Browse code

Fix typos and strange sentences.

Thomas Sjögren authored on 20/01/2006 00:14:03
Showing 6 changed files
... ...
@@ -10,55 +10,55 @@
10 10
 <hr />
11 11
 
12 12
 <ul>
13
-<li><a href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></li>
13
+<li><a href="#RunningTor">Att anv&auml;da Tor</a></li>
14 14
 <li><a href="#DesignDoc">Designdokument</a></li>
15 15
 <li><a href="#HOWTO">Diverse HOWTO dokument</a></li>
16
-<li><a href="#MailingLists">Information om maillistor</a></li>
16
+<li><a href="#MailingLists">Information om e-postlistor</a></li>
17 17
 </ul>
18 18
 <hr />
19 19
 
20 20
 <a id="RunningTor"></a>
21
-<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">K&ouml;ra Tor</a></h2>
21
+<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Att anv&auml;nda Tor</a></h2>
22 22
 <ul>
23 23
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Installera Tor p&aring; Win32</a></li>
24 24
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">Installera Tor p&aring; Mac OS X</a></li>
25 25
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Installera Tor p&aring; Linux/BSD/Unix</a></li>
26
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installera SwitchProxy for Tor</a></li>
26
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installation av SwitchProxy ff&ouml;r Tor</a></li>
27 27
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">Konfigurera en Tor server</a></li>
28 28
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">Konfigurera en dold Tortj&auml;nst</a></li>
29 29
 </ul>
30 30
 
31 31
 <a id="DesignDoc"></a>
32
-<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Design Documents</a></h2>
32
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Designdokument</a></h2>
33 33
 <p><b>Designdokumentet</b> (publicerad p&aring; Usenix
34
-Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tor:s design:</p>
34
+Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och v&aring;r s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tor:s design:</p>
35 35
 <ul>
36 36
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF version</a></li>
37 37
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.html">HTML version</a></li>
38 38
 </ul>
39 39
 
40
-<p>V&aring;f uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
40
+<p>V&aring;r uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
41 41
 (fortfarande ett utkast) beskriver senare erfarenheter och utvecklingar:
42 42
 <a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/challenges.pdf">PDF version</a>.</p>
43 43
 
44 44
 <p>M&aring;let med <b>specifikationen</b> &auml;r att ge utvecklare 
45
-tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatiber version av Tor:</p>
45
+tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatibel version av Tor:</p>
46 46
 <ul>
47 47
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-spec.txt">Tor specifikation</a></li>
48 48
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/rend-spec.txt">Tor rendezvous specifikation</a></li>
49 49
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/dir-spec.txt">Tor directory server specifikation</a></li>
50
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/control-spec.txt">Specifikation Tor gr&auml;nssnitt</a></li>
50
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/control-spec.txt">Specifikation f&ouml;r gr&auml;nssnitt</a></li>
51 51
 </ul>
52 52
 
53
-<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> f&ouml;r den senaste stabila versionen
54
-ger detaljerade instruktioner f&ouml;r att installera och anv&auml;nda Tor, med konfiguration
53
+<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> till den senaste stabila versionen
54
+ger detaljerade instruktioner hur du installerar och anv&auml;nder Tor, med konfiguration
55 55
 av klient och server alternativen.<br />
56 56
 Om du k&ouml;r CVS-versionen finns manualen 
57 57
 <a href="<page tor-manual-cvs>"><b>h&auml;r</b></a>.
58 58
 </p>
59 59
 
60 60
 <p><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki</a>
61
-inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Toranv&auml;ndare.</p>
61
+inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Tor-anv&auml;ndare.</p>
62 62
 
63 63
 <p>Se p&aring; <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">bilder</a>
64 64
 fr&aring;n <a href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>, och <a
... ...
@@ -76,10 +76,10 @@ fr&aring;n WTH-diskussionen om dolda tj&auml;nster.
76 76
 till att Torifiera diverse applikationer</a></li>
77 77
 <li><a
78 78
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OperationalSecurity">Hur
79
-man k&ouml;r en s&auml;ker Torserver</a></li>
79
+man s&auml;krar en Tor-server</a></li>
80 80
 <li><a
81 81
 href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorInChroot">K&ouml;ra
82
-Tor p&aring; en Linux chroot</a></li>
82
+Tor i en Linux chroot</a></li>
83 83
 <li><a
84 84
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">chroot
85 85
 guide f&ouml;r OpenBSD</a></li>
... ...
@@ -89,15 +89,15 @@ Tor</a></li>
89 89
 </ul>
90 90
 
91 91
 <a id="MailingLists"></a>
92
-<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Mailing List Information</a></h2>
92
+<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Information ang&aring;ende e-postlistor</a></h2>
93 93
 <ul>
94 94
 <li> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce
95
-maillistan</a> &auml;r en lista med lite trafik f&ouml;r att meddela nya releaser.
95
+e-postlistan</a> &auml;r en lista med lite trafik f&ouml;r att meddela nya releaser.
96 96
 </li>
97
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk maillistan
98
-</a> &auml;r den d&auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickar meddelanden
99
-om prereleaser and release kandidater. </li>
100
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-dev maillistan
97
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk e-postlistan 
98
+</a> &auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickas meddelanden
99
+om prereleaser och release-kandidater. </li>
100
+<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-dev e-postlistan
101 101
 list</a> &auml;r endast f&ouml;r utvecklare och har v&auml;ldigt lite trafik. </li>
102 102
 <li> Det finns ocks&aring; en lista f&ouml;r <a
103 103
 href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a>.</li>
... ...
@@ -11,15 +11,15 @@
11 11
 
12 12
 
13 13
 <p>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/">Free Software</a>
14
-under <a href="<cvssandbox>tor/LICENSE">3-clause BSD license</a>.</p>
14
+under <a href="<cvssandbox>tor/LICENSE">3-clause BSD license</a>.</p>
15 15
 
16 16
 <p>Den senaste stabila versionen &auml;r <b><version-stable></b>, och den
17 17
 senaste utvecklingsversionen &auml;r <b><version-alpha></b>.</p>
18 18
 
19 19
 <p><b>Prenumerera</b> p&aring;
20
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce mailing list</a>
21
-f&ouml;r att vara uppdaterad vad g&auml;ller s&auml;kerhet och nya stabila releaser (du kommer 
22
-att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
20
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">e-postlistan or-announce</a>
21
+f&ouml;r att vara uppdaterad med vad som g&auml;ller s&auml;kerhet och nya 
22
+stabila releaser (du kommer att beh&ouml;va bekr&auml;fta via e-post):
23 23
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
24 24
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
25 25
 <input type="hidden" name="subscribe" value="1">
... ...
@@ -68,7 +68,8 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
68 68
 <td>
69 69
 <ul>
70 70
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
71
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">Backports to Woody and Sarge, Packages for Ubuntu, and packages of experimental Tor versions</a></li>
71
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">Back&aring;tportar till Woody and Sarge, paket f&ouml;r Ubuntu 
72
+och packet f&ouml;r den experimentella versionen av Tor</a></li>
72 73
 </ul>
73 74
 </td>
74 75
 </tr>
... ...
@@ -78,7 +79,7 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
78 79
 <td><kbd>emerge tor</kbd></td>
79 80
 <td>
80 81
 <ul>
81
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instructions</a></li>
82
+<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
82 83
 <li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki guide</a></li>
83 84
 </ul>
84 85
 </td>
... ...
@@ -110,7 +111,7 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
110 111
 <td>
111 112
 <ul>
112 113
 <li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
113
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
114
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Guide till chrooting av Tor p&aring; OpenBSD</a></li>
114 115
 </ul>
115 116
 </td>
116 117
 </tr>
... ...
@@ -137,7 +138,8 @@ att beh&ouml;va bekr&auml;fta via epost):
137 138
 <h2>Mer information</h2>
138 139
 
139 140
 <ul>
140
-<li>L&auml;s h&auml;r <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures">FAQ entry</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att verifiera paket signaturer, s&aring; att du kan vara s&auml;ker p&aring; att laddat filen du vill ha.</li>
141
+<li>L&auml;s detta <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#DistSignatures">FAQ till&auml;gg</a> f&ouml;r instruktioner hur du verifierar 
142
+paketsignaturer, s&aring; att du kan vara s&auml;ker p&aring; att laddat filen du vill ha.</li>
141 143
 <li>L&auml;s <a href="<page developers>">developers page</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att h&auml;mta Tor fr&aring;n CVS f&ouml;r den senaste utvecklingsversionen. T&auml;nk p&aring; att den versionen kanske inte fungerar eller ens g&aring;t att kompilera!</li>
142 144
 </ul>
143 145
 
... ...
@@ -15,12 +15,12 @@
15 15
 
16 16
 # Uncomment this in your translation: (and translate it)
17 17
 #####################################
18
-#   <: unless (translation_current()) { :>
19
-#   <p>
20
-#   Vrrning: Denna �vers�ttning kan vara gammal. Det engelska originalet �r revision
21
-#   <:= translation_get_masterrevision() :> och denna �vers�ttning �r baserad p�
22
-#   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
23
-#   <: } :>
18
+   <: unless (translation_current()) { :>
19
+   <p>
20
+   Varning: Denna �vers�ttning kan vara gammal. Det engelska originalet �r revision
21
+   <:= translation_get_masterrevision() :> och denna �vers�ttning �r baserad p�
22
+   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
23
+   <: } :>
24 24
  </div>
25 25
 </body>
26 26
 </html>
... ...
@@ -44,13 +44,13 @@ studsar runt ett distribuerat n&auml;tverk av servrar, kallade
44 44
 <a href="<page overview>">onion routers</a>.
45 45
 M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r teknologin i Tor &auml;r att erbjuda anv&auml;ndare skydd mot 
46 46
 'trafikanalys', en form av n&auml;tverks&ouml;vervakning som hotar anonymitet och
47
-integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner och relationer, och nationell 
47
+integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner, relationer, och nationell 
48 48
 s&auml;kerhet. 
49 49
 </p>
50 50
 
51 51
 <p>
52
-Ist&auml;llet f&ouml;r att se p&aring; inneh&aring;llet i din kommunikation, sp&aring;rar trafikanalys
53
-vart ditt data skickas och n&auml;r, liksom m&auml;ngden data.
52
+Ist&auml;llet f&ouml;r att se p&aring; inneh&aring;llet i din kommunikation, anv&auml;nds trafikanalys
53
+f&ouml;r att analysera vart ditt data skickas och n&auml;r, liksom m&auml;ngden data.
54 54
 
55 55
 <!--
56 56
 For example, online advertising companies like Doubleclick use traffic
... ...
@@ -67,16 +67,16 @@ to learn whether you're in a certain Internet cafe.
67 67
 -->
68 68
 M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r Tor &auml;r att f&ouml;rsv&aring;ra trafikanalys genom att f&ouml;rhindra
69 69
 websiter, tjuvlyssnare och till och med routrarna sj&auml;lva fr&aring;n att sp&aring;ra 
70
-din kommunikation p&aring; n&auml;tet. Detta betyder att Tor l&aring;ter dig best&auml;mma om du 
71
-vill bli identifierad p&aring; n&auml;tet. 
70
+din kommunikation p&aring; n&auml;tet. Detta betyder att Tor l&aring;ter dig sj&auml;lv best&auml;mma om du 
71
+vill bli identifierad. 
72 72
 </p>
73 73
 
74 74
 <p>
75
-S&auml;kerheten i Tor &ouml;kar n&auml;r anv&auml;ndarbasen &ouml;kar och fler erbjuder sig att
75
+S&auml;kerheten i Tor f&ouml;rst&auml;rks n&auml;r anv&auml;ndarbasen &ouml;kar och fler erbjuder sig att
76 76
 k&ouml;ra servrar. &Ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
77 77
 eller <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">bidra med bandbredd</a>.
78 78
 Och kom ih&aring;g att detta &auml;r kod under utveckling &mdash; det &auml;r ingen bra
79
-ide att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver kraftfull skydda f&ouml;r din anonymitet.
79
+id&eacute; att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver kraftfullt skydd f&ouml;r din anonymitet.
80 80
 </p>
81 81
 
82 82
 
... ...
@@ -12,7 +12,7 @@
12 12
 		'documentation'		, 'Dokumentation',
13 13
 		'support'		, 'Support',
14 14
 		'faq'			, 'Vanliga fr&aring;gor',
15
-		'volunteer'		, 'Frivilliga',
15
+		'volunteer'		, 'Bidra',
16 16
 		'developers'		, 'Utvecklare',
17 17
 		'people'		, 'Personer',
18 18
 		'donate'		, 'Donera',
... ...
@@ -19,7 +19,7 @@ kompromettera dem.
19 19
 </p>
20 20
 
21 21
 <p>
22
-Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att hindra websiter att sp&aring;ra dem och deras 
22
+Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att f&ouml;rhindra att websiter sp&aring;rar dem och deras 
23 23
 familjer, eller f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM- (instant messaging) tj&auml;nster
24 24
 eller liknande, n&auml;r de &auml;r blockerade av deras lokala internetoperat&ouml;r. Tor:s 
25 25
 <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>
... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdomar.
32 32
 <p>
33 33
 Journalister anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kommunicera s&auml;krare med uppgiftsl&auml;mnare
34 34
 och dissidenter. Ideella organisationer anv&auml;nder Tor f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra f&ouml;r
35
-sin personal att kontakta sin webbsite hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land,
35
+sin personal att kontakta sin webbsite hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land
36 36
 utan att avsl&ouml;ja f&ouml;r alla i omgivningen att de arbetar f&ouml;r just den organisationen.
37 37
 </p>
38 38
 
... ...
@@ -50,16 +50,16 @@ Vilka utvecklingsavdelningar diskuterar med f&ouml;retagets patentadvokater?
50 50
 
51 51
 <p>
52 52
 En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r informationsh&auml;mtning 
53
-om &ouml;ppen k&auml;llkodm och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
54
-webb-sidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna, och f&ouml;r s&auml;kerhet 
53
+och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
54
+webb-sidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna samt f&ouml;r s&auml;kerhet 
55 55
 under hemliga operationer.
56 56
 </p>
57 57
 
58 58
 <p>
59 59
 Bredden av m&auml;nniskor som anv&auml;nder Tor &auml;r faktiskt 
60 60
 <a href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf"> en del av det som 
61
-g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet, s&aring; att 
62
-ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r, desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
61
+g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet s&aring; att 
62
+ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
63 63
 </p>
64 64
 
65 65
 <h3>Varf&ouml;r vi beh&ouml;ver Tor</h3>
... ...
@@ -81,7 +81,7 @@ du anv&auml;nder en krypterad f&ouml;rbindelse.
81 81
 <p>
82 82
 Hur fungerar trafikanalys? Datapaket &ouml;ver internet har tv&aring; delar: sj&auml;lva datat 
83 83
 och ett huvud som anv&auml;nds f&ouml;r dirigering av trafiken. Datat &auml;r det som s&auml;nds, 
84
-oavsett om det &auml;r ett epostmeddelande, en webbsida eller en ljudfil. 
84
+oavsett om det &auml;r ett e-postmeddelande, en webbsida eller en ljudfil. 
85 85
 &Auml;ven om du krypterar datat i din trafik kommer trafikanalys att avsl&ouml;ja en hel 
86 86
 del om vad du g&ouml;r och m&ouml;jligen vad du s&auml;ger. Det &auml;r m&ouml;jligt d&auml;rf&ouml;r att det fokuserar
87 87
 p&aring; huvudet som talar om k&auml;llan, m&aring;let, storlek, tidpunkt osv.