Browse code

new and updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on21/06/2011 11:13:04
Showing41 changed files
... ...
@@ -62,7 +62,7 @@ müssen.
62 62
 ihnen oder von ihrer Familie zurückverfolgen können, um Nachrichtenseiten
63 63
 aufzurufen oder um Instant Messanger zu nutzen, insbesondere, wenn diese
64 64
 durch den örtlichen Internetanbieter geblockt werden. Die <a href="<page
65
-docs/hidden-services>">Hidden Services</a> erlauben es Benutzern, Websites
65
+docs/hidden-services>"Hidden Services</a> erlauben es Benutzern, Websites
66 66
 und andere Dienste zu veröffentlichen, ohne dabei den Standort der Seite
67 67
 preisgeben zu müssen. Einzelpersonen nutzen Tor außerdem für sensible
68 68
 Kommunikation wie Chatrooms und Foren für Opfer von Missbrauch und
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24434 $
7
+# Revision: $Revision: 24785 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Volunteers" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -30,8 +30,6 @@ Tor. Gracias a él Tor y Privoxy todavía funcionan bien juntos.</dd>
30 30
 respecto a cuestiones y preocupaciones jurídicas.</dd>
31 31
 <dt>Shava Nerad</dt><dd>Nuestra ex directora de desarrollo. Sigue trabajando en relaciones
32 32
 comunitarias.</dd>
33
-<dt>Linus Nordberg</dt><dd>Disfruta evaluando la red Tor y ayuda con la difusión en los países
34
-nórdicos.</dd>
35 33
 <dt>Lasse &Oslash;verlier</dt><dd>Escribe artículos de investigación sobre Tor: ataques, defensas y manejo de
36 34
 recursos, especialmente para servicios ocultos.</dd>
37 35
 <dt>Martin Peck</dt><dd>Working on a VM-based transparent proxying approach for Tor clients on
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23689 $
7
+# Revision: $Revision: 24786 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Board of Directors" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -44,9 +44,9 @@ de <a href="http://www.cypherpunks.ca/otr/">Off-the-Record Messaging</a> .</p>
44 44
 	<td class="beige">
45 45
 	 <div class="name">Andrew Lewman</div>
46 46
 	 <div class="caps">Secrétaire, trésorier, et directeur exécutif</div>
47
-	 <p>Andrew est le directeur exécutif responsable des opérations du Projet
48
-Tor. Inc Ses activités actuelles se trouvent sur <a
49
-href="http://lewman.com">his site</a>.</p>
47
+	 <p>Andrew is the Executive Director reponsible for all operations of The Tor
48
+Project, Inc. His current activities can be found at <a
49
+href="http://lewman.is">his website</a>.</p>
50 50
 	</td>
51 51
   </tr>
52 52
   <tr>
... ...
@@ -77,6 +77,15 @@ site</a>.</p>
77 77
 href="http://chillingeffects.org/">ChillingEffects.org</a>.</p>
78 78
     </td>
79 79
    </tr>
80
+   <tr>
81
+   <td class="beige">
82
+    <div class="name">Rob Thomas</div>
83
+    <div class="caps">Directeur</div>
84
+     <p>Rob Thomas is CEO and founder of Team Cymru, and a Cymru Fellow. You can
85
+learn more about Rob at the <a href="http://www.team-cymru.org/">Team
86
+Cymru</a> websites.</p>
87
+   </td>
88
+   </tr>
80 89
   </table>
81 90
   
82 91
  <!-- END TABLE -->
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23689 $
7
+# Revision: $Revision: 24786 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Board of Directors" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -43,9 +43,9 @@ href="http://www.cypherpunks.ca/otr/">Off-the-Record Messaging</a>.</p>
43 43
 	<td class="beige">
44 44
 	 <div class="name">Andrew Lewman</div>
45 45
 	 <div class="caps">Sekretarz, Skarbnik i Dyrektor Wykonawczy</div>
46
-	 <p>Andrew jest Dyrektorem Wykonawczym, odpowiedzialnym za wszystkie operacje
47
-The Tor Project, Inc. Jego bieżące działania można znaleźć na <a
48
-href="http://lewman.com">jego stronie</a>.</p>
46
+	 <p>Andrew is the Executive Director reponsible for all operations of The Tor
47
+Project, Inc. His current activities can be found at <a
48
+href="http://lewman.is">his website</a>.</p>
49 49
 	</td>
50 50
   </tr>
51 51
   <tr>
... ...
@@ -75,6 +75,15 @@ znaleźć na <a href="http://isaacmao.com">jego stronie</a>.</p>
75 75
 href="http://chillingeffects.org/">ChillingEffects.org</a>.</p>
76 76
     </td>
77 77
    </tr>
78
+   <tr>
79
+   <td class="beige">
80
+    <div class="name">Rob Thomas</div>
81
+    <div class="caps">Dyrektor</div>
82
+     <p>Rob Thomas is CEO and founder of Team Cymru, and a Cymru Fellow. You can
83
+learn more about Rob at the <a href="http://www.team-cymru.org/">Team
84
+Cymru</a> websites.</p>
85
+   </td>
86
+   </tr>
78 87
   </table>
79 88
   
80 89
  <!-- END TABLE -->
... ...
@@ -3,7 +3,7 @@
3 3
 
4 4
 
5 5
 ## translation metadata
6
-# Revision: $Revision: 24617 $
6
+# Revision: $Revision: 24819 $
7 7
 # Translation-Priority: 3-low
8 8
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Core People" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
9 9
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -127,13 +127,11 @@ programy związane z zasięgiem Tora. Może też przemawiać dla widowni o
127 127
 zyskach anonimowości w sieci, prywatności i Tora.</dd>
128 128
      <dt>Runa A. Sandvik, Deweloper, Badacz Bezpieczeństwa i Koordynator do spraw
129 129
 Tłumaczeń</dt>
130
-     <dd>Zajmuje się <a
131
-href="http://www.transifex.net/projects/p/torproject/">Portalem Tłumaczeń
132
-Tora</a> i tłumaczeniami wielu projektów (takich jak Vidalia, Torbutton i
133
-strona WWW). Pomaga też z <a
134
-href="<wiki>doc/Torouter">projektem
135
-Torouter</a>, rozprowadzaniem mostków przez komunikatory i innymi
136
-projektami.</dd>
130
+     <dd>Maintains the <a href="http://www.transifex.net/projects/p/torproject/">Tor
131
+Translation Portal</a> and the translations for a number of projects (such
132
+as Vidalia, Torbutton and the website). She also generally helps out with
133
+the <a href="<wiki>doc/Torouter">Torouter project</a>, bridge distribution
134
+through instant messaging, and other projects.</dd>
137 135
      <dt>Dr. Paul Syverson, Badacz</dt>
138 136
      <dd>Twórca <a href="http://www.onion-router.net/">Trasowania Cebulowego</a>,
139 137
 pierwszy projektant Tora wraz z Rogerem i Nickiem i lider pierwszego
... ...
@@ -167,10 +167,10 @@ powinieneś/aś zawrzeć je w swoim zgłoszeniu. Poza tym, jaka jest Twoja ksywa
167 167
 na IRCu? Kontaktowanie się z nami na IRCu pomoże nam Cię poznać i pomoże
168 168
 Tobie poznać naszą społeczność.</li>
169 169
   
170
-  <li>Are you applying to other projects for GSoC and, if so, what would be your
171
-preference if you're accepted to both? Having a stated preference helps with
172
-the deduplication process and will not impact if we accept your application
173
-or not.</li>
170
+  <li>Czy zgłaszasz się też do innych projektów na GSoC i, jeśli tak, jaki będzie
171
+Twój wybór, gdy przyjmą cię do obu? Posiadanie określonej preferencji pomaga
172
+w procesie deduplikacji i nie będzie miało wpływu na to, czy przyjmiemy
173
+Twoje zgłoszenie, czy nie.</li>
174 174
   
175 175
   <li>Czy jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć, dzięki czemu bardziej spodoba
176 176
 się nam Twój projekt?</li>
... ...
@@ -222,14 +222,15 @@ href="http://kjb.homeunix.com/wp-content/uploads/2010/05/KevinBerry-GSoC2010-Tor
222 222
 pomiarów sieci Tora</a> przez Kevina Berry'ego</h4></li>
223 223
    <li><h4><a href="../about/gsocProposal/gsoc10-proposal-soat.txt">Rozszerzenie
224 224
 SOAT</a> przez Johna Schancka</h4></li>
225
-   <li><h4><a href="http://inspirated.com/uploads/tor-gsoc-11.pdf">GTK+ Frontend and
226
-Client Mode Improvements for arm</a> by Kamran Khan</h4></li>
227
-   <li><h4><a href="http://www.gsathya.in/gsoc11.html">Orbot + ORLib</a> by Sathya
225
+   <li><h4><a href="http://inspirated.com/uploads/tor-gsoc-11.pdf">Interfejs GTK+ i
226
+Ulepszenia Trybu Klienta dla arma</a> przez Kamran Khan</h4></li>
227
+   <li><h4><a href="http://www.gsathya.in/gsoc11.html">Orbot + ORLib</a> przez Sathya
228 228
 Gunasekaran</h4></li>
229
-   <li><h4><a href="http://blanu.net/TorSummerOfCodeProposal.pdf">Blocking-resistant
230
-Transport Evaluation Framework</a> by Brandon Wiley</h4></li>
231
-   <li><h4><a href="../about/gsocProposal/gsoc11-proposal-metadataToolkit.pdf">Metadata
232
-Anonymisation Toolkit</a> by Julien Voisin</h4></li>
229
+   <li><h4><a href="http://blanu.net/TorSummerOfCodeProposal.pdf">Framework Transportu
230
+Odpornego na Blokowanie</a> przez Brandona Wiley'a</h4></li>
231
+   <li><h4><a
232
+href="../about/gsocProposal/gsoc11-proposal-metadataToolkit.pdf">Narzędzia
233
+do anonimizacji metadanych</a> przez Juliena Voisina</h4></li>
233 234
    <li><h4><a href="http://www.atagar.com/misc/gsocBlog09/">Tłumaczenie strony przez
234 235
 Pootle</a> przez Damiana Johnsona</h4></li>
235 236
   </ul>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24434 $
7
+# Revision: $Revision: 24785 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Volunteers" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -30,8 +30,6 @@ Privoxy nadal działają dobrze razem.</dd>
30 30
 prawnych.</dd>
31 31
 <dt>Shava Nerad</dt><dd>Nasza była Dyrektor do spraw Rozwoju. Dalej pracuje nad PR (public
32 32
 relations) i relacjami ze społeczeństwem.</dd>
33
-<dt>Linus Nordberg</dt><dd>Podoba mu się mierzenie sieci Tora i pomaga z zasięgiem w krajach
34
-nordyckich.</dd>
35 33
 <dt>Lasse &Oslash;verlier</dt><dd>Pisze dokumenty badawcze na temat Tora: ataki, sposoby obrony oraz
36 34
 zarządzanie zasobami, zwłaszcza dla usług ukrytych.</dd>
37 35
 <dt>Martin Peck</dt><dd>Pracuje nad opartym na wirtualnych maszynach podejściu do przezroczystych
38 36
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,178 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8
+# Translation-Priority: 1-high
9
+#include "ar/head.wmi" TITLE="Tor Project: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8" STYLESHEET="css/master-rtl.css"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">الرئيسية &laquo; </a> <a href="<page
13
+docs/documentation>">التوثيق &laquo; </a> <a href="<page
14
+docs/tor-doc-windows>">عميل ويندوز</a>
15
+ </div> 
16
+ <div id="maincol"> 
17
+  <h1>تشغيل عميل <a href="<page index>">تور</a> على مايكروسوفت ويندوز</h1>
18
+  <br>
19
+  
20
+  <p>
21
+  <b>لاحظ أن هذه التعليمات لتثبيت تور على مايكروسوفت ويندوز (إكس بي، فيستا ،
22
+7،وإصدار الخادم ). إذا كنت تريد المساعدة في نمو الشبكة (الرجاء)، قراءة <a
23
+href="<page docs/tor-doc-relay>"> الصفحة>"> تكوين ترحيل </a> دليل .</b>
24
+  </p>
25
+  
26
+  <p>أصدرت مؤسسة فريدوم هاوس شريط فيديو حول كيفية تثبيت تور. يمكنك مشاهدته في <a
27
+href="https://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv">كيفية
28
+تثبيت تور على ويندوز</a> . من يعرف فيديو أفضل ، أو واحدة تُرجم إلى لغتك؟
29
+أخبرنا!</p>
30
+  
31
+  <div class="center">
32
+  <p><video id="v1" src="https://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
33
+  </div>
34
+  
35
+  <hr> <a id="installing"></a>
36
+  <h2><a class="anchor" href="#installing">الخطوة الأولى: نزل وثبت تور</a></h2>
37
+  <br>
38
+  
39
+  <p>
40
+  حزمة فيداليا للويندوز تحتوي على <a href="<page index>"> تور </a>, <a
41
+href="<page projects/vidalia>"> الصفحة>"> فيداليا </a> (واجهة المستخدم
42
+الرسومية لتور ل) ،<a href="<page torbutton/index>"> زر التوربو </a> (الإضافة
43
+المساعد لموزيلا فايرفوكس) ، و <a
44
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/"> بوليبو </a> (وكيل
45
+الويب) حزم في حزمة واحدة ، مع اربع تطبيقات تتم تهيئتها مسبقا للالعمل معا.
46
+تنزيل إما <a href="../<package-win32-bundle-stable>">مستقر </a> أو <a
47
+href="../<package-win32-bundle-alpha>"> التجريبية</a> نسخة من حزمة فيداليا ،
48
+أو البحث عن مزيد من الخيارات في <a href="<page download/download>"> صفحة
49
+التحميل </a>.
50
+  </p>
51
+  
52
+  <img alt="نافذة بداية مثبت تور"
53
+src="$(IMGROOT)/screenshot-win32-installer-splash.png">
54
+  
55
+  <p>إذا سبق أن ثبت تور أو ڤيداليا أو بوليبو يمكنك إلغاء تحديد مكونه في الحوار
56
+الظاهر أدناه. 
57
+  </p>
58
+  
59
+  <img alt="اختر المكونات التي ترغب في تثبيتها"
60
+src="$(IMGROOT)/screenshot-win32-installer-components.png">
61
+  
62
+  <p>سوف تُشغّل المكونات التي اخترتها تلقائيًا بعد اكتمال التثبيت.
63
+  </p>
64
+  
65
+  <p>يعمل تور كعميل مبدئيًا وهو يستخدم ملف تهيئة مرفق مبدئيًا ولن يحتاج معظم
66
+الناس إلى تغيير أيٍ من الإعدادات. تور الآن مثبت.
67
+  </p>
68
+  
69
+  <hr> <a id="using"></a>
70
+  <h2><a class="anchor" href="#using">الخطوة الثانية: اضبط تطبيقاتك على استخدام
71
+تور</a></h2>
72
+  <br>
73
+  
74
+  <p>بعد تثبيت تور وبوليبو ستحتاج إلى ضبط تطبيقات على استخدامها. أول خطوة أن تضبط
75
+تصفح الوب.</p>
76
+  
77
+  <p>يجب استخدام تور مع فايرفوكس وزر التربو، للحصول على أفضل امان. تثبيت حزمة <a
78
+href="<page torbutton/index>"> زر التربو الموقع </a>. أعد تشغيل فايرفوكس
79
+الخاص بك، وستكون إعداداتك:
80
+  </p>
81
+  
82
+  <img alt="ملحق زر تور لفيرفكس" src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png"/>
83
+<br>
84
+  
85
+  <p>
86
+  إذا أردت تشغيل فيرفكس على حاسوب غير الحاسوب الذي عليه تور راجع <a
87
+href="<wikifaq>#SocksListenAddress">مدخلة الأسئلة الشائعة عن تشغيل تور على
88
+حاسوب مختلف</a>.
89
+  </p>
90
+  
91
+  <p>لتستخدم تطبيقات أخرى من التي تدعم استخدام وسيط HTTP وجهها إلى بوليبو (في
92
+localhost منفذ 8118). يمكنك استخدام SOCKS مباشرة (للمراسلة الفورية وجابر و
93
+IRC وغيرها) بتوجيه تطبيقك إلى تور مباشرة (في localhost منفذ 9050) لكن راجع
94
+<a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">مدخلة الأسئلة الشائعة هذه</a> لتعرف السبب
95
+الذي يجعل ذلك خطرًا. أما بالنسبة للتطبيقات التي لا تدعم لا SOCKS ولا HTTP،
96
+راجع SocksCap أو <a href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a>. (FreeCap
97
+برنامج حر؛ SocksCap برنامج مملوك)</p>
98
+  
99
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
100
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
101
+  </p>
102
+  
103
+  <hr> <a id="verify"></a>
104
+  <h2><a class="anchor" href="#verify">الخطوة الثالثة: تأكد أنه يعمل</a></h2>
105
+  <br>
106
+  
107
+  <p>
108
+  تحقق أن ڤيداليا يعمل. يستخدم ڤيداليا بصلة صغيرة خضراء للإشارة إلى عمل تور أو
109
+بصلة تميل إلى السواد بإشارة "X" إذا لم يعمل تور. يمكن أن تبدأ وأن توقف تور
110
+بالنقر بالزر الأيمن على أيقونة ڤيداليا في صينية نظامك لتختار "ابدأ" أو
111
+"أوقف" من القائمة المعروضة أدناه:
112
+  </p>
113
+  
114
+  <img alt="أقونة ڤيداليا في الصينية"
115
+src="$(IMGROOT)/screenshot-win32-vidalia.png"/>
116
+  
117
+  <p>
118
+  ينبغي بعد ذلك أن تحاول استخدام متصفحك مع تور لتتأكد أن عنوان الآيبي الذي
119
+تستخدمه مجهول. راجع <a href="https://check.torproject.org/">مكتشف تور</a>
120
+لترى إن توصل أنك تستخدم تور أم لا . (إذا تعطل ذلك الموقع راجع <a
121
+href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">مدخلة الأسئلة الشائعة هذه</a> لمزيد
122
+من المقترحات عن كيفية فحص استخدامك لتور).
123
+  </p>
124
+  
125
+  <p>إذا كان جدارك الناري يمنع حاسوبك من الاتصال بنفسه فيجب أن تتأكد من إمكانية
126
+أن مرور اتصالات التطبيقات المحلية بالمنفذين 8118 و9050. إذا كان جدارك يمنع
127
+الاتصالات الخارجية يجب أن تفتح على الأقل منفذي TCP 80 و443، راجع <a
128
+href="<wikifaq>#FirewalledClient">مدخلة الأسئلة الشائعة هذه</a>.
129
+  </p>
130
+  
131
+  <p>اذا كان لا يزال لا يعمل ، والنظر في <a href="<page docs/faq>#DoesntWork">هذا
132
+البند أسئلة وأجوبة</a> عن تلميحات.</p>
133
+  
134
+  <p>
135
+  عندما يعمل، اقرأ المزيد <a href="<page download/download>#Warning">عما يقدمه
136
+تور وما لا يقدمه</a>.
137
+  </p>
138
+  
139
+  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
140
+  <h2><a class="anchor" href="#relay">الخطوة الرابعة: اضبطه تحويلة</a></h2>
141
+  <br>
142
+  
143
+  <p>شبكة تور تعتمد على المتطوعين للتبرع بعرض النطاق الترددي. إذا أكثر مستخدمي
144
+الناقلات ، سيسرع شبكة تور . إذا كان لديك على الأقل 20 كيلو بايت / ثانية في
145
+كل اتجاهات النقل ، الرجاء مساعدة تور عن طريق الإعدادات الخاصة بك لتكون انت
146
+نقطة تبديل أيضا. لدينا العديد من الميزات التي تجعل تبديلات تور سهلة ومريحة ،
147
+بما في ذلك التحكم في عرض النطاق الترددي ، والتحكم في وسياسات الخروج حتى
148
+تتمكن من الحد من التعرض للاعتداء ، وتقديم الدعم لعناوين بروتوكول الإنترنت
149
+المتغيرة.
150
+ </p>
151
+  
152
+  <p>وجود مرحلات في أماكن مختلفة على شبكة الإنترنت هو ما يجعل المستخدمين تور
153
+آمنة.<a href="<wikifaq>#RelayAnonymity"> يمكنك أيضا الحصول على أقوى عدم كشف
154
+عن هويتك</a>، لأن المواقع لا يمكنها ما إذا كانت الاتصالات نشأت من جهازك أو
155
+تم ترحيلها من الآخرين.</p>
156
+  
157
+  <p>إقرأ المزيد على موقعنا <a href="<page docs/tor-doc-relay>">إعداد
158
+الترحيل</a> دليل.</p>
159
+  
160
+  <hr>
161
+  
162
+  <p>إذا كان لديك اقتراحات لتحسين هذه الوثيقة، يرجى <a href="<page
163
+about/contact>" إرسالها إلينا </a>. شكرا! </p>
164
+ </div>
165
+ 
166
+ <!-- END MAINCOL -->
167
+<div id = "sidecol">
168
+
169
+
170
+#include "ar/side.wmi"
171
+#include "ar/info.wmi"
172
+</div>
173
+ 
174
+<!-- END SIDECOL -->
175
+</div>
176
+
177
+
178
+#include "ar/foot.wmi"
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24728 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "de/head.wmi" TITLE="Tor: Documentation" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -56,10 +56,11 @@ und soll dir einen Überblick über einige rechtliche Fragen, die von dem Tor
56 56
 Projekt in den USA entstehen, geben.
57 57
   </li>
58 58
   
59
-  <li>The <a href="<page docs/tor-manual>">manual</a> lists all the possible
60
-entries you can put in your <a href="<page docs/faq>#torrc">torrc
61
-file</a>. We also provide a <a href="<page docs/tor-manual-dev>">manual for
62
-the development version of Tor</a>.</li>
59
+  <li>Das <a href="<page docs/tor-manual-dev>">Handbuch</a> listet einige mögliche
60
+Einträge auf, die du in deine <a href="<page docs/faq>#torrc">torrc
61
+Datei</a> schreiben kannst. Wir stellen auch ein <a href="<page
62
+docs/tor-manual-dev>">Handbuch für die Entwickler Version von Tor</a> zur
63
+verfügung.</li>
63 64
   
64 65
   <li>Solltest du Fragen haben, haben wir einen IRC channel (für Benutzer,
65 66
 Relais-Betreiber, und Entwickler) auf <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor
... ...
@@ -143,10 +144,12 @@ Vorschlags-Prozess zur Veränderung unseres Designs</a>, und schaue dir die
143 144
   </li>
144 145
   
145 146
   <li>
146
-  Our <a href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/sponsors">sponsor
147
-TODO list</a> starts with a timeline for external promises &mdash; things <a
148
-href="<page about/sponsors>">our sponsors</a> have paid to see done. It also
149
-lists many other tasks and topics we'd like to tackle next.
147
+  Unsere <a
148
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/sponsors">ToDo-Liste für
149
+gesponserte Projekte</a> beginnt mit einigen Projekten die wir auf Wunsch
150
+von <a href="<page about/sponsors>">Sponsoren </a>umgesetzt haben.
151
+Außerdem sind in dieser liste einige Projekte enthalten, die wir in der
152
+Zukunft umsetzen wollen.
150 153
   </li>
151 154
   
152 155
   <li>
... ...
@@ -247,8 +250,8 @@ vorgeschlagener Änderungen die im Gange sind</a></li>
247 250
   <ul>
248 251
   <li>Die <a href="<wiki>">Tor Wiki</a> bietet eine Fülle von hilfreichen
249 252
 Beiträgen von Tor Benutzern. Schau sie dir an!</li>
250
-  <li><a href="<wiki>doc/SupportPrograms">Eine Liste von ünerstützten
251
-Programmen, die du vielleicht in Verbindung mit Tor benutzen möchtest</a>.</li>
253
+  <li><a href="<wiki>doc/SupportPrograms">A list of supporting programs you might
254
+want to use in association with Tor</a>.</li>
252 255
   <li><a href="https://check.torproject.org/">Der Tor Detektor</a> oder <a
253 256
 href="http://torcheck.xenobite.eu/">der andere Tor Detektor</a> versuchen
254 257
 herauszufinden, ob du Tor benutzt oder nicht.</li>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24504 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 1-high
9 9
 #include "de/head.wmi" TITLE="Tor Project: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -108,8 +108,8 @@ noch HTTP unterstützen, schau dir SocksCap oder <a
108 108
 href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a> an. (FreeCap ist freie
109 109
 Software; SocksCap ist kommerziell.)</p>
110 110
   
111
-  <p>Für Informationen, wie man Tor mit anderen Programmen benutzt, schau dir das
112
-<a href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a> an.
111
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
112
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
113 113
   </p>
114 114
   
115 115
   <hr> <a id="verify"></a>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24472 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -101,9 +101,8 @@ SOCKS و نه HTTP را پشتيبانی می‌کنند، نگاهی بياند
101 101
 href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> و يا <a
102 102
 href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a> .</p>
103 103
   
104
-  <p>برای اطلاعات بيشتر در مورد اينکه چگونه نرم‌افزارهای مختلف را با تور سازگار
105
-کنيم، مراجعه کنيد به مستند مربوط به <a
106
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">چگونگی سازگارسازی با تور</a> .
104
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
105
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
107 106
   </p>
108 107
   
109 108
   <hr> <a id="verify"></a>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24208 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -83,10 +83,10 @@ href="<tbbrepo>/build-scripts/config/polipo.conf">اينجا</a>  دانلود
83 83
 از دستوری مانند <br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt> استفاده کنید.
84 84
   </p>
85 85
   
86
-  <p>اگر ترجيح می‌دهيد می‌توانید به جای Polipo از Privoxy استفاده کنيد و آن را با
87
-اين نمونه تنظيم به کار بگيريد. امّا از آنجا که هر دو فايل تنظيم از درگاهی
88
-(port) شماره 8118 استفاده می‌کنند، نبايد Polipo و Privoxy را همزمان اجرا
89
-کنيد.</p>
86
+  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
87
+href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
88
+since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
89
+Privoxy at the same time.</p>
90 90
   
91 91
   <hr> <a id="using"></a>
92 92
   <h2><a class="anchor" href="#using">گام سوّم : تنظیم برنامه های خود برای استفاده
... ...
@@ -111,21 +111,18 @@ href="<wikifaq>#SocksListenAddress">سؤال متداول مربوط به اجر
111 111
 رايانه متفاوت</a> مراجعه کنيد.
112 112
   </p>
113 113
   
114
-  <p>برای تنظيم ديگر نرم افزارها جهت کار با تور، اگر از پراکسی‌های HTTP پشتيبانی
115
-می‌کنند کافی است آنها را به سمت Polipo هدايت کنيد (که همان درگاهی يا
116
-localhost port 8118 است). برای اينکه که مستقيماً ازSOCKS استفاده کنيد (مثلاً
117
-برای پيام‌رسانی، Jabber، IRC و غيره)، می‌توانيد نرم‌افزار مورد نظر را
118
-مستقيماً به تور (موجود در localhost port 9050) هدايت کنيد، امّا <a
119
-href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">اين سؤال متداول</a> را هم در نظر بگيريد که
120
-توضيج می‌دهد که چرا اين کار ممکن است خطرناک باشد. برای برنامه‌هایی که نه
121
-SOCKS و نه HTTP را پشتيبانی می‌کنند، نگاهی بياندازيد به <a
122
-href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> و يا <a
114
+  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
115
+Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
116
+messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
117
+(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
118
+entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
119
+neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
120
+href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
123 121
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
124 122
   </p>
125 123
   
126
-  <p>برای اطلاعات بيشتر در مورد اينکه چگونه نرم‌افزارهای مختلف را با تور سازگار
127
-کنيم، مراجعه کنيد به مستند مربوط به <a
128
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">چگونگی سازگارسازی با تور</a> .
124
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
125
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
129 126
   </p>
130 127
   
131 128
   <hr> <a id="verify"></a>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24504 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 1-high
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -106,9 +106,8 @@ SOCKS و نه HTTP را پشتيبانی می‌کنند، نگاهی بياند
106 106
 href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a>. (FreeCap رايگان است؛ SocksCap
107 107
 تجاری است.) </p>
108 108
   
109
-  <p>برای اطلاعات بيشتر در مورد اينکه چگونه نرم‌افزارهای مختلف را با تور سازگار
110
-کنيم، مراجعه کنيد به مستند مربوط به <a
111
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">چگونگی سازگارسازی با تور</a> .
109
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
110
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
112 111
   </p>
113 112
   
114 113
   <hr> <a id="verify"></a>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24208 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -85,10 +85,10 @@ uudelleen, jotta muutokset tulevat
85 85
 voimaan. Esimerkiksi:<br><tt>/etc/init.d/polipo restart</tt>
86 86
   </p>
87 87
   
88
-  <p>Voit halutessasi käyttää Polipon sijasta Privoxya <a
89
-href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">näillä Privoxyn
90
-esimerkkiasetuksilla</a>. Polipoa ja Privoxya ei kuitenkaan pidä ajaa yhtä
91
-aikaa, koska molemmat asetustiedostot käyttävät porttia 8118,</p>
88
+  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
89
+href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
90
+since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
91
+Privoxy at the same time.</p>
92 92
   
93 93
   <hr> <a id="using"></a>
94 94
   <h2><a class="anchor" href="#using">Kolmas vaihe: aseta sovelluksesi käyttämään
... ...
@@ -112,19 +112,18 @@ href="<wikifaq>#SocksListenAddress">FAQ:n kohta Torin käyttämisestä eri
112 112
 tietokoneella</a>.
113 113
   </p>
114 114
   
115
-  <p>Muiden HTTP-välityspalvelimia tukevien sovellusten Torraamiseksi osoita ne
116
-vain Polipoon (siis localhost, portti 8118). Käyttääksesi SOCKSia suoraan
117
-(esimerkiksi pikaviestimiin, Jabberiin, IRCiin jne.) voit osoittaa
118
-sovelluksesi suoraan Toriin (localhost, portti 9050), mutta katso <a
119
-href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">tästä FAQ:n kohdasta</a> miksi tämä voi olla
120
-vaarallista. Jos käytät sovelluksia, jotka eivät tue sen paremmin SOCKSia
121
-kuin HTTP:täkään, tutustu <a
122
-href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocksiin</a> tai <a
123
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socatiin</a>.
115
+  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
116
+Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
117
+messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
118
+(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
119
+entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
120
+neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
121
+href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
122
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
124 123
   </p>
125 124
   
126
-  <p>Tietoa muiden ohjelmien torraamisesta löytyy <a
127
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>:sta.
125
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
126
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
128 127
   </p>
129 128
   
130 129
   <hr> <a id="verify"></a>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24208 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -84,10 +84,10 @@ de Polipo</a> pour Tor et remplacez le vôtre (/etc/polipo/config ou
84 84
 changements. Par exemple :<br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt>
85 85
   </p>
86 86
   
87
-  <p>Si vous préférez, vous pouvez toujours utiliser Privoxy avec cet <a
88
-href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">exemple de configuration de
89
-Privoxy.</a>. Mais étant donné que le fichier de configuration utilise le
90
-port 8118, vous ne pourrez plus lancer Polipo et Privoxy en même temps.</p>
87
+  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
88
+href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
89
+since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
90
+Privoxy at the same time.</p>
91 91
   
92 92
   <hr> <a id="using"></a>
93 93
   <h2><a class="anchor" href="#using">Étape 3 : configurer vos applications pour
... ...
@@ -113,21 +113,18 @@ href="<wikifaq>#SocksListenAddress"> l'entrée de la FAQ relative à
113 113
 l'utilisation de Tor sur un autre ordinateur</a>.
114 114
   </p>
115 115
   
116
-  <p>Pour « torifier » d’autres applications qui supportent les proxies HTTP,
117
-faites-les simplement pointer vers Polipo (qui est sur « localhost », port
118
-8118). Pour utiliser SOCKS directement (pour la messagerie instantanée,
119
-Jabber, IRC, etc…), vous pouvez configurer vos applications pour qu’elles
120
-utilisent Tor (localhost, port 9050), mais prenez le temps de lire <a
121
-href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">cette partie de la FAQ</a> pour comprendre
122
-pourquoi cela peut être dangereux. Pour les applications qui ne supportent
123
-ni SOCKS ni HTTP, jetez un œil à <a
124
-href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> ou <a
116
+  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
117
+Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
118
+messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
119
+(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
120
+entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
121
+neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
122
+href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
125 123
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
126 124
   </p>
127 125
   
128
-  <p>Pour plus d’informations concernant la « torification » d’autres
129
-applications, référez-vous au<a
130
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">HowTo de torify</a>.
126
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
127
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
131 128
   </p>
132 129
   
133 130
   <hr> <a id="verify"></a>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24504 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 1-high
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -108,9 +108,8 @@ applications qui ne gèrent ni SOCKS ni HTTP, jetez un oeil à SocksCap ou <a
108 108
 href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a> . (FreeCap est un logiciel
109 109
 libre; SocksCap est propriétaire.)</p>
110 110
   
111
-  <p>Pour plus d'informations sur comment torifier d'autres applications,
112
-consultez le <a href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torifaction
113
-HOWTO</a> .
111
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
112
+href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
114 113
   </p>
115 114
   
116 115
   <hr> <a id="verify"></a>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24502 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Relay Configuration Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -136,7 +136,13 @@ avvisi</a>, affrontali.
136 136
 href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-announce">tor-announce</a>
137 137
 mailing list. It is very low volume, and it will keep you informed of new
138 138
 stable releases. You might also consider subscribing to <a href="<page
139
-docs/documentation>#MailingLists">the higher-volume Tor lists</a> too.
139
+docs/documentation>#MailingLists">the higher-volume Tor lists</a> too.</li>
140
+  <li><a href="https://weather.torproject.org/">Tor Weather</a> provides an email
141
+notification service to any users who want to monitor the status of a Tor
142
+node. Upon subscribing, you can specify what types of alerts you would like
143
+to receive. The main purpose of Tor Weather is to notify node operators via
144
+email if their node is down for longer than a specified period, but other
145
+notification types are available.
140 146
   </li>
141 147
 
142 148
   </li></ol>
... ...
@@ -173,9 +179,8 @@ directory aggiornata.</p>
173 179
   </p>
174 180
 
175 181
   <p>
176
-  6. Leggi <a href="<wiki>doc/OperationalSecurity">riguardo la
177
-sicurezza operativa</a> per sapere come si può aumentare la sicurezza del
178
-tuo relay.
182
+  6. Read <a href="<wiki>doc/OperationalSecurity">about operational
183
+security</a> to get ideas how you can increase the security of your relay.
179 184
   </p>
180 185
 
181 186
   <p>
... ...
@@ -241,13 +246,13 @@ tua exit policy.
241 246
   </p>
242 247
 
243 248
   <p>
244
-  13. (Solo per Unix). Crea un utente separato per il relay. Se avete
245
-installato il pacchetto OS X, il deb o l'rpm, è già fatto. In caso
246
-contrario, è possibile farlo a mano. (Il relay Tor non ha bisogno di girare
247
-come root, quindi è buona prassi non eseguirlo come root. Girando come
248
-utente 'tor' si evitano problemi con identd e altri rilevano il nome
249
-dell'utente. Se sei una persona paranoica, sentitevi liberi di <a
250
-href="<wiki>doc/TorInChroot">mettere Tor in un chroot jail</a> .)
249
+  13. (Unix only). Make a separate user to run the relay. If you installed the
250
+OS X package or the deb or the rpm, this is already done. Otherwise, you can
251
+do it by hand. (The Tor relay doesn't need to be run as root, so it's good
252
+practice to not run it as root. Running as a 'tor' user avoids issues with
253
+identd and other services that detect user name. If you're the paranoid
254
+sort, feel free to <a href="<wiki>doc/TorInChroot">put Tor into a chroot
255
+jail</a>.)
251 256
   </p>
252 257
 
253 258
   <p>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24504 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 1-high
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -14,21 +14,23 @@ docs/documentation>">Documentazione &raquo; </a> <a href="<page
14 14
 docs/tor-doc-windows>">Client Windows</a>
15 15
  </div> 
16 16
  <div id="maincol"> 
17
-  <h1>Eseguire il <a href="<page index>">Tor</a> client in Microsoft Windows</h1>
17
+  <h1>Eseguire il client <a href="<page index>">Tor</a> in ambiente Microsoft
18
+Windows</h1>
18 19
   <br>
19 20
   
20 21
   <p>
21
-  <b>Note that these are the installation instructions for running a Tor
22
-client on Microsoft Windows (XP, Vista, 7, and Server Editions). If you
23
-want to relay traffic for others to help the network grow (please do), read
24
-the <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Configuring a relay</a> guide.</b>
22
+  <b>N.B. Tali istruzioni di installazione sono utili per eseguire un client
23
+Tor per Microsoft Windows (XP, Vista, 7, e Server Edition). Se si desidera
24
+inoltrare il traffico verso altri per aiutare la crescita della rete
25
+(operazione suggerita, se possibile), leggere la guida<a href="<page
26
+docs/tor-doc-relay>">Configurare un relay</a>.</b>
25 27
   </p>
26 28
   
27
-  <p>Freedom House has produced a video on how to install Tor. You can view it
28
-at <a
29
-href="https://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv">How
30
-to install Tor on Windows</a>. Know of a better video, or one translated
31
-into your language? Let us know!</p>
29
+  <p>Freedom House ha creato un video che mostra la procedura di installazione di
30
+Tor. Per vederlo, visitare la pagina al seguente link: <a
31
+href="https://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv">Come
32
+installare Tor per Windows</a>. Se si conosce un video migliore di quello
33
+proposto o tradotto nella propria lingua, non esitate a segnalarcelo!</p>
32 34
   
33 35
   <div class="center">
34 36
   <p><video id="v1" src="https://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
... ...
@@ -40,16 +42,17 @@ Tor</a></h2>
40 42
   <br>
41 43
   
42 44
   <p>
43
-  The Vidalia Bundle for Windows contains <a href="<page index>">Tor</a>, <a
44
-href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (a GUI for Tor), <a href="<page
45
-torbutton/index>">Torbutton</a> (a plugin for Mozilla Firefox), and <a
46
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (a web
47
-proxy) packaged into one bundle, with the four applications pre-configured
48
-to work together. Download either the <a
49
-href="../<package-win32-bundle-stable>">stable</a> or the <a
50
-href="../<package-win32-bundle-alpha>">experimental</a> version of the
51
-Vidalia Bundle, or look for more options on the <a href="<page
52
-download/download>">download page</a>.
45
+  L'aggregazione di Vidalia per Windows contiene <a href="<page
46
+index>">Tor</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (una GUI per
47
+Tor), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a> (a plugin for Mozilla
48
+Firefox), e <a
49
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (un proxy
50
+web) compreso nel pacchetto di un'aggregazione, con le quattro applicazioni
51
+pre-configurate per essere eseguite insieme. Eseguire il download della
52
+versione <a href="../<package-win32-bundle-stable>">stabile</a> o di quella
53
+<a href="../<package-win32-bundle-alpha>">sperimentale</a> dell'aggregazione
54
+di Vidalia, oppure cercare le ulteriori opzioni disponibili alla<a
55
+href="<page download/download>">pagina dei download</a>.
53 56
   </p>
54 57
   
55 58
   <img alt="tor installer splash page"
... ...
@@ -74,7 +77,7 @@ installato.
74 77
   </p>
75 78
   
76 79
   <hr> <a id="using"></a>
77
-  <h2><a class="anchor" href="#using">Passo n.2: Configurare le applicazioni
80
+  <h2><a class="anchor" href="#using">Passo n.2: configurare le applicazioni
78 81
 personali per l'utilizzo di Tor</a></h2>
79 82
   <br>
80 83
   
... ...
@@ -84,7 +87,8 @@ configurare il browser web.</p>
84 87
   
85 88
   <p>Per una maggiore sicurezza, è consigliabile usare Tor con
86 89
 Firefox. L'aggregazione installa al posto dell'utente il <a href="<page
87
-torbutton/index>">plug-in Torbutton</a>. Riavviare Firefox.
90
+torbutton/index>">plug-in Torbutton</a>. Ora che è tutto impostato,
91
+riavviare Firefox.
88 92
   </p>
89 93
   
90 94
   <img alt="Torbutton plugin for Firefox"
... ...
@@ -96,17 +100,18 @@ src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png"/> <br>
96 100
 altro computer</a>.
97 101
   </p>
98 102
   
99
-  <p>Per eseguire Tor su altre applicazioni che supportano i proxy HTTP, portarli
100
-su Polipo (porta localhost 8118). Per utilizzare direttamente SOCKS (per
101
-messaggistica istantanea, Jabber, IRC ecc.), è possibile portare
102
-l'applicazione personale direttamente su Tor (porta localhost 9050). Fare
103
-riferimento <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">a questa FAQ</a> per capire i
104
-motivi per i quali tale azione potrebbe essere pericolosa. Per le
105
-applicazioni che non supportano né Socks né HTTP, consultare SocksCap o <a
103
+  <p>Per eseguire Tor su altre applicazioni che supportano i proxy HTTP, sarà
104
+necessario portarli su Polipo (porta localhost 8118). Per utilizzare
105
+direttamente SOCKS (per messaggistica istantanea, Jabber, IRC ecc.), è
106
+possibile portare l'applicazione personale direttamente su Tor (porta
107
+localhost 9050). Fare riferimento <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">a questa
108
+FAQ</a> per capire i motivi per i quali tale azione potrebbe essere
109
+pericolosa. Per le applicazioni che non supportano né Socks né HTTP,
110
+consultare SocksCap o <a
106 111
 href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a>. (FreeCap è un software
107 112
 gratuito; SocksCap ne è il proprietario).</p>
108 113
   
109
-  <p>Per informazioni su come eseguire Tor su altre applicazioni, vedere <a
114
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
110 115
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
111 116
   </p>
112 117
   
... ...
@@ -140,7 +145,7 @@ connessione del computer, assicurarsi di consentire le connessioni dalle
140 145
 applicazioni alle porte locali 8118 e 9050. Se il firewall blocca le
141 146
 connessioni in uscita, usare la tecnica dell'hole punching per far sì che
142 147
 venga resa possibile la connessione almeno alle porte TCP 80 e 443; quindi
143
-vedere <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">la seguente FAQ</a>.
148
+consultare <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">la seguente FAQ</a>.
144 149
   </p>
145 150
   
146 151
   <p>Se Tor non si esegue ancora, consultare <a href="<page
... ...
@@ -153,22 +158,24 @@ Tor</a>.
153 158
   </p>
154 159
   
155 160
   <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
156
-  <h2><a class="anchor" href="#relay">Passo n.4: Configurare Tor come un relay</a></h2>
161
+  <h2><a class="anchor" href="#relay">Passo n.4: configurare Tor come un relay</a></h2>
157 162
   <br>
158 163
   
159
-  <p>The Tor network relies on volunteers to donate bandwidth. The more people
160
-who run relays, the faster the Tor network will be. If you have at least 20
161
-kilobytes/s each way, please help out Tor by configuring your Tor to be a
162
-relay too. We have many features that make Tor relays easy and convenient,
163
-including rate limiting for bandwidth, exit policies so you can limit your
164
-exposure to abuse complaints, and support for dynamic IP addresses.</p>
165
-  
166
-  <p>Having relays in many different places on the Internet is what makes Tor
167
-users secure. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">You may also get stronger
168
-anonymity yourself</a>, since remote sites can't know whether connections
169
-originated at your computer or were relayed from others.</p>
170
-  
171
-  <p>Maggiori informazioni nella guida<a href="<page
164
+  <p>Il network di Tor conta su volontari per la concessione di larghezza di
165
+banda. Più persone eseguono i relay, più veloce risulta il network di
166
+Tor. Se si possiedono almeno 20 Kilobyte per ogni direzione, è possibile
167
+fornire un aiuto a Tor configurandolo come relay. Numerose caratteristiche
168
+rendono i relay di Tor facile da usare e comodo, quali: limitazione di
169
+velocità per la larghezza di banda, procedure di uscita che permettono di
170
+limitare l'esposizione a lamentele e supporto per gli indirizzi IP dinamici.</p>
171
+  
172
+  <p>Ciò che rende sicuri gli utenti di Tor, è il fatto di avere relay situati in
173
+diversi posti su Internet. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Inoltre, si ha
174
+la possibilità di avere l'anonimato maggiormente rinforzato</a> poiché i
175
+siti remoti non sono in grado di riconoscere se le conessioni provengono dal
176
+computer in uso o se sono inoltrate da altri dispositivi.</p>
177
+  
178
+  <p>Maggiori informazioni nella sezione della guida<a href="<page
172 179
 docs/tor-doc-relay>">Configurare un relay</a>.</p>
173 180
   
174 181
   <hr>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24728 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor: Documentation" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -58,7 +58,7 @@ wpisy, które można umieścić w swoim <a href="<page docs/faq>#torrc">pliku
58 58
 torrc</a>. Mamy też <a href="<page docs/tor-manual-dev>">podręcznik do
59 59
 wersji rozwojowej Tora</a>.</li>
60 60
   
61
-  <li>Jsli masz pytania, mamy kanał IRC Tora (dla użytkowników, operatorów
61
+  <li>Jeśli masz pytania, mamy kanał IRC Tora (dla użytkowników, operatorów
62 62
 przekaźników sieci i deweloperów): <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor na
63 63
 irc.oftc.net</a>. Jeśli znalazłeś/aś błąd, zwłaszcza prowadzący do
64 64
 zamknięcia programu, najpierw przeczytaj <a
... ...
@@ -138,10 +138,11 @@ href="<spectree>proposals">bieżące propozycje</a>.
138 138
   </li>
139 139
   
140 140
   <li>
141
-  Our <a href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/sponsors">sponsor
142
-TODO list</a> starts with a timeline for external promises &mdash; things <a
143
-href="<page about/sponsors>">our sponsors</a> have paid to see done. It also
144
-lists many other tasks and topics we'd like to tackle next.
141
+  Nasz <a href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/sponsors">plik z
142
+rzeczami do-zrobienia dla sponsorów</a> zaczyna się od terminów obietnic
143
+zewnętrznych &mdash; spraw, za których zrobienie zapłacili <a href="<page
144
+about/sponsors>">nasi sponsorzy</a>. Zawiera też wiele innych zadań i
145
+tematów, za które powinniśmy się potem zabrać.
145 146
   </li>
146 147
   
147 148
   <li>
... ...
@@ -238,8 +239,8 @@ zmian</a></li>
238 239
   <ul>
239 240
   <li><a href="<wiki>">Tor wiki</a> ma mnóstwo pomocnych wpisów od użytkowników
240 241
 Tora. Sprawdź!</li>
241
-  <li><a href="<wiki>doc/SupportPrograms">Lista programów pomocniczych,
242
-których możesz uzyć w połączeniu z Torem</a>.</li>
242
+  <li><a href="<wiki>doc/SupportPrograms">A list of supporting programs you might
243
+want to use in association with Tor</a>.</li>
243 244
   <li><a href="https://check.torproject.org/">Wykrywacz Tora</a> lub <a
244 245
 href="http://torcheck.xenobite.eu/">inny wykrywacz Tora</a> próbują zgadnąć,
245 246
 czy używasz Tora, czy nie.</li>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24652 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Abuse FAQ" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -192,12 +192,11 @@ wytłumaczy, czemu Twój dostawca może prawdopodobnie zignorować taką
192 192
 wiadomość bez żadnych skutków prawnych. [Różne porty]</li>
193 193
   </ul>
194 194
 
195
-  <p>Aby zobaczyć pełny zestaw szablonów odpowiedzi na różne typy skarg o
196
-nadużyciu, zajrzyj do <a
197
-href="<wiki>doc/TorAbuseTemplates">kolekcji szablonów na wiki
198
-Tora</a>. Możesz także zapobiegawczo zmniejszyć liczbę nadużyć, kierując się
199
-<a href="<blog>tips-running-exit-node-minimal-harassment">tymi wskazówkami o
200
-prowadzeniu węzła wyjściowego z minimalnym narażeniem</a>.</p>
195
+  <p>For a complete set of template responses to different abuse complaint types,
196
+see <a href="<wiki>doc/TorAbuseTemplates">the collection of templates on the
197
+Tor wiki</a>. You can also proactively reduce the amount of abuse you get by
198
+following <a href="<blog>tips-running-exit-node-minimal-harassment">these
199
+tips for running an exit node with minimal harassment</a>.</p>
201 200
   
202 201
   <p>Możesz także dowiedzieć się, że IP Twojego przekaźnika sieci Tor jest
203 202
 blokowane przy próbie dostępu do pewnych stron lub usług internetowych. To
... ...
@@ -277,12 +276,11 @@ być blokowany, rozważ korzystanie z sieci, która daje większą swobodę
277 276
 wypowiedzi. Może zaproszenie ich na kanał #tor na irc.oftc.net pomoże im
278 277
 pokazać, że nie wszyscy jesteśmy złymi ludźmi. </p>
279 278
   
280
-  <p>Ostatecznie, jeśli odkryjesz sieć IRC, która zdaje się blokować Tora lub
281
-jeden z jego punktów wyjścia, podaj tę informację na <a
282
-href="<wiki>doc/BlockingIrc">stronie śledzenia blokad Tora przez
283
-IRC</a>, żeby podzielić się tym z innymi. Co najmniej jedna sieć IRC
284
-sprawdza tę stronę, żeby odblokowywać punkty wyjścia, które zostały
285
-niesłusznie zablokowane. </p>
279
+  <p>Finally, if you become aware of an IRC network that seems to be blocking
280
+Tor, or a single Tor exit node, please put that information on <a
281
+href="<wiki>doc/BlockingIrc">The Tor IRC block tracker</a> so that others
282
+can share. At least one IRC network consults that page to unblock exit
283
+nodes that have been blocked inadvertently. </p>
286 284
   
287 285
   <a id="SMTPBans"></a>
288 286
   <h3><a class="anchor" href="#SMTPBans">Wasze węzły są zablokowane na serwerze
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24720 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: FAQ" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -153,23 +153,24 @@ lokalnymi podsłuchiwaczami, jak na przykład w kawiarence z darmowym
153 153
 internetem wifi.
154 154
   </p>
155 155
   <p>
156
-  Dostawcy prostych proxy dają też pojedynczy niedobry punkt. Wiedzą, kim
157
-jesteś i co oglądasz w Internecie. Mogą obserwować Twój ruch, jak przechodzi
158
-przez ich serwer. W niektórych przypadkach mogą obserwować Twój zaszyfrowany
159
-ruch, gdy przekierowują go do strony Twojego banku lub sklepów
160
-internetowych. Musisz im ufać, że nie robią żadnej z takich rzeczy jak
161
-obserwacja ruchu, wstrzykiwanie własnych reklam w Twój ruch czy zapisywanie
162
-szczegółów o Tobie.
156
+  Simple proxy providers also create a single point of failure. The provider
157
+knows who you are and where you browse on the Internet. They can see your
158
+traffic as it passes through their server. In some cases, they can even see
159
+inside your encrypted traffic as they relay it to your banking site or to
160
+ecommerce stores. You have to trust the provider isn't doing any number of
161
+things, such as watching your traffic, injecting their own advertisements
162
+into your traffic stream, and recording your personal details.
163 163
   </p>
164 164
   <p>
165
-  Tor przekazuje Twój ruch przez co najmniej 3 różne serwery, zanim wyśle go
166
-do miejsca przeznaczenia. Tor nie zmienia ani nawet nie wie, co przez niego
167
-wysyłasz. Tylko przekierowuje Twój ruch, całkowicie zaszyfrowany, przez sieć
168
-Tora i sprawia, że wyskakuje gdzieś indziej na świecie, całkowicie
169
-nienaruszony. Klient Tora jest wymagany, gdyż zakładamy, że masz zaufanie do
170
-swojego komputera. Klient Tora zarządza szyfrowaniem i wybraną ścieżką przez
171
-sieć Tora. Przekaźniki rozmieszczone na całym świecie tylko przekazują
172
-zaszyfrowane pakiety między sobą.</p>
165
+  Tor passes your traffic through at least 3 different servers before sending
166
+it on to the destination. Because there's a separate layer of encryption for
167
+each of the three relays, Tor does not modify, or even know, what you are
168
+sending into it. It merely relays your traffic, completely encrypted
169
+through the Tor network and has it pop out somewhere else in the world,
170
+completely intact. The Tor client is required because we assume you trust
171
+your local computer. The Tor client manages the encryption and the path
172
+chosen through the network. The relays located all over the world merely
173
+pass encrypted packets between themselves.</p>
173 174
   <p>
174 175
   <dl>
175 176
   <dt>Czy pierwszy serwer nie widzi, kim jestem?</dt><dd>Być może. Zły pierwszy z trzech serwerów może widzieć zaszyfrowany ruch Tora
... ...
@@ -217,15 +218,13 @@ poziomów połączenia i aplikacji.
217 218
   </p>
218 219
 
219 220
   <p>
220
-  Jest wiele innych programów, których można używać z Torem, ale nie
221
-zbadaliśmy problemów anonimowości poziomu aplikacji w tych programach dość
222
-dobrze, by móc polecić bezpieczną konfigurację. Nasze wiki ma listę
223
-instrukcji <a href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">toryfikacji
224
-poszczególnych aplikacji</a>. Jest też <a
225
-href="<wiki>doc/SupportPrograms">lista aplikacji pomagających w
226
-przekierowaniu ruchu sieciowego przez Tora</a>. Prosimy o dodawanie wpisów
227
-do tej listy i pomaganie nam w utrzymaniu jej w zgodności ze stanem
228
-faktycznym!
221
+  There are plenty of other programs you can use with Tor, but we haven't
222
+researched the application-level anonymity issues on them well enough to be
223
+able to recommend a safe configuration. Our wiki has a list of instructions
224
+for <a href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torifying specific
225
+applications</a>. There's also a <a href="<wiki>doc/SupportPrograms">list of
226
+applications that help you direct your traffic through Tor</a>. Please add
227
+to these lists and help us keep them accurate!
229 228
   </p>
230 229
 
231 230
   <hr> <a id="WhyCalledTor"></a>
... ...
@@ -421,13 +420,14 @@ problemy, a wtedy my będziemy mogli bardziej skupić się na ich naprawieniu.
421 420
   </li>
422 421
 
423 422
   <li>
424
-  Jest kilka kroków, które każdy może podjąć, by polepszyć wydajność Tora. <a
425
-href="<wiki>doc/FireFoxTorPerf">Możesz skonfigurować Firefoksa,
426
-by lepiej radził sobie z Torem</a>, <a
427
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/tor.html">możesz używać
428
-Polipo z Torem</a>, lub spróbować <a href="<page
429
-download/download>">zainstalować najnowszą wersję Tora</a>. Jeśli to
430
-podziała, pomóż innym, dokumentując, co zrobiłeś, i dając nam o tym znać.
423
+  There are some steps that individuals can take to improve their Tor
424
+performance. <a href="<wiki>doc/FireFoxTorPerf">You can configure your
425
+Firefox to handle Tor better</a>, <a
426
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/tor.html">you can use
427
+Polipo with Tor</a>, or you can try <a href="<page
428
+download/download>">upgrading to the latest version of Tor</a>. If this
429
+works well, please help by documenting what you did, and letting us know
430
+about it.
431 431
   </li>
432 432
 
433 433
   <li>
... ...
@@ -1235,12 +1235,12 @@ jest to tylko kwestia tego, czy Twój przekaźnik jest umieszczany na
1235 1235
 publicznych listach, czy nie.
1236 1236
   </p>
1237 1237
 
1238
-  <p>W tej chwili na świecie jest mała liczba miejsc, które filtrują połączenia
1239
-do sieci Tora. Dlatego posiadanie dużej liczby mostków obecnie jest tylko
1240
-środkiem zapasowym a) w przypadku, gdy sieć Tora faktycznie jest gdzieś
1241
-blokowana, i b) dla ludzi chcących dodatkowej warstwy zabezpieczenia, gdyż
1242
-martwią się tym, że ktoś pozna, że adres, z którym się kontaktują, jest
1243
-adresem IP publicznego przekaźnika Tora.
1238
+  <p>Right now, there are a small number of places in the world that filter
1239
+connections to the Tor network. So getting a lot of bridges running right
1240
+now is mostly a backup measure, a) in case the Tor network does get blocked
1241
+in more places, and b) for people who want an extra layer of security
1242
+because they're worried somebody will recognize that it's a public Tor relay
1243
+IP address they're contacting.
1244 1244
   </p>
1245 1245
 
1246 1246
   <p>Masz więc prowadzić normalny przekaźnik, czy mostek? Jeśli masz szybkie
... ...
@@ -1645,8 +1645,8 @@ docs/faq-abuse>">FAQ o nadużyciach Tora</a>.
1645 1645
 Internetu o moim przekaźniku wyjściowym?</a></h3>
1646 1646
 
1647 1647
   <p>
1648
-  Zbiór szablonów odpowiedzi dla ISPs został <a
1649
-href="<wiki>doc/TorAbuseTemplates">zebrany tutaj</a>.
1648
+  A collection of templates for successfully responding to ISPs is <a
1649
+href="<wiki>doc/TorAbuseTemplates">collected here</a>.
1650 1650
   </p>
1651 1651
 
1652 1652
   <hr>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24472 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -96,7 +96,7 @@ SOCKS, spójrz na <a
96 96
 href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
97 97
 href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
98 98
   
99
-  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
99
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
100 100
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
101 101
   </p>
102 102
   
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24502 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Relay Configuration Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -141,7 +141,13 @@ docs/faq>#Logs">wypisze jakieś ostrzeżenia</a>, zajmij się nimi.
141 141
 href="https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-announce">tor-announce</a>.
142 142
 Ma ona mały ruch, dzięki niej będziesz informowany o nowych stabilnych
143 143
 wydaniach. Możesz także zapisać się na <a href="<page
144
-docs/documentation>#MailingLists">listy Tora o większym ruchu</a>. 
144
+docs/documentation>#MailingLists">listy Tora o większym ruchu</a>. </li>
145
+  <li><a href="https://weather.torproject.org/">Tor Weather</a> provides an email
146
+notification service to any users who want to monitor the status of a Tor
147
+node. Upon subscribing, you can specify what types of alerts you would like
148
+to receive. The main purpose of Tor Weather is to notify node operators via
149
+email if their node is down for longer than a specified period, but other
150
+notification types are available.
145 151
   </li>
146 152
 
147 153
   </li></ol>
... ...
@@ -178,9 +184,8 @@ katalog serwerów.</p>
178 184
   </p>
179 185
 
180 186
   <p>
181
-  6. Przeczytaj <a href="<wiki>doc/OperationalSecurity">o
182
-zabezpieczaniu działania</a>, by dowiedzieć się, jak możesz podnieść
183
-bezpieczeństwo swojego przekaźnika.
187
+  6. Read <a href="<wiki>doc/OperationalSecurity">about operational
188
+security</a> to get ideas how you can increase the security of your relay.
184 189
   </p>
185 190
 
186 191
   <p>
... ...
@@ -247,15 +252,13 @@ jawnie wykluczyć je w swojej polityce wyjścia.
247 252
   </p>
248 253
 
249 254
   <p>
250
-  13. (Tylko Unix). Utwórz osobnego użytkownika, na którego prawach będzie
251
-uruchamiany przekaźnik. Jeśli zainstalowałeś paczkę OS X lub deb lub rpm, to
252
-wszystko już jest zrobione. W innym przypadku możesz zrobić to
253
-ręcznie. (Przekaźnik Tora nie musi być uruchamiany jako root, więc dobrze
254
-jest nie uruchamiać go jako root. Uruchamianie jako użytkownik 'tor' unika
255
-problemów z identd i innymi usługami, które sprawdzają nazwę
256
-użytkownika. Jeśli jesteś paranoikiem, możesz śmiało <a
257
-href="<wiki>doc/TorInChroot">umieścić Tora w chrootowanym
258
-środowisku</a>.)
255
+  13. (Unix only). Make a separate user to run the relay. If you installed the
256
+OS X package or the deb or the rpm, this is already done. Otherwise, you can
257
+do it by hand. (The Tor relay doesn't need to be run as root, so it's good
258
+practice to not run it as root. Running as a 'tor' user avoids issues with
259
+identd and other services that detect user name. If you're the paranoid
260
+sort, feel free to <a href="<wiki>doc/TorInChroot">put Tor into a chroot
261
+jail</a>.)
259 262
   </p>
260 263
 
261 264
   <p>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24208 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -81,10 +81,10 @@ Tora</a> i umieść ją zamiast swojego bieżącego pliku konfiguracyjnego Polip
81 81
 zmiany odniosły skutek. Na przykład:<br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt>
82 82
   </p>
83 83
   
84
-  <p>Jeśli wolisz, możesz używać Privoxy z <a
85
-href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">tą przykładową konfiguracją
86
-Privoxy</a>. Ale jako że oba pliki konfiguracyjne używają portu 8118, nie
87
-powinieneś/aś używać Polipo i Privoxy jednocześnie.</p>
84
+  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
85
+href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
86
+since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
87
+Privoxy at the same time.</p>
88 88
   
89 89
   <hr> <a id="using"></a>
90 90
   <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 3: Konfiguracja aplikacji, by używały
... ...
@@ -109,17 +109,17 @@ Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
109 109
 uruchamiania Tora na innym komputerze</a>.
110 110
   </p>
111 111
   
112
-  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
113
-skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
114
-używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), skieruj je
115
-bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
116
-href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">ten wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być
117
-niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla
118
-SOCKS, spójrz na <a href="http://tsocks.sourceforge.net/">tsocks</a> lub <a
112
+  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
113
+Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
114
+messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
115
+(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
116
+entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
117
+neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
118
+href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
119 119
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
120 120
   </p>
121 121
   
122
-  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
122
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
123 123
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
124 124
   </p>
125 125
   
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24504 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 1-high
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -105,7 +105,7 @@ SOCKS, spójrz na SocksCap lub <a
105 105
 href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a>. (FreeCap jest wolnym
106 106
 oprogramowaniem; SocksCap nie.)</p>
107 107
   
108
-  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
108
+  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
109 109
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
110 110
   </p>
111 111
   
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24766 $
7
+# Revision: $Revision: 24799 $
8 8
 # Translation-Priority: 2-medium
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Verifying Signatures" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -42,6 +42,8 @@ windows, mac i większość dla Linuksa.</li>
42 42
   <li>Karsten (0xF7C11265) podpisuje archiwa pomiarów i narzędzia.</li>
43 43
   <li>Roberta Hogana (0x22F6856F) podpisuje wydania torsocks i tagi.</li>
44 44
   <li>Nathan's (0xB374CBD2) signs the Android APK file for Orbot.</li>.
45
+  <li>Tor Project Archive (0x886DDD89) signs the deb.torproject.org repositories
46
+and archives</li>
45 47
   </ul>
46 48
 
47 49
   <h3>Krok zero: Instalacja GnuPG</h3>
... ...
@@ -185,6 +187,10 @@ prawidłowy.</p>
185 187
   uid         Nathan of Guardian &lt;nathan@guardianproject.info&gt;
186 188
   sub  4096g/B5878C3B 2010-06-09 [expires: 2011-06-09]
187 189
 
190
+  pub  2048R/886DDD89 2009-09-04 [expires: 2014-09-03]
191
+   Key fingerprint = A3C4 F0F9 79CA A22C DBA8 F512 EE8C BC9E 886D DD89
192
+  uid         deb.torproject.org archive signing key
193
+  sub  2048R/219EC810 2009-09-04 [expires: 2012-09-03]
188 194
   </pre>
189 195
 
190 196
   <h3>Krok trzeci: weryfikacja pobranej paczki</h3>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23929 $
7
+# Revision: $Revision: 24790 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Become a Sponsor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -48,7 +48,7 @@ anonimowości związanymi z wykorzystaniem Internetu.</i></p>
48 48
 <div id = "sidecol">
49 49
 
50 50
 
51
-#include "pl/side.wmi"
51
+ #include "side-donate.wmi"
52 52
 #include "pl/info.wmi"
53 53
 </div>
54 54
  
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23778 $
7
+# Revision: $Revision: 24790 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate Hardware to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -34,7 +34,7 @@ poznać szczegóły.</p>
34 34
 <div id = "sidecol">
35 35
 
36 36
 
37
-#include "pl/side.wmi"
37
+ #include "side-donate.wmi"
38 38
 #include "pl/info.wmi"
39 39
 </div>
40 40
  
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23775 $
7
+# Revision: $Revision: 24790 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate Services to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -42,7 +42,7 @@ adresem donations@torproject.org, by poznać szczegóły.</p>
42 42
 <div id = "sidecol">
43 43
 
44 44
 
45
-#include "pl/side.wmi"
45
+ #include "side-donate.wmi"
46 46
 #include "pl/info.wmi"
47 47
 </div>
48 48
  
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23712 $
7
+# Revision: $Revision: 24790 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Matching Program" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -24,7 +24,7 @@ się więcej.</p>
24 24
 <div id = "sidecol">
25 25
 
26 26
 
27
-#include "pl/side.wmi"
27
+ #include "side-donate.wmi"
28 28
 #include "pl/info.wmi"
29 29
 </div>
30 30
  
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24729 $
7
+# Revision: $Revision: 24794 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Download Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -32,7 +32,65 @@ mises en garde</a> .
32 32
 <td class="nopad"><div class="title"><a name="Windows">Microsoft Windows</a></div></td>
33 33
 </tr>
34 34
 <tr>
35
-<td>Tor pour Windows est livré de quatre façons différentes:
35
+<td>
36
+ 
37
+<!-- DONATION WIDGET BEGIN -->
38
+<script type="text/javascript" src="../jquery-1.6.1.min.js"></script>
39
+<script type="text/javascript">
40
+function displayVals() { var t3 = jQuery("#t3").val(); var amount =
41
+jQuery("#amount").val(); if(t3 != 0){ jQuery('#a3').val(amount);
42
+jQuery('#p3').val(1); jQuery('#cmd').val('_xclick-subscriptions');
43
+jQuery('#item_name').val('Tor Project Membership');
44
+jQuery('#ppinfo').replaceWith('<h6 id="ppinfo"><small>(Requires a PayPal Account)</small></h6>'); }else{ jQuery('#a3').val(0); jQuery('#p3').val(0);
45
+jQuery('#cmd').val('_donations'); jQuery('#item_name').val('Donation to the
46
+Tor Project'); jQuery('#ppinfo').replaceWith('<h6 id="ppinfo" style="height:0px;"></h6>'); } if( !t3 ) { jQuery('#cmd').val('_donations');
47
+jQuery('#item_name').val('Donation to the Tor Project');
48
+jQuery('#ppinfo').replaceWith('<h6 id="ppinfo" style="height:0px;"></h6>'); } } jQuery(function(){ jQuery("#amount").change(displayVals);
49
+jQuery("#t3").change(displayVals); displayVals(); });
50
+
51
+</script>
52
+	  <form class="dbox dl" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
53
+	<h2>Donate to Tor</h2>
54
+		<p>
55
+		  <select name="currency_code" class="cur">
56
+			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
57
+			 <option value="EUR">&euro;</option>
58
+			 <option value="GBP">&pound;</option>
59
+			 <option value="YEN">&yen;</option>
60
+			</select> <input type="text" id="amount" class="amount" name="amount"
61
+value="5" size="10">		
62
+		</p>
63
+		<p>
64
+		<input type="hidden" id="a3" name="a3" value="0"> <select id="t3" name="t3">
65
+				<option value="0">One-time Donation</option>
66
+				<option value="M">Monthly Subscription</option>
67
+			</select>		
68
+		</p>
69
+
70
+		<p>
71
+
72
+		   <input type="hidden" id="p3" name="p3" value="1"> <input type="hidden"
73
+name="sra" value="1"> <input type="hidden" name="src" value="1"> <input
74
+type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="hidden"
75
+name="no_note" value="1"> <input type="hidden" id="cmd" name="cmd"
76
+value="_donations"> <input type="hidden" name="business"
77
+value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" id="item_name"
78
+name="item_name" value="Donation to the Tor Project"> <input type="hidden"
79
+name="return" value="https://www.torproject.org/donate"> <input
80
+type="hidden" name="cancel_return"
81
+value="https://www.torproject.org/donate">
82
+		</p>
83
+		<h6 id="ppinfo" style="height:0px;"></h6>		
84
+		<p>
85
+		   <input class="donate-btn" type="submit" name="donate" value="Donate">
86
+		</p>
87
+		<p><a href="<page donate/donate>">Other donation options...</a></p>
88
+		</form>
89
+
90
+ 
91
+
92
+<!-- DONATION WIDGET END -->
93
+Tor pour Windows est livré de quatre façons différentes:
36 94
 <ul>
37 95
 <li>Le <strong>navigateur Tor Bundle</strong> est un paquetage qui contient tout
38 96
 ce dont vous avez besoin pour naviguer sur Internet en toute sécurité. Il ne
... ...
@@ -371,9 +429,9 @@ about/torusers>">diversifiés,</a> et moins dangereux ça sera d'êtes l'un
371 429
 d'entre-eux.
372 430
 </li>
373 431
 
374
-<li> Do not use <a
375
-href="https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea">BitTorrent
376
-and Tor</a> together unless you are using a system like <a
432
+<li> N'utilisez pas Bittorrent et Tor en même temps <a
433
+href="https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea">
434
+à moins d'utiliser un système tel que Tails <a
377 435
 href="http://tails.boum.org/">TAILS</a>.
378 436
 </li>
379 437
 </ol>
... ...
@@ -401,7 +459,6 @@ problèmes</a> .
401 459
 <li class="dropdown"><a href="#linux">Linux/Unix</a></li>
402 460
 <li class="dropdown"><a href="#smartphones">Smartphones</a></li>
403 461
 <li class="dropdown"><a href="#source">Code Source</a></li>
404
-<li class="dropdown"><a href="<page donate/donate>">Faites un don</a></li>
405 462
 </ul>
406 463
 </div>
407 464
 </div>
... ...
@@ -5,7 +5,7 @@
5 5
 
6 6
 
7 7
   ## translation metadata
8
-# Revision: $Revision: 24504 $
8
+# Revision: $Revision: 24819 $
9 9
 # Translation-Priority: 3-low
10 10
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor: Download for Linux/Unix" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
11 11
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -76,8 +76,7 @@ src="$(IMGROOT)/distros/suse.png" alt="openSUSE 11"></td>
76 76
 <td colspan="2"><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
77 77
 <td>
78 78
 <a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix</a><br> <a
79
-href="<wiki>doc/OpenbsdChrootedTor">Przewodnik chrootowania Tora
80
-w OpenBSD</a>
79
+href="<wiki>doc/OpenbsdChrootedTor">Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a>
81 80
 </td>
82 81
 </tr>
83 82
 
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24729 $
7
+# Revision: $Revision: 24794 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Download Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -31,7 +31,65 @@ anonimowość. Przeczytaj <a href="#warning">pełną listę ostrzeżeń</a>.
31 31
 <td class="nopad"><div class="title"><a name="Windows">Microsoft Windows</a></div></td>
32 32
 </tr>
33 33
 <tr>
34
-<td>Oprogramowanie Tor dla Windows jest pakowane na cztery różne sposoby:
34
+<td>
35
+ 
36
+<!-- DONATION WIDGET BEGIN -->
37
+<script type="text/javascript" src="../jquery-1.6.1.min.js"></script>
38
+<script type="text/javascript">
39
+function displayVals() { var t3 = jQuery("#t3").val(); var amount =
40
+jQuery("#amount").val(); if(t3 != 0){ jQuery('#a3').val(amount);
41
+jQuery('#p3').val(1); jQuery('#cmd').val('_xclick-subscriptions');
42
+jQuery('#item_name').val('Tor Project Membership');
43
+jQuery('#ppinfo').replaceWith('<h6 id="ppinfo"><small>(Requires a PayPal Account)</small></h6>'); }else{ jQuery('#a3').val(0); jQuery('#p3').val(0);
44
+jQuery('#cmd').val('_donations'); jQuery('#item_name').val('Donation to the
45
+Tor Project'); jQuery('#ppinfo').replaceWith('<h6 id="ppinfo" style="height:0px;"></h6>'); } if( !t3 ) { jQuery('#cmd').val('_donations');
46
+jQuery('#item_name').val('Donation to the Tor Project');
47
+jQuery('#ppinfo').replaceWith('<h6 id="ppinfo" style="height:0px;"></h6>'); } } jQuery(function(){ jQuery("#amount").change(displayVals);
48
+jQuery("#t3").change(displayVals); displayVals(); });
49
+
50
+</script>
51
+	  <form class="dbox dl" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
52
+	<h2>Donate to Tor</h2>
53
+		<p>
54
+		  <select name="currency_code" class="cur">
55
+			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
56
+			 <option value="EUR">&euro;</option>
57
+			 <option value="GBP">&pound;</option>
58
+			 <option value="YEN">&yen;</option>
59
+			</select> <input type="text" id="amount" class="amount" name="amount"
60
+value="5" size="10">		
61
+		</p>
62
+		<p>
63
+		<input type="hidden" id="a3" name="a3" value="0"> <select id="t3" name="t3">
64
+				<option value="0">One-time Donation</option>
65
+				<option value="M">Monthly Subscription</option>
66
+			</select>		
67
+		</p>
68
+
69
+		<p>
70
+
71
+		   <input type="hidden" id="p3" name="p3" value="1"> <input type="hidden"
72
+name="sra" value="1"> <input type="hidden" name="src" value="1"> <input
73
+type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="hidden"
74
+name="no_note" value="1"> <input type="hidden" id="cmd" name="cmd"
75
+value="_donations"> <input type="hidden" name="business"
76
+value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" id="item_name"
77
+name="item_name" value="Donation to the Tor Project"> <input type="hidden"
78
+name="return" value="https://www.torproject.org/donate"> <input
79
+type="hidden" name="cancel_return"
80
+value="https://www.torproject.org/donate">
81
+		</p>
82
+		<h6 id="ppinfo" style="height:0px;"></h6>		
83
+		<p>
84
+		   <input class="donate-btn" type="submit" name="donate" value="Donate">
85
+		</p>
86
+		<p><a href="<page donate/donate>">Other donation options...</a></p>
87
+		</form>
88
+
89
+ 
90
+
91
+<!-- DONATION WIDGET END -->
92
+Oprogramowanie Tor dla Windows jest pakowane na cztery różne sposoby:
35 93
 <ul>
36 94
 <li><strong>Paczka Tora z przeglądarką</strong> zawiera wszystko, czego
37 95
 potrzebujesz bo bezpiecznego przeglądania Internetu. Nie wymaga ona
... ...
@@ -348,9 +406,9 @@ blisko Ciebie i im bardziej <a href="<page about/torusers>">różne</a> są ich
348 406
 zainteresowania, tym mniej groźne jest to, że jesteś jednym z nich.
349 407
 </li>
350 408
 
351
-<li> Do not use <a
352
-href="https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea">BitTorrent
353
-and Tor</a> together unless you are using a system like <a
409
+<li> Nie używaj <a
410
+href="https://blog.torproject.org/blog/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea">BitTorrenta
411
+i Tora</a> razem, chyba że używasz takigo systemu, jak <a
354 412
 href="http://tails.boum.org/">TAILS</a>.
355 413
 </li>
356 414
 </ol>
... ...
@@ -378,7 +436,6 @@ wszystkich spraw</a>.
378 436
 <li class="dropdown"><a href="#linux">Linux/Unix</a></li>
379 437
 <li class="dropdown"><a href="#smartphones">Smartfony</a></li>
380 438
 <li class="dropdown"><a href="#source">Kod Źródłowy</a></li>
381
-<li class="dropdown"><a href="<page donate/donate>">Prosimy rozważyć dotację</a></li>
382 439
 </ul>
383 440
 </div>
384 441
 </div>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23689 $
7
+# Revision: $Revision: 24813 $
8 8
 # Translation-Priority: 4-optional
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Open Positions" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -18,15 +18,9 @@ getinvolved/tshirt>">Wolne posady</a>
18 18
 <h1>Tor: Wolne posady</h1>
19 19
 <hr>
20 20
 
21
-<p>tor zatrudnia! Szukamy zmotywowanych osób mogących pracować samodzielnie i
22
-chcących ulepszyć Tora. To są krótkoterminowe posady kontraktowe, od jednego
23
-do trzech miesięcy.</p>
24
-
25
-<p>W szczególności, szukamy kilku ludzi:</p>
26
-<ul>
27
-<li><a href="#vidaliadev">Deweloper Vidalia</a></li>
28
-<li><a href="#windowsdev">Deweloper dla Microsoft Windows</a></li>
29
-</ul>
21
+<p>Tor is currently not hiring. We are generally looking for self-motivated
22
+individuals who are able to work independently and want to help make Tor
23
+better. </p>
30 24
 
31 25
 <p>Praca nad Torem się opłaca, gdyż:</p>
32 26
 <ul>
... ...
@@ -53,48 +47,6 @@ pracujących nad samym Torem, jak również nad oprogramowaniem wspierającym
53 47
 Tora, jak Vidalia, Torbutton etc. Wszyscy nasi pracownicy najpierw byli
54 48
 wolontariuszami.</p>
55 49
 
56
-<a id="vidaliadev"></a>
57
-<h3><a class="anchor" href="#vidaliadev">Deweloper Vidalia</a></h3>
58
-<p><a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> jest międzyplatformowym
59
-graficznym interfejsem dla Tora, napisanym w C++ z wykorzystaniem bibliotek
60
-Qt. Jest z powodzeniem uzywana przez miliony ludzi. Nasz aktualny deweloper
61
-jest ochotnikiem, zajętym też ukończeniem pracy naukowej. Szukamy kogoś, kto
62
-zna C++, Qt i chciałby uruchomić rozwój nowej generacji Vidalii. Niektóre z
63
-sugerowanych kolejnych kroków to:</p>
64
-<ul>
65
-<li>Implementacja interfejsu KDE Marble w Vidalii dla lepszych i dokładniejszych
66
-mapować przekaźników na kraje. Ponadto, to po prostu wygląda fajnie.</li>
67
-<li>Implementacja możliwości kliknięcia na kraj i poinstruowania Tora, by albo
68
-zaczynał, albo kończył obwody w tym kraju.</li>
69
-<li>Praca nad poprawkami błędów i ulepszeniami sugerowanymi przez użytkowników.</li>
70
-<li>Dać Vidalii możliwość kontrolowania dołączonego serwera proxy, by
71
-uruchamiać, zatrzymywać i być może konfigurować privoxy, polipo czy innego,
72
-który pakujemy w połączonych paczkach Tora, Vidalii i polipo.</li>
73
-<li>Być może przeprojektować interfejs Vidalii, by miał różne tryby dla różnych
74
-poziomów użytkowników. Wielu użytkowników widzi przycisk czy opcję i myśli,
75
-że musi ją zmienić. Wartości domyślne są ustawione tak, że użytkownicy są
76
-wystarczająco anonimowi. Jak możemy lepiej ukryć złożoność konfiguracji
77
-Tora?</li>
78
-</ul>
79
-
80
-<a id="windowsdev"></a>
81
-<h3><a class="anchor" href="#windowsdev">Deweloper dla Microsoft Windows</a></h3>
82
-<p>Ta osoba musi bardzo dobrze znać Windows na poziomie systemu i
83
-sieci. Szukamy kogoś, kto pomogłby zrobić Tora pod Windows bardziej zgodnym
84
-i lepiej pracującym jako przekaźnik. Jest kilka projektów związanych z
85
-Windows, które potrzebują uzdolnionego dewelopera:</p>
86
-<ul>
87
-<li>Stworzyć mechanizm sieci Tora, który kierowałby cały ruch przez
88
-Tora. OpenVPN ma urzządzenie warstwy sieciowej dla Windows, które
89
-przekierowuje ruch przez połączenie OpenVPN. Czy to jest model, z którego
90
-miałby korzystać Tor? Czy jest coś innego, co mogłoby działać lepiej?</li>
91
-<li>Przekaźniki Tora na wersjach nieserwerowych po krótkiej chwili doznają
92
-problemów WSAENOBUFS. Ten problem jest szrzej opisany w <a
93
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/98">opisie błedu numer
94
-98</a>.Jak na razie, nie ma rozwiązań. Myślimy, że libevent 2.0 z jej kodem
95
-bufferevents pomoże rozwiązać ten problem.</li>
96
-</ul>
97
-
98 50
 <p>Raz na jakiś czas otrzymujemy nowe fundusze, by pracować nad dalszymi
99 51
 projektami. Twoim celem powinno być dostanie się na listę <a href="<page
100 52
 about/corepeople>#Core">głównych członków projektu</a>, abyśmy pomyśleli o
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24169 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: T-shirt" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -28,14 +28,12 @@ Tor</a>, który działał przez ostatnie 2 miesiące: kwalifikujesz się, jeśli
28 28
 pozwalasz na wyjście na port 80 i masz średnią szybkość transferu 100 KB/s,
29 29
 lub jeśli nie prowadzisz węzła wyjściowego, lecz masz średnią szybkość
30 30
 transferu 500 KB/s.</li>
31
-  <li>Pomaganie na <a href="<page getinvolved/volunteer>">inne sposoby</a>. <a
32
-href="<page getinvolved/translation>">Prowadzenie tłumaczenia strony
33
-Tora</a>. Napisanie dobrego <a
34
-href="<wiki>doc/SupportPrograms">programu
35
-wspierajacego, którego używałoby wielu ludzi</a>. Przeprowadzenie badań nad
36
-Torem i anonimowością, usunięcie paru <a
37
-href="https://bugs.torproject.org/">naszych błędów</a> lub rozgłaszanie
38
-informacji o Torze.
31
+  <li>Help out in <a href="<page getinvolved/volunteer>">other ways</a>. <a
32
+href="<page getinvolved/translation>">Maintain a translation for the
33
+website</a>. Write a good <a href="<wiki>doc/SupportPrograms">support
34
+program and get a lot of people to use it</a>. Do research on Tor and
35
+anonymity, solve some of <a href="https://bugs.torproject.org/">our
36
+bugs</a>, or establish yourself as a Tor advocate.
39 37
   </li>
40 38
   </ol>
41 39
   
... ...
@@ -47,10 +45,9 @@ adres pocztowy, pod który koszulka ma być dostarczona.
47 45
   </p>
48 46
   
49 47
   <p>
50
-  Możesz wybrać między tradycyjnym czarnym a zachęcającym do rozmowy
51
-jasnozielonym kolorem. Możesz także zobaczyć koszulki <a
52
-href="<wiki>doc/TorShirt">w
53
-akcji</a> &mdash; dodaj tu także swoje zdjęcia.
48
+  You can choose between the traditional black and our conversation-starting
49
+bright green. You can also see the shirts <a href="<wiki>doc/TorShirt">in
50
+action</a> &mdash; add your own photos there too.
54 51
   </p>
55 52
   
56 53
   <div style="text-align: center">
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24520 $
7
+# Revision: $Revision: 24819 $
8 8
 # Translation-Priority: 4-optional
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor: Volunteer" CHARSET="UTF-8"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -32,10 +32,6 @@ sposób jeszcze nie przedstawiony na tamtej stronie i nie masz nic przeciw
32 32
 podzieleniu się z nami tym sposobem, z chęcią przyjmiemy taką wiadomość.</li>
33 33
   </ol>
34 34
   
35
-  <p>Tor ma <a href="<page getinvolved/open-positions>">dwa wolne
36
-etaty</a>. Prosimy <a href="<page about/contact>">skontaktuj się z nami</a>,
37
-jeśli masz kwalifikacje!</p>
38
-  
39 35
   <a id="Documentation"></a>
40 36
   <h2><a class="anchor" href="#Documentation">Dokumentacja</a></h2>
41 37
   <ol>
... ...
@@ -43,14 +39,11 @@ jeśli masz kwalifikacje!</p>
43 39
 href="<page getinvolved/translation>">wskazówki do tłumaczenia</a>, jeśli
44 40
 chcesz pomóc. Potrzebujemy zwłaszcza tłumaczy na język arabski i Farsi dla
45 41
 wielu użytkowników Tora w cenzorowanych obszarach.</li>
46
-  <li>Przejrzyj i udokumentuj <a
47
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">naszą
48
-listę programów</a>, które można skonfigurować do pracy z Torem.</li>
49
-  <li>Mamy ogromną listę <a
50
-href="<wiki>doc/SupportPrograms">potencjalnie
51
-użytecznych programów, które współpracują z Torem</a>. Które z nich są
52
-przydatne w jakich sytuacjach? Prosimy pomóż nam je testować i zapisuj swoje
53
-wyniki.</li>
42
+  <li>Evaluate and document <a href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">our list of
43
+programs</a> that can be configured to use Tor.</li>
44
+  <li>We have a huge list of <a href="<wiki>doc/SupportPrograms">potentially
45
+useful programs that interface to Tor</a>. Which ones are useful in which
46
+situations? Please help us test them out and document your results.</li>
54 47
   </ol>
55 48
   
56 49
   <a id="Advocacy"></a>
... ...
@@ -339,10 +332,9 @@ torsocks/dsocks działało na OS X</a></i>
339 332
   </p>
340 333
   
341 334
   <a id="project-torouter"></a>
342
-  <h3><a href="<wiki>doc/Torouter">Torouter</a>
343
-(<a
344
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/query?status=accepted&status=assigned&status=needs_review&status=new&status=reopened&component=Torouter&order=priority">śledzenie
345
-błędów</a>)</h3>
335
+  <h3><a href="<wiki>doc/Torouter">Torouter</a> (<a
336
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/query?status=accepted&status=assigned&status=needs_review&status=new&status=reopened&component=Torouter&order=priority">bug
337
+tracker</a>)</h3>
346 338
   
347 339
   <p>
348 340
   Projekt mający na celu dostarczenie łatwej w użyciu, wbudowanej wersji Tora
... ...
@@ -1136,18 +1128,17 @@ deweloperów.
1136 1128
   <h2><a class="anchor" href="#OtherCoding">Inne pomysły związane z programowaniem
1137 1129
 i projektowaniem</a></h2>
1138 1130
   <ol>
1139
-  <li>Przekaźniki sieci Tora nie działają zbyt dobrze na Windows XP. Pod systemem
1140
-Windows Tor używa standardowej funkcji systemowej <tt>select()</tt>, która
1141
-zużywa miejsce w niestronicowanym obszarze pamięci. Znaczy to, że średnich
1142
-rozmiarów przekaźnik sieci Tora zapełni dostępną przestrzeń, <a
1143
-href="<wiki>doc/WindowsBufferProblems">będąc
1144
-przyczyną dziwnych zachowań i padów systemu</a>. Powinniśmy raczej używać
1145
-nakładającego IO. Jednym z rozwiązań byłoby nauczenie biblioteki <a
1146
-href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a>, jak używać
1147
-nakładającego IO zamiast select() pod Windows, po czym zaadaptować Tora do
1148
-nowego interfejsu. Christian King zrobił <a
1149
-href="https://svn.torproject.org/svn/libevent-urz/trunk/">pierwszy dobry
1150
-krok</a> latem roku 2007.</li>
1131
+  <li>Tor relays don't work well on Windows XP. On Windows, Tor uses the standard
1132
+<tt>select()</tt> system call, which uses space in the non-page pool. This
1133
+means that a medium sized Tor relay will empty the non-page pool, <a
1134
+href="<wiki>doc/WindowsBufferProblems">causing havoc and system
1135
+crashes</a>. We should probably be using overlapped IO instead. One solution
1136
+would be to teach <a
1137
+href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a> how to use
1138
+overlapped IO rather than select() on Windows, and then adapt Tor to the new
1139
+libevent interface. Christian King made a <a
1140
+href="https://svn.torproject.org/svn/libevent-urz/trunk/">good start</a> on
1141
+this in the summer of 2007.</li>
1151 1142
   
1152 1143
   <li>Musimy zacząć budować nasz <a href="<page
1153 1144
 docs/documentation>#DesignDoc">projekt odporny na blokowanie</a>. Wchodzi w
... ...
@@ -1078,8 +1078,4 @@ Anonymous Web Surfing? Uh-Uh</a></td>
1078 1078
 #include "pl/info.wmi"
1079 1079
 </div>
1080 1080
  
1081
-<!-- END SIDECOL -->
1082
-</div>
1083
-
1084
-
1085 1081
 #include "pl/foot.wmi"
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24773 $
7
+# Revision: $Revision: 24803 $
8 8
 # Translation-Priority: 4-optional
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Vidalia" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -94,7 +94,7 @@ href="../dist/vidalia/vidalia-0.2.12.tar.gz.sig">sig</a>)
94 94
 
95 95
   <h4>Alpha Releases</h4>
96 96
   <p> The most recent alpha release is: 0.3.0</p> 
97
-  <p> <strong>WARNING</strong> this are very alpha bundles.</p> 
97
+  <p> <strong>WARNING</strong> these are very alpha bundles.</p> 
98 98
   <ul>
99 99
    <li>
100 100
     <a
... ...
@@ -109,7 +109,7 @@ OS X x86 Only</a> (<a
109 109
 href="https://archive.torproject.org/tor-package-archive/technology-preview/vidalia-bundle-0.2.3.1-alpha-0.3.0-i386.dmg.asc">sig</a>)
110 110
    </li>
111 111
    <li>
112
-     <a href="../dist/vidalia/vidalia-0.3.0.tar.gz">Source Tarball</a> (<a
112
+     <a href="../dist/vidalia/vidalia-0.3.0-alpha.tar.gz">Source Tarball</a> (<a
113 113
 href="../dist/vidalia/vidalia-0.3.0-alpha.tar.gz.asc">sig</a>)
114 114
    </li>
115 115
   </ul>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24773 $
7
+# Revision: $Revision: 24803 $
8 8
 # Translation-Priority: 4-optional
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Vidalia" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -92,7 +92,7 @@ href="../dist/vidalia/vidalia-0.2.12.tar.gz.sig">podpis</a>)
92 92
 
93 93
   <h4>Alpha Releases</h4>
94 94
   <p> The most recent alpha release is: 0.3.0</p> 
95
-  <p> <strong>WARNING</strong> this are very alpha bundles.</p> 
95
+  <p> <strong>WARNING</strong> these are very alpha bundles.</p> 
96 96
   <ul>
97 97
    <li>
98 98
     <a
... ...
@@ -107,7 +107,7 @@ OS X x86 Only</a> (<a
107 107
 href="https://archive.torproject.org/tor-package-archive/technology-preview/vidalia-bundle-0.2.3.1-alpha-0.3.0-i386.dmg.asc">sig</a>)
108 108
    </li>
109 109
    <li>
110
-     <a href="../dist/vidalia/vidalia-0.3.0.tar.gz">Source Tarball</a> (<a
110
+     <a href="../dist/vidalia/vidalia-0.3.0-alpha.tar.gz">Source Tarball</a> (<a
111 111
 href="../dist/vidalia/vidalia-0.3.0-alpha.tar.gz.asc">sig</a>)
112 112
    </li>
113 113
   </ul>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23793 $
7
+# Revision: $Revision: 24797 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "de/head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -58,41 +58,38 @@ aEvent.target.getAttribute("hash"), toString: function () { return this.URL;
58 58
   </script>
59 59
   
60 60
   <h2>Torbutton</h2>
61
-  <hr> <strong>Neueste stabile Version:</strong><version-torbutton><br/>
62
-<strong>Neueste Alpha Version:</strong><version-torbutton-alpha><br/> <br/>
63
-<strong>Authoren:</strong> Mike Perry &amp; Scott Squires<br/> <br/>
64
-<strong>Installation Stabile Version:</strong> Klick auf <a
61
+  <hr> <strong>Current stable version:</strong><version-torbutton><br/>
62
+<strong>Current alpha version:</strong><version-torbutton-alpha><br/> <br/>
63
+<strong>Authors:</strong> Mike Perry &amp; Scott Squires<br/> <br/>
64
+<strong>Install Stable:</strong> Click to <a
65 65
 href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current.xpi"
66
-hash="<version-hash-torbutton>" onclick="return install(event);">Installiere
67
-von dieser Webseite</a> oder <a
68
-href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/latest/2275/addon-2275-latest.xpi?src=addondetail">Installiere
69
-von Mozilla's Add-On Seite</a><br/> <strong>Installation Alpha
70
-Version:</strong> Klick auf <a
66
+hash="<version-hash-torbutton>" onclick="return install(event);">install
67
+from this website</a>.<br/> <strong>Install Alpha:</strong> Click to <a
71 68
 href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current-alpha.xpi"
72 69
 hash="<version-hash-torbutton-alpha>" onclick="return
73
-install(event);">Installiere von dieser Seite</a> <br/> <strong>Englishe
74
-Google-Suche:</strong> Google-Suche nach Plugins für <a href="/jsreq.html"
75
-title="Ref: 14938 (googleCA)"
70
+install(event);">install from this website</a> <br/> <strong>English Google
71
+Search:</strong> Google search plugins for <a href="/jsreq.html" title="Ref:
72
+14938 (googleCA)"
76 73
 onClick="addOpenSearch('GoogleCanada','ico','General','14937','g');return
77
-false">Google CA</a>, und <a href="/jsreq.html" title="Ref: 14938
74
+false">Google CA</a>, and <a href="/jsreq.html" title="Ref: 14938
78 75
 (googleCA)"
79 76
 onClick="addOpenSearch('googleuk_web','png','General','14445','g');return
80
-false">Google UK</a>. <br/> <strong>Alte Versionen:</strong> <a
81
-href="../dist/torbutton/">Lokal</a><br/> <br/> <strong>Entwickler
82
-Dokumentation:</strong> <a href="en/design/index.html.en">Torbutton
83
-Design-Dokument</a> und <a href="en/design/MozillaBrownBag.pdf">Slides (Wird
84
-nicht oft aktualisiert)</a><br/> <strong>Source:</strong> Du kannst <a
85
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git">das repository
86
-durchsuchen</a> oder einfach die xpi entpacken. <br/>
87
-<strong>Fehlerberichte:</strong> <a
88
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">Torproject
89
-Bug-Tracker</a><br/> <strong>Documents:</strong> <b>[</b> <a href="<page
77
+false">Google UK</a>. <br/> <strong>Past Releases:</strong> <a
78
+href="https://archive.torproject.org/tor-package-archive/torbutton/">Tor
79
+Archive</a><br/> <br/> <strong>Developer Documentation:</strong> <a
80
+href="en/design/index.html.en">Torbutton Design Document</a> and <a
81
+href="en/design/MozillaBrownBag.pdf">Slides (Not actively updated)</a><br/>
82
+<strong>Source:</strong> You can <a
83
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git">browse the repository</a>
84
+or simply unzip the xpi. <br/> <strong>Bug Reports:</strong> <a
85
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">Torproject Bug
86
+Tracker</a><br/> <strong>Documents:</strong> <b>[</b> <a href="<page
90 87
 torbutton/torbutton-faq>">FAQ</a> <b>|</b> <a
91
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CHANGELOG">Changelog</a>
88
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CHANGELOG">changelog</a>
92 89
 <b>|</b> <a
93
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/LICENSE">Lizens</a>
90
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/LICENSE">license</a>
94 91
 <b>|</b> <a
95
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CREDITS">Credits</a>
92
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CREDITS">credits</a>
96 93
 <b>]</b><br/> <br/>
97 94
   
98 95
   <p>
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23793 $
7
+# Revision: $Revision: 24797 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -58,40 +58,38 @@ InstallTrigger.install(params); return false; }
58 58