8c13ce0914ce8a62a3ce5ebd2f2ecfbe9a4497da
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

1) ## translation metadata
2) # Based-On-Revision: 11381
3) # Last-Translator: solutions@janwoning.com
4) 
5) #include "head.wmi" TITLE="Donaties"
6) 
7) <div class="main-column">
8) 
9) <h2>Geef aan het Tor Project!</h2>
10) <hr />
11) 
12) <p>
13) Als u Tor gebruikt en u het Tor project wilt steunen, overweeg dan a.u.b. een gift
14) om ons werk te helpen voortzetten.
15) </p>
16) 
17) <p>Tor is sedert December 2006 een non-profit onderzoeks- en educatieve instelling
18) onder US 501[c][3]. Giften aan het Tor project zijn aftrekbaar voor individuen en
19) organisaties welke gevestigd zijn danwel belasting betalen in de Vereningde Staten
20) of in een ander land dat een belastingverdrag met wederkerigheidsclausule
21) betreffende charitatieve donaties met de Verenigde Staten heeft.
22) </p>
23) 
24) <p>
25) Cheques, postwissels en ander betalingsmandaten kunnen worden verzonden aan:<br>
26) <blockquote>
27) The Tor Project<br>
28) 122 Scott Circle<br>
29) Dedham, MA  02026<br>
30) Verenigde Staten van Amerika<br>
31) </blockquote>
32) 
33) <p>
34) Laat uw gift in het kader van vigerende Amerikaanse wetgeving a.u.b. vergezeld
35) gaan van uw volledige naam en adres.  Mocht u een grote gift willen doen,
36) geef dan tevens aan of u openlijk wilt worden bedankt op onze supporterspagina!
37) </p>
38) 
39) 
40) <p>We accepteren eveneens giften via PayPal:</p>
41) 
42) <form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
43)   <p>
44) De voor ons meest nuttige benadering is lidmaatschap van het Tor project, tegen
45) betaling van een <b>maandelijkse contributie</b>. Contributies verminderen de
46) druk op de fondsenwerving en laten toe ons meer op ontwikkelingswerk te concentreren.
47) U kunt lid worden door het aanklikken van onderstaande knop (<a
48) href="http://paypal.com/">PayPal</a> rekening vereist):<br />
49) <input type="radio" name="a3" value="50.00" />$50
50) <input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />$20
51) <input type="radio" name="a3" value="10.00" />$10
52) <input type="radio" name="a3" value="5.00" />$5
53) <input type="hidden" name="p3" value="1" />
54) <input type="hidden" name="t3" value="M" />
55) <input type="hidden" name="sra" value="1" />
56) <input type="hidden" name="src" value="1" />
57) <input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
58) <input type="hidden" name="no_note" value="1" />
Mfr Add more locales for Paypal...

Mfr authored 15 years ago

59) <input type="image"
60)  src="https://www.paypal.com/nl_NL/NL/i/btn/btn_donateCC_LG.gif"
61)  name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

62) <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions" />
63) <input type="hidden" name="business" value="donations@torproject.org" />
64) <input type="hidden" name="item_name" value="Tor Project Membership" />
Roger Dingledine patch from ararat to update...

Roger Dingledine authored 16 years ago

65) <input type="hidden" name="return" value="https://www.torproject.org/">
66) <input type="hidden" name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate">
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

67) </p>
68) </form>
69) 
70) <form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
71)   <p>U kunt ook een <b>��nmalige gift storten</b> (via PayPal, rekening niet vereist):<br />
72) <input type="radio" name="amount" value="100.00" />$100
73) <input type="radio" name="amount" value="50.00" />$50
74) <input type="radio" name="amount" value="20.00" checked="checked" />$20
75) <input type="radio" name="amount" value="10.00" />$10
76) <input type="radio" name="amount" value="" />other
77) <input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
Mfr Add more locales for Paypal...

Mfr authored 15 years ago

78) <input type="image"
79)  src="https://www.paypal.com/nl_NL/NL/i/btn/btn_donateCC_LG.gif"
80)  name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

81) <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />
82) <input type="hidden" name="business" value="donations@torproject.org" />
83) <input type="hidden" name="item_name" value="Tor" />
Roger Dingledine patch from ararat to update...

Roger Dingledine authored 16 years ago

84) <input type="hidden" name="return" value="https://www.torproject.org/">
85) <input type="hidden" name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate">
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

86) </p>
87) </form>
88) 
89) <p>Indien u een andere betaalwijze, bijvoobeeld een SWIFT bankoverschrijving,
90) prefereert, <a
91) href="mailto:donations@torproject.org">laat het ons weten</a> en we passen er
92) een mouw aan. Giften van $65 or meer geven recht op een <a
Roger Dingledine patch from ararat to update...

Roger Dingledine authored 16 years ago

93) href="https://www.torproject.org/tshirt.html">heldergroen Tor t-shirt</a>.
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

94) </p>
95) 
96) <p>Help ons Tor <a
Nick Mathewson Change all wiki.noreply to...

Nick Mathewson authored 16 years ago

97) href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">actief in
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

98) ontwikkeling</a> te houden!
99) </p>
100) 
101)   </div><!-- #main -->
102)