f85239e9e56888b0dbf80589b5d63b2a40584069
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

nl/dowload-windows.wml  1) ## translation metadata
nl/dowload-windows.wml  2) # Based-On-Revision: 10373
nl/dowload-windows.wml  3) # Last-Translator: solutions@janwoning.com
nl/dowload-windows.wml  4) 
nl/dowload-windows.wml  5) #include "head.wmi" TITLE="Download vor Windows"
nl/dowload-windows.wml  6) 
nl/dowload-windows.wml  7) <div class="main-column">
nl/dowload-windows.wml  8) 
nl/dowload-windows.wml  9) <h2>Tor: Windows pakketten</h2>
nl/dowload-windows.wml 10) <hr />
nl/dowload-windows.wml 11) 
nl/dowload-windows.wml 12) <p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
nl/dowload-windows.wml 13) meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
nl/dowload-windows.wml 14) 
nl/dowload-windows.wml 15) <p><b>Abonneer</b> u op de
nl/dowload-windows.wml 16) <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
nl/dowload-windows.wml 17) om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele
nl/dowload-windows.wml 18) versies (bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
nl/dowload-windows.wml 19) 
nl/dowload-windows.wml 20) <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
nl/dowload-windows.wml 21) <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
nl/dowload-windows.wml 22) <input type="hidden" name="subscribe" value="1">
nl/dowload-windows.wml 23) <input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
nl/dowload-windows.wml 24) <input name="email" size="15">
nl/dowload-windows.wml 25) <input type="submit" value="abonneer">
nl/dowload-windows.wml 26) </form>
nl/dowload-windows.wml 27) 
nl/dowload-windows.wml 28) <!-- #Jens suggests something like:
nl/dowload-windows.wml 29) #<dl>
nl/dowload-windows.wml 30) #<dt>Windows</dt>
nl/dowload-windows.wml 31) #<dd>latest version: <a href="">0.1.1.23</a>, <a
nl/dowload-windows.wml 32) #href="">instructions</a></dd>
Bogdan Drozdowski Translation/mainetance upda...

Bogdan Drozdowski authored 16 years ago

nl/download-windows.wml 33) #</dl>
nl/download-windows.wml 34) -->
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

nl/dowload-windows.wml 35) 
nl/dowload-windows.wml 36) <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
nl/dowload-windows.wml 37) <thead>
nl/dowload-windows.wml 38) <tr>
nl/dowload-windows.wml 39) <th>Platform</th>
nl/dowload-windows.wml 40) <th>Softwarepakket</th>
nl/dowload-windows.wml 41) <th>Setup info</th>
nl/dowload-windows.wml 42) </tr>
nl/dowload-windows.wml 43) </thead>
nl/dowload-windows.wml 44) 
nl/dowload-windows.wml 45) <tr>
nl/dowload-windows.wml 46) <td>Windows</td>
nl/dowload-windows.wml 47) <td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
nl/dowload-windows.wml 48) <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
nl/dowload-windows.wml 49) <a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
nl/dowload-windows.wml 50) </td>
nl/dowload-windows.wml 51) <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instructies</a></td>
nl/dowload-windows.wml 52) </tr>
nl/dowload-windows.wml 53) 
nl/dowload-windows.wml 54) <tr>
nl/dowload-windows.wml 55) <td>Voor gevorderden</td>
nl/dowload-windows.wml 56) <td>Alleen Tor:
nl/dowload-windows.wml 57) <a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
nl/dowload-windows.wml 58) <a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
nl/dowload-windows.wml 59) </td>
nl/dowload-windows.wml 60) <td>vergelijkbaar met de <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">Unix instructies</a>
nl/dowload-windows.wml 61) </td>
nl/dowload-windows.wml 62) </tr>
nl/dowload-windows.wml 63) 
nl/dowload-windows.wml 64) </table>
nl/dowload-windows.wml 65) 
nl/dowload-windows.wml 66) <br />
nl/dowload-windows.wml 67) 
nl/dowload-windows.wml 68) <h2>Nadere informatie</h2>
nl/dowload-windows.wml 69) 
nl/dowload-windows.wml 70) <ul>
nl/dowload-windows.wml 71) <li>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
Andrew Lewman omnibus update of s/svnsand...

Andrew Lewman authored 14 years ago

nl/download-windows.wml 72) onder de <a href="<gitblob>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.</li>
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

nl/dowload-windows.wml 73) <li>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
nl/dowload-windows.wml 74) <a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.</li>
nl/dowload-windows.wml 75) <li>Lees de <a href="<page download>#ChangeLog">beschrijving van de wijzigingen
nl/dowload-windows.wml 76) in elke versie</a>.</li>
Bogdan Drozdowski Translation/mainetance upda...

Bogdan Drozdowski authored 16 years ago

nl/download-windows.wml 77) <li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

nl/dowload-windows.wml 78) gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
nl/dowload-windows.wml 79) href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
nl/dowload-windows.wml 80) voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
nl/dowload-windows.wml 81) <a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3</a>
nl/dowload-windows.wml 82) of de <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
nl/dowload-windows.wml 83) <li>Zie ons <a
Nick Mathewson Change all wiki.noreply to...

Nick Mathewson authored 16 years ago

nl/download-windows.wml 84) href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
Andrew Lewman Add dutch translations to svn.

Andrew Lewman authored 16 years ago

nl/dowload-windows.wml 85) hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
nl/dowload-windows.wml 86) nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
nl/dowload-windows.wml 87) </ul>
nl/dowload-windows.wml 88) 
nl/dowload-windows.wml 89)  </div><!-- #main -->
nl/dowload-windows.wml 90)