Browse code

updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on 18/04/2011 13:21:56
Showing 20 changed files
... ...
@@ -29,8 +29,8 @@ kilka wskazówek. Prosimy o cierpliwość i <a
29 29
 href="http://rtfm.killfile.pl">zadawanie pytań mądrze</a>, i pamiętaj także,
30 30
 by pod poniższe adresy pisać wyłącznie po angielsku.</p>
31 31
 
32
-  <i>tor-assistants at torproject.org</i> is the catch-all address for
33
-everything. It can be used for:
32
+  <i>tor-assistants małpa torproject.org</i> służy do wszelkich
33
+zagadnień. Można go używać do:
34 34
   
35 35
   <ul>
36 36
    <li>Kontaktu z ludźmi, którzy zajmują się centrami katalogowymi. Uzyj tego,
... ...
@@ -3,7 +3,7 @@
3 3
 
4 4
 
5 5
 ## translation metadata
6
-# Revision: $Revision: 24434 $
6
+# Revision: $Revision: 24617 $
7 7
 # Translation-Priority: 3-low
8 8
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Core People" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
9 9
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -125,14 +125,14 @@ wydajnością i użytecznością usług ukrytych.</dd>
125 125
      <dd>Odpowiedzialna za zbiórkę funduszy, rozgłaszanie i ogólny marketing i
126 126
 programy związane z zasięgiem Tora. Może też przemawiać dla widowni o
127 127
 zyskach anonimowości w sieci, prywatności i Tora.</dd>
128
-     <dt>Runa A. Sandvik, Koordynator do spraw Tłumaczeń</dt>
129
-     <dd>Zajmuje się <a
130
-href="http://www.transifex.net/projects/p/torproject/">Portalem Tłumaczeń
131
-Tora</a> i pracuje nad automatyczną konwersją plików wml naszej strony na
132
-pliki po (i z powrotem). Pomaga też z <a
133
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/Torouter">projektem
134
-Torouter</a>, rozprowadzaniem mostków przez klientów rozmów i innymi
135
-projektami.</dd>
128
+     <dt>Runa A. Sandvik, Developer, Security Researcher, and Translation Coordinator</dt>
129
+     <dd>Maintains the <a href="http://www.transifex.net/projects/p/torproject/">Tor
130
+Translation Portal</a> and the translations for a number of projects (such
131
+as Vidalia, Torbutton and the website). She also generally helps out with
132
+the <a
133
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/Torouter">Torouter
134
+project</a>, bridge distribution through instant messaging, and other
135
+projects.</dd>
136 136
      <dt>Dr. Paul Syverson, Badacz</dt>
137 137
      <dd>Twórca <a href="http://www.onion-router.net/">Trasowania Cebulowego</a>,
138 138
 pierwszy projektant Tora wraz z Rogerem i Nickiem i lider pierwszego
... ...
@@ -126,13 +126,13 @@ wystarczająco dużo informacji, byśmy mogli ocenić Ciebie i Twoją propozycj
126 126
   
127 127
   <ol>
128 128
   
129
-  <li>What project would you like to work on? Use our ideas lists as a starting
130
-point or make up your own idea. Your proposal should include high-level
131
-descriptions of what you're going to do, with more details about the parts
132
-you expect to be tricky. Your proposal should also try to break down the
133
-project into tasks of a fairly fine granularity, and convince us you have a
134
-plan for finishing it. A timeline for what you will be doing throughout the
135
-summer is highly recommended.</li>
129
+  <li>Nad jakim projektem chciałbyś/chciałabyś pracować? Skorzystaj z naszej listy
130
+pomysłów jako punktu wyjścia lub wymyśl własny. Twoja propozycja powinna
131
+zawierać opisy wysokiego poziomu tego, co masz zamiar zrobić, ze szczegółami
132
+tych części, które Twoim zdaniem będą trudniejsze. Twoja propozycja powinna
133
+rozbić projekt na zadania małej wielkości i przekonać nas, że masz plan, jak
134
+ten projekt skończyć. Plan czasowy tego, co chcesz robić przez lato jest
135
+wysoce zalecany.</li>
136 136
   
137 137
   <li>Wskaż nam próbkę kodu: coś dobrego i czystego, co pokaże nam, że wiesz, co
138 138
 robisz, najlepiej z istniejącego projektu.</li>
... ...
@@ -13,13 +13,13 @@
13 13
 Torze &raquo; </a>
14 14
  </div>
15 15
  <div id="maincol">
16
-  <h2>Tor: Overview</h2>
16
+  <h2>Tor: Wprowadzenie</h2>
17 17
   
18 18
   <!-- BEGIN SIDEBAR -->
19 19
 <div class="sidebar-left">
20 20
    <h3>Tematy</h3>
21 21
    <ul>
22
-    <li><a href="<page about/overview>#inception">Inception</a></li>
22
+    <li><a href="<page about/overview>#inception">Początki</a></li>
23 23
     <li><a href="<page about/overview>#overview">Wprowadzenie</a></li>
24 24
     <li><a href="<page about/overview>#whyweneedtor">Dlaczego potrzebujemy Tora</a></li>
25 25
     <li><a href="<page about/overview>#thesolution">Rozwiązanie</a></li>
... ...
@@ -32,19 +32,19 @@ Torze &raquo; </a>
32 32
   
33 33
   <!-- END SIDEBAR -->
34 34
 <hr> <a name="inception"></a>
35
-  <h3><a class="anchor" href="#inception">Inception</a></h3>
35
+  <h3><a class="anchor" href="#inception">Początki</a></h3>
36 36
 
37 37
   <p>
38
-  Tor was originally designed, implemented, and deployed as a third-generation
39
-<a href="http://www.onion-router.net/">onion routing project of the
40
-U.S. Naval Research Laboratory</a>. It was originally developed with the
41
-U.S. Navy in mind, for the primary purpose of protecting government
42
-communications. Today, it is used every day for a wide variety of purposes
43
-by normal people, the military, journalists, law enforcement officers,
44
-activists, and many others. </p>
38
+  Tor był początkowo zaprojektowany, zaimplementowany i wydany jako trzeciej
39
+generacji <a href="http://www.onion-router.net/">projekt trasowania
40
+cebulowego Laboratorium Badawczego Marynarki Wojennej USA</a>. Został
41
+początkowo rozwijany z myślą o Marynarce Wojennej USA, z ochroną komunikacji
42
+rządowej jako głównym celem. Dziś jest używany codziennie do różnych celów
43
+przez normalnych ludzi, wojskowych, dziennikarzy, stróżów prawa, aktywistów
44
+i wielu innych. </p>
45 45
   
46 46
   <a name="overview"></a>
47
-  <h3><a class="anchor" href="#overview">Overview</a></h3>
47
+  <h3><a class="anchor" href="#overview">Wprowadzenie</a></h3>
48 48
 
49 49
   <p>
50 50
   Tor jest siecią wirtualnych tuneli, które pozwalają ludziom i grupom na
... ...
@@ -1,4 +1,8 @@
1 1
 
2
+
3
+
4
+
5
+
2 6
 ## translation metadata
3 7
 # Revision: $Revision: 24336 $
4 8
 # Translation-Priority: 1-high
... ...
@@ -61,4 +65,5 @@ Proxy settings page"> <br><br>
61 65
 <!-- END SIDECOL -->
62 66
 </div>
63 67
 
68
+
64 69
 #include "de/foot.wmi"
... ...
@@ -76,10 +76,10 @@ wiadomościami raz na tydzień czy dwa.
76 76
   </li>
77 77
   
78 78
   <li>
79
-  Download and watch Roger's <a
80
-href="https://media.torproject.org/video/tor-internet-days-2010.mp4">overview
81
-talk from Internet Days in Sweden</a>, which provides good background on how
82
-Tor works and what it's for.
79
+  Pobierz i obejrzyj <a
80
+href="https://media.torproject.org/video/tor-internet-days-2010.mp4">przemówienie
81
+Rogera z Dni Internetu w Szwecji</a>, które daje dobry pogląd na to, jak
82
+działa i do czego służy Tor.
83 83
   </li>
84 84
   
85 85
   <li>
... ...
@@ -175,10 +175,10 @@ to, to jest lista dla Ciebie.</li>
175 175
   <li><a
176 176
 href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-dev/">Lista
177 177
 or-dev</a> jest tylko dla deweloperów i ma bardzo mały ruch.</li>
178
-  <li>A list for <a
179
-href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-mirrors">mirror
180
-operators</a> for new website mirrors, and supporting <a href="<page
181
-getinvolved/mirrors>">current website mirrors</a>.</li>
178
+  <li>Lista dla <a
179
+href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-mirrors">operatorów
180
+mirrorów</a> dla informacji o nowych mirrorach strony i wspieraniu <a
181
+href="<page getinvolved/mirrors>">istniejących mirrorów strony</a>.</li>
182 182
   <li>Lista z <a
183 183
 href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits/">zapisów
184 184
 svn i git</a> może zainteresować deweloperów.</li>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24197 $
7
+# Revision: $Revision: 24652 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Abuse FAQ" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -18,7 +18,7 @@ docs/faq-abuse>">FAQ o nadużyciach</a>
18 18
   <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
19 19
 <h1>FAQ o nadużyciach</h1>
20 20
   <!-- BEGIN SIDEBAR -->
21
-# #<div class="sidebar-left">
21
+<hr> # #<div class="sidebar-left">
22 22
   #<h3>Pytania</h3>
23 23
   #<ul>
24 24
   #<li><a href="<page docs/faq-abuse>#WhatAboutCriminals">Czy Tor nie umożliwia
... ...
@@ -45,7 +45,26 @@ nadużyć Tora.</a></li>
45 45
   #</ul>
46 46
   #</div>
47 47
   <!-- END SIDEBAR -->
48
-# #<hr> <a id="WhatAboutCriminals"></a>
48
+#
49
+  <h3>Pytania</h3>
50
+  <ul>
51
+  <li><a href="#WhatAboutCriminals">Doesn't Tor enable criminals to do bad
52
+things?</a></li>
53
+  <li><a href="#DDoS">What about distributed denial of service attacks?</a></li>
54
+  <li><a href="#WhatAboutSpammers">What about spammers?</a></li>
55
+  <li><a href="#HowMuchAbuse">Does Tor get much abuse?</a></li>
56
+  <li><a href="#TypicalAbuses">So what should I expect if I run an exit relay?</a></li>
57
+  <li><a href="#IrcBans">Tor is banned from the IRC network I want to use.</a></li>
58
+  <li><a href="#SMTPBans">Your nodes are banned from the mail server I want to
59
+use.</a></li>
60
+  <li><a href="#Bans">I want to ban the Tor network from my service.</a></li>
61
+  <li><a href="#TracingUsers">I have a compelling reason to trace a Tor user. Can
62
+you help?</a></li>
63
+  <li><a href="#RemoveContent">I want some content removed from a .onion
64
+address.</a></li>
65
+  <li><a href="#LegalQuestions">I have legal questions about Tor abuse.</a></li>
66
+  </ul>
67
+  <hr> <a id="WhatAboutCriminals"></a>
49 68
   <h3><a class="anchor" href="#WhatAboutCriminals">Czy Tor nie umożliwia
50 69
 przestępcom robienia złych rzeczy?</a></h3>
51 70
   
... ...
@@ -76,15 +95,10 @@ powstrzymało ich od robienia swych złych rzeczy. Jednocześnie, Tor i inne
76 95
 środki ochrony prywatności mogą <em>zwalczać</em> kradzież tożsamości,
77 96
 przestępstwa fizyczne, jak śledzenie, itd. </p>
78 97
   
98
+  #<a id="Pervasive"></a> #<h3><a class="anchor" href="#Pervasive">If the whole world starts using #Tor,
99
+won't civilization collapse?</a></h3>
79 100
   
80
-  
81
-  <!--
82
-  <a id="Pervasive">
83
-</a>
84
-  <h3><a class="anchor" href="#Pervasive">If the whole world starts using
85
-  Tor, won't civilization collapse?</a></h3>
86
-  -->
87
-<a id="DDoS"></a>
101
+  <a id="DDoS"></a>
88 102
   <h3><a class="anchor" href="#DDoS">A co z atakami typu "distributed denial of
89 103
 service" (DDoS)?</a></h3>
90 104
   
... ...
@@ -175,6 +189,13 @@ eff/tor-dmca-response>">Szablon odpowiedzi na taką informację</a>, który
175 189
 wytłumaczy, czemu Twój dostawca może prawdopodobnie zignorować taką
176 190
 wiadomość bez żadnych skutków prawnych. [Różne porty]</li>
177 191
   </ul>
192
+
193
+  <p>For a complete set of template responses to different abuse complaint types,
194
+see <a href="<wiki>TheOnionRouter/TorAbuseTemplates">the collection of
195
+templates on the Tor wiki</a>. You can also proactively reduce the amount of
196
+abuse you get by following <a
197
+href="<blog>tips-running-exit-node-minimal-harassment">these tips for
198
+running an exit node with minimal harassment</a>.</p>
178 199
   
179 200
   <p>Możesz także dowiedzieć się, że IP Twojego przekaźnika sieci Tor jest
180 201
 blokowane przy próbie dostępu do pewnych stron lub usług internetowych. To
... ...
@@ -361,15 +382,28 @@ href="#WhatAboutCriminals">i tak się w to nie złapią</a>, gdyż użyją innyc
361 382
 środków by zapewnić sobie anonimowość (kradzież tożsamości, włamywanie się
362 383
 do komputerów i używanie ich do przekierowania swojego ruchu itd.).
363 384
   </p>
364
-  
385
+
365 386
   <p>
366
-  Pamiętać należy jednak, że to nie znaczy, że Tor jest nie
367
-narażony. Tradycyjne techniki policyjne w dalszym ciągu mogą być efektywne
368
-względem Tora, jak np. przesłuchiwanie podejrzanych, pluskwy podsłuchowe i
369
-na klawiaturę, analiza charakteru pisma, operacje specjalne i inne fizyczne
370
-środki śledcze.
387
+  This ultimately means that it is the responsibility of site owners to
388
+protect themselves against compromise and security issues that can come from
389
+anywhere. This is just part of signing up for the benefits of the
390
+Internet. You must be prepared to secure yourself against the bad elements,
391
+wherever they may come from. Tracking and increased surveillance are not the
392
+answer to preventing abuse.
371 393
   </p>
372
-  
394
+
395
+  <p>
396
+  But remember that this doesn't mean that Tor is invulnerable. Traditional
397
+police techniques can still be very effective against Tor, such as
398
+investigating means, motive, and opportunity, interviewing suspects, writing
399
+style analysis, technical analysis of the content itself, sting operations,
400
+keyboard taps, and other physical investigations. The Tor Project is also
401
+happy to work with everyone including law enforcement groups to train them
402
+how to use the Tor software to safely conduct investigations or anonymized
403
+activities online.
404
+  </p>
405
+
406
+
373 407
   <a id="RemoveContent"></a>
374 408
   <h3><a class="anchor" href="#RemoveContent">Chcę, aby usunięto jakąś treść z
375 409
 adresu .onion.</a></h3>
... ...
@@ -382,17 +416,18 @@ kliencie Tora w dowolnym miejscu Internetu. Usługi ukryte są zaprojektowane
382 416
 tak, by chronić zarówno użytkownika, jak i dostawcę usługi, przed odkryciem,
383 417
 kim są i skąd pochodzą. Projekt usług ukrytych oznacza, że właściciel i
384 418
 lokalizacja strony .onion jest ukryta nawet przed nami.</p>
385
-  <p>Ale pamiętaj, że to nie oznacza, że usługi ukryte nie są podatne na
386
-ataki. Tradycyjne techniki policyjne mogą nadal być przeciwko nim efektywne,
387
-jak na przykład przesłuchania podejrzanych, pluskwy podsłuchowe i na
388
-klawiaturę, analiza charakteru pisma, operacje specjalne i inne fizyczne
389
-środki śledcze.</p>
390
-  <p>Jeśli otrzymałeś/aś skargę o dziecięcej pornografii, zgłoś ją do National
391
-Center for Missing and Exploited Children, które jest narodowym punktem
392
-koordynacji działań odnośnie dziecięcej pornografii: <a
393
-href="http://www.missingkids.com/">http://www.missingkids.com/</a>. Nie
394
-oglądamy linków, które zgłaszasz.</p>
395
-  
419
+  <p>But remember that this doesn't mean that hidden services are
420
+invulnerable. Traditional police techniques can still be very effective
421
+against them, such as interviewing suspects, writing style analysis,
422
+technical analysis of the content itself, sting operations, keyboard taps,
423
+and other physical investigations.</p>
424
+
425
+  <p>If you have a complaint about child abuse materials, you may wish to report
426
+it to the National Center for Missing and Exploited Children, which serves
427
+as a national coordination point for investigation of child pornography: <a
428
+href="http://www.missingkids.com/">http://www.missingkids.com/</a>. We do
429
+not view links you report.</p>
430
+
396 431
   <a id="LegalQuestions"></a>
397 432
   <h3><a class="anchor" href="#LegalQuestions">Mam pytania prawne dotyczące
398 433
 nadużyć Tora.</a></h3>
... ...
@@ -413,4 +448,8 @@ pytania prawne. </p>
413 448
 #include "pl/info.wmi"
414 449
 </div>
415 450
  
451
+<!-- END SIDECOL -->
452
+</div>
453
+
454
+
416 455
 #include "pl/foot.wmi"
... ...
@@ -33,7 +33,8 @@ magazynu?</a></li>
33 33
   <li><a href="#Funding">Co Projekt Tor zrobiłby z większymi funduszami?</a></li>
34 34
   <li><a href="#Metrics">Ilu ludzi używa Tora? Ile jest przekaźników lub węzłów
35 35
 wyjściowych?</a></li>
36
-  <li><a href="#SSLcertfingerprint">What are your SSL cerificate fingerprints?</a></li>
36
+  <li><a href="#SSLcertfingerprint">Jakie są odciski palców Waszych certyfikatów
37
+SSL?</a></li>
37 38
   </ul>
38 39
 
39 40
   <p>Kompilacja i instalacja:</p>
... ...
@@ -351,9 +352,9 @@ o Torze?</a></h3>
351 352
   <ol>
352 353
   <li>Przeczytaj to <a href="<page docs/faq>">FAQ</a>.</li>
353 354
   <li>Przeczytaj <a href="<page docs/documentation>">dokumentację</a>.</li>
354
-  <li>Read through the <a
355
-href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-talk">tor-talk
356
-archives</a> and see if your question is already answered.</li>
355
+  <li>Przeczytaj <a
356
+href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-talk">archiwa
357
+tor-talk</a> i sprawdź, czy na Twoje pytanie nie ma już odpowiedzi. </li>
357 358
   <li>Dołącz do naszego <a href="irc://irc.oftc.net#tor">kanału irc</a>, podaj
358 359
 problem i czekaj na pomoc.</li>
359 360
   <li>Wyślie e-mail do tor-assistants małpa torproject.org. Są to ochotnicy,
... ...
@@ -565,18 +566,18 @@ przekaźników lub węzłów wyjściowych?</a></h3>
565 566
   <p>Wszystko to i więcej o pomiarach Tora można znaleźć na <a
566 567
 href="https://metrics.torproject.org/">Portalu Pomiarów Tora</a>.</p>
567 568
   <hr> <a id="SSLcertfingerprint"></a>
568
-  <h3><a class="anchor" href="#SSLcertfingerprint">What are the SSL certificate
569
-fingerprints for Tor's various websites?</a></h3>
569
+  <h3><a class="anchor" href="#SSLcertfingerprint">Jakie są odciski palców
570
+certyfikatów SSL na różnych stronach Tora?</a></h3>
570 571
   <p>
571 572
   <pre>
572
-  *.torproject.org SSL certificate from Digicert:
573
-  The serial number is: 02:DA:41:04:89:A5:FD:A2:B5:DB:DB:F8:ED:15:0D:BE
574
-  The SHA-1 fingerprint is: a7e70f8a648fe04a9677f13eedf6f91b5f7f2e25
575
-  The SHA-256 fingerprint is: 23b854af6b96co224fd173382c520b46fa94f2d4e7238893f63ad2d783e27b4b
576
-
577
-  blog.torproject.org SSL certificate from RapidSSL:
578
-  The serial number is: 00:EF:A3
579
-  The SHA-1 fingerprint is: 50af43db8438e67f305a3257d8ef198e8c42f13f
573
+  Certyfikat SSL na *.torproject.org od Digicert:
574
+  Numer seryjny: 02:DA:41:04:89:A5:FD:A2:B5:DB:DB:F8:ED:15:0D:BE
575
+  Suma kontrolna SHA-1: a7e70f8a648fe04a9677f13eedf6f91b5f7f2e25
576
+  Suma kontrolna SHA-256: 23b854af6b96co224fd173382c520b46fa94f2d4e7238893f63ad2d783e27b4b
577
+
578
+  Certyfikat SSL na blog.torproject.org od RapidSSL:
579
+  Numer seryjny: 00:EF:A3
580
+  Suma kontrolna SHA-1: 50af43db8438e67f305a3257d8ef198e8c42f13f
580 581
   </pre>
581 582
   </p>
582 583
   <hr> <a id="HowUninstallTor"></a>
... ...
@@ -1302,13 +1303,13 @@ nie ma aż tylu błędów związanych z fragmentacją (ale ceną jest większe
1302 1303
 użycie procesora). Możesz powiedzieć Torowi, by używał tej implementacji
1303 1304
 malloc: <tt>./configure --enable-openbsd-malloc</tt></li>
1304 1305
 
1305
-  <li>If you're running a fast relay, meaning you have many TLS connections open,
1306
-you are probably losing a lot of memory to OpenSSL's internal buffers (38KB+
1307
-per socket). We've patched OpenSSL to <a
1308
-href="https://lists.torproject.org/pipermail/tor-dev/2008-June/001519.html">release
1309
-unused buffer memory more aggressively</a>. If you update to OpenSSL
1310
-1.0.0-beta5, Tor's build process will automatically recognize and use this
1311
-feature.</li>
1306
+  <li>Jeśli prowadzisz szybki przekaźnik, co znaczy, że masz otwartych wiele
1307
+połączeń TLS, prawdopodobnie tracisz wiele pamięci na werwnętrzne bufory
1308
+OpenSSL (ponad 38kB na gniazdo). Załataliśmy OpenSSL, by <a
1309
+href="https://lists.torproject.org/pipermail/tor-dev/2008-June/001519.html">bardziej
1310
+agresywnie zwalniał nieużywaną pamięć na bufory</a>. Jeśli zainstalujesz
1311
+OpenSSL 1.0.0-beta5, proces kompilacji Tora automatycznie rozpozna i
1312
+skorzysta z tej cechy.</li>
1312 1313
 
1313 1314
   <li>Jeśli jesteś na systemie Solaris, OpenBSD, NetBSD, lub starym FreeBSD, Tor
1314 1315
 prawdopodobnie uruchamia osobne procesy zamiast używać wątków. Rozważ zmianę
... ...
@@ -137,11 +137,11 @@ przekaźnik mógł dotrzeć do innych przekaźników Tora.
137 137
 docs/faq>#Logs">wypisze jakieś ostrzeżenia</a>, zajmij się nimi.
138 138
   </li>
139 139
 
140
-  <li>Subscribe to the <a
141
-href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-announce">tor-announce</a>
142
-mailing list. It is very low volume, and it will keep you informed of new
143
-stable releases. You might also consider subscribing to <a href="<page
144
-docs/documentation>#MailingLists">the higher-volume Tor lists</a> too.
140
+  <li>Zapisz się na listę mailingową <a
141
+href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-announce">tor-announce</a>.
142
+Ma ona mały ruch, dzięki niej będziesz informowany o nowych stabilnych
143
+wydaniach. Możesz także zapisać się na <a href="<page
144
+docs/documentation>#MailingLists">listy Tora o większym ruchu</a>. 
145 145
   </li>
146 146
 
147 147
   </li></ol>
... ...
@@ -24,11 +24,11 @@ by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a href="<page
24 24
 docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
25 25
   </p>
26 26
   
27
-  <p>Freedom House has produced a video on how to install Tor. You can view it
28
-at <a
29
-href="https://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv">How
30
-to install Tor on Windows</a>. Know of a better video, or one translated
31
-into your language? Let us know!</p>
27
+  <p>Freedom House wyprodukował film o tym, jak zainstalować Tora. Możecie
28
+zobaczyć ten film pod adresem <a
29
+href="http://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv">Jak
30
+zainstalować Tora na Windows</a>. Znasz lepszy film lub taki, który jest
31
+przetłumaczony na Twój język? Daj nam znać!</p>
32 32
   
33 33
   <div class="center">
34 34
   <p><video id="v1" src="https://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24262 $
7
+# Revision: $Revision: 24624 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -32,12 +32,15 @@ podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu to:</p>
32 32
   <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A).</li>
33 33
   <li>Andrzeja (0x31B0974B) zazwyczaj podpisuje paczki dla windows i mac.</li>
34 34
   <li>Petera (0x94C09C7F, lub jego podklucz 0xAFA44BDD).</li>
35
-  <li>Matta (0x5FA14861).</li>
35
+  <li>Tomás's (0x9A753A6B) signs current Vidalia release tarballs and tags.</li>
36
+  <li>Matt's (0x5FA14861) signed older Vidalia release tarballs.</li>
37
+  <li>Damian's (0x9ABBEEC6) signs Arm releases</li>
36 38
   <li>Jacoba (0xE012B42D).</li>
37 39
   <li>Erinn (0x63FEE659) i (0xF1F5C9B5) zazwyczaj podpisuje wszystkie paczki dla
38 40
 windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
39 41
   <li>Mike'a (0xDDC6C0AD) podpisuje xpi Torbuttona.</li>
40 42
   <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43
+  <li>Robert Hogan's (0x22F6856F) signs torsocks release tarballs and tags.</li>
41 44
   </ul>
42 45
 
43 46
   <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
... ...
@@ -123,6 +126,11 @@ prawidłowy.</p>
123 126
   uid         Peter Palfrader &lt;peter@palfrader.org&gt;
124 127
   uid         Peter Palfrader &lt;weasel@debian.org&gt;
125 128
 
129
+  pub  1024D/9A753A6B 2009-09-11
130
+     Key fingerprint = 553D 7C2C 626E F16F 27F3 30BC 95E3 881D 9A75 3A6B
131
+  uid         Tomás Touceda &lt;chiiph@gmail.com&gt;
132
+  sub  1024g/33BE0E5B 2009-09-11
133
+
126 134
   pub  1024D/5FA14861 2005-08-17
127 135
      Key fingerprint = 9467 294A 9985 3C9C 65CB 141D AF7E 0E43 5FA1 4861
128 136
   uid         Matt Edman &lt;edmanm@rpi.edu&gt;
... ...
@@ -130,6 +138,13 @@ prawidłowy.</p>
130 138
   uid         Matt Edman &lt;edmanm2@cs.rpi.edu&gt;
131 139
   sub  4096g/EA654E59 2005-08-17
132 140
 
141
+  pub  1024D/9ABBEEC6 2009-06-17
142
+     Key fingerprint = 6827 8CC5 DD2D 1E85 C4E4 5AD9 0445 B7AB 9ABB EEC6
143
+  uid         Damian Johnson (www.atagar.com) &lt;atagar1@gmail.com&gt;
144
+  uid         Damian Johnson &lt;atagar@torproject.org&gt;
145
+  sub  2048g/146276B2 2009-06-17
146
+  sub  2048R/87F30690 2010-08-07
147
+
133 148
   pub  4096R/E012B42D 2010-05-07
134 149
      Key fingerprint = D8C9 AF51 CAA9 CAEA D3D8 9C9E A34F A745 E012 B42D
135 150
   uid         Jacob Appelbaum &lt;jacob@appelbaum.net&gt;
... ...
@@ -159,6 +174,11 @@ prawidłowy.</p>
159 174
   uid         Karsten Loesing &lt;karsten.loesing@gmx.net&gt;
160 175
   sub  2048g/75D85E4B 2007-03-09 [expires: 2012-03-01]
161 176
 
177
+  pub  1024D/22F6856F 2006-08-19
178
+     Key fingerprint = DDB4 6B5B 7950 CD47 E59B 5189 4C09 25CF 22F6 856F
179
+  uid         Robert Hogan &lt;robert@roberthogan.net&gt;
180
+  sub  1024g/FC4A9460 2006-08-19
181
+
162 182
   </pre>
163 183
 
164 184
   <h3>Krok trzeci: weryfikacja pobranej paczki</h3>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24505 $
7
+# Revision: $Revision: 24619 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "ar/head.wmi" TITLE="Download Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes" STYLESHEET="css/master-rtl.css"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -60,11 +60,10 @@ href="../dist/torbrowser/tor-browser-<version-torbrowserbundle>_ar.exe.asc">ال
60 60
 </td>
61 61
 </tr>
62 62
 <tr>
63
-<td><span class="windows"> حزمة متصفح تور والمراسلة الفورية (العربية) النسخة
64
-<version-torimbrowserbundle>، تعمل على وندز 7 وفيستا وإكس بي. <a
65
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ar.exe">نزّل</a>&nbsp;(<a
66
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ar.exe.asc">التوقيع</a>)
67
-</span>
63
+<td><span class="windows"> Tor Browser Instant Messaging Bundle (English) has
64
+been <a
65
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-im-browser-bundle-discontinued-temporarily">temporarily
66
+discontinued</a>. </span>
68 67
 </td>
69 68
 </tr>
70 69
 <tr class="gray">
... ...
@@ -129,5 +129,4 @@ tatsächlich vom Tor Project stammen und nicht von einem Betrüger.</p>
129 129
 
130 130
 
131 131
 
132
-#include "foot.wmi"
133 132
 #include "de/foot.wmi"
... ...
@@ -143,19 +143,20 @@ można odpisać od podatku</a>.
143 143
 <div class="underline"></div>
144 144
 <div class="nb">
145 145
 <p>
146
-To keep informed of security advisories and new stable releases, subscribe
147
-to the <a
148
-href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-announce">tor-announce
149
-mailing list</a> (you will be asked to confirm via email). You can also <a
150
-href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">watch the
151
-list's RSS feed</a>.
146
+Aby otrzymywać informacje dotyczące bezpieczeństwa i nowych wersji
147
+stabilnych, zapisz się na <a
148
+href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-announce">listę
149
+mailingową tor-announce</a> (musisz potwierdzić zapisanie się przez
150
+e-mail). Możesz też <a
151
+href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">czytać
152
+kanał RSS tej listy</a>.
152 153
 </p>
153 154
 </div>
154 155
 
155 156
 <p>
156
-If you would like to research any past release of Tor source, packages, or
157
-other binaries, see <a href="https://archive.torproject.org/">the
158
-archive</a>.
157
+Jeśli chcielibyście badać jakieś starsze wydanie kodu źródłowego Tora lub
158
+inne binarki, sprawdźcie <a
159
+href="https://archive.torproject.org/">archiwum</a>.
159 160
 </p>
160 161
 
161 162
 <div class="nb">
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24505 $
7
+# Revision: $Revision: 24619 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Download Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -63,12 +63,10 @@ href="../dist/torbrowser/tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe.asc">s
63 63
 </td>
64 64
 </tr>
65 65
 <tr>
66
-<td><span class="windows"> Paczka Tora z przeglądarką i klientem rozmów
67
-(angielska) wersja version <version-torimbrowserbundle>, działa z Windows 7,
68
-Vista i XP. <a
69
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe">Pobierz</a>&nbsp;(<a
70
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc">sig</a>)
71
-</span>
66
+<td><span class="windows"> Tor Browser Instant Messaging Bundle (English) has
67
+been <a
68
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-im-browser-bundle-discontinued-temporarily">temporarily
69
+discontinued</a>. </span>
72 70
 </td>
73 71
 </tr>
74 72
 <tr class="gray">
... ...
@@ -185,8 +183,8 @@ X</a>.</td>
185 183
 potrzebujesz bo bezpiecznego przeglądania Internetu. Nie wymaga ona
186 184
 instalacji. Po prostu rozpakuj i uruchom. <a href="<page
187 185
 projects/torbrowser>">Dowiedz się więcej i sprawdź inne języki &raquo;</a></li>
188
-<li>Read how to use <a href="<page download/download-unix>">our repositories for
189
-the Tor software</a>.</li>
186
+<li>Przeczytaj, jak używać <a href="<page download/download-unix>">naszych
187
+repozytoriów oprogramowania Tor</a>.</li>
190 188
 </ul>
191 189
 </td>
192 190
 </tr>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24505 $
7
+# Revision: $Revision: 24619 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Download Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -67,11 +67,10 @@ href="../dist/torbrowser/tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe.asc">
67 67
 </td>
68 68
 </tr>
69 69
 <tr>
70
-<td><span class="windows"> Пакет Tor Browser IM (английская версия)
71
-<version-torimbrowserbundle> работает с Windows 7, Vista, and XP. <a
72
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe">Скачать</a>&nbsp;(<a
73
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc">подпись</a>)
74
-</span>
70
+<td><span class="windows"> Tor Browser Instant Messaging Bundle (English) has
71
+been <a
72
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-im-browser-bundle-discontinued-temporarily">temporarily
73
+discontinued</a>. </span>
75 74
 </td>
76 75
 </tr>
77 76
 <tr class="gray">
... ...
@@ -58,11 +58,11 @@ wyniki.</li>
58 58
   <ol>
59 59
   <li>Stwórz prezentację, której będzie można używać na spotkaniach różnych grup
60 60
 na całym świecie.</li>
61
-  <li>Create a video about the positive uses of Tor, what Tor is, or how to use
62
-it. Some have already started on <a
63
-href="https://media.torproject.org/video/">Tor's Media server</a>, <a
64
-href="http://www.howcast.com/videos/90601-How-To-Circumvent-an-Internet-Proxy">Howcast</a>,
65
-and <a href="http://www.youtube.com/thetorproject">YouTube</a>.</li> 
61
+  <li>Stwórz film o Twoim pozytywnym wykorzystaniu Tora, czym jest Tor lub jak go
62
+używać. Kilka osób już zaczęło na <a
63
+href="https://media.torproject.org/video/">serwerze mediów Tora</a>, <a
64
+href="http://www.howcast.com/videos/90601-How-To-Circumvent-an-Internet-Proxy">Howcast</a>
65
+i <a href="http://www.youtube.com/thetorproject">Youtube</a>.</li> 
66 66
   <li>Stwórz plakat, lub zestaw plakatów, skupionych na jakimś motywie, np. "Tor
67 67
 to Wolność!"</li>
68 68
   <li>Stwórz projekt koszulki, który zawiera "Gratulacje! Używasz Tora!" w
... ...
@@ -575,9 +575,10 @@ pomysł na projekt &mdash; co często daje najlepsze programy.
575 575
   
576 576
   <a id="auditTBB"></a>
577 577
   <li>
578
-  <b>Audit Tor Browser Bundles for data leaks</b> <br> Priority: <i>High</i>
579
-<br> Effort Level: <i>High</i> <br> Skill Level: <i>Medium</i> <br> Likely
580
-Mentors: <i>Erinn, Jacob, Andrew</i>
578
+  <b>Audyt Paczki Tora z przeglądarką pod kątem wycieków danych</b> <br>
579
+Priorytet: <i>Wysoki</i> <br> Poziom wysiłku: <i>Wysoki</i> <br> Poziom
580
+umiejętności: <i>Średni</i> <br> Prawdopodobni opiekunowie: <i> Erinn,
581
+Jacob, Andrew</i>
581 582
   <p>Paczka Tora z przeglądarką zawiera Tora, firefoksa, Polipo i interfejs
582 583
 użytkownika Vidalia (i opcjonalnie komunikator <a
583 584
 href="http://pidgin.im/">Pidgin</a>). Komponenty są prekonfigurowane do
... ...
@@ -687,24 +688,25 @@ tabletów.</p>
687 688
   
688 689
   <a id="resistCensorship"></a>
689 690
   <li>
690
-  <b>Improving Tor's ability to resist censorship</b> <br> Priority: <i>Medium
691
-to High</i> <br> Effort Level: <i>Medium to High</i> <br> Skill Level:
692
-<i>High</i> <br> Likely Mentors: <i>Roger, Nick, Jake, Thomas</i>
691
+  <b>Polepszanie zdolności Tora opierania się cenzurze</b> <br> Priorytet:
692
+<i>Średni do Wysokiego</i> <br> Poziom wysiłku: <i>Średni do Wysokiego</i>
693
+<br> Poziom umiejętności: <i>Wysoki</i> <br> Prawdopodobni opiekunowie:
694
+<i>Roger, Nick, Jake, Thomas</i>
693 695
   <p>Wersje 0.2.1.x Tora robią <a
694 696
 href="<svnprojects>design-paper/blocking.html">znaczne postępy</a> w
695 697
 opieraniu się narodowej i firmowej cenzurze. Ale Tor ciągle potrzebuje
696 698
 lepszych mechanizmów w niektórych częściach projektu anty-cenzurowania.</p>
697
-  <p>One huge category of work is adding features to our <a
698
-href="https://gitweb.torproject.org/bridgedb.git?a=tree">BridgeDB</a>
699
-service (Python). Tor aims to give out <a href="<page docs/bridges>">bridge
700
-relay addresses</a> to users that can't reach the Tor network directly, but
701
-there's an arms race between algorithms for distributing addresses and
702
-algorithms for gathering and blocking them. See <a
703
-href="<blog>bridge-distribution-strategies">our blog post on the topic</a>
704
-as an overview, and then look at <a
705
-href="https://lists.torproject.org/pipermail/tor-dev/2009-December/000666.html">Roger's
706
-or-dev post</a> from December 2009 for more recent thoughts &mdash; lots of
707
-design work remains.</p>
699
+  <p>Jedną z dużych kategorii jest dodawanie funkcjonalności do naszej usługi <a
700
+href="http://gitweb.torproject.org//bridgedb.git?a=tree">bridgedb</a>
701
+(Python). Tor chce dawać <a href="<page docs/bridges>">adresy przekaźników
702
+mostkowych</a> użytkownikom nie mogącym bezpośrednio połączyć się z siecią
703
+Tora, ale trwa wyścig zbrojeń między algorytmami dystrybucji adresów a
704
+algorytmami do zbierania i blokowania adresów. Przeczytaj <a
705
+href="<blog>bridge-distribution-strategies">nasz wpis o tym na blogu</a>
706
+jako wprowadzenie, a potem spójrz na <a
707
+href="https://lists.torproject.org/pipermail/tor-dev/2009-December/000666.html">post
708
+Rogera na or-dev</a> z grudnia, by poznać nowsze pomysły &mdash; pozostało
709
+do zrobienia wiele pracy projektowej.</p>
708 710
   <p>Jeśli chcesz wejść bardziej we wnętrze samego Tora (C), pomniejszym
709 711
 problemem, którym powinniśmy się zająć jest to, że bieżące wersje mogą
710 712
 nasłuchiwać połączeń tylko na jednym zestawie adres/port na raz. Istnieje <a
... ...
@@ -822,9 +824,9 @@ zmiany wydajności na maszynach pełniących różne zadania.</p>
822 824
   
823 825
   <a id="simulateSlowConnections"></a>
824 826
   <li>
825
-  <b>Simulator for slow Internet connections</b> <br> Priority: <i>Medium</i>
826
-<br> Effort Level: <i>Medium</i> <br> Skill Level: <i>Medium</i> <br> Likely
827
-Mentors: <i>Nick</i>
827
+  <b>Symulator wolnych połączeń internetowych</b> <br> Priorytet:
828
+<i>Średni</i> <br> Poziom wysiłku: <i>Średni</i> <br> Poziom umiejętności:
829
+<i>Średni</i> <br> Prawdopodobni opiekunowie: <i>Nick</i>
828 830
   <p>
829 831
   Wielu użytkowników Tora ma łącza internetowe niskiej jakości, dające niską
830 832
 przepustowość, długie czasy trwania operacji i wysoki współczynnik utraty
... ...
@@ -38,11 +38,13 @@ artykułów o Torze. </p>
38 38
 </tr>
39 39
 </thead>
40 40
 <tr>
41
-<td>2011 March 29</td>
41
+<td>29 Marca 2011</td>
42 42
 <td>CNN: Situation Room</td>
43 43
 <td><a href="http://edition.cnn.com/CNN/Programs/situation.room/">Tor featured
44 44
 in a segment about US companies providing censorship to repressive regimes
45
-and those circumventing their products.</a></td>
45
+and those circumventing their products.</a> (Tor pojawił się w segmencie o
46
+firmach z USA dostarczających mechanizmy cenzury do represyjnych reżimów i o
47
+tych, które umożliwiają omijanie ich produktów)</td>
46 48
 </tr>
47 49
 <tr style="background-color: #e5e5e5;">
48 50
 <td>18 Marca 2011</td>
... ...
@@ -5,7 +5,7 @@
5 5
 
6 6
 
7 7
 ## translation metadata
8
-# Revision: $Revision: 24524 $
8
+# Revision: $Revision: 24619 $
9 9
 # Translation-Priority: 1-high
10 10
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Browser Bundle" CHARSET="UTF-8"
11 11
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -149,87 +149,11 @@ style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
149 149
   <p id="Download-torimbrowserbundle" style="font-size: 120%; margin: 5mm">بسته پيام‌رسان و مرورگر تور برای ويندوز با فايرفاکس و پيدگين (نسخه
150 150
 <version-torimbrowserbundle>، 25 مگابايت)</p>
151 151
   
152
-  <ul>
153
-  
154
-  <li><a
155
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe">English
156
-(en-US)</a> (<a
157
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc"
158
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
159
-  
160
-  <li><a
161
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ar.exe">&#x0627;&#x0644;&#x0639;&#x0631;&#x0628;&#x064a;&#x0629;
162
-(ar)</a> (<a
163
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ar.exe.asc"
164
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
165
-  
166
-  <li><a
167
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_de.exe">Deutsch
168
-(de)</a> (<a
169
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_de.exe.asc"
170
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
171
-  
172
-  <li><a
173
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_es-ES.exe">&#x0045;&#x0073;&#x0070;&#x0061;&#x00f1;&#x006f;&#x006c;
174
-(es-ES)</a> (<a
175
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_es-ES.exe.asc"
176
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
177
-  
178
-  <li><a
179
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fa.exe">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;
180
-(fa)</a> (<a
181
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fa.exe.asc"
182
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
183
-  
184
-  <li><a
185
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fr.exe">&#x0046;&#x0072;&#x0061;&#x006e;&#x00e7;&#x0061;&#x0069;&#x0073;
186
-(fr)</a> (<a
187
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fr.exe.asc"
188
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
189
-  
190
-  <li><a
191
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_it.exe">Italiano
192
-(it)</a> (<a
193
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_it.exe.asc"
194
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
195
-  
196
-  <li><a
197
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_nl.exe">Nederlands
198
-(nl)</a> (<a
199
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_nl.exe.asc"
200
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
201
-  
202
-  <li><a
203
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pl.exe">Polish
204
-(pl)</a> (<a
205
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pl.exe.asc"
206
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
207
-  
208
-  <li><a
209
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pt-PT.exe">&#x0050;&#x006f;&#x0072;&#x0074;&#x0075;&#x0067;&#x0075;&#x00ea;&#x0073;
210
-(pt-PT)</a> (<a
211
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pt-PT.exe.asc"
212
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
213
-  
214
-  <li><a
215
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ru.exe">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;
216
-(ru)</a> (<a
217
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ru.exe.asc"
218
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
219
-  
220
-  <li><a
221
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_vi.exe">Vietnamese
222
-(vi)</a> (<a
223
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_vi.exe.asc"
224
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
225
-  
226
-  <li><a
227
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_zh-CN.exe">&#x7b80;&#x4f53;&#x5b57;
228
-(zh-CN)</a> (<a
229
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_zh-CN.exe.asc"
230
-style="font-size: 90%;">signature</a>)</li>
231
-  
232
-  </ul>
152
+<p>
153
+The Tor IM Browser Bundle has been <a
154
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-im-browser-bundle-discontinued-temporarily">temporarily
155
+discontinued</a>.
156
+</p>
233 157
 
234 158
   <p id="Download-torbrowserbundleosx" style="font-size: 120%; margin: 5mm">نسخه آزمايشی: بسته مرورگر تور برای Intel Mac OS X 10.5 يا بالاتر با فايرفاکس
235 159
 (نسخه <version-torbrowserbundleosx>، 28 مگابايت)</p>
... ...
@@ -5,7 +5,7 @@
5 5
 
6 6
 
7 7
 ## translation metadata
8
-# Revision: $Revision: 24524 $
8
+# Revision: $Revision: 24619 $
9 9
 # Translation-Priority: 1-high
10 10
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Browser Bundle" CHARSET="UTF-8"
11 11
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -148,87 +148,11 @@ style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
148 148
   <p id="Download-torimbrowserbundle" style="font-size: 120%; margin: 5mm">Paczka Tora z przeglądarką dla Windows z Firefoksem i Pidginem (wersja
149 149
 <version-torimbrowserbundle>, 25 MB)</p>
150 150
   
151
-  <ul>
152
-  
153
-  <li><a
154
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe">English
155
-(en-US)</a> (<a
156
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc"
157
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
158
-  
159
-  <li><a
160
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ar.exe">&#x0627;&#x0644;&#x0639;&#x0631;&#x0628;&#x064a;&#x0629;
161
-(ar)</a> (<a
162
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ar.exe.asc"
163
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
164
-  
165
-  <li><a
166
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_de.exe">Deutsch
167
-(de)</a> (<a
168
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_de.exe.asc"
169
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
170
-  
171
-  <li><a
172
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_es-ES.exe">&#x0045;&#x0073;&#x0070;&#x0061;&#x00f1;&#x006f;&#x006c;
173
-(es-ES)</a> (<a
174
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_es-ES.exe.asc"
175
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
176
-  
177
-  <li><a
178
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fa.exe">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;
179
-(fa)</a> (<a
180
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fa.exe.asc"
181
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
182
-  
183
-  <li><a
184
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fr.exe">&#x0046;&#x0072;&#x0061;&#x006e;&#x00e7;&#x0061;&#x0069;&#x0073;
185
-(fr)</a> (<a
186
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fr.exe.asc"
187
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
188
-  
189
-  <li><a
190
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_it.exe">Italiano
191
-(it)</a> (<a
192
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_it.exe.asc"
193
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
194
-  
195
-  <li><a
196
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_nl.exe">Nederlands
197
-(nl)</a> (<a
198
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_nl.exe.asc"
199
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
200
-  
201
-  <li><a
202
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pl.exe">Polski
203
-(pl)</a> (<a
204
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pl.exe.asc"
205
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
206
-  
207
-  <li><a
208
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pt-PT.exe">&#x0050;&#x006f;&#x0072;&#x0074;&#x0075;&#x0067;&#x0075;&#x00ea;&#x0073;
209
-(pt-PT)</a> (<a
210
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_pt-PT.exe.asc"
211
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
212
-  
213
-  <li><a
214
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ru.exe">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;
215
-(ru)</a> (<a
216
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_ru.exe.asc"
217
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
218
-  
219
-  <li><a
220
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_vi.exe">Vietnamese
221
-(vi)</a> (<a
222
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_vi.exe.asc"
223
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
224
-  
225
-  <li><a
226
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_zh-CN.exe">&#x7b80;&#x4f53;&#x5b57;
227
-(zh-CN)</a> (<a
228
-href="../dist/torbrowser/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_zh-CN.exe.asc"
229
-style="font-size: 90%;">podpis</a>)</li>
230
-  
231
-  </ul>
151
+<p>
152
+The Tor IM Browser Bundle has been <a
153
+href="https://blog.torproject.org/blog/tor-im-browser-bundle-discontinued-temporarily">temporarily
154
+discontinued</a>.
155
+</p>
232 156
 
233 157
   <p id="Download-torbrowserbundleosx" style="font-size: 120%; margin: 5mm">BETA: Paczka Tora z Przeglądarką dla Intel Mac OS X 10.5 i nowszych z
234 158
 Firefoksem (wersja <version-torbrowserbundleosx>, 28 MB)</p>
... ...
@@ -463,19 +387,19 @@ paczki dla Mac OS X" /></p>
463 387
 
464 388
   <a id="Linux"></a>
465 389
   <h3><a class="anchor" href="#Linux">Instrukcje dla Linuksa</a></h3>
466
-  <p>Download the architecture-appropriate file above, save it somewhere, then
467
-run:<br> <code>tar -xvzf
390
+  <p>Pobierz jeden z powyższych plików, odpowiedni dla architektury, zapisz go
391
+gdzieś, po czym uruchom:<br> <code>tar -xvzf
468 392
 tor-browser-gnu-linux-i686-<version-torbrowserbundlelinux32>-dev-<var>LANG</var>.tar.gz</code>
469
-or
393
+lub
470 394
 <code>tor-browser-gnu-linux-x86_64-<version-torbrowserbundlelinux64>-dev-<var>LANG</var>.tar.gz</code>
471
-(where <var>LANG</var> is the language listed in the filename), and either
472
-double click on the directory or <code>cd</code> into it, then execute the
473
-<strong>start-tor-browser</strong> script. This will launch Vidalia and once
474
-that connects to Tor, it will launch Firefox. <em>Do not unpack or run TBB
475
-as root.</em></p>
395
+(gdzie <var>LANG</var> jest językiem podanym w nazwie pliku) i albo kilknij
396
+dwukrotnie na katalogu lub przejdź do niego za pomocą <code>cd</code>, po
397
+czym wykonaj skrypt <strong>start-tor-browser</strong>. To uruchomi Vidalię,
398
+a gdy połączy się ona z Torem, uruchomi Firefoksa. <em>Nie rozpakowuj ani
399
+nie uruchamiaj TBB jako root.</em></p>
476 400
   
477 401
   <a id="Windows"></a>
478
-  <h3><a class="anchor" href="#Windows">Windows instructions</a></h3>
402
+  <h3><a class="anchor" href="#Windows">Instrukcje dla Windows</a></h3>
479 403
 
480 404
   <a id="Extraction"></a>
481 405
   <h4><a class="anchor" href="#Extraction">Rozpakowanie</a></h4>
... ...
@@ -547,10 +471,10 @@ uwierzytelniania na całej trasie od nadawcy do odbiorcy.
547 471
   <a id="Feedback"></a>
548 472
   <h3><a class="anchor" href="#Feedback">Komentarze i sugestie</a></h3>
549 473
   
550
-  <p>The Tor Browser Bundle is under development and not yet complete. To
551
-discuss improvements and submit comments, please use the <a
552
-href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-talk">tor-talk</a>
553
-mailing list.</p>
474
+  <p>Paczka Tora z przeglądarką jest w rozwoju i nie jest jeszcze ukończona. By
475
+podyskutować o możliwych ulepszeniach i dać swój komentarz, skorzystaj z
476
+listy wysyłkowej <a
477
+href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-talk">or-talk</a>.</p>
554 478
   
555 479
   <a id="More"></a>
556 480
   <h3><a class="anchor" href="#More">Więcej informacji</a></h3>