Browse code

and commit a bunch of new translations

Runa A. Sandvik authored on 12/04/2011 20:07:07
Showing 30 changed files
... ...
@@ -10,7 +10,7 @@
10 10
 # 4. make
11 11
 # 5. ./publish
12 12
 
13
-export TORGIT=/home/phobos/onionrouter/onionrouter/tor.git/.git
13
+export TORGIT=/home/runa/dev/tor/.git
14 14
 export STABLETAG=tor-0.2.2.23-alpha
15 15
 export DEVTAG=tor-0.2.2.23-alpha
16 16
 
17 17
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,281 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24509 $
8
+# Translation-Priority: 2-medium
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Overview" CHARSET="UTF-8"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">خانه &raquo; </a> <a href="<page
13
+about/overview>">درباره &raquo; </a>
14
+ </div>
15
+ <div id="maincol">
16
+  <h2>Tor: Overview</h2>
17
+  
18
+  <!-- BEGIN SIDEBAR -->
19
+<div class="sidebar-left">
20
+   <h3>موضوع ها</h3>
21
+   <ul>
22
+    <li><a href="<page about/overview>#inception">Inception</a></li>
23
+    <li><a href="<page about/overview>#overview">آشنایی با تور</a></li>
24
+    <li><a href="<page about/overview>#whyweneedtor">چرا به تور نياز داريم؟</a></li>
25
+    <li><a href="<page about/overview>#thesolution">راه حل</a></li>
26
+    <li><a href="<page about/overview>#hiddenservices">خدمات پنهان</a></li>
27
+    <li><a href="<page about/overview>#stayinganonymous">ناشناس باقی ماندن</a></li>
28
+    <li><a href="<page about/overview>#thefutureoftor">آینده تور</a></li>
29
+   </ul>
30
+  </div>
31
+  
32
+  
33
+  <!-- END SIDEBAR -->
34
+<hr> <a name="inception"></a>
35
+  <h3><a class="anchor" href="#inception">Inception</a></h3>
36
+
37
+  <p>
38
+  Tor was originally designed, implemented, and deployed as a third-generation
39
+<a href="http://www.onion-router.net/">onion routing project of the
40
+U.S. Naval Research Laboratory</a>. It was originally developed with the
41
+U.S. Navy in mind, for the primary purpose of protecting government
42
+communications. Today, it is used every day for a wide variety of purposes
43
+by normal people, the military, journalists, law enforcement officers,
44
+activists, and many others. </p>
45
+  
46
+  <a name="overview"></a>
47
+  <h3><a class="anchor" href="#overview">Overview</a></h3>
48
+
49
+  <p>
50
+  تور شبکه‌ای است از تونل‌های مجازی که به افراد و گروه‌ها اجازه می‌دهد تا
51
+امنيت و حفاظت از حريم خصوصی خود را در اينترنت تقويت کنند. همچنين تور
52
+تهيه‌کنندگان نرم‌افزار را قادر می‌سازد تا ابزارهای ارتباط جديدی بسازند که
53
+دارای قابليت‌های حفاظت از حريم خصوصی باشند. تور بستری فراهم می‌کند برای
54
+اينکه طيفی از نرم‌افزارهای مختلف به افراد و سازمان‌ها امکان تبادل اطلاعات
55
+روی شبکه‌های عمومی بدهند، بدون اينکه حريم خصوصی‌شان در معرض خطر قرار گيرد.
56
+  </p>
57
+  
58
+  <p>
59
+  افراد به دلايل مختلفی از تور استفاده می‌کنند مانند اينکه از رديابی خود و
60
+خانواده‌شان توسط سايت‌ها جلوگيری کنند، به سايت‌های خبری دسترسی پيدا کنند، و
61
+از خدمات پيام‌رسانی اينترنتی و ديگر خدماتی که توسط خدمت‌دهندگان اينرنتی آنها
62
+مسدود شده‌اند استفاده کنند. <a href="<page docs/hidden-services>">خدمات
63
+پنهان</a> تور به کاربران اجازه می‌دهد تا وبسايت يا ديگر خدمات اينترنتی خود
64
+را بدون نياز به فاش کردن مکان خود منتشر کنند. افراد برای ارتباطات حساس
65
+اجتماعی نيز از تور استفاده می‌کنند، مانند اتاق‌های چت و تالارهای گفتگو برای
66
+قربانينان تجاوز و سوء استفاده، و يا افراد دارای بيماری‌های خاص..
67
+  </p>
68
+  
69
+  <p>
70
+  خبرنگاران از تور برای ارتباط امن تر با معترضين و درزدهندگان اطلاعات محرمانه
71
+استفاده می‌کنند. سازمان‌های غيردولتی (NGO ها) از تور برای ارتباط با کارکنان
72
+خود در کشورهای خارجی استفاده می‌کنند، هنگامی که آن کارکنان نمی‌خواهند ارتباط
73
+خود با آن سازمان را در کشور محل اقامت خود فاش کنند.
74
+  </p>
75
+  
76
+  <p>
77
+  گروه‌هایی مانند Indymedia تور را برای تأمين امنيت و حفظ حريم خصوصی اينترنتی
78
+اعضای خود پيشنهاد می‌کنند. گروه‌های فعالان اجتماعی مانند Electronic Frontier
79
+Foundation (EFF) تور را به عنوان روشی برای حفاظت از آزادی‌های مدنی در
80
+اينترنت پيشنهاد می‌کنند. شرکت‌های تجاری از تور به عنوان روشی امن برای انجام
81
+تحليل رقابتی و نيز حفاظت از اطلاعات حساس مربوط به روش‌های کاری خود استفاده
82
+می‌کنند. همچنين از تور به عنوان جايگزينی برای VPN های سنتی استفاده می‌شود،
83
+چرا که آنها زمان و حجم دقيق ارتباطات را پنهان نمی‌کنند و اطلاعاتی را فاش
84
+می‎‌نمايند مانند اينکه در چه مکان‌هایی کارکنان تا ديروقت کار می‌کنند، در چه
85
+مکان‌هایی کارکنان به سايت‌های کاريابی مراجعه می‌کنند، و کدام بخش‌های
86
+تحقيقاتی شرکت با وکلای متخصص ثبت اختراع تماس دارند.
87
+  </p>
88
+  
89
+  <p>
90
+  شاخه‌ای از نيروی دريايی ايالات متحده از تور برای جمع‌آوری اطلاعات منبع باز
91
+استفاده می‌کند، و يکی از تيم‌هایش اخيراً در مأموريتی که در خاورميانه داشت از
92
+تور استفاده کرده است. نيروهای پليس و مسئولين تضمين اجرای قانون نيز از تور
93
+برای بازديد و نظارت بر سايت‌ها استفاده می‌کنند بدون اينکه از IP دولتی خارج
94
+شوند، و نيز برای تضمين امنيتشان در حين عمليات نفوذی.
95
+  </p>
96
+  
97
+  <p>
98
+  تنوع کسانی که از تور استفاده می‌کنند در واقع <a
99
+href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf">يکی از قوت‌هایی است که
100
+باعث ميزان بالای امنيت آن می‌شود</a> . تور شما را در ميان <a href="<page
101
+about/torusers>">ساير کاربران شبکه</a> پنهان می‌کند، بنابراين هر چقدر جمعيت
102
+کاربران تور بيشتر و متنوع‌تر باشد، از هويت شما بهتر حفاظت می‌شود.
103
+  </p>
104
+  
105
+  <a name="whyweneedtor"></a>
106
+  <h3><a class="anchor" href="#whyweneedtor">چرا به تور نياز داريم؟</a></h3>
107
+  
108
+  <p>
109
+  استفاده از تور برای حفاظت از شما در مقابل يک نوع رايج از شنود اينترنتی است
110
+که با عنوان «تحليل ترافيک» شناخته می‌شود. تحليل ترافيک می‌تواند برای شناسایی
111
+اينکه چه کسی با چه کسی در يک شبکه عمومی ارتباط دارد، به کار گرفته
112
+شود. دانستن اينکه مبدأ و مقصد ترافيک اينترنتی شما چيست به ديگران اجازه
113
+می‌دهد که رفتار و علايق شما را دنبال کنند. اين موضوع می‌تواند برای شما ضرر
114
+مالی داشته باشد، مثلاً به اين طريق که يک سايت تجارت الکترونيکی می‌تواند بر
115
+اساس محل اقامت شما يا محل استخدامتان قيمت‌های بالاتری را به شما نمايش
116
+دهد. علاوه بر اين، فاش کردن هويت و مکان شما می‌تواند برای امنيت شغلی و
117
+فيزيکی شما هم خطرساز باشد. برای مثال، اگر از يک کشور خارجی به رايانه های
118
+سازمانی که در آن استخدام هستيد وصل شويد تا يک ايميل بفرستيد يا بخوانيد، ممکن
119
+است به طور ناخواسته اطلاعات مربوط به کشور مبدأ و سازمان مطبوع خود را به
120
+کسانی که شبکه را شنود می‌کنند فاش کنيد، حتّی اگر اتصال شما رمزنگاری شده
121
+باشد.
122
+  </p>
123
+  
124
+  <p>
125
+  تحليل ترافيک چگونه کار می‌کند؟ بسته‌های داده‌های اينترنتی دو بخش دارند: يک
126
+ظرفيت ترابری (Payload) و يک سربرگ (Header) که برای مسيريابی استفاده
127
+می‌شود. ظرفيت ترابری شامل محتوای اطلاعاتی است که فرستاده می‌شود، خواه يک
128
+ايميل باشد، يک وبسايت، يا يک فايل صوتی. حتّی اگر اين ظرفيت ترابری در
129
+ارتباطات شما رمزنگاری شده باشد، تحليل ترافيک باز هم اطلاعات زيادی درباره
130
+فعاليت شما، و شايد حتّی محتوای مکالمات شما فاش می‌کند. دليلش اين است که
131
+تحليل ترافيک روی سربرگ بسته‌ها تمرکز می‌کند که شامل مبدأ، مقصد، حجم،
132
+زمان‌بندی و ديگر مشخصه‌های اطلاعات رد و بدل شده می‌باشد.
133
+  </p>
134
+  
135
+  <p>
136
+  يک مسئله اصلی برای کسانی که نگران حريم خصوصی‌شان هستند اين است که دريافت
137
+کننده ارتباطات شما می‌تواند با نگاه کردن به سربرگ‌ها ببيند که شما آنها را
138
+فرستاده‌ايد. اين کار را واسطه های مجاز مانند خدمات‌دهندگان اينترنتی (ISP ها)
139
+و نيز واسطه‌های غيرمجاز هم می‌توانند انجام دهند. يک نوع ساده از تحليل ترافيک
140
+می‌تواند به اين شکل باشد که شخصی ميان فرستنده و گيرنده در شبکه می‌نشيند و به
141
+سربرگ‌ها نگاه می‌کند.
142
+  </p>
143
+  
144
+  <p>
145
+  امّا انواع قدرتمندتری از تحليل ترافيک نيز وجود دارد. برخی از حمله کنندگان در
146
+بخش‌های مختلفی از اينترنت به طور همزمان جاسوسی می‌کنند و از روش‌های پيشرفته
147
+آماری برای رديابی الگوهای ارتباطی تعداد زيادی از سازمان‌ها و افراد مختلف
148
+استفاده می‌کنند. رمزنگاری عليه اين گونه حملات کمکی نمی‌کند، چرا که تنها
149
+محتوای اطلاعات رد و بدل شده را پنهان می‌کند و نه سربرگ‌های آن را.
150
+  </p>
151
+  
152
+  <a name="thesolution"></a>
153
+  <h3><a class="anchor" href="#thesolution">راه حل: يک شبکه توزيع شده و ناشناس</a></h3>
154
+  <img src="$(IMGROOT)/htw1.png" alt="How Tor works">
155
+  
156
+  <p>
157
+  تور به کاهش خطر تحليل ترافيک (چه ساده و چه پيشرفته) کمک می‌کند به اين ترتيب
158
+که مبادلات شما ميان چندين مکان مختلف در اينترنت توزيع می‌شود، به طوری که هيچ
159
+نقطه ای در اين ميان نتواند ارتباط ميان شما و مقصدتان را تشخيص دهد. اين ايده
160
+شبيه به اين است که از يک مسير پر پيچ و خم و گيج کننده حرکت کنيد و هر از گاهی
161
+ردپای خود را پاک کنيد تا کسی که دنبال شما افتاده است راه را گم کند. بسته‌های
162
+داده در شبکه تور به جای اينکه مستقيم از مبدأ به مقصد بروند، يک مسير نامعين
163
+تصادفی از ميان چندين بازپخش کننده (relay) را طی می‌کنند که ردپای شما را
164
+پنهان کرده به طوری که هيچ مشاهده کننده‌ای از يک نقطه شبکه نتواند تشخيص دهد
165
+که داده‌ها از کجا آمده و به کجا می‌روند.
166
+  </p>
167
+  
168
+  <p>
169
+  برای ايجاد يک مسير حرکت اختصاصی با تور، نرم‌افزار مورد استفاده کاربر، قدم به
170
+قدم مداری می‌سازد از اتصالات رمزنگاری شده ميان بازپخش کننده‌های موجود در
171
+شبکه. اين مدار در هر قدم تنها يک اتصال را اضافه می‌کند، به طوری که هر بازپخش
172
+کننده در ميان راه فقط می‌داند که بازپخش کننده قبل از خود و بعد از خود
173
+کدام‌ها هستند. به اين ترتيب هيچ بازپخش کننده‌ای نمی‌داند که مسير کامل
174
+داده‌های دريافتی‌اش از مبدأ اوليه تا مقصد نهایی چيست. نرم‌افزار مورد استفاده
175
+کاربر در هر قدم کليد رمزنگاری جداگانه‌ای را برای هر اتصال در مدار تعيين
176
+می‌کند تا اطمينان حاصل شود که در هيچ قدمی مسير قبلی اتصالات قابل رديابی
177
+نيست.
178
+  </p>
179
+  
180
+  <p><img alt="Tor circuit step two" src="$(IMGROOT)/htw2.png"></p>
181
+  
182
+  <p>
183
+  پس از برقراری مدار، انواع مختلفی از داده می‌تواند مبادله شود و چند نوع
184
+نرم‌افزار کاربردی می‌توانند در شبکه تور به کار گرفته شوند. از آنجا که هر
185
+بازپخش کننده تنها يک قدم از مسير مدار را می‌بيند، نه يک شنود کننده و نه يک
186
+بازپخش کننده نفوذی، هيچ يک نمی‌توانند با استفاده از تحليل ترافيک مبدأ و مقصد
187
+مبادله را به هم وصل کنند. تور فقط برای جريان‌های TCP کار می‌کند و می‌تواند
188
+توسط هر نرم‌افزاری که از SOCKS پشتيبانی می‌کند به کار گرفته شود.
189
+  </p>
190
+  
191
+  <p>
192
+  برای کارایی بيشتر، در صورتی که فاصله ميان دو مورد تبادل اطلاعات کمتر از حدود
193
+ده دقيقه باشد، نرم‌افزار تور از همان مدار قبلی استفاده می‌کند. در غير اين
194
+صورت مدار جديدی تهيه خواهد شد تا کسی نتواند ارتباط ميان فعاليت‌های قبلی شما
195
+با فعاليت جديدتان را تشخيص دهد.
196
+  </p>
197
+  
198
+  <p><img alt="Tor circuit step three" src="$(IMGROOT)/htw3.png"></p>
199
+  
200
+  
201
+  <a name="hiddenservices"></a>
202
+  <h3><a class="anchor" href="#hiddenservices">خدمات پنهان</a></h3>
203
+  
204
+  <p>
205
+  تور امکان پنهان‌سازی مکان را همراه با ارائه انواع خدمات فراهم می‌کند، از
206
+جمله انتشار سايت‌ و يا پيام‌رسانی اينترنتی. با استفاده از يک سری «نقطه
207
+ملاقات» ساير کاربران تور می‌توانند به اين خدمات پنهان وصل شوند، بدون اينکه
208
+هيچ کدام از هويت ديگری در شبکه آگاه باشند. اين کارکرد خدمات پنهان می‌تواند
209
+به کاربران تور امکان دهد تا سايت‌هایی راه‌اندازی کنند که افراد بتوانند در
210
+آنها مطالب خود را منتشر کنند، بدون اينکه نگران سانسور باشند. در چنين شرايطی
211
+هيچ کس نمی‌تواند تشخيص دهد که چه کسی سايت را راه‌اندازی کرده است، و هيچ کسی
212
+که چنين سايتی راه‌اندای کند نمی‌تواند تشخيص دهد که چه کسانی در آن مطلب قرار
213
+می‌دهند. می‌توانيد درباره <a href="<page docs/tor-hidden-service>">تنظيم
214
+خدمات پنهان</a> و اينکه <a href="<page docs/hidden-services>">پروتکل خدمات
215
+پنهان</a> چگونه کار می‌کند اطلاعات بيشتری کسب کنيد.
216
+  </p>
217
+  
218
+  <a name="stayinganonymous"></a>
219
+  <h3><a class="anchor" href="#stayinganonymous">ناشناس باقی ماندن</a></h3>
220
+  
221
+  <p>
222
+  تور نمی‌تواند تمام مشکلات مربوط به بی‌نامی را حل کند و فقط روی حفاظت از
223
+انتقال اطلاعات تمرکز می‌کند. اگر نمی‌خواهيد سايت‌های مورد بازديدتان بتوانند
224
+اطلاعات شناسایی شما را ببينند، بايد از نرم‌افزارهای پشتيبان مخصوص پروتکل‌های
225
+مختلف استفاده کنيد. برای مثال، می‌توانيد هنگام مرورگری از پراکسی (proxy) های
226
+اينترنتی مانند Privoxy برای جلوگيری از کلوچک (Cookie) ها و درز اطلاعات مربوط
227
+به نوع مرورگر خود استفاده کنيد.
228
+  </p>
229
+  
230
+  <p>
231
+  علاوه بر اين برای حفاظت از ناشناسی خود هوشمندانه عمل کنيد. نام و ساير
232
+اطلاعات شناسایی خودتان را در فرم‌های اينترنتی ننويسيد. مراقب باشيد که مانند
233
+ساير شبکه‌های بی‌نام کننده‌ای که برای مرورگری اينترنت سرعت کافی دارند، تور
234
+شما را در مقابل حملات زمانبندی شده پايانه به پايانه (end-to-end) محافظت
235
+نمی‌کند. به اين معنی که اگر حمله کننده بتواند ترافيک خروجی از رايانه شما را
236
+مشاهده کند، و ترافيک ورودی به مقصد انتخابی‌تان را نيز تحت نظارت داشته باشد،
237
+می‌تواند با تحليل آماری تشخيص دهد که هر دو عضو يک مدار هستند.
238
+  </p>
239
+  
240
+  <a name="thefutureoftor"></a>
241
+  <h3><a class="anchor" href="#thefutureoftor">آینده تور</a></h3>
242
+  
243
+  <p>
244
+  امروزه ارائه يک شبکه ناشناس‌گر قابل استفاده در اينترنت چالش ادامه‌داری
245
+است. ما نرم‌افزاری می‌خواهيم که نيازهای کاربران را براورده کند. همچنين
246
+می‌خواهيم شبکه را صحيح و سالم در حالت فعال نگه داريم، به طوری که تعداد
247
+کاربران را بتوان تا حد ممکن بالا برد. نيازی نيست امنيت و استفاده‌پذيری با هم
248
+در تضاد باشند: هر چقدر استفاده‌پذيری تور بالا برود، تعداد بيشتری از کاربران
249
+را جذب خواهد کرد، و در نتيجه تعداد مبدأ و مقصد ممکن برای هر مبادله اطلاعات
250
+بالاتر می‌رود، که امنيت همه کاربران را بالاتر می‌برد. ما در حال پيشرفت
251
+هستيم، ولی به کمک شما نياز داريم. لطفاً در نظر بگيريد که می‌توانيد <a
252
+href="<page docs/tor-doc-relay>">يک بازپخش کننده به اجرا بگذاريد</a> و يا
253
+به عنوان يک <a href="<page docs/documentation>#Developers">برنامه‌نويس</a>
254
+برای کمک <a href="<page getinvolved/volunteer>">داوطلب</a> شويد. 
255
+  </p>
256
+  
257
+  <p>
258
+  روندهای امروزی در حقوق، سياست‌گذاری، و فناوری باعث شده‌اند تا ناشناس ماندن و
259
+محافظت از هويت اينترنتی بيش از هر زمان ديگری تحت تهديد قرار گرفته و توانایی
260
+خواندن و حرف زدن آزاد در معرض خطر باشد. اين روندها امنيت ملی و زيرساخت‌های
261
+حياتی را نيز تهديد می‌کنند چرا که ارتباطات ميان افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها و
262
+دولت‌ها بيشتر در مقابل تحليل ترافيک آسيب‌پذير می‌شوند. هر کاربر و
263
+بازپخش‌کننده جديد، تنوع بيشتری با خود می‌آورد و تور را بيشتر قادر می‌سازد تا
264
+کنترل امنيت و حريم خصوصی شما را به خودتان برگرداند.
265
+  </p>
266
+  
267
+ </div>
268
+ 
269
+ <!-- END MAINCOL -->
270
+<div id = "sidecol">
271
+
272
+
273
+ #include "side.wmi"
274
+#include "info.wmi"
275
+</div>
276
+ 
277
+<!-- END SIDECOL -->
278
+</div>
279
+
280
+
281
+#include "foot.wmi"
0 282
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,56 @@
1
+## translation metadata
2
+# Revision: $Revision: 24336 $
3
+# Translation-Priority: 2-medium
4
+
5
+# this structure defines the side nav bar for the /about pages
6
+# and is the input for include/side.wmi
7
+
8
+# fields:
9
+#
10
+# url - the path to the wml page, as used the the <page> tag. This tag ensures
11
+# that links will point to the current language if supported, and alternately
12
+# the english version 
13
+#
14
+# txt - the link text to be displayed. Different translations will
15
+# need to supply alternate txt
16
+
17
+<:
18
+ my $sidenav;
19
+ $sidenav = [
20
+   {'url' => 'about/overview',
21
+    'txt' => 'Tor Overview',
22
+   },
23
+   {'url' => 'about/torusers',
24
+    'txt' => 'Users of Tor',
25
+   },
26
+
27
+   {'url' => 'about/corepeople',
28
+    'txt' => 'Tor People',
29
+    'subelements' => [
30
+     {'url' => 'about/board',
31
+      'txt' => 'Board of Directors',
32
+     }, 
33
+     {'url' => 'about/translators',
34
+      'txt' => 'Translators',
35
+     }, 
36
+     {'url' => 'about/volunteers',
37
+      'txt' => 'Volunteers',
38
+     }, 
39
+     {'url' => 'about/contributors',
40
+      'txt' => 'Past Contributors',
41
+     }]
42
+   },
43
+   {'url' => 'about/sponsors',
44
+    'txt' => 'Sponsors',
45
+   },
46
+   {'url' => 'about/financials',
47
+    'txt' => 'Financial Reports',
48
+   },
49
+   {'url' => 'projects/projects',
50
+    'txt' => 'Projects',
51
+   }, 
52
+   {'url' => 'docs/documentation',
53
+    'txt' => 'Documentation',
54
+   }, 
55
+ ];
56
+:>
0 57
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,102 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+
7
+## translation metadata
8
+# Revision: $Revision: 24492 $
9
+# Translation-Priority: 3-low
10
+#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Contact" CHARSET="UTF-8"
11
+<div id="content" class="clearfix">
12
+	<div id="breadcrumbs">
13
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page about/overview>">O
14
+Torze &raquo; </a> <a href="<page about/contact>">Kontakt</a>
15
+ </div>
16
+ <div id="maincol">
17
+  <h2>Tor: Kontakt</h2>
18
+
19
+  <p>Po pierwsze, jeśli masz problem lub pytanie dotyczące używania Tora,
20
+najpierw sprawdź na <a href="<page docs/documentation>#Support">stronie
21
+wsparcia</a>. Deweloperzy Tora większość czasu spędzają na rozwoju Tora, a
22
+nie mamy ludzi, którzy zajmują się tylko pomocą użytkownikom, więc zanim <a
23
+href="<page docs/faq>#SupportMail">grzecznie spróbujesz znaleźć
24
+ochotnika</a>, któremu zadasz pytanie, spróbuj znaleźć rozwiązanie
25
+samodzielnie.</p>
26
+
27
+  <p>Jeśli naprawdę potrzebujesz skontaktować się z nami, poniżej znajduje się
28
+kilka wskazówek. Prosimy o cierpliwość i <a
29
+href="http://rtfm.killfile.pl">zadawanie pytań mądrze</a>, i pamiętaj także,
30
+by pod poniższe adresy pisać wyłącznie po angielsku.</p>
31
+
32
+  <i>tor-assistants at torproject.org</i> is the catch-all address for
33
+everything. It can be used for:
34
+  
35
+  <ul>
36
+   <li>Kontaktu z ludźmi, którzy zajmują się centrami katalogowymi. Uzyj tego,
37
+jeśli prowadzisz przekaźnik sieci i masz pytania lub problem ze swoim
38
+przekaźnikiem.</li>
39
+   <li>Byśmy mogli poprawiać błędy na stronie, zmieniać błędne sformułowania lub
40
+wskazówki oraz dodawać nowe sekcje i paragrafy, które możesz nam
41
+wysłać. Jednak lepiej będzie, jeśli wcześniej zrobisz szkic nowych sekcji w
42
+<a href="<wiki>">wiki Tora</a>.</li>
43
+   <li>Byśmy mogli usłyszeć o Twoich dokumentach, poprawkach, testach oraz
44
+doświadczeniach z aplikacjami współdziałającym z Torem, także informacje
45
+zainspirowane <a href="<page getinvolved/volunteer>">stroną dla
46
+wolontariuszy</a> (lub innymi problemami, które naprawiłeś lub
47
+udokumentowałeś o używaniu Tora). Nie ma potrzeby pisać do nas zanim
48
+zaczniesz pracować nad czymś -- tak jak w przypadku wielu innych projektów
49
+internetowych opartych na wolontariacie, kontaktuje się z nami wiele osób,
50
+które wkrótce potem znikają, więc najbardziej zainteresowani jesteśmy
51
+dokonanym postępem.</li>
52
+  </ul>
53
+  
54
+  Inne adresy są bardziej specyficzne:
55
+  
56
+  <ul>
57
+   <li><i>tor-translation małpa lists.torproject.org</i> pozwala umieszczać nowe <a
58
+href="<page getinvolved/translation>">tłumaczenia strony</a> na właściwym
59
+miejscu oraz pomaga odpowiadać na pytania związane z istniejącymi i nowymi
60
+tłumaczeniami.</li>
61
+   <li><i>tordnsel małpa torproject.org</i> służy do kontaktów z ludźmi
62
+odpowiedzialnymi za listę punktów wyjściowych tordns.</li>
63
+   <li><i>donations małpa torproject.org</i> służy do pytania o i komentowania
64
+aspektów związanych z <a href="<page donate/donate>">przekazywaniem
65
+pieniędzy do deweloperów</a>. Więcej dotacji oznacza <a href="<page
66
+docs/faq>#Funding">więcej Tora</a>. Z przyjemnością pomożemy wymyśleć
67
+jakieś twórcze sposoby wniesienia swojego wkładu w projekt.</li>
68
+   <li><i>execdir</i> jest przeznaczony dla prasy/mediów oraz komentarzy i pytań
69
+odnośnie organizacji non-profit Tora: znaki handlowe, przyłączanie i
70
+koordynacja, większe darowizny, informacje o kontraktach, licencjonowanie i
71
+certyfikacja etc.</li>
72
+  </ul>
73
+  
74
+  <a id="irc"></a> Użytkowników i deweloperów Tora można znaleźć też na
75
+następująych kanałach na <a href="http://www.oftc.net/oftc/">oftc</a>:
76
+  
77
+  <ul>
78
+   <li><i>#tor</i> - Dyskusje użytkowników i o działaniu przekaźników sieci. Masz
79
+problem z uruchomieniem Tora lub pytanie do innych użytkowników Tora? To
80
+jest miejsce dla Ciebie.</li>
81
+   <li><i>#tor-dev</i> - Kanał dla osób, które chcą prowadzić rozwój. Dyskusje na
82
+temat pisania kodu związanego z Torem, protokołów i <a href="<page
83
+getinvolved/volunteer>">pomysły na projekty</a> są mile widziane.</li>
84
+   <li><i>#nottor</i> - To jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie Tora, by
85
+rozmawiać na tematy nie związane z Torem.</li>
86
+  </ul>
87
+  
88
+ </div>
89
+ 
90
+ <!-- END MAINCOL -->
91
+<div id = "sidecol">
92
+
93
+
94
+#include "pl/side.wmi"
95
+#include "pl/info.wmi"
96
+</div>
97
+ 
98
+<!-- END SIDECOL -->
99
+</div>
100
+
101
+
102
+#include "pl/foot.wmi"
... ...
@@ -119,8 +119,8 @@ kontrolera Tora, który buduje ścieżki poprzez sieć Tora i mierzy różne
119 119
 właściwości i zachowania. Rozwija i zajmuje się <a href="<page
120 120
 torbutton/index>">Torbuttonem</a>.</dd>
121 121
      <dt>Robert Ransom</dt>
122
-     <dd>Bug catcher and immensely helpful on irc and the email lists. Looking into
123
-hidden service performance and robustness.</dd>
122
+     <dd>Znajduje błędy i ogromnie pomaga na IRCu i listach mailingowych. Zajmuje się
123
+wydajnością i użytecznością usług ukrytych.</dd>
124 124
      <dt>Karen Reilly, Dyrektor do spraw Rozwoju</dt>
125 125
      <dd>Odpowiedzialna za zbiórkę funduszy, rozgłaszanie i ogólny marketing i
126 126
 programy związane z zasięgiem Tora. Może też przemawiać dla widowni o
... ...
@@ -142,7 +142,7 @@ projektu, rozwoju i wydania Tora. Teraz pomaga z badaniami i projektowaniem.</dd
142 142
 broszurami. Inne jego prace można znaleźć na <a
143 143
 href="http://jmtodaro.com/">http://jmtodaro.com/</a>.</dd>
144 144
      <dt>Tomás Touceda</dt>
145
-     <dd>Maintenance and new development for Vidalia.</dd>
145
+     <dd>Utrzymanie i nowy rozwój Vidalii.</dd>
146 146
 
147 147
 </dl>
148 148
  </div>
... ...
@@ -4,9 +4,9 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24439 $
7
+# Revision: $Revision: 24563 $
8 8
 # Translation-Priority: 4-optional
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor: Google Summer of Code 2010" CHARSET="UTF-8"
9
+#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor: Google Summer of Code 2011" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
11 11
  <div id="breadcrumbs">
12 12
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page about/gsoc>">Google
... ...
@@ -126,12 +126,13 @@ wystarczająco dużo informacji, byśmy mogli ocenić Ciebie i Twoją propozycj
126 126
   
127 127
   <ol>
128 128
   
129
-  <li>Nad jakim projektem chciałbyś/chciałabyś pracować? Skorzystaj z naszej listy
130
-pomysłów jako punktu wyjścia lub wymyśl własny. Twoja propozycja powinna
131
-zawierać opisy wysokiego poziomu tego, co masz zamiar zrobić, ze szczegółami
132
-tych części, które Twoim zdaniem będą trudniejsze. Twoja propozycja powinna
133
-rozbić projekt na zadania małej wielkości i przekonać nas, że masz plan, jak
134
-ten projekt skończyć.</li>
129
+  <li>What project would you like to work on? Use our ideas lists as a starting
130
+point or make up your own idea. Your proposal should include high-level
131
+descriptions of what you're going to do, with more details about the parts
132
+you expect to be tricky. Your proposal should also try to break down the
133
+project into tasks of a fairly fine granularity, and convince us you have a
134
+plan for finishing it. A timeline for what you will be doing throughout the
135
+summer is highly recommended.</li>
135 136
   
136 137
   <li>Wskaż nam próbkę kodu: coś dobrego i czystego, co pokaże nam, że wiesz, co
137 138
 robisz, najlepiej z istniejącego projektu.</li>
138 139
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,196 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24267 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "ar/head.wmi" TITLE="Tor Project: Debian/Ubuntu Instructions" CHARSET="UTF-8" STYLESHEET="css/master-rtl.css"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Home &raquo; </a> <a href="<page
13
+docs/documentation>">Documentation &raquo; </a> <a href="<page
14
+docs/debian>">Debian/Ubuntu Instructions</a>
15
+ </div>
16
+ <div id="maincol"> 
17
+<a id="debian"></a>
18
+<h2><a class="anchor" href="#debian">الخيار الأول: تور على دِبيان ليني أو دِبيان
19
+غيرالمستقرة أو دِبيان الإختبارية</a></h2>
20
+<br />
21
+
22
+<p>
23
+إذا كنت تستعمل دِبيان المستقرة (ليني) أو غير المستقرة (sid) أو الإختبارية
24
+(سكوييز)، نفد فقط الأمر <br /> <tt>apt-get install tor tor-geoipdb</tt>
25
+بصلاحيات الجذر.
26
+</p>
27
+
28
+<p>
29
+Note that this might not always give you the latest stable Tor version, but
30
+you will receive important security fixes. To make sure that you're running
31
+the latest stable version of Tor, see option two below.
32
+</p>
33
+
34
+<p>
35
+تور الأن متبث ومشغل. إنتقل إلى <a href="<page
36
+docs/tor-doc-unix>#polipo">الخطوة الثانية</a> من تعليمات "Tor on
37
+Linux/Unix".
38
+</p>
39
+
40
+<hr /> <a id="ubuntu"></a> <a id="packages"></a>
41
+<h2><a class="anchor" href="#ubuntu">الخيار الثاني: تور على أوبنتو أو دِبيان</a></h2>
42
+<br />
43
+
44
+<p>
45
+<b>لا تستخدم حزم أوبنتو universe.</b> فهي لم تعد مدعومة وإصداراتها
46
+قديمة. وهذا يعني إفتقادها للإستقرار والإصلاحات الأمنية. 
47
+</p>
48
+
49
+<p>
50
+You'll need to set up our package repository before you can fetch
51
+Tor. First, you need to figure out the name of your distribution. A quick
52
+command to run is <tt>lsb_release -c</tt> or <tt>cat
53
+/etc/debian_version</tt>. Here's a quick mapping:
54
+<ul>
55
+<li> دِبيان غير المستقرة (sid) هي "sid"</li>
56
+<li> دِبيان 6.0 (سكوييز) هي "squeeze"</li>
57
+<li> دِبيان 5.0 (ليني) هي "lenny"</li>
58
+<li> أوبنتو 10.10 هي "maverick"</li>
59
+<li> أو 10.04 أو ترِسكال 4.0 هما "lucid"</li>
60
+<li> أوبنتو 9.10 أو ترِسكال 3.5 هما "karmic"</li>
61
+<li> أوبنتو 8.04 هي "hardy"</li>
62
+<li> أوبنتو 6.06 هي "dapper"</li>
63
+</ul>
64
+
65
+ثم أضف هذا السطر إلى <tt>/etc/apt/sources.list</tt> الملف:<br /> 
66
+<pre>
67
+deb   http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main
68
+</pre>
69
+حيث يمكنك وضع الاسم الرمزى لتوزيعتك (i.e. lenny, sid, maverick أو أيا كانت)
70
+مكان &lt;DISTRIBUTION&gt;.
71
+</p>
72
+
73
+<p>
74
+ثم أضف مفتاح gpg المستعمل لتوقيع الحزم عن طريق تنفيذ الأوامر التالية في محث
75
+الأوامر :
76
+<pre>
77
+gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
78
+gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
79
+</pre>
80
+قُم الأن بإنعاش المصادر و ثبّت تور بتنفيد الأمر التالي (بصلا حيات الجدر) على
81
+محث الأوامر:
82
+<pre>
83
+apt-get update
84
+apt-get install tor tor-geoipdb
85
+</pre>
86
+</p>
87
+
88
+<p>
89
+تور الأن متبث ومشغل. إنتقل إلى <a href="<page
90
+docs/tor-doc-unix>#polipo">الخطوة الثانية</a> من تعليمات "Tor on
91
+Linux/Unix".
92
+</p>
93
+
94
+<p style="font-size: small">
95
+The DNS name <code>deb.torproject.org</code> is actually a set of
96
+independent servers in a DNS round robin configuration. If you for some
97
+reason cannot access it you might try to use the name of one of its part
98
+instead. Try <code>deb-master.torproject.org</code>,
99
+<code>mirror.netcologne.de</code> or <code>tor.mirror.youam.de</code>.
100
+</p>
101
+
102
+<hr /> <a id="development"></a>
103
+<h2><a class="anchor" href="#development">الخيار الثالث: إستعمال فرع التطوير من
104
+تور على دِبيان أو أوبنتو.</a></h2>
105
+<br />
106
+
107
+<p>إذا كنت تريد استخدام <a href="<page download/download>#packagediff">فرع
108
+التطوير</a> من تور (المزيد من الميزات والمزيد من العلل)، تحتاج إلى إضافة
109
+مجموعة مختلفة من السطور إلى <tt>/etc/apt/sources.list</tt> الملف:<br />
110
+<pre>
111
+deb   http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main
112
+deb   http://deb.torproject.org/torproject.org experimental-&lt;DISTRIBUTION&gt; main
113
+</pre>
114
+حيث يمكنك مرة أخرى إستبدال &lt;DISTRIBUTION&gt; باسم توزيعك (lenny, sid,
115
+maverick, ...)
116
+</p>
117
+
118
+<p>
119
+ثم شغّل الأوامر التالية في محث الأوامر الخاص بك :
120
+<pre>
121
+gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
122
+gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
123
+apt-get update
124
+apt-get install tor tor-geoipdb
125
+</pre>
126
+</p>
127
+
128
+<p>
129
+تور الأن متبث ومشغل. إنتقل إلى <a href="<page
130
+docs/tor-doc-unix>#polipo">الخطوة الثانية</a> من تعليمات "Tor on
131
+Linux/Unix".
132
+</p>
133
+
134
+<hr /> <a id="source"></a>
135
+<h2><a class="anchor" href="#source">البناء من المصدر</a></h2>
136
+<br />
137
+
138
+<p>
139
+إذا كنت ترغب في بناء حزم دبيانية خاصة بك من المصدر يجب أولا إضافة سطر
140
+<tt>deb-src</tt> المناسب إلى <tt>sources.list</tt>.
141
+<pre>
142
+# For the stable version.
143
+# For the unstable version.
144
+
145
+deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main
146
+
147
+
148
+deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main
149
+deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org experimental-&lt;DISTRIBUTION&gt; main
150
+</pre>
151
+تحتاج أيضا إلى تثبيت الحزم اللازمة لبناء الحزم الدبيانية الخاصة بك والحزم
152
+المطلوبة لبناء تور:
153
+<pre>
154
+apt-get install build-essential fakeroot devscripts
155
+apt-get build-dep tor
156
+</pre>
157
+ثم يمكنك بناء تور في ~/debian-packages:
158
+<pre>
159
+mkdir ~/debian-packages; cd ~/debian-packages
160
+apt-get source tor
161
+cd tor-*
162
+debuild -rfakeroot -uc -us
163
+cd ..
164
+</pre>
165
+الأن يمكنك تثبيت الحزمة الجديدة:
166
+<pre>
167
+sudo dpkg -i tor_*.deb
168
+</pre>
169
+</p>
170
+
171
+<p>
172
+تور الأن متبث ومشغل. إنتقل إلى <a href="<page
173
+docs/tor-doc-unix>#polipo">الخطوة الثانية</a> من تعليمات "Tor on
174
+Linux/Unix".
175
+</p>
176
+
177
+<hr />
178
+
179
+<p>إذا كان لديك اقتراحات لتحسين هذه الوثيقة ، يرجى <a href="<page
180
+about/contact>">إرسالها إلينا</a> . شكرا!</p>
181
+
182
+
183
+ <!-- END MAIN COL -->
184
+</div>
185
+ <div id = "sidecol">
186
+
187
+
188
+#include "ar/side.wmi"
189
+#include "ar/info.wmi"
190
+</div>
191
+ 
192
+<!-- END SIDECOL -->
193
+</div>
194
+
195
+
196
+#include "ar/foot.wmi"
... ...
@@ -362,6 +362,4 @@ href="http://www.missingkids.com/">http://www.missingkids.com/</a>. لن نشا
362 362
  
363 363
 <!-- END SIDECOL -->
364 364
 </div>
365
-
366
-
367 365
 #include "ar/foot.wmi"
368 366
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,70 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24336 $
8
+# Translation-Priority: 1-high
9
+#include "de/head.wmi" TITLE="Tor Project: Configuring Tor to use a Proxy" CHARSET="UTF-8"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+docs/documentation>">Dokumentation &raquo; </a> <a href="<page
14
+docs/proxychain>">Tor-Konfiguration unter Verwendung eines Proxys</a>
15
+ </div>
16
+ <div id="maincol"> 
17
+  <a id="proxychain"></a>
18
+  <h2><a class="anchor" href="#proxychain">Tor: Konfiguration Tor unter Verwendung
19
+eines Proxysy</a></h2>
20
+  <hr>
21
+  
22
+  <p>
23
+   Die aktuelle Version von Tor und der Vidalia Graphical Tor Controller
24
+unterstützen jeden HTTPS oder SOCKS Proxy um sich mit dem Tor Network zu
25
+verbinden. Also selbst wenn Tor von Ihrem lokalen Netzwerk blockiert werden
26
+sollte, können Sie offene Proxys sicher verwenden um sich mit dem Tor
27
+Netzwerk und damit mit dem unzensorierten Internet zu verbinden. Einziger
28
+Nachteil: der offene Proxy Host sieht, dass Sie Tor verwenden, aber er hat
29
+keine Möglichkeit Ihren Datentraffic zu lesen, da dieser nach wie vor durch
30
+all die verschlüsselten Schichten geschützt ist. 
31
+  </p>
32
+  
33
+  <p>
34
+   Diese Schritte setzten voraus, dass Sie eine funktionierende Tor/Vidalia
35
+Konfiguration haben, und dass Sie eine Liste an HTTPS, SOCKS4, oder SOCKS5
36
+Proxies gefunden haben. (Hinweis: ein HTTPS Proxy ist ein HTTP Proxy, der
37
+auch CONNECT Anfragen unterstützt.)
38
+   <ol>
39
+   <li>Öffnen Sie die Vidalia Systemsteuerung, klicken Sie auf Einstellungen.</li>
40
+   <li>Klicken Sie auf Netzwerk. Wählen Sie "I use a proxy to access the Internet".</li>
41
+   <li>In die Adresszeile geben Sie die Open Proxy Adresse ein. Das kann ein
42
+Hostname oder die IP-Adresse sein. </li>
43
+   <li>Tragen Sie den Port für den Proxy ein.</li>
44
+   <li>Normalerweise benötigen Sie keinen Benutzernamen oder Passwort. Falls doch,
45
+geben Sie diese in die passenden Felder ein. </li>
46
+   <li>Wählen Sie den Proxy-Typ, den Sie verwenden, wie HTTP/HTTPS, SOCKS4, oder
47
+SOCKS5.</li>
48
+   <li>Klicken Sie auf OK. Sie haben Vidalia und Tor nun für die Verwendung eines
49
+Proxys konfiguriert und haben Zutritt zum Rest des Tor Netzwerks.</li>
50
+   </ol>
51
+  </p>
52
+  <br><br> <img src="$(IMGROOT)/vidalia-proxy.png" alt="Vidalia's Network
53
+Proxy settings page"> <br><br>
54
+  
55
+ </div>
56
+ 
57
+ <!-- END MAINCOL -->
58
+<div id = "sidecol">
59
+
60
+
61
+#include "de/side.wmi"
62
+#include "de/info.wmi"
63
+</div>
64
+ 
65
+<!-- END SIDECOL -->
66
+</div>
67
+
68
+
69
+#include "foot.wmi"
70
+#include "de/foot.wmi"
0 71
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,98 @@
1
+## translation metadata
2
+# Revision: $Revision$
3
+# Translation-Priority: 2-medium
4
+
5
+# this structure defines the side nav bar for the /docs pages
6
+# and is the input for include/side.wmi
7
+
8
+# fields:
9
+#
10
+# url - the path to the wml page, as used the the <page> tag. This tag ensures
11
+# that links will point to the current language if supported, and alternately
12
+# the english version 
13
+#
14
+# txt - the link text to be displayed. Different translations will
15
+# need to supply alternate txt 
16
+
17
+<:
18
+ my $sidenav;
19
+ $sidenav = [
20
+   {'url' => 'docs/documentation',
21
+    'txt' => 'Dokumentations �bersicht',
22
+   }, 
23
+   {
24
+    'url' => 'docs/installguide',
25
+    'txt' => 'Installations Anleitung',
26
+    'subelements' => [
27
+     {'url' => 'docs/tor-doc-windows',
28
+      'txt' => 'Installation auf Windows',
29
+     },
30
+     {'url' => 'docs/tor-doc-unix',
31
+      'txt' => 'Installation auf Linux/BSD/Unix',
32
+     },
33
+     {'url' => 'docs/tor-doc-osx',
34
+      'txt' => 'Installation auf Mac OS X',
35
+     },
36
+     {'url' => 'docs/android',
37
+      'txt' => 'Installation auf Android',
38
+     },
39
+     {'url' => 'docs/N900',
40
+      'txt' => 'Installation auf Maemo/N900',
41
+     },
42
+     {'url' => 'docs/verifying-signatures',
43
+      'txt' => '�berpr�fe unsere GPG Signatur',
44
+     },
45
+     {'url' => 'docs/tor-doc-web',
46
+      'txt' => 'Richte deinen Browser zur Nutzung von Tor ein',
47
+     }],
48
+   },
49
+   {'url' => 'docs/manual',
50
+    'txt' => 'Handb�cher',
51
+    'subelements' => [
52
+     {'url' => 'docs/tor-doc-relay',
53
+      'txt' => 'Konfiguration eines Relais',
54
+     },
55
+     {'url' => 'docs/tor-hidden-service',
56
+      'txt' => 'Konfiguration eines versteckten Dienstes',
57
+     }, 
58
+     {'url' => 'docs/bridges',
59
+      'txt' => 'Konfiguration eines Br�cken Relais',
60
+     }, 
61
+     {'url' => 'docs/running-a-mirror',
62
+      'txt' => 'Konfiguration eines Spiegelservers',
63
+     },
64
+     {'url' => 'docs/tor-manual',
65
+      'txt' => 'Tor -stable Handbuch',
66
+     },
67
+     {'url' => 'docs/tor-manual-dev',
68
+      'txt' => 'Tor -alpha Handbuch',
69
+     },
70
+     {'url' => 'docs/proxychain',
71
+      'txt' => 'Konfigurieren von Tor f�r die Verwendung eines Proxy Servers',
72
+     }],
73
+   },
74
+   {
75
+    'url' => '<wiki>',
76
+    'txt' => 'Tor Wiki',
77
+   }, 
78
+   {'url' => 'docs/faq',
79
+    'txt' => 'Allgemeine FAQ', 
80
+   },
81
+   {'url' => 'torbutton/torbutton-faq',
82
+    'txt' => 'Torbutton FAQ',
83
+   },
84
+   {'url' => 'docs/faq-abuse',
85
+    'txt' => 'Missbrauch FAQ',
86
+   },
87
+   {'url' => 'docs/trademark-faq',
88
+    'txt' => 'Trademark FAQ',
89
+   },
90
+   {'url' => 'eff/tor-legal-faq',
91
+    'txt' => 'Tor rechtliches FAQ',
92
+   },
93
+   {'url' => 'eff/tor-dmca-response',
94
+    'txt' => 'Tor DMCA Antwort',
95
+   }, 
96
+ ];
97
+:>
98
+
0 99
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,97 @@
1
+## translation metadata
2
+# Revision: $Revision: 24435 $
3
+# Translation-Priority: 2-medium
4
+
5
+# this structure defines the side nav bar for the /docs pages
6
+# and is the input for include/side.wmi
7
+
8
+# fields:
9
+#
10
+# url - the path to the wml page, as used the the <page> tag. This tag ensures
11
+# that links will point to the current language if supported, and alternately
12
+# the english version 
13
+#
14
+# txt - the link text to be displayed. Different translations will
15
+# need to supply alternate txt 
16
+
17
+<:
18
+ my $sidenav;
19
+ $sidenav = [
20
+   {'url' => 'docs/documentation',
21
+    'txt' => 'Documentation Overview',
22
+   }, 
23
+   {
24
+    'url' => 'docs/installguide',
25
+    'txt' => 'Installation Guides',
26
+    'subelements' => [
27
+     {'url' => 'docs/tor-doc-windows',
28
+      'txt' => 'Installing on Windows',
29
+     },
30
+     {'url' => 'docs/tor-doc-unix',
31
+      'txt' => 'Installing on Linux/BSD/Unix',
32
+     },
33
+     {'url' => 'docs/tor-doc-osx',
34
+      'txt' => 'Installing on Mac OS X',
35
+     },
36
+     {'url' => 'docs/android',
37
+      'txt' => 'Installing on Android',
38
+     },
39
+     {'url' => 'docs/N900',
40
+      'txt' => 'Installing on Maemo/N900',
41
+     },
42
+     {'url' => 'docs/verifying-signatures',
43
+      'txt' => 'Verify our GPG signatures',
44
+     },
45
+     {'url' => 'docs/tor-doc-web',
46
+      'txt' => 'Configuring your browser to use Tor',
47
+     }],
48
+   },
49
+   {'url' => 'docs/manual',
50
+    'txt' => 'Manuals',
51
+    'subelements' => [
52
+     {'url' => 'docs/tor-doc-relay',
53
+      'txt' => 'Configuring a Relay',
54
+     },
55
+     {'url' => 'docs/tor-hidden-service',
56
+      'txt' => 'Configuring a Hidden Service',
57
+     }, 
58
+     {'url' => 'docs/bridges',
59
+      'txt' => 'Configuring a Bridge Relay',
60
+     }, 
61
+     {'url' => 'docs/running-a-mirror',
62
+      'txt' => 'Configuring a Mirror',
63
+     },
64
+     {'url' => 'docs/tor-manual',
65
+      'txt' => 'Tor -stable Manual',
66
+     },
67
+     {'url' => 'docs/tor-manual-dev',
68
+      'txt' => 'Tor -alpha Manual',
69
+     },
70
+     {'url' => 'docs/proxychain',
71
+      'txt' => 'Configuring Tor to use a Proxy Server',
72
+     }],
73
+   },
74
+   {
75
+    'url' => '<wiki>',
76
+    'txt' => 'Tor Wiki',
77
+   }, 
78
+   {'url' => 'docs/faq',
79
+    'txt' => 'General FAQ', 
80
+   },
81
+   {'url' => 'torbutton/torbutton-faq',
82
+    'txt' => 'Torbutton FAQ',
83
+   },
84
+   {'url' => 'docs/faq-abuse',
85
+    'txt' => 'Abuse FAQ',
86
+   },
87
+   {'url' => 'docs/trademark-faq',
88
+    'txt' => 'Trademark FAQ',
89
+   },
90
+   {'url' => 'eff/tor-legal-faq',
91
+    'txt' => 'Tor Legal FAQ',
92
+   },
93
+   {'url' => 'eff/tor-dmca-response',
94
+    'txt' => 'Tor DMCA Response',
95
+   }, 
96
+ ];
97
+:>
0 98
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,216 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24472 $
8
+# Translation-Priority: 2-medium
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">خانه »</a> <a href="<page
13
+docs/documentation>">مستندات »</a> <a href="<page
14
+docs/tor-doc-windows>">کلاينت تحت Mac OS X</a>
15
+ </div> 
16
+ <div id="maincol">
17
+  <h1>اجرای کلاينت <a href="<page index>">تور</a> در محيط Mac OS X</h1>
18
+  <br>
19
+  
20
+  <p>
21
+  <b>توجه داشته باشيد که اين مطالب راهنمای نصب کلاينت تور در محيط Mac OS X می
22
+باشند. در صورتی که می‌خواهيد بازپخش‌کننده ترافيک ديگران باشيد تا به رشد شبکه
23
+کمک کنيد (شما را تشويق می‌کنيم به اين کار)، راهنمای <a href="<page
24
+docs/tor-doc-relay>">تنظيم بازپخش‌کننده</a>  را مطالعه کنيد.</b>
25
+  </p>
26
+  
27
+  <hr> <a id="installing"></a>
28
+  <h2><a class="anchor" href="#installing">گام اوّل : دانلود و نصب تور</a></h2>
29
+  <br>
30
+  
31
+  <p>
32
+  بسته نرم‌افزاری برای Macintosh OS X حاوی <a href="<page index>">تور</a> ،
33
+<a href="<page projects/vidalia>">ويداليا </a> (يک ميانای کاربری گرافيکی
34
+برای تور)، <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>  (يک افزونه برای
35
+موزيلا فايرفاکس) و <a
36
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (يک
37
+پراکسی وب) است که در يک بسته قرار داده شده و از پيش تنظيم شده‌اند تا با
38
+يکديگر کار کنند. می‌توانيد هر يک از نسخه‌های <a href="<page
39
+download/download>#mac">پايدار</a> و يا <a href="<page
40
+download/download>#mac">آزمايشی</a> بسته ويداليا را دانلود کنيد و يا
41
+گزينه‌های ديگر را در <a href="<page download/download>">صفحه دانلود</a>
42
+بررسی کنيد.
43
+  </p>
44
+  
45
+  <p>پس از اينکه فايل dmg را دانلود کرديد، روی آن دو بار کليک کنيد و اجازه دهيد
46
+تا به اصطلاح سوار يا mount شود. در مرورگر Finder برويد به بسته ويداليا
47
+(Vidalia Bundle) که بايد هم‌اکنون باز شده باشد. نصب بسته آسان است؛ کافی است
48
+شمايل (icon) ويداليا را به سمت پوشه برنامه‌ها (Applications) بکشانيد. اگر
49
+مايل باشيد می‌توانيد روی خط install torbutton دوبار کليک کنيد و اجازه دهيد
50
+تا torbutton را در فايرفاکس نصب کند. روش ديگر اين است که torbutton را از
51
+طريق فهرست افزونه‌های موزيلا پيدا کنيد. کافی است واژه torbutton را جستجو
52
+کنید. </p>
53
+  
54
+  <p>هنگامی که نصب به پايان رسيد، می‌توانيد ويداليا را با انتخاب شمايل آن در پوشه
55
+برنامه‌ها اجرا کنيد. اگر يک نشان پياز تاريک با يک X قرمز رنگ در نوار
56
+برنامه‌ها (dock) می‌بينيد، تور هم‌اکنون در حال کار نيست. می‌توانيد با انتخاب
57
+گزينه Start از منوی Tor در بالای صفحه، تور را راه‌اندازی کنيد. 
58
+  </p>
59
+  
60
+  <p>هنگامی که تور در حال کار باشد، شمايل ويداليا در نوار برنامه‌ها به شکل زير
61
+خواهد بود:
62
+  </p>
63
+  
64
+  <p><img alt="vidalia running tor" src="$(IMGROOT)/screenshot-osx-vidalia.png"
65
+/></p>
66
+  
67
+  <p>Polipo به عنوان بخشی از بسته نرم‌افزاری تور به طور خودکار نصب خواهد شد. پس
68
+از اينکه نصب شد، دفعه بعد که رايانه خود را روشن يا بازشروع (restart) کنيد به
69
+طور خودکار اجرا خواهد شد. لازم نيست برای تنظيم Polipo جهت سازگاری با تور
70
+کاری کنيد. يک تنظيم مخصوص برای اين منظور به عنوان بخشی از بسته نرم‌افزاری
71
+نصب شده است.
72
+  </p>
73
+  
74
+  <hr> <a id="using"></a>
75
+  <h2><a class="anchor" href="#using">گام دوّم : تنظیم برنامه های خود برای استفاده
76
+از تور</a></h2>
77
+  <br>
78
+  
79
+  <p>پس از نصب نرم‌افزارهای بسته، بايد برنامه‌های خود را برای استفاده از آنها
80
+تنظيم کنيد. اولين کار اين است که مرورگری وب را راه‌اندازی کنيد.</p>
81
+  
82
+  <p>برای بيشترين امنيت، بهتر است از تور با فايرفاکس و Torbutton استفاده
83
+کنيد. Torbutton بايد به طور خودکار نصب شده باشد. روی دکمه قرمز Tor Disabled
84
+کليک کنيد تا تور را فعال کنيد. حال آماده استفاده از تور هستيد. </p>
85
+  
86
+  <p><img alt="Torbutton plugin for Firefox"
87
+src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" /></p>
88
+  
89
+  <p> اگر قصد داريد فايرفاکس را روی رايانه‌ای متفاوت با تور اجرا کنيد، به <a
90
+href="<wikifaq>#SocksListenAddress">سؤال متداول مربوط به اجرای تور روی
91
+رايانه متفاوت</a> مراجعه کنيد. </p>
92
+  
93
+  <p>برای تنظيم ديگر نرم افزارها جهت کار با تور، اگر از پراکسی‌های HTTP پشتيبانی
94
+می‌کنند کافی است آنها را به سمت Polipo هدايت کنيد (که همان درگاهی يا
95
+localhost port 8118 است). برای اينکه که مستقيماً ازSOCKS استفاده کنيد (مثلاً
96
+برای پيام‌رسانی، Jabber، IRC و غيره)، می‌توانيد نرم‌افزار مورد نظر را
97
+مستقيماً به تور (موجود در localhost port 9050) هدايت کنيد، امّا <a
98
+href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">اين سؤال متداول</a> را هم در نظر بگيريد که
99
+توضيج می‌دهد که چرا اين کار ممکن است خطرناک باشد. برای برنامه‌هایی که نه
100
+SOCKS و نه HTTP را پشتيبانی می‌کنند، نگاهی بياندازيد به a
101
+href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> و يا <a
102
+href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a> .</p>
103
+  
104
+  <p>برای اطلاعات بيشتر در مورد اينکه چگونه نرم‌افزارهای مختلف را با تور سازگار
105
+کنيم، مراجعه کنيد به مستند مربوط به <a
106
+href="<wiki>/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">چگونگی سازگارسازی با تور</a> .
107
+  </p>
108
+  
109
+  <hr> <a id="verify"></a>
110
+  <h2><a class="anchor" href="#verify">گام سوّم : اطمینان حاصل کنید که کار می
111
+کند</a></h2>
112
+  <br>
113
+  
114
+  <p>
115
+  سپس بهتر است که شروع کنيد به استفاده از مرورگر خود به همراه تور تا مطمئن
116
+شويد که آدرس IP شما ناشناس گشته است. روی سايت <a
117
+href="https://check.torproject.org/">تورياب (Tor detector) </a> کليک کنيد تا
118
+ببينيد استفاده از تور را تشخيص می‌دهد يا خير. اگر اين سايت کار نمی‌کرد، برای
119
+روش‌های ديگر آزمودن تور <a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">اين سؤال
120
+متداول</a>  را ببينيد.
121
+  </p>
122
+  
123
+  <p>اگر يک ديوار آتش (‌Firewall) شخصی داريد که امکان ارتباط رايانه شما را با
124
+خودش محدود می‌نمايد، حتماً اجازه ارتباط نرم‌افزارهای خود را با درگاهی محلی
125
+(local port) شماره 8118 و درگاهی شماره 9050 بدهيد. اگر ديوار آتش شما
126
+ارتباطات خروجی را مسدود می‌کند، حفره‌ای در آن ايجاد کنيد تا لااقل بتواند به
127
+درگاهی‌های TCP شماره‌های 80 و 443 وصل شود. سپس <a
128
+href="<wikifaq>#FirewalledClient">اين سؤال متداول</a>  را ببينيد.
129
+  </p>
130
+  
131
+  <p>اگر همچنان موفق نشده‌ايد که تور را راه‌اندازی کنيد، برای راهنمایی بيشتر به
132
+<a href="<page docs/faq>#DoesntWork">اين سؤال متداول</a>  مراجعه کنيد.</p>
133
+  
134
+  <p>
135
+  پس از اينکه موفق شديد تور را به کار بياندازيد، درباره اينکه تور دقيقاً <a
136
+href="<page download/download>#Warning">چه کارهایی انجام می‌دهد و چه کارهایی
137
+انجام نمی‌دهد</a>  بيشتر مطالعه کنيد. 
138
+  </p>
139
+  
140
+  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
141
+  <h2><a class="anchor" href="#relay">گام چهارم : تنظيم تور به عنوان يک
142
+بازپخش‌کننده</a></h2>
143
+  <br>
144
+  
145
+  <p>شبکه تور تکيه دارد به داوطلبانی که پهنای باند اهدا می‌کنند. هر چقدر تعداد
146
+افرادی که بازپخش‌کننده راه‌اندازی کرده‌اند بيشتر باشد، سرعت شبکه تور بيشتر
147
+می‌شود. اگر حداقل به اندازه 20 کيلوبايت در ثانيه در هر دو جهت پهنای باند
148
+داريد، لطفاً با تنظيم تور خود به عنوان يک بازپخش‌کننده، به تور کمک کنيد. ما
149
+امکانات بسياری فراهم کرده‌ايم تا به کار گيری بازپخش‌کننده‌های تور را آسان و
150
+بی دردسر نماييم. از جمله اين امکانات عبارتند از امکان محدودسازی ميزان پهنای
151
+باند استفاده شده، امکان تعيين قوانين خروجی برای کاهش خطر شکايت‌های مربوط به
152
+سوء استفاده، و نيز پشتيبانی از آدرس‌های IP پويا. </p>
153
+  
154
+  <p>داشتن بازپخش‌کننده در بسياری از جاهای متفاوت اينترنت، عاملی است که باعث
155
+امنيت کاربران تور می‌شود. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">امنيت خودتان هم
156
+می‌تواند بالاتر برود</a> امنيت خودتان هم می‌تواند بالاتر برود، چرا که
157
+سايت‌های بيرونی نمی‌توانند تشخيص دهند که اتصالات از رايانه شما نشأت گرفته و
158
+يا بازپخش رايانه‌های ديگر هستند.</p>
159
+  
160
+  <p>برای اطلاعات بيشتر به راهنمای <a href="<page docs/tor-doc-relay>">تنظيم
161
+بازپخش‌کننده</a>  مراجعه کنيد.</p>
162
+  
163
+  <hr> <a id="uninstall"></a>
164
+  <h2><a class="anchor" href="#uninstall">چگونه تور و Polipo را حذف (uninstall)
165
+کنيم</a></h2>
166
+  <br>
167
+  
168
+  <p>دو روش برای حذف (uninstall) کردن بسته وجود دارد. يکی با استفاده از Finder و
169
+ديگری با استفاده از خط فرمان (command line) يا يک حذف کننده کمبتنی بر
170
+ترمينال (Terminal-based uninstaller). برای حذف تور از OSX به ترتيب زير عمل
171
+کنيد:</p>
172
+  
173
+  <p>تنظيمات پراکسی نرم‌افزارتان را به مقادير اوليه خود بازگردانيد. اگر فقط قصد
174
+داريد به استفاده خود از تور پايان دهيد، می‌توانيد در همين مرحله توقف کنيد.</p>
175
+  
176
+  <p>اگر می‌خواهيد تور را به طور کلی پاک کنيد، و حساب شما دسترسی Admin دارد، به
177
+ترتيب زير عمل کنيد:</p>
178
+  
179
+  <ol>
180
+  <li>Finder را باز کنيد و روی Applications کليک کنيد.</li>
181
+  <li>پوشه /Applications/Vidalia را بکشيد و در سطل زباله بياندازيد.</li>
182
+  <li>پوشه /Library/Torbutton را از سيستم خود حذف کنيد.</li>
183
+  <li>در پوشه خانه خود يا همان پوشه user، به Library برويد و از آنجا پوشه Vidalia
184
+را حذف کنيد.</li>
185
+  </ol>
186
+  
187
+  <p>حال تور، ويداليا، و Polipo به طور کامل از سيستم شما حذف شده‌اند.</p>
188
+  
189
+  <p>اگر با نحوه استفاده از ترمينال يا خط فرمان آشنایی داريد، می‌توانيد دستورات
190
+زير را اجرا کنيد:</p>
191
+  <ul>
192
+  <li>rm -r /Applications/Vidalia.app</li>
193
+  <li>rm -r /Library/Torbutton</li>
194
+  <li>rm -r ~/Library/Vidalia</li>
195
+  <li>rm -r ~/.tor</li>
196
+  </ul>
197
+  
198
+  <hr>
199
+  
200
+  <p>چنانچه پيشنهاداتی برای بهبود اين مستند داريد، لطفاً <a href="<page
201
+about/contact>">آنها را با ما در ميان بگذاريد</a> . متشکريم!</p>
202
+ </div>
203
+ 
204
+ <!-- END MAINCOL -->
205
+<div id = "sidecol">
206
+
207
+
208
+ #include "side.wmi"
209
+#include "info.wmi"
210
+</div>
211
+ 
212
+<!-- END SIDECOL -->
213
+</div>
214
+
215
+
216
+#include "foot.wmi"
0 217
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,203 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24208 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">خانه »</a> <a href="<page
13
+docs/documentation>">مستندات »</a> <a href="<page docs/tor-doc-unix>">کلاينت
14
+تحت لينوکس، يونيکس، يا BSD</a>
15
+ </div> 
16
+ <div id="maincol"> 
17
+  <h1>اجرای کلاينت <a href="<page index>">تور</a> در محيط لينوکس، يونيکس، يا BSD</h1>
18
+  <br>
19
+  
20
+  <p>
21
+  <b>توجه داشته باشيد که اين مطالب راهنمای نصب کلاينت تور می باشند. در صورتی
22
+که می‌خواهيد بازپخش‌کننده ترافيک ديگران باشيد تا به رشد شبکه کمک کنيد (شما
23
+را تشويق می‌کنيم به اين کار)، راهنمای <a href="<page
24
+docs/tor-doc-relay>">تنظيم بازپخش‌کننده</a> را مطالعه کنيد.</b>
25
+  </p>
26
+  
27
+  <hr> <a id="installing"></a>
28
+  <h2><a class="anchor" href="#installing">گام اوّل : دانلود و نصب تور</a></h2>
29
+  <br>
30
+  
31
+  <p>
32
+  آخرين نسخه تور را همواره می‌توانيد در صفحه دانلود پيدا کنيد. بسته‌هایی برای
33
+Debian, Red Hat, Gentoo, *BSD و غيره نيز در آنجا موجود است. اگر از Ubuntu
34
+استفاده می‌کنید، از بسته‌های مذکور استفاده نکنيد و به جای آن از <a
35
+href="<page docs/debian>#ubuntu">مخزن deb ما</a> استفاده نماييد. به همين
36
+ترتيب چنانچه کاربر CentOS / Fedora / OpenSUSE هستيد، از <a href="<page
37
+docs/rpms>">مخزن rpm ما </a> استفاده کنيد.
38
+  </p>
39
+  
40
+  <p>اگر از کد منبع می‌خواهيد تور را بسازيد، ابتدا <a
41
+href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a> را نصب کنيد، و
42
+نيز اطمينان حاصل کنيد که openssl و zlib را نيز داريد (به همراه بسته‌های
43
+-devel در صورت نياز). سپس دستور مقابل را اجرا کنيد: <br> <tt>tar xzf
44
+tor-<version-stable>.tar.gz; cd tor-<version-stable></tt><br>
45
+<tt>./configure &amp;&amp; make</tt><br> حال می‌توانيد با اجرای دستور
46
+<tt>src/or/tor</tt> تور را راه‌اندازی کنيد، و يا اينکه می‌توانيد دستور
47
+<tt>make install</tt> را اجرا کنيد (اگر لازم بود به عنوان root) تا تور در
48
+/usr/local/ نصب شود، و سپس می‌توانيد با اجرای <tt>tor</tt> آن را راه‌اندازی
49
+کنيد.  
50
+  </p>
51
+  
52
+  <p>تور به طور معمول به صورت يک کلاينت تنظيم شده است. از يک فايل تنظيم در داخل
53
+خود استفاده می‌کند، و اکثر کاربران نيازی به تغيير تنظيمات نخواهند داشت. تور
54
+هم‌اکنون نصب شده است
55
+  </p>
56
+  
57
+  <hr> <a id="privoxy"></a> <a id="polipo"></a>
58
+  <h2><a class="anchor" href="#polipo">گام دوّم : نصب Polipo برای مرور وب</a></h2>
59
+  <br>
60
+  
61
+  <p>پس از نصب تور، بايد برنامه‌های خود را برای استفاده از آن تنظيم کنيد.
62
+  </p>
63
+  
64
+  <p>
65
+  اولين کار اين است که مرورگری وب را راه‌اندازی کنيد. با نصب <a
66
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> از مخزن
67
+مورد علاقه‌تان شروع کنيد. Polipo يک پراکسی وب ذخيره‌ساز است که کار به اصطلاح
68
+خط لوله سازی (pipelining) برای http را خوب انجام می‌دهد، بنابراين برای
69
+وقفه‌های زمانی تور مناسب است. مطمئن شويد که حداقل نسخه 1.0.4 يا بالاتر
70
+Polipo را بگيريد چرا که نسخه‌های پايين‌تر از پشتيبانی SOCKS که برای کار با
71
+تور مورد نياز است برخوردار نيستند. در اين مرحله بهتر است privoxy را حذف
72
+(uninstall) کنيد تا با هم تداخلی نداشته باشند. برای اين کار می‌توانيد از
73
+دستور apt-get remove privoxy و يا yum remove privoxy استفاده کنيد.  
74
+  </p>
75
+  
76
+  <p>پس از اينکه Polipo را نصب کرديد (چه از طريق بسته و چه از طريق منبع کد)،
77
+<b>لازم خواهد بود تا آن را برای استفاده از تور تنظيم کنيد</b> . فايل تنظيم
78
+Polipo برای تور را از <a
79
+href="<tbbrepo>/build-scripts/config/polipo.conf">اينجا</a>  دانلود کنيد و
80
+آن را جايگزين فايل config کنونی کنيد. برای اين کار می‌توانيد از دستوری شبيه
81
+به /etc/polipo/config و يا ~/.polipo استفاده کنيد. برای اينکه تغييرات اثر
82
+کند بايستی يک بار Polipo را ببنديد و مجدداً باز کنيد. برای اين کار می‌توانيد
83
+از دستوری مانند <br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt> استفاده کنید.
84
+  </p>
85
+  
86
+  <p>اگر ترجيح می‌دهيد می‌توانید به جای Polipo از Privoxy استفاده کنيد و آن را با
87
+اين نمونه تنظيم به کار بگيريد. امّا از آنجا که هر دو فايل تنظيم از درگاهی
88
+(port) شماره 8118 استفاده می‌کنند، نبايد Polipo و Privoxy را همزمان اجرا
89
+کنيد.</p>
90
+  
91
+  <hr> <a id="using"></a>
92
+  <h2><a class="anchor" href="#using">گام سوّم : تنظیم برنامه های خود برای استفاده
93
+از تور</a></h2>
94
+  <br>
95
+  
96
+  <p>پس از نصب تور و Polipo، بايد برنامه‌های خود را برای استفاده از آنها تنظيم
97
+کنيد. اولين کار اين است که مرورگری وب را راه‌اندازی کنيد</p>
98
+  
99
+  <p>برای بيشترين امنيت، بهتر است از تور با فايرفاکس و Torbutton استفاده
100
+کنيد. کافی است <a href="<page torbutton/index>">افزونه Torbutton</a>  را
101
+نصب کنيد. پس از آن فايرفاکس را يک دور ببنديد و دوباره باز کنيد تا آماده کار
102
+با تور باشد.
103
+  </p>
104
+  
105
+  <img alt="Torbutton plugin for Firefox"
106
+src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" > <br>
107
+  
108
+  <p>
109
+  اگر قصد داريد فايرفاکس را روی رايانه‌ای متفاوت با تور اجرا کنيد، به <a
110
+href="<wikifaq>#SocksListenAddress">سؤال متداول مربوط به اجرای تور روی
111
+رايانه متفاوت</a> مراجعه کنيد.
112
+  </p>
113
+  
114
+  <p>برای تنظيم ديگر نرم افزارها جهت کار با تور، اگر از پراکسی‌های HTTP پشتيبانی
115
+می‌کنند کافی است آنها را به سمت Polipo هدايت کنيد (که همان درگاهی يا
116
+localhost port 8118 است). برای اينکه که مستقيماً ازSOCKS استفاده کنيد (مثلاً
117
+برای پيام‌رسانی، Jabber، IRC و غيره)، می‌توانيد نرم‌افزار مورد نظر را
118
+مستقيماً به تور (موجود در localhost port 9050) هدايت کنيد، امّا <a
119
+href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">اين سؤال متداول</a> را هم در نظر بگيريد که
120
+توضيج می‌دهد که چرا اين کار ممکن است خطرناک باشد. برای برنامه‌هایی که نه
121
+SOCKS و نه HTTP را پشتيبانی می‌کنند، نگاهی بياندازيد به <a
122
+href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> و يا <a
123
+href="<wiki>TheOnionRouter/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
124
+  </p>
125
+  
126
+  <p>برای اطلاعات بيشتر در مورد اينکه چگونه نرم‌افزارهای مختلف را با تور سازگار
127
+کنيم، مراجعه کنيد به مستند مربوط به <a
128
+href="<wiki>/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">چگونگی سازگارسازی با تور</a> .
129
+  </p>
130
+  
131
+  <hr> <a id="verify"></a>
132
+  <h2><a class="anchor" href="#verify">گام چهارم : اطمینان حاصل کنید که کار می
133
+کند</a></h2>
134
+  <br>
135
+  
136
+  <p>
137
+  سپس بهتر است که شروع کنيد به استفاده از مرورگر خود به همراه تور تا مطمئن
138
+شويد که آدرس IP شما ناشناس گشته است. روی سايت <a
139
+href="https://check.torproject.org/">تورياب (Tor detector) </a> کليک کنيد تا
140
+ببينيد استفاده از تور را تشخيص می‌دهد يا خير. همچنين می‌توانيد در <a
141
+href="http://ipchicken.com/">اين سايت</a>  ببينيد که چه آدرس IP به شما
142
+منصوب شده است. اگر اين سايت کار نمی‌کرد، برای روش‌های ديگر آزمودن تور <a
143
+href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">اين سؤال متداول</a> را ببينيد.
144
+  </p>
145
+  
146
+  <p>اگر يک ديوار آتش (‌Firewall) شخصی داريد که امکان ارتباط رايانه شما را با
147
+خودش محدود می‌نمايد (مثلاً چيزی شبيه SELinux روی Fedora Core 4)، حتماً اجازه
148
+ارتباط نرم‌افزارهای خود را با درگاهی محلی (local port) شماره 8118 برای
149
+Polipo و درگاهی شماره 9050 برای تور بدهيد. اگر ديوار آتش شما ارتباطات خروجی
150
+را مسدود می‌کند، حفره‌ای در آن ايجاد کنيد تا لااقل بتواند به درگاهی‌های TCP
151
+شماره‌های 80 و 443 وصل شود. سپس <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">اين
152
+سؤال متداول</a> را ببينيد. اگر SELinux config اجازه نمی‌دهد تور يا privoxy
153
+به طور صحيح اجرا شوند، فايلی با نام booleans.local در پوشه
154
+/etc/selinux/targeted ايجاد کنيد. اين فايل را در يک ويرايشگر متنی ويرايش
155
+کنيد و عبارت allow_ypbind=1 را در آن قرار دهيد. رايانه خود را يک دور بازشروع
156