Browse code

Website: Swedish translation.

Thomas Sjögren authored on 19/01/2006 23:40:33
Showing 6 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,107 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 1.3
3
+# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Documentation"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h1>Inneh&aring;ll</h1>
10
+<hr />
11
+
12
+<ul>
13
+<li><a href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></li>
14
+<li><a href="#DesignDoc">Designdokument</a></li>
15
+<li><a href="#HOWTO">Diverse HOWTO dokument</a></li>
16
+<li><a href="#MailingLists">Information om maillistor</a></li>
17
+</ul>
18
+<hr />
19
+
20
+<a id="RunningTor"></a>
21
+<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></h2>
22
+<ul>
23
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Installera Tor p&aring; Win32</a></li>
24
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">Installera Tor p&aring; Mac OS X</a></li>
25
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Installera Tor p&aring; Linux/BSD/Unix</a></li>
26
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installera SwitchProxy for Tor</a></li>
27
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">Konfigurera en Tor server</a></li>
28
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">Konfigurera en dold Tortj&auml;nst</a></li>
29
+</ul>
30
+
31
+<a id="DesignDoc"></a>
32
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Design Documents</a></h2>
33
+<p><b>Designdokumentet</b> (publicerad p&aring; Usenix
34
+Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tor:s design:</p>
35
+<ul>
36
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF version</a></li>
37
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.html">HTML version</a></li>
38
+</ul>
39
+
40
+<p>V&aring;f uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
41
+(fortfarande ett utkast) beskriver senare erfarenheter och utvecklingar:
42
+<a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/challenges.pdf">PDF version</a>.</p>
43
+
44
+<p>M&aring;let med <b>specifikationen</b> &auml;r att ge utvecklare 
45
+tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatiber version av Tor:</p>
46
+<ul>
47
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-spec.txt">Tor specifikation</a></li>
48
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/rend-spec.txt">Tor rendezvous specifikation</a></li>
49
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/dir-spec.txt">Tor directory server specifikation</a></li>
50
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/control-spec.txt">Specifikation Tor gr&auml;nssnitt</a></li>
51
+</ul>
52
+
53
+<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> f&ouml;r den senaste stabila versionen
54
+ger detaljerade instruktioner f&ouml;r att installera och anv&auml;nda Tor, med konfiguration
55
+av klient och server alternativen.<br />
56
+Om du k&ouml;r CVS-versionen finns manualen 
57
+<a href="<page tor-manual-cvs>"><b>h&auml;r</b></a>.
58
+</p>
59
+
60
+<p><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki</a>
61
+inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Toranv&auml;ndare.</p>
62
+
63
+<p>Se p&aring; <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">bilder</a>
64
+fr&aring;n <a href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>, och <a
65
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">
66
+se p&aring; videon</a>. Vi har ocks&aring; <a
67
+href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">bilder</a> och <a
68
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">video</a>
69
+fr&aring;n WTH-diskussionen om dolda tj&auml;nster.
70
+</p>
71
+
72
+<a id="HOWTO"></a>
73
+<h2><a class="anchor" href="#HOWTO">Diverse HOWTO-dokument</a></h2>
74
+<ul>
75
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Guide
76
+till att Torifiera diverse applikationer</a></li>
77
+<li><a
78
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OperationalSecurity">Hur
79
+man k&ouml;r en s&auml;ker Torserver</a></li>
80
+<li><a
81
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorInChroot">K&ouml;ra
82
+Tor p&aring; en Linux chroot</a></li>
83
+<li><a
84
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">chroot
85
+guide f&ouml;r OpenBSD</a></li>
86
+<li><a
87
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/SquidProxy">Squid och
88
+Tor</a></li>
89
+</ul>
90
+
91
+<a id="MailingLists"></a>
92
+<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Mailing List Information</a></h2>
93
+<ul>
94
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce
95
+maillistan</a> &auml;r en lista med lite trafik f&ouml;r att meddela nya releaser.
96
+</li>
97
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk maillistan
98
+</a> &auml;r den d&auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickar meddelanden
99
+om prereleaser and release kandidater. </li>
100
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-dev maillistan
101
+list</a> &auml;r endast f&ouml;r utvecklare och har v&auml;ldigt lite trafik. </li>
102
+<li> Det finns ocks&aring; en lista f&ouml;r <a
103
+href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a>.</li>
104
+</ul>
105
+ </div><!-- #main -->
106
+
107
+#include <foot.wmi>
0 108
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,275 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 1.14
3
+# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Download"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: Paketering och k&auml;llkod</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+
13
+<p>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/">Free Software</a>
14
+under <a href="<cvssandbox>tor/LICENSE">3-clause BSD license</a>.</p>
15
+
16
+<p>Den senaste stabila versionen &auml;r <b><version-stable></b>, och den
17
+senaste utvecklingsversionen &auml;r <b><version-alpha></b>.</p>
18
+
19
+<p><b>Prenumerera</b> p&aring;
20
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce mailing list</a>
21
+f&ouml;r att vara uppdaterad vad g&auml;ller s&auml;kerhet och nya stabila releaser (du kommer 
22
+att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
23
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
24
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
25
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
26
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
27
+<input name="email" size="15">
28
+<input type="submit" value="subscribe">
29
+</form>
30
+</p>
31
+
32
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
33
+<tr>
34
+<td><strong>Plattform</strong></td>
35
+<td><strong>Paketering</strong></td>
36
+<td><strong>Installation</strong></td>
37
+</tr>
38
+
39
+<tr>
40
+<td>Windows</td>
41
+<td>
42
+<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
43
+<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>)
44
+</td>
45
+<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Win32 instruktioner</a></td>
46
+</tr>
47
+
48
+<tr>
49
+<td>Mac OS X Tiger</td>
50
+<td>
51
+<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
52
+<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>)
53
+</td>
54
+<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">OS X instruktioner</a></td>
55
+</tr>
56
+
57
+<tr>
58
+<td>Mac OS X Panther/Jaguar</td>
59
+<td>
60
+<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>)
61
+</td>
62
+<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">OS X instruktioner</a></td>
63
+</tr>
64
+
65
+<tr>
66
+<td>Debian</td>
67
+<td><kbd>apt-get install tor</kbd></td>
68
+<td>
69
+<ul>
70
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
71
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">Backports to Woody and Sarge, Packages for Ubuntu, and packages of experimental Tor versions</a></li>
72
+</ul>
73
+</td>
74
+</tr>
75
+
76
+<tr>
77
+<td>Gentoo</td>
78
+<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
79
+<td>
80
+<ul>
81
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
82
+<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki guide</a></li>
83
+</ul>
84
+</td>
85
+</tr>
86
+
87
+<tr>
88
+<td>Red Hat Linux</td>
89
+<td>
90
+<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
91
+<br>
92
+<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
93
+<br>
94
+<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
95
+<br>
96
+<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
97
+</td>
98
+<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
99
+</tr>
100
+
101
+<tr>
102
+<td>FreeBSD</td>
103
+<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
104
+<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
105
+</tr>
106
+
107
+<tr>
108
+<td>OpenBSD</td>
109
+<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
110
+<td>
111
+<ul>
112
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
113
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
114
+</ul>
115
+</td>
116
+</tr>
117
+
118
+<tr>
119
+<td>NetBSD</td>
120
+<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
121
+<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
122
+</tr>
123
+
124
+<tr>
125
+<td>Source tarballs</td>
126
+<td>
127
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
128
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
129
+</td>
130
+<td>n/a</td>
131
+</tr>
132
+
133
+</table>
134
+
135
+<hr />
136
+
137
+<h2>Mer information</h2>
138
+
139
+<ul>
140
+<li>L&auml;s h&auml;r <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures">FAQ entry</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att verifiera paket signaturer, s&aring; att du kan vara s&auml;ker p&aring; att laddat filen du vill ha.</li>
141
+<li>L&auml;s <a href="<page developers>">developers page</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att h&auml;mta Tor fr&aring;n CVS f&ouml;r den senaste utvecklingsversionen. T&auml;nk p&aring; att den versionen kanske inte fungerar eller ens g&aring;t att kompilera!</li>
142
+</ul>
143
+
144
+<p>F&ouml;r en lista p&aring; siter som speglar Tor<a href="<page mirrors>">h&auml;r</a>.
145
+</p>
146
+
147
+
148
+<hr />
149
+
150
+<h2>Testreleaser</h2>
151
+
152
+<p>2005-12-11:
153
+Tor 0.1.1.10-alpha: <a
154
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2005/msg00053.html">fixes
155
+more crash bugs, fixes some anonymity-related problems, and provides major
156
+performance speedups and uses less memory than the previous alphas</a>.
157
+</p>
158
+
159
+<p>2005-11-15:
160
+Tor 0.1.1.9-alpha: <a
161
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2005/msg00139.html">fixes some
162
+memory leaks from the last snapshot, removes a lot of extra confusing
163
+log warnings, and fixes other bugs</a>.
164
+</p>
165
+
166
+<p>2005-10-07:
167
+Tor 0.1.1.8-alpha: <a
168
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2005/msg00073.html">clients
169
+use the new directory protocol;
170
+servers that are tight on resources stop advertising their DirPort;
171
+and we use OpenSSL's AES if it's available</a>.
172
+</p>
173
+
174
+<p>2005-09-14:
175
+Tor 0.1.1.7-alpha <a
176
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00152.html">fixes
177
+some bugs in 0.1.1.6-alpha</a>.
178
+</p>
179
+
180
+<p>2005-09-09:
181
+Tor 0.1.1.6-alpha <a
182
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00103.html">fixes
183
+some bugs in 0.1.1.5-alpha, and adds new features including exit enclaves,
184
+improved hidden service speed, remote reachability detection by the
185
+dirservers, fixes to let the Tor network bootstrap again, and a start
186
+on the new directory design</a>.
187
+</p>
188
+
189
+<p>2005-08-08:
190
+Tor 0.1.1.5-alpha <a
191
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00036.html">includes
192
+the critical security fix from 0.1.0.14</a>.
193
+</p>
194
+
195
+<p>2005-08-04:
196
+Tor 0.1.1.4-alpha <a
197
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00010.html">includes
198
+the critical security fix from 0.1.0.13</a>.
199
+</p>
200
+
201
+<p>2005-07-25:
202
+Tor 0.1.1.3-alpha <a
203
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00107.html">fixes
204
+a crash bug with hidden services, an assert trigger in the controller,
205
+and a few other controller bugs</a>.
206
+</p>
207
+
208
+<p>2005-07-14:
209
+Tor 0.1.1.2-alpha <a
210
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00055.html">fixes a
211
+seg fault in the controller handling, plus a few other bugs</a>.
212
+</p>
213
+
214
+<p>2005-06-28:
215
+Tor 0.1.1.1-alpha has a <a
216
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Jun-2005/msg00252.html">revised
217
+controller protocol (version 1) that uses ascii rather than binary</a>.
218
+</p>
219
+
220
+<hr />
221
+
222
+<h2>Stable releases</h2>
223
+
224
+<p>2005-09-23:
225
+Tor 0.1.0.15 fixes <a
226
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Sep-2005/msg00000.html">a crash
227
+bug when exit nodes run out of file descriptors, and rejects two more ports
228
+in the default exit policy</a>.
229
+</p>
230
+
231
+<p>2005-08-08:
232
+Tor 0.1.0.14 fixes <a
233
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00001.html">the
234
+second half of a critical bug in the security of our crypto
235
+handshakes</a>. All clients should upgrade <b>immediately</b>!
236
+</p>
237
+
238
+<p>2005-08-04:
239
+Tor 0.1.0.13 fixes a <a
240
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00000.html">critical
241
+bug in the security of our crypto handshakes</a>.
242
+</p>
243
+
244
+<p>2005-07-18:
245
+Tor 0.1.0.12 fixes an <a
246
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00001.html">assert
247
+bug that was taking down some clients and servers in rare cases</a>.
248
+</p>
249
+
250
+<p>2005-06-30:
251
+Tor 0.1.0.11 fixes a <a
252
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00000.html">security
253
+problem where servers would disregard their exit policies in some
254
+circumstances</a>.
255
+</p>
256
+
257
+<p>2005-06-12:
258
+Tor 0.1.0.10 features <a
259
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2005/msg00000.html">cleanup
260
+on Windows, including making NT services work; many performance
261
+improvements, including libevent to use poll/epoll/kqueue when available,
262
+and pthreads and better buffer management to avoid so much memory bloat;
263
+better performance and reliability for hidden services; automated
264
+self-reachability testing by servers; http and https proxy support for
265
+clients; and much more support for the Tor controller protocol</a>.
266
+</p>
267
+
268
+<hr />
269
+
270
+<p>You can read the <a href="<cvssandbox>tor/ChangeLog">ChangeLog</a> for more
271
+details.</p>
272
+
273
+ </div><!-- #main -->
274
+
275
+#include <foot.wmi>
0 276
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,26 @@
1
+#!/usr/bin/wml
2
+
3
+## translation metadata
4
+# Revision: $Revision$
5
+
6
+#use "functions.wmi"
7
+
8
+</div>
9
+ <div class="bottom" id="bottom">
10
+   <i><a href="mailto:tor-webmaster@freehaven.net" class="smalllink">Webmaster</a></i> -
11
+#   Id: developers.html,v 1.41 2005/08/31 20:19:16 thomass Exp 
12
+   Last modified: <:{ my @stat = stat('$(LANG)/'.$WML_SRC_FILENAME); print scalar localtime($stat[9]); }:>
13
+   -
14
+   Last compiled: <: print scalar localtime(); :>
15
+
16
+# Uncomment this in your translation: (and translate it)
17
+#####################################
18
+#   <: unless (translation_current()) { :>
19
+#   <p>
20
+#   Vrrning: Denna �vers�ttning kan vara gammal. Det engelska originalet �r revision
21
+#   <:= translation_get_masterrevision() :> och denna �vers�ttning �r baserad p�
22
+#   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
23
+#   <: } :>
24
+ </div>
25
+</body>
26
+</html>
0 27
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,103 @@
1
+## translation metadata 
2
+# Based-On-Revision: 1.5
3
+# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Ett system f&ouml;r anonym kommunikation p&aring; Internet"
6
+
7
+<!-- SIDEBAR (OPTIONAL) -->
8
+<div class="sidebar">
9
+<a href="<page download>"><img src="$(IMGROOT)/download_tor.png" alt="Ladda ner Tor" /></a>
10
+
11
+<br />
12
+
13
+<a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/how_tor_works_thumb.png" alt="Hur Tor fungerar" /></a>
14
+<!--
15
+<div class="donatebutton">
16
+<a href="http://secure.eff.org/tor">St&ouml;d Tor genom att donera till EFF</a>
17
+</div>
18
+-->
19
+<div class="donatebutton">
20
+<a href="gui/">Vill du ha ett b&auml;ttre Tor GUI?</a>
21
+</div>
22
+
23
+</div>
24
+<!-- END SIDEBAR -->
25
+
26
+<div class="main-column">
27
+
28
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
29
+
30
+<h2>Tor: Ett system f&ouml;r anonym kommunikation p&aring; Internet</h2>
31
+
32
+<p>
33
+Tor &auml;r ett verktyg som anv&auml;nds av m&aring;nga organisationer och privatpersoner
34
+som vill f&ouml;rst&auml;rka sin s&auml;kerhet p&aring; internet. Att anv&auml;nda Tor kan hj&auml;lpa dig 
35
+att vara anonym n&auml;r du surfar och publicerar p&aring; n&auml;tet, anv&auml;nder IM, IRC, SSH 
36
+och andra applikationer som anv&auml;nder TCP som protokoll. Tor erbjuder ocks&aring; en 
37
+plattform som utvecklare kan anv&auml;nda f&ouml;r att bygga nya applikationer med inbyggd
38
+anonymitet, s&auml;kerhet och funktioner f&ouml;r integritet.
39
+</p>
40
+
41
+<p>
42
+Din trafik &auml;r s&auml;krare n&auml;r du anv&auml;nder Tor, d&auml;rf&ouml;r att kommunikationen
43
+studsar runt ett distribuerat n&auml;tverk av servrar, kallade 
44
+<a href="<page overview>">onion routers</a>.
45
+M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r teknologin i Tor &auml;r att erbjuda anv&auml;ndare skydd mot 
46
+'trafikanalys', en form av n&auml;tverks&ouml;vervakning som hotar anonymitet och
47
+integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner och relationer, och nationell 
48
+s&auml;kerhet. 
49
+</p>
50
+
51
+<p>
52
+Ist&auml;llet f&ouml;r att se p&aring; inneh&aring;llet i din kommunikation, sp&aring;rar trafikanalys
53
+vart ditt data skickas och n&auml;r, liksom m&auml;ngden data.
54
+
55
+<!--
56
+For example, online advertising companies like Doubleclick use traffic
57
+analysis to record what web pages you've visited, and can build a
58
+profile of your interests from that. A pharmaceutical company could
59
+use traffic analysis to monitor when the research wing of a competitor
60
+visits its website, and track what pages or products that interest the
61
+competitor. IBM hosts a searchable patent index, and it could keep a list
62
+of every query your company makes. A stalker could use traffic analysis
63
+to learn whether you're in a certain Internet cafe.
64
+</p>
65
+
66
+<p>
67
+-->
68
+M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r Tor &auml;r att f&ouml;rsv&aring;ra trafikanalys genom att f&ouml;rhindra
69
+websiter, tjuvlyssnare och till och med routrarna sj&auml;lva fr&aring;n att sp&aring;ra 
70
+din kommunikation p&aring; n&auml;tet. Detta betyder att Tor l&aring;ter dig best&auml;mma om du 
71
+vill bli identifierad p&aring; n&auml;tet. 
72
+</p>
73
+
74
+<p>
75
+S&auml;kerheten i Tor &ouml;kar n&auml;r anv&auml;ndarbasen &ouml;kar och fler erbjuder sig att
76
+k&ouml;ra servrar. &Ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
77
+eller <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">bidra med bandbredd</a>.
78
+Och kom ih&aring;g att detta &auml;r kod under utveckling &mdash; det &auml;r ingen bra
79
+ide att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver kraftfull skydda f&ouml;r din anonymitet.
80
+</p>
81
+
82
+
83
+
84
+<p><b>Vi letar nu aktivt efter sponsorer och finansiering.</b>
85
+
86
+Tor-projektet lanserades av a href="http://freehaven.net/">The Free
87
+Haven Project</a> 2002. Tidigare var utvecklingen av Tor finansierat 
88
+av kontrakt med <a href="http://www.nrl.navy.mil/">Naval
89
+Research Lab</a> (uppfinnare av &quot;onion routing&quot;) och 
90
+<a href="http://www.eff.org/">Electronic Frontier Foundation</a> (som 
91
+fortfarande v&auml;nligen driftar v&aring;r website). Sponsorer av Tor f&aring;r personlig 
92
+uppm&auml;rksamhet, b&auml;ttre support, publicitet (om de s&aring; vill), och kan p&aring;verka
93
+riktningen f&ouml;r v&aring;r forskning och utveckling.
94
+</p>
95
+
96
+ </div><!-- #main -->
97
+
98
+<!--
99
+<a href="http://www.eff.org/"><img src="$(IMGROOT)/eff_badge.png" alt="Tor development has been supported by EFF" /></a>
100
+<a href="http://www.onion-router.net/"><img src="$(IMGROOT)/onr-logo.jpg" alt="Tor development has been supported by ONR" /></a>
101
+-->
102
+
103
+#include <foot.wmi>
0 104
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,20 @@
1
+#!/usr/bin/wml
2
+
3
+## translation metadata
4
+# Based-On-Revision: 1.4
5
+# Last-Translator: thomas@northernsecurity.net 
6
+
7
+<:
8
+	my @navigation = (
9
+		'index'			, 'Startsida',
10
+		'overview'		, '&Ouml;versikt',
11
+		'download'		, 'Ladda ner Tor',
12
+		'documentation'		, 'Dokumentation',
13
+		'support'		, 'Support',
14
+		'faq'			, 'Vanliga fr&aring;gor',
15
+		'volunteer'		, 'Frivilliga',
16
+		'developers'		, 'Utvecklare',
17
+		'people'		, 'Personer',
18
+		'donate'		, 'Donera',
19
+	);
20
+:>
0 21
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,214 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 1.5
3
+# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="&Ouml;versikt"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: &Ouml;versikt</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>
13
+Tor &auml;r ett n&auml;tverk av virtuella tunnlar som till&aring;ter enskilda och 
14
+grupper att f&ouml;rst&auml;rka sin anonymitet p&aring; Internet. Det m&ouml;jligg&ouml;r ocks&aring; 
15
+f&ouml;r mjukvaruutvecklare att bygga nya kommunikationsverktyg med inbyggda 
16
+s&auml;kerhetsfunktioner. Tor tillhandah&aring;ller en grund f&ouml;r applikationer som l&aring;ter 
17
+organisationer och privatpersoner dela information via publika n&auml;tverk utan att 
18
+kompromettera dem.
19
+</p>
20
+
21
+<p>
22
+Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att hindra websiter att sp&aring;ra dem och deras 
23
+familjer, eller f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM- (instant messaging) tj&auml;nster
24
+eller liknande, n&auml;r de &auml;r blockerade av deras lokala internetoperat&ouml;r. Tor:s 
25
+<a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>
26
+l&aring;ter anv&auml;ndare publicera websidor och andra tj&auml;nster utan att avsl&ouml;ja sitens placering.
27
+Privatpersoner anv&auml;nder ocks&aring; Tor f&ouml;r socialt k&auml;nslig kommunikation; chat-sidor och 
28
+webb-forum f&ouml;r v&aring;ldt&auml;ktsoffer och &ouml;verlevande efter &ouml;vergrepp, 
29
+eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdomar.
30
+</p>
31
+
32
+<p>
33
+Journalister anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kommunicera s&auml;krare med uppgiftsl&auml;mnare
34
+och dissidenter. Ideella organisationer anv&auml;nder Tor f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra f&ouml;r
35
+sin personal att kontakta sin webbsite hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land,
36
+utan att avsl&ouml;ja f&ouml;r alla i omgivningen att de arbetar f&ouml;r just den organisationen.
37
+</p>
38
+
39
+<p>
40
+Grupper som Indymedia rekommenderar Tor f&ouml;r att skydda sina medlemmars privaliv 
41
+och s&auml;kerhet p&aring; internet. Aktivistgrupper som Electronic Frontier Foundation (EFF) 
42
+st&ouml;der Tor:s utveckling som ett verktyg f&ouml;r att uppr&auml;tth&aring;lla m&auml;nskliga r&auml;ttigheter 
43
+p&aring; n&auml;tet. F&ouml;retag anv&auml;nder Tor som ett s&auml;kert s&auml;tt att genomf&ouml;ra 
44
+konkurrentanalyser och f&ouml;r att skydda k&auml;nsliga ink&ouml;psm&ouml;nster fr&aring;n obeh&ouml;riga.
45
+De anv&auml;nder det ocks&aring; f&ouml;r att ers&auml;tta traditionella VPN-n&aumlt;,
46
+som avsl&ouml;jar den exakt datam&auml;ngd och tidpunkt f&ouml;r kommunikation. P&aring; vilka orter jobbar 
47
+de anst&auml;llda sent? P&aring; vilka orter g&aring;r de anst&auml;llda in p&aring; jobbs&ouml;kar-siter? 
48
+Vilka utvecklingsavdelningar diskuterar med f&ouml;retagets patentadvokater?
49
+</p>
50
+
51
+<p>
52
+En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r informationsh&auml;mtning 
53
+om &ouml;ppen k&auml;llkodm och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
54
+webb-sidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna, och f&ouml;r s&auml;kerhet 
55
+under hemliga operationer.
56
+</p>
57
+
58
+<p>
59
+Bredden av m&auml;nniskor som anv&auml;nder Tor &auml;r faktiskt 
60
+<a href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf"> en del av det som 
61
+g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet, s&aring; att 
62
+ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r, desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
63
+</p>
64
+
65
+<h3>Varf&ouml;r vi beh&ouml;ver Tor</h3>
66
+
67
+
68
+<p>
69
+Anv&auml;ndning av Tor skyddar dig mot 'trafikanalys' en vanlig form av &ouml;vervakning
70
+av Internet. Trafikanalys kan anv&auml;ndas f&ouml;r att dra slutsatser om vem som talar 
71
+med vem &ouml;ver ett allm&auml;nt n&auml;tverk. Genom att k&auml;nna till k&auml;llan och m&aring;let f&ouml;r din 
72
+internettrafik kan andra sp&aring;ra ditt beteende och dina intressen. Detta kan p&aring;verka 
73
+din ekonomi om till exempel en e-handelsplats anv&auml;nder prisdiskriminering baserat
74
+p&aring; ditt ursprungsland eller organisation. Det kan till och med hota ditt arbete och 
75
+din fysiska s&auml;kerhet genom att avsl&ouml;ja vem och var du &auml;r. Till exempel, om du reser 
76
+utomlands och kopplar upp dig p&aring; ditt f&ouml;retags n&auml;tverk f&ouml;r att l&auml;sa eller 
77
+skicka e-post kan du oavsiktiligt avsl&ouml;ja ditt hemland och ditt f&ouml;retag, &auml;ven om 
78
+du anv&auml;nder en krypterad f&ouml;rbindelse. 
79
+</p>
80
+
81
+<p>
82
+Hur fungerar trafikanalys? Datapaket &ouml;ver internet har tv&aring; delar: sj&auml;lva datat 
83
+och ett huvud som anv&auml;nds f&ouml;r dirigering av trafiken. Datat &auml;r det som s&auml;nds, 
84
+oavsett om det &auml;r ett epostmeddelande, en webbsida eller en ljudfil. 
85
+&Auml;ven om du krypterar datat i din trafik kommer trafikanalys att avsl&ouml;ja en hel 
86
+del om vad du g&ouml;r och m&ouml;jligen vad du s&auml;ger. Det &auml;r m&ouml;jligt d&auml;rf&ouml;r att det fokuserar
87
+p&aring; huvudet som talar om k&auml;llan, m&aring;let, storlek, tidpunkt osv. 
88
+</p>
89
+
90
+<p>
91
+Ett grundl&auml;ggande problem f&ouml;r den som bryr sig om privatlivet &auml;r att mottagaren
92
+av dina meddelanden kan se att du skickat det genom att analysera huvudena. Det 
93
+kan &auml;ven beh&ouml;riga mellanh&auml;nder som Internetoperat&ouml;rer, och ibland &auml;ven obeh&ouml;riga 
94
+mellanh&auml;nder. En v&auml;ldigt enkel form av trafikanalys skulle kunna vara att sitta 
95
+n&aring;gonstans mellan s&auml;ndare och mottagare och titta p&aring; datahuvuden.
96
+</p>
97
+
98
+<p>
99
+Men det finns ocks&aring; mera kraftfulla typer av trafikanalys. En del spionerar 
100
+p&aring; flera portar p&aring; internet och anv&auml;nder sofistikerade statistiska metoder
101
+f&ouml;r att sp&aring;ra kommunikationsm&ouml;nster f&ouml;r m&aring;nga olika organisationer och privatpersoner.
102
+Kryptering hj&auml;lper inte mot s&aring;dana spioner eftersom det bara d&ouml;ljer inneh&aring;llet 
103
+i trafiken, inte sj&auml;lva huvudena. 
104
+</p>
105
+
106
+
107
+<h3>L&ouml;sningen: ett distribuerat, anonymt n&auml;tverk</h3>
108
+
109
+
110
+<p>
111
+Tor minskar risken f&ouml;r b&aring;de enkel och sofistikerad trafikanalys genom att
112
+flytta dina transaktioner &ouml;ver flera platser p&aring; internet, s&aring; att ingen enstaka 
113
+punkt kan f&ouml;rbinda dig med din destination. Id&eacute;n p&aring;minner om att anv&auml;nda 
114
+en kr&aring;nglig v&auml;g som &auml;r sv&aring;r att f&ouml;lja f&ouml;r att skaka av sig n&aring;gon som f&ouml;rf&ouml;ljer 
115
+dig&mdash; och sen regelbundet sudda ut dina fotsp&aring;r. Ist&auml;llet f&ouml;r att ta en direkt
116
+v&auml;g fr&aring;n k&auml;lla till destination, tar data-paketen p&aring; ett Tor-n&auml;tverk en slumpartad
117
+v&auml;g &ouml;ver flera servrar som d&ouml;ljer dina sp&aring;r s&aring; att ingen iakttagare p&aring; n&aring;gon given 
118
+punkt kan s&auml;ga vart datat kommer fr&aring;n eller var det &auml;r p&aring; v&auml;g.
119
+
120
+<img alt="Tor n&auml;terk steg 1" src="$(IMGROOT)/htw1.png" />
121
+
122
+<p>
123
+F&ouml;r att bygga ett privat n&auml;tverk med Tor bygger en anv&auml;ndares program eller 
124
+klient inkrementellt en krets av krypterade kopplingar genom servrar p&aring; n&auml;tverket.
125
+Kretsen ut&ouml;kas ett steg i taget och varje server p&aring; v&auml;gen vet bara vilken server 
126
+som den fick data av och vilken den skickar data till. Ingen enskild server k&auml;nner 
127
+till hela v&auml;gen som ett datapaket har tagit. Klienten f&ouml;rhandlar fram ett separat 
128
+par med krypteringsnycklar f&ouml;r varje steg p&aring; v&auml;gen l&auml;ngs kretsen s&aring; att man 
129
+f&ouml;r varje steg inte kan sp&aring;ra kopplingarna under tiden. 
130
+</p>
131
+
132
+<img alt="Tor n&auml;terk steg 2" src="$(IMGROOT)/htw2.png" />
133
+
134
+<p>
135
+N&auml;r ett n&auml;tverk har uppr&auml;ttats kan m&aring;nga typer av data utv&auml;xlas och flera typer
136
+av mjukvaruapplikationer kan anv&auml;ndas &ouml;ver Tor-n&auml;tverket. Eftersom varje server
137
+inte ser mer &auml;n ett steg i kretsen kan varken en tjuvlyssnare eller en komprometterad 
138
+server anv&auml;nda trafikanalys f&ouml;r att l&auml;nka kopplingens k&auml;lla eller destination. 
139
+Tor fungerar bara f&ouml;r TCP-str&ouml;mmar och kan anv&auml;ndas f&ouml;r alla applikationer med 
140
+SOCKS st&ouml;d. 
141
+</p>
142
+
143
+<p>
144
+Mjukvaran i Tor anv&auml;nder, av effektivitetssk&auml;l, samma krets f&ouml;r kopplingar som 
145
+&auml;ger rum inom en minut eller d&auml;romkring. Efterkommande beg&auml;ran f&aring;r en ny krets f&ouml;r 
146
+att f&ouml;rhindra folk att l&auml;nka dina tidigare handlingar till de nya. 
147
+</p>
148
+
149
+<img alt="Tor n&auml;terk steg 3" src="$(IMGROOT)/htw3.png" />
150
+
151
+<h3>Dolda tj&auml;nster</h3>
152
+
153
+<p>
154
+Tor g&ouml;r det ocks&aring; m&ouml;jligt f&ouml;r anv&auml;ndare att d&ouml;lja sin placering och erbjuda 
155
+olika typer tj&auml;nster s&aring; som webb-publicering eller meddelande-tj&auml;nster (IM). 
156
+Genom att anv&auml;nda 'm&ouml;tespunkter' genom Tor kan andra Toranv&auml;ndare koppla in sig 
157
+till dessa <a
158
+href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>, alla utan 
159
+att k&auml;nna till de andras identiteter. Denna funktioner f&ouml;r g&ouml;mda tj&auml;nster skulle kunna 
160
+anv&auml;ndas f&ouml;r att l&aring;ta anv&auml;ndare s&auml;tta upp webbsidor d&auml;r man kan publicera material
161
+utan att beh&ouml;va oroa sig f&ouml;r censur. Ingen skulle kunna avg&ouml;ra vem som tillhandh&aring;ller 
162
+siten och ingen som tillhandah&aring;ller siten vet vem som skickar material till den. 
163
+</p>
164
+
165
+<h3>F&ouml;rbli anonym</h3>
166
+
167
+<p>
168
+Tor kan inte l&ouml;sa alla problem med anonymitet. Tor fokuserar bara p&aring; att 
169
+skydda transporten av data. Du m&aring;ste anv&auml;nda protokoll-specifik mjukvara om 
170
+du inte vill att siterna du bes&ouml;ker ska se vem du &auml;r. Till exempel kan du 
171
+anv&auml;nda webb-proxytj&auml;nster som Privoxy vid surfning f&ouml;r att blockera cookies 
172
+och d&ouml;lja information om vilken webl&auml;sare du anv&auml;nder. 
173
+</p>
174
+
175
+<p>
176
+Dessutom, f&ouml;r att skydda din anonymitet, t&auml;nk. L&auml;mna inte ut ditt namn
177
+eller annan avsl&ouml;jande information i webbformul&auml;r. T&auml;nk p&aring; att, som alla 
178
+anonyma n&auml;tverk som &auml;r snabba nog f&ouml;r surfande, s&aring; skyddar inte Tor mot 
179
+tidsanalyser i n&auml;tens &auml;ndpunkter: Om din inkr&auml;ktare kan se trafiken fr&aring;n din 
180
+dator och trafiken vid din destination kan han anv&auml;nda statistisk analys f&ouml;r
181
+att uppt&auml;cka att de &auml;r en del av samma n&auml;tverk. 
182
+</p>
183
+
184
+<h3>Tor i framtiden</h3>
185
+
186
+
187
+<p>
188
+Att tillhandah&aring;lla ett anv&auml;ndbart anonymt n&auml;tverk p&aring; internet idag &auml;r en 
189
+st&auml;ndigt p&aring;g&aring;ende utmaning. Vi vill ha mjukvara som passar anv&auml;ndarnas behov.
190
+Vi vill ocks&aring; ha n&auml;tverket uppe och ig&aring;ng p&aring; ett s&aring;dant s&auml;tt att det kan hantera 
191
+s&aring; m&aring;nga anv&auml;ndare som m&ouml;jligt. S&auml;kerhet och anv&auml;ndbarhet beh&ouml;ver inte vara
192
+motstridiga m&aring;l: N&auml;r Tor:s anv&auml;ndbarhet &ouml;kar kommer det att dra till sig fler 
193
+anv&auml;ndare som kommer att &ouml;ka antalet m&ouml;jliga k&auml;llor och destinationer f&ouml;r varje
194
+kommunikation och d&auml;rigenom &ouml;ka s&auml;kerheten f&ouml;r alla. 
195
+Vi g&ouml;r framsteg, men vi beh&ouml;ver din hj&auml;lp. 
196
+&Ouml;verv&auml;g om inte du kan 
197
+<a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">k&ouml;ra en server</a> eller
198
+<a href="<page volunteer>">bidra ideelt </a> som en 
199
+<a href="<page developers>">utvecklare </a>.
200
+</p>
201
+
202
+<p>
203
+Dagens utvecling inom lagstiftning, politik och teknologi hotar anonymitet 
204
+som aldrig tidigare och underminerar v&aring;ra m&ouml;jligheter att att tala och l&auml;sa
205
+fritt p&aring; n&auml;tet. Denna utveckling skadar ocks&aring; v&aring;r nationella s&auml;kerhet och 
206
+kritisk infrastruktur genom att g&ouml;ra kommunikation mellan individer, organisationer, 
207
+f&ouml;retag och regeringar mera s&aring;rbra f&ouml;r analys. Varje ny anv&auml;ndare och server 
208
+ger mer diversifiering och f&ouml;rb&auml;ttrar Tor:s m&ouml;jligheter att &aring;terf&ouml;ra kontrollen 
209
+&ouml;ver din s&auml;kerhet och ditt privatliv i dina h&auml;nder.
210
+</p>
211
+
212
+ </div><!-- #main -->
213
+
214
+#include <foot.wmi>