
+connectivity, and other relevant/useful things an Android app might need to
1051
+anonymize itself. This work would includes direct development of the
1052
+library, documentation, and sample code. Outreach or effort to implement the
1053
+library within other open-source apps is also needed.
1054
+  </p>
1055
+  </li>
1056
+  
1014 1057
   <a id="vidaliaNetworkMap"></a>
1015 1058
   <li>
1016 1059
   <b>Poprawiona i bardziej użyteczna mapa sieci w programie Vidalia</b> <br>
... ...
@@ -1045,9 +1088,8 @@ doświadczenie z Qt i CMake będzie przydatne, ale nie jest wymagane.
1045 1088
   
1046 1089
   <a id="armGui"></a>
1047 1090
   <li>
1048
-  <b>GUI dla Arma</b> <br> Priorytet: <i>Niski</i> <br> Poziom wysiłku:
1049
-<i>Wysoki</i> <br> Poziom umiejętności: <i>Średni</i> <br> Prawdopodobni
1050
-opiekunowie: <i>Damian</i>
1091
+  <b>GUI for Arm</b> <br> Priority: <i>Low</i> <br> Effort Level: <i>High</i>
1092
+<br> Skill Level: <i>Medium</i> <br> Likely Mentors: <i>Damian (atagar)</i>
1051 1093
   <p>
1052 1094
   Arm ma wiele unikalnych funkcjonalności, niektóre z ciekawszych to lista
1053 1095
 połączeń (korelowanie wyników netstat z dokumentem konsensusu Tora) i edytor
... ...
@@ -1295,8 +1337,8 @@ na zwiększenie szans użytkowników mostków na pozostanie połączonymi?
1295 1337
   </ol>
1296 1338
   
1297 1339
   <p>
1298
-  <a href="<page about/contact>">Daj nam znać</a>, jeśli poczyniłeś/aś postępy nad
1299
-którąkolwiek z tych rzeczy!
1340
+  <a href="<page about/contact>">Daj nam znać</a>, jeśli poczyniłeś/aś postępy
1341
+nad którąkolwiek z tych rzeczy!
1300 1342
   </p>
1301 1343
  </div>
1302 1344
  
... ...
@@ -5,7 +5,7 @@
5 5
 
6 6
 
7 7
 ## translation metadata
8
-# Revision: $Revision: 24442 $
8
+# Revision: $Revision: 24468 $
9 9
 # Translation-Priority: 1-high
10 10
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Browser Bundle" CHARSET="UTF-8"
11 11
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -230,8 +230,8 @@ style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
230 230
   
231 231
   </ul>
232 232
 
233
-  <p id="Download-torbrowserbundleosx" style="font-size: 120%; margin: 5mm">BETA: Paczka Tora z przeglądarką dla Intel Mac OS X z Firefoksem (wersja
234
-<version-torbrowserbundleosx>, 28 MB)</p>
233
+  <p id="Download-torbrowserbundleosx" style="font-size: 120%; margin: 5mm">BETA: Tor Browser Bundle for Intel Mac OS X 10.5 and higher with Firefox
234
+(version <version-torbrowserbundleosx>, 28 MB)</p>
235 235
 
236 236
   <ul>
237 237
   <li><a
... ...
@@ -457,6 +457,9 @@ X automatycznie rozpakuje plik i będziesz mieć aplikację TorBrowser w
457 457
 wybranym przez Ciebie języku (na przykład, TorBrowser_en-US.app). Kliknij
458 458
 aplikację TorBrowser, by uruchomić Vidalię. Gdy Vidalia połączy się z Torem,
459 459
 uruchomi Firefoksa.</p>
460
+  
461
+  <p><img src="$(IMGROOT)/screenshot-osx-torbrowser-icon.png" alt="Screenshot Mac
462
+OS X bundle" /></p>
460 463
 
461 464
   <a id="Linux"></a>
462 465
   <h3><a class="anchor" href="#Linux">Instrukcje dla Linuksa</a></h3>