plus the wmi files
Roger Dingledine

Roger Dingledine commited on 2007-12-14 07:15:59
Zeige 2 geänderte Dateien mit 2 Einfügungen und 2 Löschungen.

... ...
@@ -34,7 +34,7 @@
34 34
   <p>
35 35
  	  Torの開発者もEFFもこの翻訳の正確性および正当性を検証したわけではありません。
36 36
  	  内容が古くなったり誤りを含んでいる可能性があります。
37
-  	  正規のTorのウェブサイトはhttp://tor.eff.org/から入手できる英語版です。
37
+  	  正規のTorのウェブサイトはhttps://www.torproject.org/から入手できる英語版です。
38 38
   </p>
39 39
  </div>
40 40
 </body>
... ...
@@ -31,7 +31,7 @@
31 31
   </p>
32 32
  <: }; :>
33 33
   <p>Noch Tor noch EFF hebben de Nederlandse vertaling nagekeken. Deze kan derhalve verouderd
34
-	en incorrect zijn. De offici�le Tor website is de Engelse versie op https://tor.eff.org
34
+	en incorrect zijn. De offici�le Tor website is de Engelse versie op https://www.torproject.org
35 35
   </p>
36 36
  </div>
37 37
 </body>
38 38