f85239e9e56888b0dbf80589b5d63b2a40584069
Andrew Lewman commit the new directories

Andrew Lewman authored 14 years ago

sv/download.wml  1) ## translation metadata
sv/download.wml  2) # Based-On-Revision: 9872
sv/download.wml  3) # Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
sv/download.wml  4) 
sv/download.wml  5) #include "head.wmi" TITLE="Ladda ner"
sv/download.wml  6) 
sv/download.wml  7) <div class="main-column">
sv/download.wml  8) 
sv/download.wml  9) <h2>Tor: Paketering och k&auml;llkod</h2>
sv/download.wml 10) <hr />
sv/download.wml 11) 
sv/download.wml 12) <p>
sv/download.wml 13) Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/">Free Software</a>
Andrew Lewman omnibus update of s/svnsand...

Andrew Lewman authored 14 years ago

se/download.wml 14) under <a href="<gitblob>LICENSE">3-klausul BSD-licensen</a>.
Andrew Lewman commit the new directories

Andrew Lewman authored 14 years ago

sv/download.wml 15) </p>
sv/download.wml 16) 
sv/download.wml 17) <p>
sv/download.wml 18) Om du vill att Tor ska bli snabbare och mer anv&auml;ndbart,
sv/download.wml 19) v&auml;nligen &ouml;verv&auml;g att <a href="<page donate>">donera pengar till Tor-projektet</a>.
sv/download.wml 20) </p>
sv/download.wml 21) 
sv/download.wml 22) <p>Den senaste stabila versionen &auml;r <b><version-stable></b>, och den
sv/download.wml 23) senaste utvecklingsversionen &auml;r <b><version-alpha></b>.</p>
sv/download.wml 24) 
sv/download.wml 25) <p><b>Prenumerera</b> p&aring;
sv/download.wml 26) <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">e-postlistan "or-announce"</a>
sv/download.wml 27) f&ouml;r att h&aring;lla dig uppdaterad om s&auml;kerhet och nya stabila releaser
sv/download.wml 28) (du kommer att beh&ouml;va bekr&auml;fta via e-post):</p>
sv/download.wml 29) 
sv/download.wml 30) <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
sv/download.wml 31) <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
sv/download.wml 32) <input type="hidden" name="subscribe" value="1">
sv/download.wml 33) <input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
sv/download.wml 34) <input name="email" size="15">
sv/download.wml 35) <input type="submit" value="prenumerera">
sv/download.wml 36) </form>
sv/download.wml 37) 
sv/download.wml 38) <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
sv/download.wml 39) <thead>
sv/download.wml 40) <tr>
sv/download.wml 41) <th>Plattform</th>
sv/download.wml 42) <th>Paketering</th>
sv/download.wml 43) <th>Installation</th>
sv/download.wml 44) </tr>
sv/download.wml 45) </thead>
sv/download.wml 46) 
sv/download.wml 47) <tr>
sv/download.wml 48) <td>Windows</td>
sv/download.wml 49) <td>Paket med Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
sv/download.wml 50) <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
sv/download.wml 51) <a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
sv/download.wml 52) </td>
sv/download.wml 53) <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruktioner</a></td>
sv/download.wml 54) </tr>
sv/download.wml 55) 
sv/download.wml 56) <tr>
sv/download.wml 57) <td>Windows packet f&ouml;r experter</td>
sv/download.wml 58) <td><a href="<page download-windows>">Windows nerladdningssida</a></td>
sv/download.wml 59) <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruktioner</a></td>
sv/download.wml 60) </tr>
sv/download.wml 61) 
sv/download.wml 62) <tr>
sv/download.wml 63) <td>Mac OS X 10.4 (Tiger) Universal Binary</td>
sv/download.wml 64) <td>Paket med Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
sv/download.wml 65) <a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
sv/download.wml 66) <a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
sv/download.wml 67) </td>
sv/download.wml 68) <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
sv/download.wml 69) </tr>
sv/download.wml 70) 
sv/download.wml 71) <tr>
sv/download.wml 72) <td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
sv/download.wml 73) <td>Paket med Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
sv/download.wml 74) <a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a
sv/download.wml 75) href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
sv/download.wml 76) <a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
sv/download.wml 77) </td>
sv/download.wml 78) <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
sv/download.wml 79) </tr>
sv/download.wml 80) 
sv/download.wml 81) <tr>
sv/download.wml 82) <td>Mac OS X paket f&ouml;r experter</td>
sv/download.wml 83) <td><a href="<page download-osx>">OS X nerladdningssida</a></td>
sv/download.wml 84) <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
sv/download.wml 85) </tr>
sv/download.wml 86) 
sv/download.wml 87) <tr>
sv/download.wml 88) <td>Linux/Unix paket</td>
sv/download.wml 89) <td><a href="<page download-unix>">Linux/Unix nerladdningssida</a></td>
sv/download.wml 90) <td>
sv/download.wml 91) <a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/Unix instruktioner</a>
sv/download.wml 92) </td>
sv/download.wml 93) </tr>
sv/download.wml 94) 
sv/download.wml 95) <tr>
sv/download.wml 96) <td>K´┐Żllkod</td>
sv/download.wml 97) <td>
sv/download.wml 98) <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
sv/download.wml 99) <a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
sv/download.wml 100) </td>
sv/download.wml 101) <td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
sv/download.wml 102) </tr>
sv/download.wml 103) 
sv/download.wml 104) </table>
sv/download.wml 105) 
sv/download.wml 106) <br />
sv/download.wml 107) 
sv/download.wml 108) <h2>Mer Information</h2>
sv/download.wml 109) 
sv/download.wml 110) <ul>
sv/download.wml 111) <li>H&auml;r finns en <a href="<page mirrors>">lista med
sv/download.wml 112) speglingar av Tor webplats</a>. H&auml;r finns en <a
sv/download.wml 113) href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">sida med torrents
sv/download.wml 114) f&ouml;r alla ovanst&aring;ende paket</a>. Du kan ocks&aring; ladda ner
sv/download.wml 115) <a href="dist/">k&auml;llkoden till Privoxy</a>
sv/download.wml 116) eller <a href="dist/vidalia-bundles/">k&auml;llkoden till Vidalia</a>.</li>
sv/download.wml 117) <li>L&auml;s <a
sv/download.wml 118) href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">vanliga
sv/download.wml 119) fr&aring;gor om hur man verifierar ett pakets signatur</a> f&ouml;r att vara s&auml;ker p&aring; att
sv/download.wml 120) den fil du laddat ner &auml;r &auml;kta.</li>
sv/download.wml 121) <li>L&auml;s <a href="<page documentation>#Developers">dokumentation f&ouml;r
sv/download.wml 122) utvecklare</a> f&ouml;r att f&aring; reda p&aring; hur du h&auml;mtar senaste utvecklingsversionen av Tor
sv/download.wml 123) med SVN. Notera dock att denna version inte n&ouml;dv&auml;ndigtvis fungerar eller ens g&aring;r
sv/download.wml 124) att kompilera!
sv/download.wml 125) </li>
sv/download.wml 126) </ul>
sv/download.wml 127) 
sv/download.wml 128) <hr />
sv/download.wml 129) 
sv/download.wml 130) <a id="ChangeLog"></a>
sv/download.wml 131) 
sv/download.wml 132) <h2>Test-releaser</h2>
sv/download.wml 133) 
sv/download.wml 134) <p>2007-01-09:
sv/download.wml 135) Tor 0.1.2.6-alpha <a
sv/download.wml 136) href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00095.html">&aring;tg&auml;rdar tv&aring; buggar
sv/download.wml 137) som krashade servern i 0.1.2.5-alpha</a>.
sv/download.wml 138) </p>
sv/download.wml 139) 
sv/download.wml 140) <p>2007-01-06:
sv/download.wml 141) Tor 0.1.2.5-alpha <a
sv/download.wml 142) href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00087.html">
sv/download.wml 143) m&ouml;jligg&ouml;r skrivbegr&auml;nsningar fr&aring;n b&ouml;rjan, g&ouml;r NT tj&auml;nster smidigare och b&auml;ttre,
sv/download.wml 144) inkluderar b&auml;ttre detektion av DNS som beter sig underligt p&aring; servrar och
sv/download.wml 145) ett antal andra funktioner och bug-fixar. I paketet ing&aring;r &auml;ven nya Vidalia
sv/download.wml 146) 0.0.10 releasen</a>.
sv/download.wml 147) </p>
sv/download.wml 148) 
sv/download.wml 149) <p>2006-12-03:
sv/download.wml 150) Tor 0.1.2.4-alpha <a
sv/download.wml 151) href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2006/msg00057.html">&aring;tg&auml;rdar ett antal
sv/download.wml 152) buggar. Paketen f&ouml;r Windows och OS X inkluderar nya Privoxy 3.0.6</a>.
sv/download.wml 153) </p>
sv/download.wml 154) 
sv/download.wml 155) <p>2006-10-29:
sv/download.wml 156) Tor 0.1.2.3-alpha <a
sv/download.wml 157) href="http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2006/msg00030.html">
sv/download.wml 158) f&ouml;rbereder "Tor directory authorities" f&ouml;r integration med Mike Perry's nya
sv/download.wml 159) Tor styrning, s&aring; att vi automatiskt kan detektera trasiga utg&aring;ngsrel&auml;er. Paketen
sv/download.wml 160) inkuderar nya Vidalia 0.0.9 releasen, vilken infattar ett f&ouml;rb&auml;ttrat gr&auml;nssnitt
sv/download.wml 161) f&ouml;r att s&auml;tta upp och konfigurera en Tor-server. Windows paketet inkluderar &auml;ven
sv/download.wml 162) Torbutton f&ouml;r enklare installationer</a>.
sv/download.wml 163) </p>
sv/download.wml 164) 
sv/download.wml 165) <p>2006-10-09:
sv/download.wml 166) Tor 0.1.2.2-alpha <a
sv/download.wml 167) href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2006/msg00147.html">
sv/download.wml 168) inneh&aring;ller b&auml;ttre lastbalansering n&auml;r v&auml;gar v&auml;ljs, ett automatiskt kringg&aring;ende
sv/download.wml 169) p&aring; serversidan f&ouml;r ISPar som "kapar" dina DNS-svar samt ett antal bug-fixar.</a>.
sv/download.wml 170) </p>
sv/download.wml 171) 
sv/download.wml 172) <p>2006-08-27:
sv/download.wml 173) Tor 0.1.2.1-alpha <a
sv/download.wml 174) href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2006/msg00300.html">
sv/download.wml 175) inneh&aring;ller ett asynkront DNS-bibliotek av Adam Langley, b&auml;ttre prestanda och
sv/download.wml 176) minnesanv&auml;ndning f&ouml;r klienter och servrar m.m.</a>
sv/download.wml 177) </p>
sv/download.wml 178) 
sv/download.wml 179) <hr />
sv/download.wml 180) 
sv/download.wml 181) <h2>Stabila releaser</h2>
sv/download.wml 182) 
sv/download.wml 183) <p>2006-12-14:
sv/download.wml 184) Tor 0.1.1.26 &aring;tg&auml;rdar <a
sv/download.wml 185) href="http://archives.seul.org/or/announce/Dec-2006/msg00000.html">
sv/download.wml 186) en allvarlig bug som hotar den personliga integriteten f&ouml;r personer som
sv/download.wml 187) har anv&auml;nt HttpProxyAuthenticator konfigurations-alternativet.</a>.
sv/download.wml 188) </p>
sv/download.wml 189) 
sv/download.wml 190) <p>2006-11-04:
sv/download.wml 191) Tor 0.1.1.25 &aring;g&auml;rdar <a
sv/download.wml 192) href="http://archives.seul.org/or/announce/Nov-2006/msg00000.html">
sv/download.wml 193) ytterligare krasher och prestanda buggar samt minskar antalet ofarliga
sv/download.wml 194) varningar.</a>.
sv/download.wml 195) </p>
sv/download.wml 196) 
sv/download.wml 197) <p>2006-09-29:
sv/download.wml 198) Tor 0.1.1.24 &aring;tg&auml;rdar <a
sv/download.wml 199) href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html">
sv/download.wml 200) vissa krasher och prestanda buggar</a>.
sv/download.wml 201) </p>
sv/download.wml 202) 
sv/download.wml 203) <p>2006-07-30:
sv/download.wml 204) Tor 0.1.1.23 &aring;tg&auml;rdar <a
sv/download.wml 205) href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html">
sv/download.wml 206) fler buggar relaterade till n&aring;barhetstestning av servrar, ett antal
sv/download.wml 207) krashbuggar och en viktig bug p&aring; klientsidan.
sv/download.wml 208) </a>.
sv/download.wml 209) Klienter och servrar b&ouml;r upgradera.
sv/download.wml 210) </p>
sv/download.wml 211) 
sv/download.wml 212) <p>2006-07-05:
sv/download.wml 213) Tor 0.1.1.22 &aring;tg&auml;rdar <a
sv/download.wml 214) href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2006/msg00000.html">
sv/download.wml 215) n&aring;barhetstest f&ouml;r servrar och partiella katalognerladdningar</a>.
sv/download.wml 216) Servrar b&ouml;r uppgradera; klienter som upplever underlig eller l&aring;ngsam
sv/download.wml 217) kommunikation b&ouml;r uppgradera. Vi har &auml;ven inkuderat nya Vidalia 0.0.7
sv/download.wml 218) i paketet.
sv/download.wml 219) </p>
sv/download.wml 220) 
sv/download.wml 221) <p>2006-06-10:
sv/download.wml 222) Tor 0.1.1.21 &aring;tg&auml;rdar <a
sv/download.wml 223) href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2006/msg00000.html">
sv/download.wml 224) mindre problem med stabilitet och protokoll, framf&ouml;rallt f&ouml;r Tor servrar.
sv/download.wml 225) Vi har &auml;ven uppgraderat Windows-paketet med Vidalia 0.0.5 och vi l&auml;nkar
sv/download.wml 226) ett nytt OS X paket med Vidalia 0.0.5 (&auml;ntligen ett b&auml;ttre gr&auml;nssnitt f&ouml;r
sv/download.wml 227) Mac anv&auml;ndare!). Slutligen s&aring; har vi lagt till support f&ouml;r SUSE-varianten av
sv/download.wml 228) RPM-paket</a>. Vi arbetar fortfarande med att leta upp ett antal
sv/download.wml 229) inrapporterade buggar i Tor-serverns n&aring;barhetstestning.
sv/download.wml 230) </p>
sv/download.wml 231) 
sv/download.wml 232) <p>2006-05-23:
sv/download.wml 233) Tor 0.1.1.20 &aring;tg&auml;rdar <a
sv/download.wml 234) href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2006/msg00000.html">
sv/download.wml 235) ett antal kritiska s&auml;kerhetsh&aring;l som ing&aring;ngsvakter f&ouml;r att skydda b&ouml;rjan
sv/download.wml 236) p&aring; kretsen, utg&aring;ngsenklaver f&ouml;r att skydda slutet och b&auml;ttre
sv/download.wml 237) brandv&auml;ggssupport; ett nytt katalogprotokoll som &ouml;kar nyttjandegraden av
sv/download.wml 238) bandbredden och h&aring;ller klienterna b&auml;ttre uppdaterade; tv&aring; nya
sv/download.wml 239) katologauktorit&auml;rer; ett nytt ascii-baserat syrningsprotokoll som m&ouml;jligg&ouml;r
sv/download.wml 240) f&ouml;r utvecklare at enkelt skriva applikationer som interagerar med Tor samt
sv/download.wml 241) m&aring;nga skalbarhets och prestandaf&ouml;rb&auml;ttringar.</a>.
sv/download.wml 242) </p>
sv/download.wml 243) 
sv/download.wml 244) <hr />
sv/download.wml 245) 
Andrew Lewman omnibus update of s/svnsand...

Andrew Lewman authored 14 years ago

se/download.wml 246) <p>L&auml;s <a href="<gitblob>ChangeLog">&auml;ndringslistan</a> f&ouml;r en mer detaljerad